Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


fatih sultan mehmed kimdir ? fatih sultan mehmed biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
fatih sultan mehmed

Fatih Sultan Mehmed 

Yedinci Osmanl padiah ve stanbul'un Fatihi.

Saltanat: 1451-1481
Babas: II. Murat Han - Annesi:Hatice Alime Hma Hatun
Doumu: 30 Mart 1432 Vefat: 3 Mays 1481

Sultan Murat Han, olu ehzade Mehmet'i yalnz din ve fen ilimlerinde yksek bir tahsil yaptrmak ve bir takm kltr dillerine (Arapa, Farsa, Latince, Yunanca ve Srpa) sahip olarak yetitirmekle kalmad. O, bu kudretli ve kabiliyetli ehzadeye tecrbeli devlet adamlarndan ve byk alimlerden mteekkil yksek bir muhiti, maddi-manevi bakmlardan devrin en stn bir ordusunu ve nihayet btn dmanlarn ve Hal ordularn yere seren rakipsiz ve salam bir devleti de miras brakmt.

Bununla beraber 21 yanda tahta oturan gen Hakan, daha ilk gnlerde devleti ve ordusunu daha byk hamleler yapacak bir kudrete ulatrd. ehzadeliinden beri bir an nce stanbul'u fethetmek ve Hazret-i Peygamber'in "Konstantiniyye (stanbul) muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hkmdar ne gzel hkmdar ve onun askerleri ne gzel askerdir." mjdesine mashar olmak istiyordu. Bu gaye ile asker tarihin kaydettii ilk byk ateli silahlar ve toplar ile ordusunu dayanlmaz bir kudret haline getirdi. Ayrca 1000 yllk tarihi boyunca btn muhasaralar muvaffakiyetsizlie uratan surlar amak iin seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan'da balayan kuatma, 22 Nisan'da Fatih'in donanmay Beikta'tan Hali'e indirmesiyle ok iddetli bir duruma girdi. 29 Mays 1453'te yaplan son taarruzla ehri alarak Ortaa'a son verdi.

Beyaz bir at zerinde ve muhteem bir alayla Topkap'dan ehre giren Fatih Sultan Mehmet, doruca Ayasofya'ya gitti. Kapya gelince attan inip, secdeye vard. Mabedi temizletti, tasvirlerden kurtard ve ilk Cuma namazn orada btn gazilerin sevin ve heyecanlar iinde kld. Daha sonra Ayasofya'nn kyamete kadar cami kalmasn yazl vasiyet ve vakf eyledi.

Fatih Sultan Mehmet bundan sonra, Osmanl Devleti'ni bir Cihan mparatorluu haline getirme ve slamiyet'i btn dnyaya yayma mcadelesine giriti. O; "Dnyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padiah ve stanbul da cihann payitaht olmaldr" diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih ksa zamanda Anadolu'da sfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir beylii ile Krm hanln tabiiyeti altna ald. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Srbistan (Belgrad hari), Eflak-Bodan ve sair lkeleri fethetti. Birok krallk, imparatorluk, hanlk ve beylik ortadan kaldrld ve Osmanl topraklar Tuna'dan Frat'a kadar yayld. Anadolu'da milli birlik tesis edildi.

Bu byk Trk Sultan 1481 senesi ilkbaharnda yz bin kiilik bir ordunun banda olarak yeni bir sefere kt. Ancak, Hnkar ayr denilen mevkide hastaland ve ok gemeden 3 Mays 1481'de vefat etti. zel doktoru olan Yahudi dnmesi Yakup Paa tarafndan zehirlendii de sylenmektedir. Na, adna yaptrd caminin bahesine defnedildi. Sonra zerine trbe yapld.

Fatih Sultan Mehmet, ince yzl, uzunca boyla, dolgun vcutlu olup, seyrek gler, yzne bakldnda hrmet ve korku telkin ederdi. Her eyi renmek isteyen zeki bir aratrc idi. Harp sanatndan ok holanr, yapaca seferlerden en yaknlarn bile haberdar etmez ve bunlarn gizli kalmasna ok dikkat ederdi. "Srrma sakalmn bir tek telinin vakf olduunu bilsem onu yolar atarm" sz mehurdur.

Soua-scaa, ala-susuzlua ve yorgunlua kar ok dayankl idi. Trabzon zerine kt seferde Zigana dalarn yaya olarak bin bir mkilatla geerken yannda bulunan Uzun Hasan'n annesi, Sara Hatun; "Ey oul! Bir Trabzon iin bunca zahmet deer mi?" deyince, yce Hakan; "Bu zahmet din yolunadr, ahirette Allah tealann huzuruna varnca inayet ola. Zira elimizde slam klc var. Eer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur" cevabn verir.

Fatih, byk ilim, din, kltr ve sanat adamlarn etrafnda toplayarak slam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve stanbul'u devrinde bu medeniyetin ve dnyann en yksek bir merkezi halime getirdi. Molla Grani, Hocazade, Molla Hsrev, Hzr Bey, Molla Yegan, Ali Kuu ve Akemseddin meclisinin en mhim simalar idi. Devrinde Osmanl Devleti'nin btn temel messese ve tekilat en mkemmel bir hale geldi. Zeytinya dktrerek insanlk tarihinde "yala makine soutmasn", havan topunun balistik hesap ve plann yaparak dik mermi yollu ilk silah kefeden de odur. Yine onun devrinde bata stanbul olmak zere, imparatorluun btn ehirleri cami, mescit, medrese ve sair eserlerle donatlmtr.

Bunu Byle Bilesiniz

Fatih Sultan Mehmet Han'n namaz klnmasna dikkat edilmesi hususunda Rum vilayetlerine gnderdii ferman yledir: "Allah teala, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve myesser eylesin. Bu hkmde bildirmek istediim husus udur: Rum diyarndaki ehir ve kasabalarda ve buralarn kylerinde yaayan mslman ahali, slam dininin emir buyurduu farzlar yapp, snnetlerine riayet etmekte, Kelam- kadime ve Furkan- mecide yani Kur'an- kerime, hadis-i eriflere uymakta geveklik gsterip muhalefet ederler imi. Allah tealann "Namaz ikame ediniz:" emrini ineyip; "Namaz dinin direidir. Onu dosdoru klan dinini ikame etmi olur. Terk eden dinini ykm olur." hadis-i erifine uymayp, tuyan yoluna sapanlar ve bylece mescit ve camileri viraneye ve harabeye dndrp, fsk ve fcur, yani gnah ilenen yerleri mamur ederler imi. Bu ve buna benzer haberler bize ulayor. Eer bunlar doru ise, emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anil mnker eylemek zerime vacip olduundan, ileri gelen bir adamm bu i iin vazifelendirdim. O inceleyip takip edecek. yle emir eyledim ki: "Her kim namaz terk ederse, dvlmek ve mali cezaya arptrlarak ta'zir eylemek meru olduundan, slam dininin emri gerei artk Rum diyarnda namazn geirenler tespit edilip, tamam haklarndan gelinsin. Halka namaz klmalar tenbih edilip, klmayanlar hakarete uratlp tehir edilsin. Hi kimse ne olursa olsun bu icraata mani olmaya!.. Rum sanca beyleri ve kadlar ve subalar ve bunlarn emrindeki dier memurlar gnderdiim vazifeliyle bu hususta elbirlik edip yardmc olalar. Bylece slamiyet'in yce ahkm, emri ve yasaklarn yerine getirmekte geveklik ve tenbellie asla meydan verilmeye, yle ki, mescitler dolacak, medreseler mamur edilecek ve din-i slam kuvvetlendirilmi olacaktr. Bylece mslmanlar refah, huzur ve saadet iinde olup, Padiahn devam- devletine ve kudretinin artmasna duac olacaklardr. Bunu byle bilesiniz. Alamet-i erifeme (turama) itimat klasnz."

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Fatih'in sel Dnyas
Nezihe Araz
Dnya Yaynclk / nceleme - Aratrma

Neden Fatih Bu kitap kendi bilgimi artrmak ve baz sorularma yant bulmak iin yaptm aratrmalardan dodu. Balang tarihi stanbul fethinin beyznc yldnmyd. Ben, bir tarihi, bir tarih yazar deilim. Ama elimdeki birikim Osmanl'ya, Osmanl kltrne, Osmanl sanatna ait ilgi ekici eyler sylyor. Biz ise, Osmanly gerektii gibi bilmiyoruz. Tanmyoruz, aratrmyoruz. Ama onun hakknda doru-yanl, ok eitli hkmler verebiliyoruz. Bu davran ok yanl buluyorum. Gemiimizi iyi bilmeden bugn ve gelecei yaamak, bilmek, deerlendirmek hem yanl, hem eksik bir yntem oluyor. Oysa yarnlara ularken gemiin tm olaylar, yol gsterici, rnek verici olarak bize gereklidir. Fatih, Osmanl Devletinin yzyllar iinde sadece 50 yl kadar bir zaman srecini igal etmi. Ama bu sre iinde yaptklar, yaadklar insan artacak bir izgide. zellikle bilim, sanat ve insancllk konularnda.


1453 Konstantinopl
Kuatma Gncesi
Nicolo Barbaro
eviri Yurdakul Fincancolu
Bke Y. stanbul 2001

Elinizde tuttuunuz kitap, Osmanl mparatorluu ve Trkiye Cumhuriyeti hakknda Bat lkelerinde yaynlanm, kaynak niteliindeki zgn kitaplar Trkeye kazandrma dncesinin meyvesidir. Kuatma Gncesi 1453'n yazar, Venedik Cumhuriyeti erafndan bir ailenin ocuu olan gemi doktoru Nicolo Barbaro'dur. Barbaro, Sultan Mehmet Il'nin 1453'teki adyla Konstatinopl'u kuatma altna ald gnlerde, kentte bulunuyordu; kent Trklerin eline geinceye kadar da orada kalm ve yaananlar kendi bak asndan gn gn not etmitir.
(Arka Kapak)


1453 Konstantinopl Kuatma Gncesi
Nicolo Barbaro
Bke Y. stanbul 2001
eviri Yurdakul Fincancolu

Elinizde tuttuunuz kitap, Osmanl mparatorluu ve Trkiye Cumhuriyeti hakknda Bat lkelerinde yaynlanm, kaynak niteliindeki zgn kitaplar Trkeye kazandrma dncesinin meyvesidir. Kuatma Gncesi 1453'n yazar, Venedik Cumhuriyeti erafndan bir ailenin ocuu olan gemi doktoru Nicolo Barbaro'dur. Barbaro, Sultan Mehmet Il'nin 1453'teki adyla Konstatinopl'u kuatma altna ald gnlerde, kentte bulunuyordu; kent Trklerin eline geinceye kadar da orada kalm ve yaananlar kendi bak asndan gn gn not etmitir.
(Arka Kapak)
Bu biyografi (fatih sultan mehmed) 9958 kez okundu.

Biyografi: fatih sultan mehmed Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.