Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hac bayram- veli kimdir ? hac bayram- veli biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hac bayram- veli

Hac Bayram- Veli 

stanbul'u, Ftih Sultan Mehmed Hann fethedeceini mjdeleyen byk vel. Nmn bin Ahmed bin Mahmd, lakab Hac Bayram'dr. 1352 (H. 753)de Ankara ilinin ubuk ay zerindeki Zlfadl (Sol-Fasol) kynde dodu. 1429 (H. 833) senesinde Ankara'da veft etti. Trbesi, Hac Bayram Cmiinin kenarnda ziyrete aktr.
Nmn, kk yandan tibren ilim tahsline balad. Ankara'da ve Bursa'da bulunan limlerin derslerine katlarak; tefsr, hads, fkh gibi din ilimlerinde ve o zamnn fen ilimlerinde yetiti. Ankara'da Melke Htun'un yaptrd Kara Medresede mderrislik yaparak talebe yetitirmeye balad. Ksa zamanda, halk arasnda sevilip saylan biri oldu.
limdeki bu stnlne ramen Mderris Nmn'n rhunda bir sknt vard. O, bu skntdan ancak bir mrid-i kmilin huzruna varmakla kurtulabileceini biliyor ve bir frsat gzlyordu. Nitekim bir gn dersten ktnda yanna birisi geldi ve; "Ben c-i Karamn'yim. Kayseri'den senin iin geliyorum. Sana bir haberim ve dvetim var." dedi. Nmn, bu szlerin sonunda kendisi iin mhim bir haberin olduunu anlamt. "Ho geldin, saflar getirdin. nallah hayrl haberlerle gelmisindir. Anlat! Anlat!" diyerek hayretle sordu. "Beni eyhim ve mridim Hamdeddn-i Vel hazretleri gnderdi ve; "Git Engr'de (Ankara'da) Kara Medresede Nmn adnda bir mderris vardr. Ona selmm ve dvetimi syle. Al getir. O bize gerek..." dedi. Ben de bu vazfe ile huzrunuza gelmi bulunuyorum."

Mderris Nmn bu szleri dinler dinlemez; "Ba stne, bu dvete icbet lzmdr. Hemen gidelim." diyerek mderrislii brakt. c-i Karamn ile Kayseri'ye gittiler. Kayseri'de Somuncu Baba diye mehr Hamdeddn-i Vel ile bir kurban bayramnda bulutular. O zaman Hamd-i Vel; "ki bayram birden kutluyoruz." buyurarak, Nmn'a Bayram lakabn verdi.
Hamd-i Vel, Nmn ile babaa sohbetlere balayarak, onu ksa zamanda olgunlatrd. Zhir ve btn ilimlerde yksek derecelere kavuturduktan sonra ona; "Hac Bayram! Zhir ilimleri ve bu ilimlerde yetimi limleri ve derecelerini grdn. Btn ilimleri ve bu ilimlerde ykselmi evliyy ve derecelerini de grdn. Hangisini murd edersen onu se!" buyurdu. Hac Bayram da, vellerin yksek hallerini grerek, kendisini tasavvufa verdi ve bu yolda daha yksek derecelere kavumak iin alt. Hocasnn tevecchleri ile zamnnn en byk vellerinden oldu.

Hac Bayram- Vel, hocas ile hacca gitti. Hac vazfelerini yaptktan sonra Aksaray'a geldiler. Orada hocasnn 1412 (H. 815) senesinde; "Halfem, veklim sensin." emri zerine, bu ar vazfeyi zerine ald. Ayn sene hocas veft edince, defn ileriyle megl olup, cenze namazn kldrd. Aksaray'da vazfesini bitirdikten sonra Ankara'ya dnd. Ankara'da dnin emir ve yasaklarn insanlara anlatmaya, onlara doru yolu gstermeye, yetitirmeye balad. Her gn pekok kimse huzruna gelir, hasta kalplerine if bularak giderlerdi. Talebeleri gn getike oalmaya, akn akn gelmeye baladlar. Ksa zamanda ismi her tarafta duyuldu.

Bilhare stanbul'un mnev ftihi olacak olan Akemseddn de Osmanck'ta mderrisken eyhin evliylk derececsini duymu ve ona talebe olmak zere Ankara'ya gelmiti. Fakat eyhin dkkan dkkan dolap para topladn grnce, yanna varp hikmetini sormadan "Evliy para m toplar, buralara bouna gelmiim." diyerek oradan ayrld. Zeynddn Haf hazretlerine talebe olmak zere Msr'a doru yola kt. Haleb'e vard gece bir ry grd. Rysnda, boynuna bir zincir taklm ve zorla Ankara'da Hac Bayram- Vel'nin eiine braklmt. Zincirin ucu ise Hac Bayram'n elindeydil. u ry zerine, Akemseddn yapt haty anlayarak derhal Anakra'ya geri dnd. ehre ulatnda Hac Bayram- Vel'nin talebeleriyle ekin bimeye gittiini rendi. Tarlaya gitti. Fakat Hac Bayram hazretleri ona hi iltifat etmediler. Akemseddn, dier talebelerle birlikte ekin bimeye balad. Yemek vakti geldiinde, insanlarn ve orada bulunan kpeklerin yiyecekleri ayrld. Hac Bayram- Vel, talebeleriyle yemek yemeye balad. Yine Akemseddn'e hi iltifat etmeyip, yemee armad. Akemseddn yapt haty bildii iin, kendi kendine;"Ey nefsim! Sen, Allah telnn byk bir vel kulunu beenmezsen, ite byle yzne bile bakmazlar. Senin lyk olduun yer burasdr." diyerek, kpeklerin yanna yaklap, onlarla berber yemeye balad.

Hac Bayram- Vel hazretleri, Akemseddn'in bu tevzuuna dayanamayarak; "Kse! Kalbimize abuk girdin, yanmza gel." buyurup iltift etti, kendi sofrasna oturttu. Sonra ona; "Zincirle zorla gelen misafiri, ite byle arlarlar." diyerek, onun grd ryy, kermet gstererek anladn bildirdi.Akemseddn bundan sonra hocasnn yanndan hi ayrlmad. Sohbetlerini karmayarak, kalplere if olan nasihatlarn zevkle dinlemye balad. Hac Bayram- Vel'nin tevecchleri altnda, ksa zamanda btn talebe arkadalarnn nne geti. Nefsini terbiye etmekte herkesten ileri gitti.

Akemseddn'e iczet, diploma verdiinde, bzlar; "Efendim! Sizde yllarca okuyan talebelere hilfet vermediiniz hlde, bu yeni gelen Akemseddn'i ksa zamanda hilfet ile ereflendirdiniz?" dediler. Hc Bayram- Vel de; "Bu yle bir ksedir ki, bizden her ne grp duydu ise hemen inand. Grdklerinin ve iittiklerinin hikmetini de bizzt kendisi anlad. Fakat yanmad yllardr alan talebeler, grdklerinin ve duyduklarnn hikmetini anlayamayp bana sorarlar. Ona hilfet vermemizin sebebi ite budur." diye cevap verdi.
Hac Bayram- Vel, bu ekilde hem talebelerini yetitiriyor, hem de belli saatlerde cmide insanlara vz ve nashat ediyordu. Hac Bayram'n etrafnda pekok kimsenin toplandn gren bz hasetiler, Pdih kinci Murd Hana; "Sultnm! Ankara'da Hac Bayram isminde biri, bir yol tutturarak halk bana toplam. Aleyhinizde bz szler syleyip saltanatnza kasdedermi. Bir isyn karmasndan korkarz!" diyerek iftirlarda bulundular. Bunun zerine sultan, durumun tetkik edilmesi iin iki kii vazifelendirdi.

Vazifeli avular, ellerinde pdihn fermn olduu hlde, Edirne'den kalkp sratle Ankara'ya gittiler. ehre yaklatklarnda nlerine, yal, nr yzl bir kimse ile bir gen kt. Selmlatktan sonra ihtiyr zt; "Evltlarm! Nereden gelip nereye gidiyorsunuz?" diye sorunca, onlar da; "Ankara'da Hac Bayram isminde biri, etrfna adamlar toplayp, Pdihmza bakaldrm. Onu yakalayp pdihn huzuruna gtreceiz." dediler. avularn bu szn bekleyen ihtiyr zt; "O aradnz Hac Bayram bu fakrdir." diyerek, kendisini gsterdi. avular bir fermna baktlar, bir de Hac Bayram- Vel'ye. Aradklar isync bu olamazd. Bu nr yzl, ho szl zt, hi isyn edecek birine benzemiyordu. Hac Bayram- Vel'ye tekrar tekrar dikkatle baktktan sonra, birbirlerine; "Gidelim, Sultanmza gidelim. Bu ztn msm olduunu, sylenilenlerin yanl olduunu bildirelim." dediler.
Hac Bayram; "Evlatlar! Sizin geleceinizi biliyorduk. Onun iin yola kp sizi bekledik. Pdihmzn fermn bamz zerindedir. Haydi durmaynz, elimi zincirle blaynz ve bir an nce buradan gidelim." buyurdu. Bu szlere iyice hayret eden avular; "Sizi yanl anlatmlar efendim. Size kar edepsizlik etmeye hay ederiz. Hele zincire vurmak hi aklmzdan gemez. Mdem ki emrediyorsunuz, buyurunuz gidelim." dediler.

Hac Bayram ile yanndaki gen talebesi Akemseddn, avularla birlikte Edirne'ye doru yola koyuldular.Edirne'ye geldiler. Sarayda Sultan kinci Murd Han, sylentilere gre devletin selmetine kasdeden ve tahtna gz diken bir eky beklerken, karsnda; nr yzl, kmil bir vel grd.Pdih, Hac Bayram- Vel'yi gnlerce sarayda misfir etti, izzet ve ikrmda bulundu.Babaa sohbet ettii gnlerden birinde; konu stanbul'un fethine gelmiti. "Sultnm! Bu ehrin alnn grmek ne size, ne de bize nasb olacak. stanbul'u almak, u beikte yatan Muhammed'e (Ftih Sultan Mehmed Han) ve onun hocas, bizim Kse Akemseddn'e nasb olsa gerektir." mjdesini verdi. Sonra gelecein Ftih'ini kucana ald. Onun gzlerine bakarak, uzun uzun tevecchlerde bulundu. Sultan Murd Han, bu mjdeye ok sevindi. Olu ehzde Muhammed'e ve Akemseddn'e artk baka bir nazar ile bakmaya balad.

Hac Bayram- Vel hazretleri Edirne'de bulunduu mddet iinde, cmilerde vz verip, halka nashatlerde bulundu.Pdih da onun Edirne'de kalmasn istiyordu. Fakat Hac Bayram- Vel, Ankara'ya talebelerinin bana dnp, onlar yetitirmeye devm etmek istediini bildirdi.Onun veftndan sonra "Bayramiyye yolu"nu, talebelerinden Akemseddn ve Bak mer Efendi devm ettirdiler.Hac Bayram- Vel'nin, Akemseddn ve Bakc mer Efendiden baka halfeleri de vard. Gynkl Uzun Selhaddn, Yazczde Muhammed ve Ahmed Bcn kardeler, nce Bedreddn, Hzr Dede, Akbyk Sultan, Muhammed ftde hazretleri bunlardandr. Birisi de, dmd Erefolu Rm (Abdullah Efendi)dir.
Hac Bayram- Vel hazretleri, k Ynus'la ayn asrda yaam ve onun syledii gibi iirler sylemitir.
Bu biyografi (hac bayram- veli) 3720 kez okundu.

Biyografi: hac bayram- veli Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.