Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


gyasettin ayta kimdir ? gyasettin ayta biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
gyasettin ayta

15. 03. 1964 doumlu. lk ve orta renimimi bu ilde; lise renimimi ise Ankara'da tamamlad. 1981-1982 retim ylnda balad niversite renimini, 1984-1985 retim ylnda Gazi Eitim Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blmnden mezun olarak tamamlad. 1986-1989 yllar arasnda Rize-Kendirli Ortaokulunda Trke retmeni olarak grev yapt. 1990 ylnda Mill Eitim Bakanl Yaygn Eitim Enstits'ne retmen olarak atand. Enstitde Yayn Dokmantasyon Blmnde bir mddet altktan sonra, Mesleki ve Teknik Eitim Aratrma ve Gelitirme Merkezi Teknik Yaynlar Blm Bakanl grevini yrtt. Burada Mesleki Teknik Eitim Haber Blteni'nin karlmasnda katkda bulundu. Bilgisayar Destekli Eitim Projesi erevesinde, bilgisayar ders yazlmlarnn denetim ve raportrln yrtt. Gazi niversitesi ile Mill Eitim Bakanl arasnda yaplan bir protokol erevesinde, Trke ders kitaplarnn yazarlar arasnda yer ald. 1993-1994 yllarnda Talim Terbiye Kurulunda Trk Dili ve Edebiyat Mfredat Programn gelitirme komisyonunda alt. Bu grevi srasnda, eitli kurs programlarnn hazrlnda aktif ye olarak grev ald. 1994-1995 yllar arasnda Mill Eitim Bakanl Ortaretim Genel Mdrlnde yrtlmekte olan Avrupa Boyutunda Atlas Projesinin Trk Dili ve Edebiyat Blmnn yazmn stlendi. Gazi Eitim Fakltesi'nin am olduu Trke retmenlii Program aratrma grevlilii snavn kazanarak, 20.04.1995 tarihinde Gazi Eitim Fakltesinde greve balad. Gazi Eitim Fakltesi Trke Eitimi Blm'ne 9 Temmuz 1997 tarihinde retim Grevlisi, 24 Temmuz 2000 tarihinde Yardmc Doent olarak atand. Halen, Gazi Eitim Fakltesi Trke Eitimi Blmnde retim yesi ve Trk Kltr ve Hac Bekta Veli Aratrma Merkezi Mdr Yardmcs olarak grev yapmaktadr. Evli, iki ocuk babas.

Yrd. Do. Dr. Gyasettin AYTA

YAYINLAR:KTAPLAR:1.. lkretim Trke - 6 (Mterek) M:E:B: Yaynlar 1993.
2.. lkretim Trke - 7 (Mterek) M:E:B: Yaynlar 1993.
3.. lkretim Trke - 8, (Mterek) M:E:B: Yaynlar 1993.
4.. Arnavutluk Devlet Arivleri Osmanl Yazmalar Katalou (Mterek), Gazi niversitesi Trk Kltr ve Hac Bekta Veli Aratrma Merkezi Yaynlar, Ankara 2001
5.. Tanzimat'ta Tiyatro Edebiyat Tarihi, Aka Yaynlar, Ankara 2002
6.. ocuk Edebiyat (Prof. Dr. Alemdar Yaln'la Birlikte), Aka Yaynlar, Ankara 2002
7.. Tiyatro ve Canlandrma (Prof. Dr. Alemdar Yaln'la Birlikte), Aka Yaynlar, Ankara 2002


MESLEK VE BLMSEL YAZILAR:

1.. "Tesbih Kavram Etrafnda Baz Tespitler", Din retimi Dergisi, Haziran 1990.
2.. "Yaral Dalar zerine Bir Tahlil Denemesi", Kltr Edebiyat, Austos-Eyll 1990.
3.. "Varka ve Glah Mesnevisi Hakknda Baz Tespitler", Ayane, Eyll 1990.
4.. "Trk Destanlarnn slmiyetle Olan Benzerlik ve Farklar", Kltr-Edebiyat, Ekim-Kasm 1990.
5.. "ankr Yaran Sohbetleri", Ayane, Aralk 1990.
6.. "Yaygn Eitimin Dn-Bugn-Yarn", Milli Eitim Vakf Dergisi, Nisan-Mays-Haziran 1991.
7.. "iledeki nsan Necip Fazl Adl Kitabn Dndrdkleri", Din retimi Dergisi, Temmuz-Austos 1991.
8.. "Eitimde Yeni Teknoloji Kullanmndaki Virajlarda Bilgisayar Destekli Eitimin Dndrdkleri", Milli Eitim Vakf Dergisi, Ekim-Kasm-Aralk 1991.
9.. "Aygr Ksrakla Tutarlar", Bozok, Ekim-Kasm-Aralk 1991.
10.. "Sabr ve Gl", Trk Edebiyat Dergisi, Hazran 1992.
11.. "1991'de Trk iiri", Din retimi Dergisi, Kasm-Aralk 1992.
12.. "1993'e Girerken Trk iirine Genel Bir Bak", Din retiemi Dergisi, Ocak-ubat, 1993.
13.. "Romanda Milli Mcadele Etrafnda Baz Dnceler", Yaren Meclisi, Ocak 1993.
14.. "Memduh evket Esendal Hakknda Bir Kitap", Bilgi anda Eitim, Haziran 1994.
15.. "Ali Akba'n Masal a Adl iir Kitabnda Fikir Unsurlar", Bilgi anda Eitim, Ekim-Kasm-Aralk 1994.
16.. "Orhan Veli Adl Kitabn Dndrdkleri", Trk Dili Eyll 1995.
17.. "Bordamza Vuran deniz'de Zehra Hanm", Bilgi anda Eitim, Ocak-ubat-Mart 1995.
18.. "ocuklar Baharla Yaamal", Bilgi anda Eitim, Nisan-Mays-Hazran 1995.
19.. "Hangi Gkyz", Bilgi anda Eitim, Temmuz-Austos-Eyll 1995.
20.. "iirin Kapsn Amak", Bilgi anda Eitim, Nisan-/Mays-Haziran 1996.
21.. "inasi'den nce Yazlan lk Trke Piyeslerde Hac Bekta Veli ve Bektalik zerine Bir Aratrma", Kadri Eroan Hac Bekta Veli Armaan, Kasm 1997
22.. "Yokluu Arama Korkusu veya...", SonDuvar, S. 13, Mays 1998.
23.. "Trk Kltr ve Hac Bekta Veli Aratrma Merkezinde Bulunan Yazma ve Basma Eserler", Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 5, Bahar 1998.
24.. "Ak alayan Bayburtlu Cell ve iirlerine Yansyan Hayat Hikyesi", Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 6, Yaz 1998.
25.. "Trk Edebiyatnda Hz. Ali Cenknameleri", Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 6, Yaz 1998
26.. "Nur Baba Romannda Yozlaan Bekta Tekkesi" Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 9, Bahar 1999
27.. "Eitim ve retimde Baar", Cemre, S. 10, Mart-Haziran 1999
28.. "Etkili Dinleme", MEBS letiim, S. 5, Mays 1999.
29.. "Atatrk ve Sanat", Dn m, Mart 1999.
30.. "Osmanl Devletinde Eitim Sistemi", Slh.Kuv. ve Mzk.Hzl.O 700. Yl Blteni, S. 1, Temmuz 1999
31.. "Bektai Kz Adl Roman Hakknda Baz Tespitler", Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 11, Gz 1999
32.. "airler ve iir Araylar", Edebiyat Gncesi, Kasm -Aralk 1999
33.. "Trk Kltr ve Edebiyatnda Geyik Motifi ve Haza Destan- Geyik", Hac Bekta Veli Aratrma Dergisi, S. 12, K 1999
34.. "ocuk Edebiyat Etrafnda", Cemre, S. 11, Kasm-Aralk 1999
35.. "Sosyal Deiim Srecimiz erisinde Zehra, Ak- Memnu, Yaprak Dkm, Kiralk Konak ve Baba Evi Romanlarnda Aile Kavram Hakknda Baz Tespitler", Edebiyat Gncesi, S. 14, Ocak-ubat 2000
36.. "iire ve aire Dair Ay Adas", Cemre, S. 12, ubat Mart 2000
37.. "Trke Ders Kitaplarnn Yazmnda Metin Seimi ve Metin Alti Sorularinin Hazrlanmasinda Dikkat Edilmesi Gereken Bazi Hususlar ", Trk Yurdu, C. 21, S. 162-163, ubat-Mart 2001 (Trke'ya Sayg zel Says)
38.. "Hisar airlerinde His ve Hyal Unsurlar", Edebiyat Gncesi, S. 15, Mart-Nisan 2000
39.. "Peyami Safa'nn Matmazel Noraliya'nn Koltuu Adl Romannda Esere Yansyan ahslar Dnyas", Trk Yurdu Roman zel Says, S. 153, Mays 2000.
40.. "ocuk Hikyesi Yazmak..." Hece Aylk Edebiyat Dergisi, Yl: 5, Say 50, ubat 2001
41.. "ocuk ve iir", Hece Aylk Edebiyat Dergisi (Trk iiri zel Says), Yl: 5, S. 53-54-55, Ankara 2001
42.. "ocuk ve Tiyatro", Gazi niversitesi Kastamonu Eitim Fakltesi Eitim Dergisi, C. 9, S. 1, Mart 2001
43.. "Batlama Maceramzda Trk Romanna Yansyan Tipler -I-" G.., Gazi Eitim Fakltesi Dergisi Cilt 22, S. 1 (2002) 133-148
44.. "Batlama Maceramzda Trk Romanna Yansyan Tipler -II-" G.., Gazi Eitim Fakltesi Dergisi Cilt 22, S. 3 (2002) 199-220
45.. "Okullarda Drama ve Tiyatro Eitimi", Bilim ve Akln Aydnlnda Eitim, Yl 4, S. 37, Mart 2003
46.. "Ahmet Kutsi Tecer ve Tiyatro Edebiyatmza Katks" G.., Gazi Eitim Fakltesi Dergisi (Yaymlanacak)
47.. "Batlama Maceramzda Trk Romanna Yansyan Tipler -III-" G.., Gazi Eitim Fakltesi Dergisi (Yaymlanacak)
48.. "Yahya Akengin'in iirlerinde Fikir Unsurlar" G.., Gazi Eitim Fakltesi Dergisi (Yaymlanacak)
Bu biyografi (gyasettin ayta) 2887 kez okundu.

Biyografi: gyasettin ayta Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.