Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hac bekta- veli kimdir ? hac bekta- veli biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hac bekta- veli

Hac Bekta- Veli 

Osmanl devletinin kurlu yllarnda yaayan evliynn byklerinden. smi, Seyyid Muhammed bin brhim At, lakab Bekt'tr. Horasan'n Nibr ehrinde 1281 (H. 680) senesinde dodu. Hac Bekt- Vel'nin soyu hazret-i Ali'ye dayanr. 1338 (H.738) senesinde Krehir'e yakn bir yerde veft etti. Veft hakknda baka rivyetler de vardr. Trbesinin bulunduu kasabaya sonradan Hacbekta ismi verildi.

Daha ocukken ilim renmesi iin ilesi tarafndan eyh Lokmn- Perende'ye teslim edildi. Lokmn- Perende, Ahmed-i Yesev hazretlerinin halfelerinden olup, zhir ve btn ilimlerinde ok derinlemiti. Bekt- Vel'nin daha ocukken birok kermetleri grld. Bir gn Lokmn- Perende onun yanna girmi ve odasn nur ile dolu grnce armtr. Bu srada; Bekt- Vel'nin iki yannda, Kur'n- kerm okuyan iki nrn zt duruyordu. Lokmn- Perende onun yanna girince, bunlar kayboldu. Lokmn- Perende, Bekt- Vel'ye onlarn kim olduunu sordu. O da; "Birisi Server-i lem efendimiz dieri ise hazret-i Ali idi." cevbn verdi.

Yine bir gn hocasndan ders dinlerken, namaz vakti geldi. Hocas hizmetisinden abdest almak iin su istedi. Bekt- Vel hocasna; "Bir nazar etseniz de, su buradan aksa, darya gitmeye gerek olmasa." dedi. Hocas; "Benim kudretim bunu yapmaya yetmez." cevabn verdi. Bunun zerine o srada Bek- Vel, Allah telya du etti. Hocas da "min" dedi. O anda medresenin ortasnda latf bir su kp, kapya doru akmaya balad. Pnarn banda renk renk iekler at.

Bu hdiseden bir sre sonra, Lokmn- Perende hacca gitti. Araft'ta kbleye doru dndkleri esnda, talebelerine; "Yrenler! Bugn Arefedir. imdi bizim evde yemekler piirlir." dedi. Bu sz, Allah telnn kudretiyle, Bekt- Vel'ye mlum oldu. Tam o srada hocasnn evinde yemekler piiyordu. Bekt- Vel hemen bir tepsi yemei ald gibi, bir anda hocasna sundu. Hocas Nibr'a dnnce, onun bu kermetini herkese anlatt ve Hac lakabn verdi. Bu esnda Horasan'da bulunan limler, Lokmn- Perende'ye hac mbrekesine geldiklerinde, medresede akan suyu grnce ardlar. Bunun sebebini sordular. Lokmn- Perende; "Bu kermet, Hac Bekt'ndr." dedi. Sonra onun gsterdii kermetlerini gelen limlere anlatt. Onlar btn bunlarn bir ocuktan zuhr etmesine atlar. Bunun zerine Hac Bekt- Vel, limlere; "Ben, Resl-i ekremin soyundanm. Bana bunlar ok grmeyiniz. Bunlar, Allah telnn bana bir ihsndr." dedi.

Hac Bekt- Vel, tahsilini tamamladktansonra Anadolu'ya geldi. Halka doru yolu gstermeye balayan ve kymetli taleeler yetitiren Hac Bekt- Vel, ksa zamanda tannarak byk rabet grd. Bu srada Anadolu'da dn, iktisd, asker ve sosyal teekkl olan ve kendisinin de bal olduu "Ahlik tekilt" ile byk hizmetler yapan Hac Bekt- Vel ve talebeleri, Osmanl sultanlar tarafndan da sevildi ve hrmet grd. Bu sralarda kurulu devrinde olan Osmanl devletinin salam temeller zerine oturmasnda byk hizmetleri ve himmetleri oldu. Sultan Orhan zamnnda tekil edilen Yenieri ordusuna du ederek, askerlerin srtlarn svazlad. Onlara slmiyetten ayrlmamalarn nashat etti. Bylece Hac Bekt- Vel'yi kendilerine mnev pr olarak kabul eden Yenieri ordusu, mnev haytn ve disiplinini ona balad. Hac Bekt- Vel, asrlarca Yenieriliin pri, std ve mnev hmisi olarak bilindi. Bu ballk ve muhabbet, Yenierilerin sulh zamnndaki tlimleri ve harplerdeki gayret ve kahramanlklarnda ok msbet neticeler verdi. Btn bunlar, halk ile Yenieriler arasndaki yaknl kuvvetlendirdi. Yenieriler, derviler gibi cihd azmiyle dolu ve grlmemi derecede kahraman ve fedkr olularnda, bu hdiseler msbet tesirler gsterdi. Yenierilerin;"Allah, Allah! llallah! Ba uryn, sne pryn, kl al kan. Bu meydanda nice balar kesilir. Kahrmz, klcmz dmana ziyn! Kulluumuz pdiha ayn! ler, yediler, krklar! Glbang-i Muhammed, Nr-i Neb, Kerem-i Ali... Primiz, sultnmz Hac Bekt- Vel..." diyerek savaa balamalar, bunun mnidr bir ifdesidir.Hac Bekt- Vel'nin Mallt adl Arapa bir eseri vardr. Sonradan nefes adyla yazlan ve ona nisbet edilen iirler onun deildir.

Buyurdu ki: "Tarkatn, tasavvuf yolunun ilk makm, bir lime cn u gnlden blanp, tvbe etmektir. Tvbe, can u gnlden olan pimanlktr ve mutlaka yaplmaldr. Tvbe ederken gzya dkmelidir. Tvbeyi kabul edecek Allah teldr. Tvbe ettikten sonra O'na tevekkl etmelidir. kinci makm, talebe olmaktr. nc makm, mchede, nefse zor gelen, nefsin istemedii eyleri yapmaktr. Drdnc makm, hocaya hizmettir. Beinci makm, korkudur. Altnc makm, mitli olmaktr. Yedinci makm, evktir ve fakirliktir.
Mrifetin birinci makm edep, ikinci makm, korkudur. nc makm, az yemektir. Drdnc makm, sabr ve kanttr. Beinci bakm, utanmaktr. Altnc makm, cmertliktir. Yedinci makm, ilimdir. Sekizinci makm, mrifettir. Dokuzuncu makm, kendi nefsini bilmektir."

1338 senesinde veft eden Hac Bekt- Vel'nin derslerini ve sohbetlerini tkib ederek onun tarkatna balananlara, tasavvuftaki usle uyularak "Bekt" denildi. bu temiz, tikdlar dzgn olan ve ibdetlerini yapan Bektler zamanla azald. Daha sonra yaplan bir takm deiiklikler sebebiyle, hakk Bektlik unutuldu ve zamnmzdan yz sene nce ise hi kalmad. Herkes tarafndan sevilen, hrmet ve tibr edilen bu isim, Hurf denilen sapk kimseler tarafndan da siper olarak kullanld. slmiyeti ykmak iin kurulan bozuk yollardan biri olan Hurfiliin kurucusu Fadlullah Hurf, Tmr Han tarafndan ldrlnce, dokuz yardmcs kaarak Anadolu'ya geldiler. Bunlardan Aliyyl-A'l ismindeki kimse, bir Bekt tekkesine geldi. Cvidn adl kitaplarn gizlice yaymaya, chilleri aldatmaya balad. Hac Bekt- Vel'nin yolu budur dedi. Halbuki Hac Bekt- Vel'nin yolundan ayrlmayan hakk Bektler, bunlardan tammen ayrldlar. Hurflik, haramlara hell, nefsin arzu ettii kt arzulara, serbesttir dedii iin, bozuk rhlu insanlar arasnda abucak yayld. Szlerine "Sr" deyip, ok gizli tutulmasn emrederlerdi. Srlar yabanclara aanlar ldrdkleri bile olurdu. Srlar Cvidn kitabnda a, c, v, z, ... gibi harflerle iret edilmektedir. Hurfler, Bektlik ismini kendilerine perde yaparak, bu perde arkasnda almlardr.

Hac Bekt- Vel'nin ilikle ilgisi bulunduunu syleyenler yannda, bzlar da onun sapk Baba Resl'n halfesi olduunu, namaz klmadn ve erata aldrmadn kaydetmektedirler. Oysa Maklt'n asl nshalar tetkk edildiinde, onun; slm dnine sk skya ve salam bir ekilde bal, slmiyete uymayan davranlara iddetle kar kan mbrek bir vel olduu anlalmaktadr.Dier taraftan Hac Bekt- Vel devrine en yakn zamanda yazlm olan Tiryk'l-Muhibbn'de Vst onun Ahmed-i Yesev'ye mensb olduunu zikretmekte ve u silsileyi vermektedir:Es-Seyyid Bekta el-Horasn, Ahmed-i Yesev, Abdlhlk Goncdvn, Ysuf- Hemedn, Eb Ali Frmed, Eb'l-Hasan Harkn, Abdlksm Grgn, Eb Osman Marib ve Cneyd-i Madd yolu ile hazret-i Ali'ye ulamaktadr.

BR DERGH STIYORUZ
Hac Bekt- Vel, her gn gelip, imdiki derghnn bulunduu yere otururdu. Onu sevenler; "Gliba Hac Bekt- Vel hazretleri burada bir dergh bin edilmesini istiyor, o yzden gelip buraya oturuyor" dediler. Daha sonra Hac Bekt- Vel'nin hizmetini gren Sar smil'e, Hac Bekt' sevenlerden biri, buraya bir dergh yaptrmaya niyet ettiini syledi. Sar smil de, gelip durumu hocasna arz etti. Hac Bekt- Vel; "Ona syle. Bir usta getirsin. Biz istediimiz byklkte bir dire izelim. Ayrca yeteri kadar ta getirtip, yonttursun, hazr etsin." dedi.

Sar smil, bu durumu o ahsa bildirince, ok sevindi ve hemen bir mmr getirdi. Hac Bekt- Vel de kalkp, mbrek eliyle imdiki derghn bulunduu yeri izdi. O mmr da, derghn ins iin yetecek kadar ta getirtip, yontturdu. Talarn yontulma iinin bittii gecenin sabah, herkes, derghn yaplm olduunu grd. Dergh yaptracak kimse, derhl Sar smil'in yanna gelip; "Ben bu binnn yaptrlmas iin usta getirdim, ta getirdimv e yaptrma sevbna kavumak istedim. Fakat her kimse bir gecede yaptrm." diyerek zntlerini belirtti. Sar smil, durumu derhl hocas Hac Bekt- Vel'ye bildirdi. Bunun zerine Hac Bekt- Vel; "Ey smil! O beni sevene syle, bu dergh zhirden birisi gelip yaptrmad. Allah telnn izni ile bir anda yapld. Sevb yine onun amel defterine yazlmtr." dedi. smil durumu derhl o kimseye bildirdi. O zt da Allah telya kr secdesi yapt.
1) akyk- Nu'mniyye Zeyli (Mecd Efendi); s.44
2) Rehber Ansiklopedisi; c.7, s.8
3) Tam lmihl Sedet-i Ebediyye; (49. Bask) s.1080
4) Maklt, Sleymniye Ktphnesi, Denizli Ksm, No: 131/4)
5) Tiryk-ul-Muhibbn; s.47
6) Tbyn-l-Vesil; c.1, s.129
7) Kif-l-Esrr; s.3
8) slm limleri Ansiklopedisi; c.10, s.129
9) Sefnet'l-Evliy; c.1, s.395
10) Maklt- E. Coan




Bu biyografi (hac bekta- veli) 3905 kez okundu.

Biyografi: hac bekta- veli Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.