Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


fethullah musul kimdir ? fethullah musul biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
fethullah musul

Fethullah Musul 

Fethullah Efendi, Musul unvan ile tannmtr. Knyesi: Fethullah el-Musul el-Hanef el-Kdir smme en-Nakibend bin el-Mevl Mahmd bin es-Seyyid Ahmed bin e s-Seyyid abn.dr. Baka bir esrinde de knyesini u ekilde vermitir: Fethullah bin e-eyh el Mevla Mahmud el Musul el Hanifi el Matridi el Nakibend el Kadiri. Babas eyh Molla Mahmuddur. El Matrid ibaresi, itikadda mezhebini; El Kadir, ibaresi ise Nakibendiyenin Kadir kolundan olduunu gstermektedir. Ailesi, Darende de Fethullahlar lakabyla tannmtr.

Fethullah Musul, brahim bin Haydar ve Ahmed bin Haydar adl hocalarndan da dini ve akli ilimlerle alakal ve evahir-i Zilkade 1138/31 Temmuz 1726 tarihli bir icazetname almtr.

Fethullah Musul, Trkistan tarafndan Musul vilayetine gelerek orada tahsilini yapmtr. Musulda iken fkhi konulardaki baz grleri nedeni ile devrin idaresince iyi karlanmamtr. O da Musulda rahat edemeyeceini anlayarak yakn dostu Hseyin Paann teklifi ile Darendeye gelmitir.

Hanifi Hocaya gre, Musul ulemasndan ve sadattan Hicaza gitmek isteyince bu zatn ilim ve fazlna tutkun olan Musul valisi Darendeli Hac Hseyin Paa, onu hac dn esnasnda Darendeye uramaya ikna etmi; orada kalmasn salamak iin de olu Yusuf Paaya mektup yazmtr. Yusuf Paa da onu Darendede kalmaya raz ederek evlendirmitir. Hseyin Paann 1140/1727 senesinde birinci defa Musul valilii yapmakta olduu zamanda, fezil-i ber gzide, ve telifat- adde ve ahlk ve emil-i hamde ashabndan Fethullah Musul ile tanm genellikle onunla beraber olduu gibi, Musuldan ayrlr iken onu da Darendeye gelmeye ikna etmitir. Darendede onu mftle tayin ettirmi, onun rahatn salayacak dier imkanlar temin etmitir. Fethullah Musul, burada evld u iyal sahibi ve devlet ricali arasnda da makam ve mevki kazanm, itibar sahibi olmutur.

1844 senesi temettuat saym kaytlarnda Nazmi zalpin kaydettii zere eski ad Be mahallesi olan Beyba mahallesinde Deli Osman eklinde kaydedilmi bir aile bulunmamaktadr. Ancak Veli Osman eklinde okunabilecek bir aileye rastlanmaktadr. Kaytlara gre Veli Osmann oullar olan Yusuf, Halil, Fethullah ve Mehmet (Muhammed), srasyla mahallenin 6., 8., 9. ve 27. hanelerinde oturmakta idiler. Bu ahslar orta halli geliri olan kimseler idi. Ancak bu ailenin Fethullah Musulnin evldndan olup olmad hakknda kesin bir ey sylenemez.

Darende Tarihi yazar Hanifi Hoca, Fethullah Musulnin drt olu olduunu syler ve bunlar yle tantr: Bunlarn en mehuru Ahmet (Mehmed) Efendidir. Dier mahdumlar mam Ali Efendi ile Rahim Efendidir. Darendeli Sadrazam Mehmed Paa, hocas dolaysyla kzn Ahmet (Mehmed) Efendiye nikah etmitir. Fethullah Musulnin torunlarndan olan Mehmed Emin Bey, air Nfi Efendi, Ahmet Efendi, Rfai eyhi Ltfi Efendi mehur ulemadandr. Dier torunu Mehmed Namk Efendi, Darendede 47 sene mftlk etmitir. Bu saylan isimlerin ou tabii ki onun 19. yz yln sonu ile 20. yz yln balarnda yaayan torunlardr. Hanifi Hoca, Fethullah Musulnin olu Muhammed ve Osman hakknda bir bilgi vermememekle yanlm olmaktadr. nk hem kaynaklar hem de Musul ailesi, onun Muhammed ve Osman adnda iki olu olduunda mttefiktir.

Fethullah Musul, yllarca Mara ve Darendede mft ve mderrislik yapmtr. Kendi kaytlarndan renildiine gre 1150-1159/1737-1746 yllar arasnda, ilk yllarda sadece mft, daha sonra Darende mfts ve Hatuniye Medresesi mderrisi idi. Yusuf Paa, babas Hseyin Paann Medresesine vakfetmi olduu bir kitabn vekaletini medresede grevli mderrislerden Fethullah Musulye vermitir. ve olu Muhammed Efendi, Darendede bulunduklar srede genellikle Hseyin Paann medreselerinde ders vermilerdir. Bir baka belgede ise Fethullah Musulnin Audu Deresi denilen mevkide eyh Mescidi ad ile bilinen bir mescitte hatiplik yapmakta olduu bildirilmektedir.

Her hayrl iin bir ok muzr manileri olur kaidesince gibi er ilimlerdeki slbu ile ayr bir mertebe sahibi, fevkalade zeki, alkan ve Allah vergisi bir ilim ve maarif sahibi olduu anlalan byk bir alimin Darende gibi kk bir ehirde 200n zerinde eser yazm olmas, eserlerine verdii adlardan anlaldna gre, zekas, alkanl ile kendine kar gven duygusu iinde olmas, senelerce mftlk ve mderrislik yaparak adeta Darendenin ilmi ve dini hayatna mhrn vurmu olmas nemli bir hakikattir.

Tespit edilebildii kadar ile 1118/1706 ve 1192/1778 ve 1208/1794 yllarna ait eserlerinin bulunmas, onun 1800l yllarn banda ve ok yalanm bir halde vefat ettiini gstermektedir. Mezar ta bulunmasna karlk vefat tarihi okunamamtr. Mezar tandan da anlalaca zere kendisi seyyiddir. Mezar, Darendenin eski ar kabristannda yakn dostu Hac Hseyin Paa ve torununun olu Ahmet Rifatn kabrinin bulunduu kiz Trbe dou tarafndadr. Mezar tanda u ibareler yazldr:

Hvel-Hallkul-Bk
El-Merhm vel-Mafr
Es-Seyyid Fethul-lh el-Mevl
El-Mft bi-Derende
Rhuna el-Ftiha.
Bu biyografi (fethullah musul) 2879 kez okundu.

Biyografi: fethullah musul Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.