Güzel sözler | Fıkra | Hikaye | Şiir - Şair| Şarkı sözleri | Türküler | Sohbet odaları | Rüya | Sağlık | Biyografi | islam | Güzeller | Paylaş


funda aylin kalafatoğlu kimdir ? funda aylin kalafatoğlu biyografi
Canim.net
a  b  c  ç  d  e  f  g  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z 
funda aylin kalafatoğlu

Funda Aylin Kalafatoğlu

FUNDA AYLİN KALAFATOĞLU

İstanbul Özel Kalamış Lisesi’nde tamamladığı orta ve lise eğitimi döneminden sonra İngiltere Londra’da Oxford College’ı , Ankara Üniversitesi D.T.C.F Dil Bilimi Lisans Eğitimini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bankacılık Enstitü Programına katıldı.

A.B.D. Washington D.C. George Washington Üniversitesi’nde Kampanya Yönetimi Events Management eğitimini tamamladı. Aldığı eğitimlerin doğrultusunda Amerika’da Nebraska, Virginia, Maryland, Pennsylvania ve Washington DC ‘de bu alanda yer alan çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Satış ve Pazarlama Teknikleri konusunda eğitim programını yurt içi ve yurt dışında verdi. Uzun yıllardan beri Pazarlama İletişimi, Satış ve Pazarlama konularında sektörün lider firmalarında üst düzey yönetici olarak görev aldı.

Firmaların satış ve pazarlamaya yönelik Etkinlik Yönetimi ( Fuar, Kongre, Seminer, Eğitim organizasyonları vs. ) Dağıtım Kanalı oluşumu ve takibi, Toptan ve Perakende Satış, Pazar analizi, Pazar payı, Pay’ı korumak ve büyütmek, Yeni pazarlar bulmak, Operasyonel verimliliği revize etmek ve arttırmak, Ürün yönetimi ve gelişimi, Bireysel yaşam koçluğu, İş yaşam koçluğu, Kişiler arası ilişkilerin geliştirilmesi, Etkili sunum becerilerinin geliştirilmesi, Müşteri memnuniyetini artırma becerilerinin geliştirilmesi, Müşteri İlişkileri, Kurumsallaşma alt yapısının oluşturulması vb . alanlarda danışmanlık yapmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası düzeyde Pazarlama İletişimi, Etkinlik Yönetimi, KOBİ Danışmanlığı ve Ticari destekler konusunda da birçok şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yurt içinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olmasıyla beraber yurt dışında Uluslararası Kadın Yöneticileri Derneği, Women Information Network ve Washington Network Group üyesidir.
x

capital consulting

VİZYONUMUZ

Bireysel ve kurumsal yapılanma çerçevesinde kalıcı ve etkin uygulama çözümlerimizle; müşterilerimiz için yerel, ulusal ve uluslararası boyutta değer yaratmak; dünya ölçeğinde rekabet gücü fazla bireyler ve kurumlar kazandırmak temel vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ

Çağdaş bilgiyi Türk kültürüne özgü değerlerle bütünleştirerek, bireyler ve kurumlar üzerindeki somut etkisi ölçülebilen gelişim ve değişimlere öncü olmak; sorunları yenilikçi sıradışı yaklaşımla sürdürülebilir rekabet avantajları yaratarak yaratıcı çözümler oluşturmak ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek uluslararası uygulamalara örnek oluşturacak katma değerli hizmetler sunmak temel misyonumuzdur.

DEĞERLERİMİZ

Hizmet Odaklı Olmak
Sürekli Gelişmeyi ve Kendini Yenilemeye Açık Olmak
Endüstriye ve Topluma Katkı Sağlamak
(+) Değer Katkı Sağlayacak Çözümler Üretmek
İş Hacmini ve Verimini Arttırmak
İş Süreçlerini Analiz Etmek
Paylaşımda Adil Olmak
Müşteriyle Ortaklık Yapmak
Bilgi ve Tecrübeyi Hedeflere, Faydaya Dönüştürmek
Üretimden Mutlu Olmak

HİZMETLERİMİZ

Yönetim,Pazarlama İletişim, Uluslararası Ticaret, Kobi, ve Siyasi Danışmanlık çatısı altında gelişmektedir. Capital Consulting’in rolü; sorunların çözümü esnasında amaçlara daha kolay ve hızlı ulaşılmasına, stratejik kararların zamanında alınmasına, aktif ve profesyonel düzeyde ;
Bilginin kaynağına ulaşarak,
Bilgiyi ortaya çıkarıp analiz ederek,
Bilgiyi işleyip yeniden üreterek,
Bilgiyi sermayeye dönüştürüp karlılığı yaratarak ,
Bilgilerden değişimin yönünü ve geleceğini öngörerek, katkı sağlamaktır.

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşlarının örgütlenme ve yönetim süreçleri ile üretimin geliştirilmesi ; Amaç, strateji ve hedeflerle ilgili uygulama çalışmalarının yapılması esastır.

Fon Toplama Kampanyaları
Stratejik Medya İlişkileri
Liderlik İletişimi
Kriz İletişimi
Proje Yönetimi
Ulusal & Uluslararası İşbirliği
Üye Oluşturma Çalışmaları
Sosyo-Kültürel Analiz

Şirketler & Girişimci Yöneticiler

Capital Consulting; yeni ekonomi,yönetim, bilgi anlayışı ve ilişkisi içinde; şirketlerin iktisadi finansal kaynak ve olanaklardan daha iyi yararlanmalarını, karlılıklarını artırmalarını ve gelişmelerini sağlamak üzere şirketlere gereksinim duydukları tarafsız, etkin, profesyonel bilgi, analiz, yorum, öneri ve uygulama desteğini sunmaktadır.

Şirketler ve Girişimci Yöneticiler için öncelikli olan başarının devamlılığını ve üretimin karlılığını sürekli esas kılmaktır. Güç rekabet koşulları içinde ekonomik ve yönetim temelli sorunlara çözüm geliştirilmelidir. Değişen ve gelişen taleplere cevap verebilmek için rekabet ortamında gerçekci yaklaşımla ihtiyaçların analızi yapılmalıdır. Bu anlamda yapılacak olan çözüm odaklı çalışma; hedefleri saptamada, başarıya ulaşmada yol gösterici anahtar olacaktır.

Yurtiçi & Yurtdışı Destekler (KOBİ)
Kurumsal Kültürün Oluşması
Kurum İçi İletişim Modellemesi ve Yönetimi
Kurumsal İletişim ve Marka İletişimi Entegrasyonu
Liderlik İletişimi
Stratejik Medya Eğitimi ve Planlaması
Marka Yönetimi
Satış ve Pazarlama Projeleri
Finans & Mali Sorunlar ve Çözümleri
Yönetim Becerileri ve Etkili Ekip Oluşturma Projeleri
Konsorsiyum ve Bütünsel Çözümler
Kriz Yönetimi
Potansiyel Müşteri Projeleri ve Memnuniyeti
Vizyon ve Misyon Çalışması
Etkinlik Yönetimi ( Fuar, Kongre, Seminer vb. )
Takım Çalışması ve Eğitimi
Proje Yönetimi ve Tasarımı
Müşteri Ilişkileri Yönetiminde Süreklilik


Modern Yönetim Sisteminin Oluşturulması
Dağıtım Kanalı
Pazar ve Pazarlama Becerilerinin Geliştirilmesi
Trend Takibi ve Gündem Yönetimi
Yerel Toplum İlişkileri Yönetimi
Rekabet Analizi ve Avantajlarının Tespiti
ARGE

Uluslararası Ticaret

Profesyonel ve güçlü bağlantılarla dış ticaret dengelerini kurmak; yenilikçi çağdaş anlayışla ticari kariyere ışık tutmak amaçtır. Capital Consulting ; Amerika ve Avrupa olmak üzere yurt dışı bağlantıları ile hizmete hazırdır.

Uygun iş ve yatırım imkanları;

Yabancı sermaye ile işbirliği imkanları, yabancı sermayenin getireceği finansman, teknoloji, know-how, deneyim, modern yönetim ve işletmecilik anlayışı ile uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve daha fazla kar elde edilmesi;

İş planlaması, iş stratejileri ve işletme politikalarının Pazar şartları ve rekabet ortamında incelenmesi, geliştirilmesi;

Planlama, programlama, değerlendirme, ve uygulama hizmetleri; Ürün performansını değerlendirmek ve süreklilik sağlamak ,İthalat & ihracat dengelerini kurmak ve korumak.

Siyasal İletişim

Siyasal İletişim ve Yönetim Yaklaşımlarını günümüze aktarma, Partiye ve kişiye katma değer kazandırır. Ulusal & Uluslararasi tecrübeyle çağdaş siyasal iletişim ve yönetim teknik ve araçlarını değer yaratmak amacı ile uygulanması ilke edinilmektedir.

Seçim Kampanyası
Parti İçi Eğitim
Seçmen Davranışları ve Etkin Propaganda
AR-GE
Politik Pazarlama
Siyasal Marka
Seçim Stratejileri
Politik Propaganda Teknikleri
Medya & Politika
Uluslararası Politik Platforma Hazırlama
Kriz İletişimi

capital consulting

Bahariye Caddesi Hasan Beşer İş Merkezi No:66 Kat:5 Daire:15 34710 Kadıköy-İstanbul
tel: +90 216 418 33 00 - +90 216 418 33 34 fax: +90 216 418 34 39
www.capitalconsulting.com.tr / info@capitalconsulting.com.tr
Bu biyografi (funda aylin kalafatoğlu) 3651 kez okundu.

Biyografi: funda aylin kalafatoğlu Hayatı-yaşamı hakkında bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik sözlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Güzel sözler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.