Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


fahrettin krzolu kimdir ? fahrettin krzolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
fahrettin krzolu

Prof. Dr. Mehmet Fahrettin KIRZIOLU
10.03.1917 ylnda Kars'da dodu.
1946 ylnda stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blm'nden mezun oldu.
1967 ylnda doktor, 1976 ylnda doent, 1982 ylnda profesr oldu.
yesi olduu kurulular: Trk Tarih Kurumu
Bildii yabanc diller: Franszca, ngilizce, Farsa
Kitaplar:
Kars Yaylas, stanbul 1946.
Kars'n Kurtuluu Hatras. Kars 1950.
Kars Tarihi,stanbul 1953.
Dede Korkut Ouznmeleri,I. Kitap. stanbul 1952.
1855 Kars Zaferi.stanbul
Ziya Gkalp Mzesi.stanbul 1956.
Edebiyatmzda Kars,II.kitap. stanbul 1958.
Mill Mcdelede Kars.Ankara 1960.
Krtler'in Kk-I. blm. Ankara 1963.
Her Bakmdan Trk Olan Krtler.Ankara 1964.
Krtler'in Trkl.Ankara 1968.
Karapapaklar.Erzurum 1972.
Kars li ve evresinde Ermeni Mezlimi (1918-1920). Ankara 1970.
Osmanllar'n Kafkas Ellerini Fethi(1451-1590). Ankara 1976, 2 bsk. Ankara: TTK, 1993.
Kzm Karabekir.Ankara 1982.
An ehri Tarihi (1018-1236). Ankara 1982.
Trk nklp Tarihi Ders Notlar. Erzurum 1977.
Kpaklar: Yukar-Kr ve oruk Boylar'nda. Ankara 1993.
Btnyle Erzurum Kongresi (3 cilt bir arada).Ankara 1993.
Dastan-Aras-Dicle-Altay ve Trkistan Trk Boylarndan Krtler.Ankara 1984.
x


1917de Karsta doan Prof. Dr. Krzolu, 1946 ylnda stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blmnden mezun oldu. 1967de doktor, 1975te doent, 1982de profesr unvann alan Prof. Dr. Krzolu, Trk Tarih Kurumu yelii yapt.

zellikle Kars, Dou Anadolu ve Kafkasya tarihi ile ilgili almalar ve kitaplar bulunan Prof. Dr. Krzolu, Franszca, ngilizce ve Farsa biliyordu.

HABER

Trkolog Krzolu vefat etti

Bir sredir rahatsz olan Trkolog Prof. Dr. , 10 ubat 2005 tarihinde Ankarada vefat etti.
Ankara AA

10 ubat 2005 Prof. Dr. Krzolunun cenazesi, 11 ubat 2005 tarihinde Hac Bayram Camiinde cuma namazn takiben klnan cenaze namaznn ardndan, Cebeci Asri Mezarlndaki aile kabristannda topraa verildi.

HAKKINDA YAZILANLAR

mrnn Kemal anda Prof. Dr. Krzolu M. Fahrettin
Yusuf URAMALI

Prof. Dr. M. , Dou Anadolu ve Kafkasya ile Ahska konusunda ilm aratrmalarn yolunu aan ilk bilim adamdr. Daha lise mezunu bir gen olup memuriyete balad gnlerde, Ahskay grmek midiyle oraya en yakn yer olan Posofu tercih etmitir. Gerekten de Posofta kald bir yla yakn bir zaman zarfnda Ahskayla ilgili birok bilgi ve halk edebiyat malzemesi toplamtr. Burada kald srada en byk arzusunun Ahskadaki Ahmediye Camiini grmek olduunu fakat bunun mmkn olmadn syler.

1914 ylnda balayan Birinci Dnya Sava, btn cephelerde iddetle devam ediyordu. 1877-78 Osmanl-Rus Savandan beri Rus igalinde bulunan Kars ve evresinde, sava ortamndan yararlanan ve Ruslarn da desteini alan Ermeniler, gemi azya alm, blge halkna yapmadklarn brakmyorlard.

te byle bir ortamda, korkunun her tarafa sindii bir gnde, Rus ordusunda grev yapan Kazan Trklerinden Tatar asll Yarbay Abdullayev, Kars erafn, ehirden dar knz. Ermenilerle Rus Kazaklar, Erzurum-Gmr hattnda anayol boyunca byk bir katliama hazrlanyorlar! diye uyarmas zerine dier yerliler gibi Karsl Mehmet Dervi Efendi de, ailesiyle birlikte Kars yaknlarndaki Susuzun Mama (Kriei) kyne, bir akrabasnn yanna gitti.

Karsn en eski ve yerli bir ailesine mensup olan Krzolu Mehmet Dervi Efendi ve ei Hfza Hesna Hoca Hanmn, sndklar Mama kynde, ilk ocuklar dnyaya geldi. Baba, Kuran- Kerimin son sayfasnn yan tarafna u derkenr dt: Olum Fahreddin, 25 ubat 1332 Cumartesi gn sabaha kar Mamada Dlger Ali Aann misafir odasnda dnyaya geldi. Buradaki Rumi tarih, yeni takvimle 10 Mart 1917 gnne tesadf etmektedir.[1]

1917 ylnda Rusyada Bolevik htilli oldu ve arlk ykld. Bunun yerine kurulan Sovyet ynetimiyle Osmanl Devleti arasnda yaplan antlamalarla ksm bir rahatlama grld. Ardahan ve Batumla birlikte Kars da, 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Bar Antlamasyla Trkiyeye brakld. Ruslardan kurtulan ehir, Ermeni igaline urad. 25 Nisan 1918de Trk ordusu Karsa girince, drt yldan beri Mamata yaayan Mehmet Dervi Efendi, ailesini alarak Karsn Kaleii Mahallesindeki evine dnd.[2]

Bu hercmer devrinde dnyaya gzlerini aan Fahrettinin ailesi, evredeki okumu ailelerden biriydi. Ana dedesi olan Mderris Yemenhalifeolu Muhyiddin Efendiyle ei Kymet Hoca, mahallenin kz ve erkek ocuklarn ayr ayr okutuyor, onlara din ve mill bilgiler veriyorlard.

Kk Fahrettinin babas, Karsn savunmas srasnda Ermenilerle savarken bir arapnelle alnndan yaralanp atndan dmt. At, kanl bir eyerle eve gelince, einin ehit dtn sanan gen anne, zntden yataa dt ve Karsn kurtuluunu gremeden vefat etti. Kk Fahrettin, henz 13 aylkken ksz kald. Baba Mehmet Dervi Efendi, baldzyla evlendi. Bylece Fahrettin de kszlkten kurtuldu. Daha sonra bu hanm da vefat edecek, Mehmet Dervi Efendi, nc defa evlenecekti. hanmdan toplam on ocuk dnyaya gelmiti. Bu kardelerin en by Fahrettindi.

Fahrettin, kk yalarda iken aile iinde okutuldu ve halas Safiye Hocadan iki hatim indirdi. 1923 ylnda Kars Numune Mektebine verildi. 1928 ylnda smet Paa lkokulunu ve 1931de Kars Ortaokulunu bitirdi. Karsta lise olmadndan cretli-yatl renci olarak Erzurum Lisesine gnderildi. Lise yllarnda, Erzurum Tarihesi ve Erzurum airleri adl kitaplarn tesirinde kald. Gen Fahrettin, bu tesirle daha o yalarda Karsn tarih ve edeb deerlerini aratrmaya yneldi. Dede Korkut Kitabyla da bu yllarda tant; bu kitabn diline ve slbuna hayran kald.

Haziran 1934te Erzurum Lisesinden mezun olan gen Fahrettin, Maliye Tahsil Mfettii olarak Arpaayda memuriyete balad. Bu memuriyeti, bir yl srd.[3]

1935 yl austosunda, Salk Bakanl hesabna yatl olarak stanbul niversitesi Tp Fakltesinde tahsile balad. Bu fakltenin FKB ksmn tamamlad ve sertifika ald.

Daha nceleri canl hayvan ticaretiyle megul olan babas, Karsn kurtuluunu mteakip 1918 ylndan itibaren yapmakta olduu Belediye Tahsildarlndan ayrlmt. zel dareden kiralad deirmen de elinden alnmt. Bu srada Karstaki evleri soyuldu. Bu soygun, aileyi fakir drmt.

Faklteyi brakp Karsa dnen Fahrettin, ailenin geimine katkda bulunmak iin yeniden memuriyete balad ve yine Husus Muhasebe Tahsil Mfettii olarak Posofa gitti. Burada on ay grev yapt.[4]

1937 Maysnda askere alnd. On iki ay sren Yedek Subay Okulundan sonra Astemen olarak Sarkam Topu Alayna geldi. Burada alt ay kta hizmeti yaptktan sonra 1938 Ekiminde terhis edildi. Kars Lisesinde Yardmc Trke retmenliine balad.[5]
Kars Lisesindeki retmenlii srasnda Halkevinin aylk dergisi Douun idaresini stlendi. Daha nce 16 sayfa olarak kan dergiyi 32 sayfa hlinde karmaya balad. lk yaz denemelerini ve daha nce Posof ve Arpaayda derledii halk kltr verimlerini, bu dergide yaymlad. Bu yazlar, yurdun drt bir yanndan ses getirdi. Doutaki yazlar ona, yurt apnda hakl bir n kazandrd. Yine bu dnemde Kars gazetesinde birok aratrma yazlar neredildi.

Krzolu, Alman-Rus Sava balaynca 1941 ylnda yeniden yksek tahsil yapma frsat buldu. stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blmnde okumaya balad.

1941 ylnda lk dergisinde kan Dede Korkut Kitabndaki Coraf simler balkl incelemesiyle, ilim leminin dikkatini ekti. Bu alma, 1952 ylnda kitaplaacak ve Krzolu, Dede Korkut Destanlar mtehassslarndan biri saylacakt.
Soyad Kanunu yrrle girince aile adlar verilmeyip elik soyad verilmiti. Bu isim, 9 Kasm 1943 tarihli mahkeme kararyla tashih edildi ve aile, Krzolu soyadn ald. Bundan sonraki yazlarnda imzasn, genellikle Krzolu M. Fahrettin eklinde kulland.
Krzolu ad, aileden birinin lkabndan gelmektedir. Hocann dedelerinden beincisi olan Deirmenci erif Aann alnnn sa st tarafnda, doutan bir tutam beyaz/kr sa bulunmasndan dolay ona Krz erif derlermi. Bu sebeple ailenin ad Krzlar/Krzoullar olarak anlmaktaym.

Krzolu, 1943te ikinci defa silh altna alnarak Sarkamtaki ktasna gitti. Bu on yedi aylk ikinci askerlik dnemiyle toplam 35 ay askerlik yaptktan sonra Topu Temeni olarak terhis edildi. Askerlii srasnda kayak sporuna ilgi duydu ve bu sporla megul oldu. kinci askerlikle faklte renimi kesintiye uradysa da, 1944te tekrar faklteye dnerek tahsile devam etti.
niversite rencisiyken aratrmalarn neretmeye devam eden Krzolu, bu sralarda naralt, Bozkurt, Trk Yurdu, Tanrda, Trk Amac, Halkbilgisi Haberleri, Tarihten Sesler ve Ycel dergilerinde aratrmalarn neretti. O bu sralarda hocas Zeki Velid Togann fahri asistan gibiydi. Sevilen ve kendisinden ok ey beklenen mstakbel bir bilim adam olarak stanbulun nl aydnlar ve bilim muhitine girdi.

Krzolunun evrak- perian arasndaki mektuplardan onun ok geni bir dost evresine sahip olduu anlalmaktadr Bu evre, zamann ilim ve sanat leminde zirvelere km nl kiilerden olumaktayd. te onlardan bazlar: Zeki Velid Togan, Ziyaeddin Fahri Fndkolu, erafettin Erel, Mirza Bala, Orhan aik Gkyay, Osman Turan, smail Hami Danimend, Pertev Nail Boratav, Arif Nihat Asya, Nihal Atsz, Faruk Smer, Hamit Zbeyir Koay, Cahit ztelli, Necati Akder, Rfk Salim Burak, M. Halit Bayr, Necmettin Esin, Tark Zafer Tunaya, Faruk Kaleli, brahim Kafesolu, Bekir Ktkolu, M. Altay Kymen, Hikmet Dizdarolu, Nejat Diyarbekirli, hsan Hner, Fazlolu Cemal Ouz cal ve ou hirete intikal etmi daha kimler

1944 ylnda dzenlenen Kars Tarihini Yazma Msabakas iin yazmaya balad Kars Tarihini 1945 yl sonunda vilyete teslim etti.

Krzolu, 1948 ylnda Kars Lisesinde retmenlie balad.[6] Bu grevi srasnda, 15 Mart 1949 tarihinde, Silifke erafndan, Emekli Binba Kzm Gkselin kz ve ayn lisede corafya retmeni olan Nebahat (Gksel) Hanmla evlendi.
Zamann siyas iktidarn etkileyen nl bir politikacnn yanl tutumu yznden, 1951 ylnda Diyarbekir Lisesine tayin edildi.[7] Bu ehirde, sosyal ve kltrel faaliyetler yrten Krzolu, blgenin tarih, etnoloji, etnografya ve folklorunu aratrd. Bu aratrma ve incelemelerinin bir ksmn Diyarbekirde karmaya balad Kara Amid, Dicle ve Ouz dergileriyle dier mahall gazetelerde neretti. Mahall basn ve erafla yakn ilikiler kuran retmen Krzolu, bu ehirde silinmez izler brakt.

Diyarbekir Ziya Gkalp Lisesi Tarih retmeni olduu srada, 17 Eyll 1953 tarihinde Trk Dil Kurumu yeliine kabul edildi.
Bu sralarda Krzolunun nclnde Diyarbakr Milliyetiler Dernei kurulmutu. Ayn lisede grev yapan ei Nebahat Hanm da, bu dernein yesiydi.[8]

1953 ylnda Istanbulda baslan Kars Tarihi, adl eseriyle bilim evrelerinde hakl bir ne erien Krzolu, bunun ardndan 1855 Kars Zaferiyle Edebiyatmzda Kars yaymlad.

1957 ylnda Adapazar Lisesine nakleden Krzolu, Arifiye retmen Okulunda Tarih retmenlii yapt.
1961 ylnda Ankarada Mill Eitim Bakanl retmeni banda Yetitirme Brosunda ube Mdrlne getirildi. Bu arada DPTde Sosyal ler Dairesinde ve Devlet Bakanl zel statistik Bilgiler Grubunda Tarih Aratrmalar Uzman olarak alt.
1964 ylnda, 81 yanda olan babas Mehmet Dervi Efendi vefat etti. Ayn yl, Necip Fazl tarafndan Kanl Sark adl tiyatro eseri yazld. 1064-Seluklu Fethinin 900. Yldnmnde, Kars tarihini sahneye koyma amacyla Kars Belediyesi tarafndan desteklenen bu eserin konusu ve malzemesi, yazara Krzolu tarafndan verilmiti.[9]

1966da MEB Ariv Dairesinde Mdr Yardmcs ve ayn zamanda Trk Ansiklopedisinde uzman olarak alt. Bu ansiklopediye birok makale yazd.

Krzolu, Ankaradaki memuriyeti srasnda bir yandan da Ankara niversitesi DTCFde Akdes Nimet Kurat ynetiminde doktora almasn yrtt. Osmanllarn Kafkas Ellerini Fethi konulu tezini pekiyi dereceyle veren Krzolu, 11 Mays 1967da Tarih Doktoru oldu.[10]

Dr. Krzolu, 1 Kasm 1967 tarihinde Erzurum Atatrk niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blmnde retim Grevlisi olarak almaya balad. 1972-1973 tarihlerinde bir sre Fransada kald. Kr ve oruk Boylarnda Kpaklar adl teziyle, 18 Kasm 1975 tarihinde Orta a Tarihi Doenti oldu.[11] Uzun yllar bu fakltenin Tarih Blm Bakanln yrtt. 1980 Kasmndan itibaren alt ay Lefkoada kalarak Kbrstaki Trk-slm kitabelerini inceledi ve zel Trk niversitesinde nklp Tarihi dersleri verdi.
Krzolu, 1982 ylnda tamamlad An ehri Tarihi adl almasyla Orta a Tarihi Profesr unvann ald. Kadrosuzluktan dolay iki yl Dileri Bakanl Aratrma Dairesinde ariv uzman olarak altktan sonra Ankara Gazi niversitesi Eitim Fakltesi Tarih retmenlii Blm retim yeliine geti.

Prof. Dr. Krzolu, 16 Mays 1985 tarihinde buradan emekliye ayrlm; 1 Ocak 1986-31 Aralk 1986 tarihleri arasnda szlemeli ve Ekim 1987-31 Mays 1990 tarihleri arasnda da cretli retim eleman olarak ayn fakltede grev yapmtr.

ok verimli ve faal bir bilim adam olan Krzolu, sosyal hayatta birok dernek ve kurulun kurucusu, yneticisi veya yesi olarak grev yapmtr. Bunlardan bazlar unlardr: Kars Turizm ve Tantma Dernei, Seluklu Tarihi ve Medeniyeti Enstits, Trk Folklor Dernei, Trk Ocaklar, Trk Dil Kurumu, Diyarbakr Milliyetiler Dernei, Diyarbakr Turizm ve Tantma Dernei, Gayrimenkul Eski Eserler ve Antlar Yksek Kurulu, Trk Tarih Kurumu, Muallimler Birlii, Malazgirt Fetih bidesini Yaptrma Dernei, stanbul-Kars Lisesinden Yetienler Cemiyeti, Seluklu Fethini Kutlama Komitesi, Trkiye-Azerbaycan Dostluk Dernei...
Bunlardan Trk Tarih Kurumunun Krzolunun hayatnda ayr bir yeri vardr. Zira hlen bu kurumun asl yesi bulunmaktadr. Hoca, TTKnn, Grcistan Tarihi adl basma hazr tercmeyi hl bastrmam olmasndan znt duymaktadr. erefnamenin Kltr Bakanl tarafndan yaymlanacan sylemiti. Bu eser de hl yaymlanmamtr.

Krzolunun ilk ei Nebahat Hanmdan olu vardr. Bunlarn en by olan Mehmet Ilgar (1950), Isparta Sleyman Demirel niversitesi Mimarlk Blmnde profesrdr. Ortanca olu Kzm Dede Korkut (1951), Ankara Tarm l Mdrlnde ziraat mhendisi ve kk olu Seyfettin Krat da (1956) bir irkette mtercim ve proje koordinatr olarak almaktadr.
eker hastalndan mustarip olan Nebahat Hanm, 5 Mart 1986 tarihinde vefat etti.

Shhatine ok dikkat eden Hoca, sakin ve huzurlu bir tabiata sahiptir. Sigara dahil hibir kt alkanl yoktur. 87 yanda olmasna ramen dintir.lim Hocamza salk ve fiyet dileklerimizle sayglarmz sunuyoruz.

[1] Krzolu, ayn sayfann altna yllar sonra u notu ekleyecekti:: 10 Mart 1980 Pazartesi sabah 63 yama basyorum. Ksmet olursa 73 ve 83 yam da idrak ederim. Fahreddin
[2] Kars Belediyesi, bu evin bulunduu caddeye, Prof. Dr. Caddesi adn vermitir.
[3] 28.7.1934-30.7.1935 tarihleri arasnda.
[4] 29.6.1936-30.4.1937 tarihleri arasnda.
[5] 1938-1941 tarihleri arasnda.
[6] Bu stajyerlik dnemi 23.3.1948-26.5.1949 tarihleri arasndadr.
[7] Bu politikac, Arkadam Menderes'in mellifidir.
[8] Okul mdrnn yazd 5 ubat 1953 tarihli yazda, Nebahat Hanmn, bu dernekle ilikisinin kesilmesi istenmitir. Bu yaz, yakn tarihle ilgilenenlere bir fikir vermesi bakmndan nemlidir.
[9] Hoca, Orta mektepten snf arkadam dedii zamann Belediye Bakan rahmetli Arif Tann madd desteini temin ederek Prof. Osman Turann tavassutuyla Necip Fazlla grm, eserin tarih ve edeb malzemesini ona vermitir. Bu tiyatro eserindeki Kuzucu Mehmet de Hocann babasdr.
[10] Bu almas nce Atatrk niversitesi sonra da Trk Tarih Kurumu tarafndan neredildi.
[11] Bu alma da TTK tarafndan neredildi.
Bu biyografi (fahrettin krzolu) 3451 kez okundu.

Biyografi: fahrettin krzolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.