Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hacer mirgl griffe kimdir ? hacer mirgl griffe biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hacer mirgl griffe

Hacer Mirgl Griffe

H.Mirgl Eren Griffe, 20 Aralk 1954 Ankara doumlu. Anne Galip Ali Paa Rzvanbegovic ve Hac Bey Rzvanbegovicin 6. gbek torunu. Baba tarafndan da Bosnal Daltaban Mustafa Paann 6. gbek torunu. Yksek eczac. Tahsilini Ankara niversitesi ve Zrih Teknik niversitesinde tamamlad. Viyana, svire ve Fransada mesleiyle ilgili eitimlere katld. Yksek lisans Eczaclk Sanayinde Plus Valr (Artk deer) konusunda yapt. leri dzeyde ngilizce ve Almanca, orta derecede Franszca bilir. YSAV (Ykseli Stratejik Aratrmalar Vakf) ve Trkiye Bosna-Hersek Dostluk Derneinin kurucu yesi. Fransz vatanda Berthand Griffle evli, ocuksuz. Bosna ve Hersek Tarihi, Osmanl ve Osmanl ncesi dnemleri ile Kuzey Kafkasya Tarihi (Sovyet htilali ncesi) konusunda aratrmalarn eitli devletlerin arivlerinde 1985ten bu yana srdrmektedir.

ESERLER

Osmanlnn Hizmetkar
Galip Ali Paa Rzvanbegovic-Stocevic
Babil Yaynclk

H.Mirgl Eren Griffe

Yal Paa, okuduu Kuran- Kerim^ini rahlesine brakarak divanndaki kesine geti ve dnmeye balad. Sultan Murat ve daha sonra da Fatih Sultan Mehmet^le balandklar Osmanl Devletine, atalarndan bu yana kar koymamlard. Devlet-i Aliye^nin yanllklar konusunda stanbul^u uyarm hakszlklara kar koymu ama isyan etmemilerdi. ^Kanuni^ye kadar, Osmanl^nn o hametli ve ocuk yatan itibaren sava alanlarnda ve aknlarda yetien Sultanlar nerede^ diye sordu kendi kendine. Dndke daha da hznleniyordu. Salih^in getirdii kahveden bir yudum ald, belki de Osmanlnn en bat ucundaki bu serhat eyaletinin 400 yldr ne kadar ehit verdiini hatrlamak iin. En son Napoleon Ordusu Akka^ya dayandnda, Cezzar Ahmet Paa ve abisi Hacun, ka Bosna ve Hersekli^yi Devlet-i Aliye adna, Din-i slam adna kurban etmemiler miydi? Darendeli Ali Paa ile birlikte Srp syanlarnda ka evladn vermiti bu topraklar. Kavalal^nn isyannda ve ngilizler anakkale^ye dayandklarnda da Devlet-i Aliye, onlara ^yardmma koun^ dememi miydi.

KTAP TEMN N
BABL YAYINCILIK
0312 2120027
x

Ku Gribi mi?
P..t Gribi mi?
H.Mirgl Eren Griffe
Belge Yaynlar
Ankara Kasm 2005

Bu kitapta anlatlanlar, komplo teorilerinden ok uzakta olup mevcut bilinenlerin sistematik bir deerlendirilmesidir.

Bu almann amac, Trkiye^nin jeopolitik yapsna uyumlu ve Ortadou merkezli gerekletirilen yeni dnya dzeninin belirleyicileri ve onlarn ibirlikilerinin rastgele ve kontrolsz olarak attklar admlarn sonunda nelerin ortaya kabileceini vurgulamak ve hepimizi insanlk adna dnmeye sevk etmektir.

Belge Yaynlar
0312 3412352
x

AIKLAMA

Sayn Mahmut etin Bey,
X likiler ve Boazdaki Airet isimli kitaplarnz okudum. Baz yanl bilgilendirmelerin ve gazete, magazin dergileri kaynakl kitaplarnzdaki bilgilerin gerek ve makbul arivlerin incelenmesi sonunda ortaya kmadna emin oldum.

Bendeniz, anar, Lale, Alpay, Can ile ata birlii olan bir kiiyim. ok krki, bizler Osmanl^dan balyarak (15^nci yy sonlarndan) bu yana Bosna Hersek^in mavi ve yeilini, al zemin stndeki ay ve yldzla bezemi insanlarz. Gemiimizden hi bir zaman kamadk. Bogomil kkenli bir Bonak olduumuzu da asla unutmayarak bu milletin asli unsuru olarak o^na bal kaldk.

Bildiiniz gibi Osmanl Dnya devleti olmasn topraklarna Bosnay 1463te Hersek^i de 1480de katmasyla balamtr. Bosna ve Hersek Osmanl iin bir serhat eyalet ve askeri karargah olmutur. Osmanl^nn Fatih Sultan Mehmet^ten Karlofa Andlamas sresindeki hemen hemen tm sadrazamlar Bosna Hersek kkenlidir. Bosna Hersekliler Avrupallarn adlandrdklar gibi "Trk^ten daha Trk" tr. Bu zaman dilimi iinde ve sonralar Anadoluda. Osmanl tebaas iindeki hangi millet bu zellii tar. Bogomil kkenliler "bonaklar" slamn bayran yaklak 600 yldr tamaktadrlar. Onlarn slam anlay Bektailikten balyarak 1826dan sonra Nakibendilikle sonulanr. Ama bu dergahlarn u andaki Bektai ve Nakibendi dergahlar ile uzaktan yakndan ilgisi yoktur. Her iki dergahta zn Ahmet Yeseviden alr.

Alpay^n baba taraf Nazikidir. Aile bu dergahn kurucularndandr. Hepizin ata dedesi Galip Ali Paa Rzvanbegovic-stocevic tir. (stolieli Ali Paa). O^nun aile kkeni ise bogomil gney slavdr. Ailenin balangc Mrtedan Paadr. Bu aile dnya genetik literatrnde (Obrenknezevic-Mahmutbegovic-stoceic) diye geer. Ailenin Kavalal, Tepedelenli, Sokollu ve en son Msr Burci erkez sultan Kansu Gauri ile kan ba vardr.

Aile eski Bosna krallndaki mevcut 12 asil aileden biridir. Galip Ali Paa Rzvanbegovic Sultan 2^inci Mahmut tarafndan Osmanlya ball ve Kavalal brahim Paay Ktahya nlerinde durdurmasnn mkafat olarak dllendirilmi kendisi Bosna Hersek dnda hi bir grevi kabul etmeyince Hersek Bosnadan ayrlarak 18 sene bamsz vezaretle kendisine verilmitir. 1851de Osmanl yanl bilgilendirme sonucu (Serasker mer Ltf Latas Paa tarafndan) grevden alnm padiahn haberi olmadan katledilmi, tm mal varlna Latas Paa tarafndan el konulmu ve bu yanllk 4 sona sonra anlalp aileye iadei itibar edilmitir.

Bizim soyumuzda Sabetaylk yoktur.

Aile genelde Mevlevi veya Nakibendidir. 28-30 Nisan aras anakkale 18 Mart niversitesinde yaplacak "Uluslararas Bosna Hersek Sempozyum"unda Galip Ali Paa^nn vakfiyesi ve vasiyetnamesi de aklanacaktr. Bu vasiyetname 20. yy slam anlaynn en kabul edilir belgesidir. Bu yazl belgede olduu gibi; Bizler "Haktan gelenin halka gitmesi" ve "Hak iin halkla beraber olmak" dsturlaryla yetitik.

Galip Ali Paann 4 kz ve 4 olu vardr. Kzlar Habiba (Divan airlerimizden), akire, Emine ve Uma Hanmdr. Erkek ocuklar ise Zlfikar Nafiz Paa (ki bunun olu Hersekli Arif Hikmet=Divan airimiz ve Kamil Paadr.) kinci olu.Elhac Hafz Mehmet Rdvan Paadr. Ankara, Amasya, Urfa Mutasarrfl yapm ve Osmanlnn en skk dneminde Mostar Mutasarrf yaplm ve Osmanl bir gecede Bosna Hersek^i Avusturyaya brakp ekilince fel geirmitir. Hastalndan dolay Anadoluya dnemeyen bu paaya Avusturya hkmeti lnceye kadar general maa balam ve lnce Mostarda askeri merasimle top atlar arasnda Karagz Camiine gmlmesini salarken Avusturyal generalin syledii szler bugn tm arivlerde kaytldr. "len asker dmanmzd O bir Osmanl idi. Ama nemi yok O^ok erefli bir askerdi. Bunun iin bu merasimi yapyoruz."

nc olu Rstem Beydir. (Miralay) ayn zamanda Rifat mahlas ile yazan Divan airidir. Bir kz vardr. Hasene Hanm ondan olan torunlar u anda Bursada erefli ve onurlu hayat srmektedirler. Galip Ali Paann 1948de doan 1903te Erzurumda len en kk olu Ferik Mehmet Ali Paadr. Hanm Mahinur Hanmdr. Mahinur Hanm, Yksel Sylemezin annesi Saliha Hanmn halasdr. Ferik Mehmet Ali Paa ve Mahinur Hanmn 2 kz drt erkek evlatlar olur. Kzlar Mevhibe (Fatma Mnire) bu hanm Ferik Hsn Paann olu Servet Paa (tugbay rtbeli) evlenir ve ondan Korgeneral Mehmet Dani (Daniyel) Yurtatapan (bunun ocuklar: anar, Oktay, Onur, Lale ) olur.

Dana Yurdatapan bu kii deerli bir hukukudur ei Nezihe hanmdr.( evlatlar Birsen ve Fatma) Emine Danende Hanm bu Mehmet Halit Arpala evlidir (bir olu vardr: Can Arpa) Aye Daime bu da Nazikiolu Turhan Cemal Beyle evlidir (olu arkc Alpay).

Ferik Mehmet Ali Paann ikinci kznn ismi Aye Fahriyedir. Kocas Albay Halil Nasr Berkaydr. Bunun da 4 ocuu vardr. brahim Adnan Berkay, A.Mehmet Ali Berkay, Lamia Nezahat Berkay. Ferik Mehmet Ali Paann en byk olu. Abdlhat Mehmet Alidir. (Benim anneannemin annesinin babas olan smail Beyin babasdr) Abdlhat Beyin 1^inci einden tek olu smail Beydir. smail Beyin ei Fatma Hanmdr. Fatma Hanm, Rdvan Beyle Zbeyde Hanmn kzdr. Rdvan Bey, Galip Ali Paa Rzvanbegoviin kendisinden byk iki abisinin torunudur. Bu iki abinin ad tarihte Hac Mustafa Bey (stolie kaptan) ve Hac Mehmet Ali Bey (Hacun) olarak geer. Hac Mehmet Ali Beyin kars Kavalalal Mehmet Ali Paann kz Fatma Hanmdr. Rdvan Beyin kars Zbeyde Hanm da Galip Ali Paann kz Uma Hanmla mehur Bonak beyi Mehmet Firdus^un ocuklardr. Bu hanmefendi anne ve baba tarafndan tam Bonaktr. Rzvanbegovictir.

smail Beyin tek evlilii vardr. 2 olu Ali Namk ve mer olmutur. Alp soyadn tarlar ve kzlar Nazife Hanm ve Vasfiye Hanmdr.( Nazife Hanm benim anneannem Abide Hanmn annesidir. Kocas ise yine mehur bir Bonak ailenin olu olan Yusuf Beydir. Yusuf Beyin annesi Devlet Hanmdr ve Devlet Hanm Bosnann byk ve asil ailelerinden Babilerin kzdr. Yusuf Bey ise Bosnann mehur ailelerinden Kadi^lerdendir. (Alikadi de denir) Vasfiye Hanm^n kz Nedime Hanm tarafndan ise Ahmet Tark Teke, Necip Teke ve Cemil Teke gelir. grdnz gibi ailede sabetayc deildir. Ferik Mehmet Ali Paann, ikinci olu Besalet Gerededir. ocuksuz vefat etmitir. Soyad Yataandr. anakkalede ve Kurtulu Savanda Kuvayi Milliyede byk hizmetleri olmutur.

nc olu Ahmet Ziya ( evlilik yapm birincisi Nazife Hanm bundan olu Ali Rdvan, ikinci ei Zehra Hanm bundan kz Emine Fethiye Sarper. nc ei Zahide Tozan bundan ocuklar Zeynep Vedia Bayman, M. Galip Tozan, Sleyman Faik, Aye Refiye Sezendir.)

Ferik Mehmet Ali Paann son olu da Hsrev Gerededir. Kendisi Ali Kemali Beyin kz Lamia Hanmla evlidir. 2 olu olmu. Faruk ve Seluk Seluk, Canan Gerede ile evlidir. ima ve Bennu kzlardr.

Sayn Mahmut etin Bey,
Kitabnzda ayrca dikkat ettiim baka bir noktada Ferik Mehmet Ali Paadan Hersekli diye bahsetmeniz. Hersekli tanmlamas blge olarak doru ama aile lakab olarak yanltr. Hersekli lakab en son Hersek dk Stephan Hersek ve ailesinin kullanabilecei bir lakaptr. Bu aile slamiyete getikten sonra Hersekli olarak anlmlardr. Bunlardan biri de Dk^n olu Sadrazam Hersekli Ahmet Paadr. Baka bir konu da gerek Ferik Hsn Paadan gerekse Ferik Mehmet Ali Paadan Sultan Abdlhamite kartlklarn belirtirken sular bir ifade kullanmanz. Sizin de bilmek zorunda olduunuz gibi Osmanl Sultanlar kafese girip sarayda yaamaya baladklar andan itibaren Osmanlnn k balamtr. nk sultanlar veliahtlarn da eitilemez olmulardr. Sultan Abdlhamit de kafeste ok uzun sre yaayan vehimi literatre hastalk olarak gemi bir sultandr. Ve sultanlnn ilk 5 ylnda yapt hatalar ve ngiliz yan politikas ile Osmanly ne denli zorluklarn iine soktuu tm dnyann malumudur. Osmanl askeri tekilatnda padiahla farkl dnen paalar her zaman olmutur. Ama bu onlarn vatanseverliinden hi dn vermez. nk Mehmet Ali Paa Osmanlnn en son zamanlarnda Yenipazardaki tm askerlerin komutandr. Yine kendisi Ermeni isyanlarnda Erzurumdaki redif alaynn ve Mu^un komutandr. Zor artlarda grev yapt Erzurumda 1903te vefat etmi olup Murat Paa Camii avlusunda gmldr. Erzurumda eli akl, vatanseverlii, hogrs ve dini inanc ile Erzurum halk ve blgenin tarihini yazan tarihilerce takdir edilir.

Demek istediim ksaca udur. Bizler tm Rzvanbegovic torunlar Bosna Hersekin mavi ve yeilini al zemin zerindeki Ayyldzla bezemenin onurunu tamaktayz. Atalarmzn bogomil kkenli gney slav olmasndan hi gocunmayarak bu vatann asli unsuru olarak erefle bu bayra 550 senedir tayoruz.

Evet ben de mslman olmayan bir beyle evliyim. Ama bu benim dini inancma ve bu Cumhuriyetin ocuu olma hasletimi engellemez.
Sonsuz sayglarmla

Hacer Mirgl Eren Griffe
Bu biyografi (hacer mirgl griffe) 3369 kez okundu.

Biyografi: hacer mirgl griffe Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.