Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hac ilbeyi kimdir ? hac ilbeyi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hac ilbeyi

Hac lbeyi 

Saylar 60 bin ile yz bin arasnda olduu tahmin edilen byk Hal ordusu Edirne'nin kuzeydousundan Meri kenarndaki Srpsnd mevkiine gelmiti. Buradan Edirne zerine yryp Edirne'yi alacak, daha sonra Mslmanlar Anadolu'dan karacaklard. Hayalleri buydu. Ve grdkleri kadaryla nlerinde bir engel de yoktu. nk yreklerine korku salan anl bir devletin padiah Sultan I.Murad byk ordusuyla birlikte Bursa'da idi. Rumelinde bulunan Lala ahin Paa'nn kuvvetleri de snrlyd. te btn bunlar hesap ederek byk bir sevinle iip elenmeye koyulmulard. Onlarn bu durumunu yakndan takip eden Osmanl Devletinin gazalarda pimi anl bir kumandan vard; Hac lbeyi. Keifte bulunmak zere on bin gazi derviiyle yola km ve dmann konaklad yere yakn ormanlkta askerlerini mevzilemiti.

Dman sarho olmutu. Hepsi kendilerinden gemiti. Bu durumu gren kendilerinden on misli kalabalk dmana hcum ederek imha etmeyi planlam ve bu plann askerlerine yle aklamt:

"Arkadalar, dmanmz savaa deil, dne gider gibi gelmekte. Geceleri arap iip sarho olmaktalar. Bunlar ordu deil, bir yn sarho srdr. Bir sr koyun, bir kurt'a birey yapamaz ama bir kurt bir sr koyunu para para eder. Hele bu srye saldracak olanlar sizin gibi aslan yrekli bir alay ahbaz yiit olursa, dman, gne karsnda kalm kar gibi erir, dayanamaz. Gece yarsndan sonra dmana koldan, dalmadan ve topluca saldracaz. Bir vurup kenara ekileceiz. Dman bocalayacak ve aracaktr. Sonra tekrar saldracaz. Allah bizimle beraberdir. Biz buralara kadar Allah'n ismini ykseltmek ve slm yaymak iin geldik. Dmann okluuna bakmaynz. Ecdadmz Alparslan koca bir orduyu malup etti. Krallarn da esir ald. Ben, gne zulmeti boar, dnyay nura gark ederken, Balkan dalarnn ufkunda zaferin kucak ap bizi beklediine inanyorum."

Bu konumadan sonra Mehteran'n ceng havas almasn emretmi ve yeri g inleten ceng havalan alnmaya balar balamaz, "Bismillah, hcum!" diyerek askerlerini koldan hcuma geirmiti. Sarho ve uyku sersemliinde iken aniden hcuma uraynca neye uradn aran dman askerleri panie kaplm ve telatan birbirlerini krmaya balamlard. Onlar Sultan Murad'n ordusuyla gelip hcuma getiini zannetmilerdi.

On bin gazi derviin kllan yldrm gibi ilemekteydi. Hal ordusunun byk bir ksm ksa bir zamanda imha edilmi, kalanlar ise can havliyle kamaya balamt. Macaristan kral I.Layo da kaanlar arasndayd.

1364'te kazanlan bu zafer Anadoluda byk sevinle karland.

te Srpsnd'nda Hal Ordusunu imha eden bu naml kumandan Osmanl devletinin Rumelindeki fetihlerinde byk pay bulunan Hac lbeyi'dir.

1305 ylnda Balkesir'de dnyaya gelen Hac lbeyi'nin babas Karasi Beylerindendi. Kendisi de Karasi Beyi Dursun Beyin emirlerinden birisiydi. Hac vazifesini ifa ettikten sonra "Hac lbeyi" diye anlr olmutu. Orhan Gazi zamannda Karasi Osmanllara geince de Karasi Beyi tayin edilen ehzade Sleyman'n maiyetine girmiti.

Sleyman ah ve Evranos Gazi ile birlikte Rumeli ftuhatna katlan Hac lbeyi, Sultan I.Murad Hdavendigr tahta knca Rumeli kumandan olmutu.

Gzpek ve mahir bir kumandan olan maiyetindeki gnll askerlerle fetihten fetihe komaya balamt. Srasyla, Dimetoka, skee, Kavala, Drama, Yenice, Dedeaa ve Serez'i fethederek Osmanl topraklarna dahil etti. Sultan Murad da fethedilen bu topraklara, Anadoludan mslman airetleri gnderdi.

Edirne'nin fethinde de bulundu ve fetihte byk rol oynad.

Gazalarda pimi serdengetilerle snr boylarnda at koturan Hac lbeyi, Krklareli, Tekirda, orlu ve Kuleliburgaz'n Osmanl topraklanna katlnda byk rol oynad.

Osmanl Devletinin Avrupa ktasndaki byk fetihlerinde onun klcnn ve maharetinin pay vardr.

Rumeli ftihlerinden 1364'te vefat etmitir.
Bu biyografi (hac ilbeyi) 2002 kez okundu.

Biyografi: hac ilbeyi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.