Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


esat coan kimdir ? esat coan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
esat coan

1938 ylnda anakkale'de dodu. Babas Halil Necati Efendi, annesi diye Hanm'dr. 1950de stanbul Vezneciler ilkokulu'nu, 1956'da Vefa lisesi'ni bitirerek ayn yl stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Arap-Fars Filolojisi blmne girdi . Arap Dili ve Edebiyat, Fars Dili ve Edebiyat, Ortaa Tarihi ile Trk-slam sertifikalarn alarak, 1960 ylnda Edebiyat Fakltesinden mezun oldu. Ayn yl Ankara niversitesi lahiyat Fakltesinde alan asistanlk imtihann kazanarak , Klasik-Dn Trke Metinler Krss'ne asistan olarak girdi. Faklte yayn komisyonunda iki yl sekreterlikte bulundu.

1965 ynda XV. Yzyl irlerinden olan "Hatibolu Muhammed ve Eserleri" konusunda doktora tezi vererek "lahiyat Doktoru" nvann ald. 1967-1968 yllar arasnda Ankara Ykseli Mhendislik ve Mimarlk zel Yksek Okulu'nda "Trke ve Hmaniter Bilgiler" dersini tedris etti. 1973 ylnda ise, "Hac Bekta- Veli, Maklt" adl doentlik tezi ile doentlik nvann ald ve Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi Trk-slam Edebiyat Krss'ne retim yesi olarak tayin edildi. 1977- 1980 yllarnda Sakarya Devlet Mimarlk ve Mhendislik Akademisi'nde Trk Dili ve Edebiyat dersleri verdi .
1982 ylnda profesrle ykseldi . Sosyal ve kltrel faaliyetlere daha fazla zaman ayrabilmek dncesiyle , 1987 ylnda emekliliini isteyerek niversiteden ayrld.

lk dini eitimini ailesinde grd . Gen yata vefat eden annesi, zikir ehli bir hanmd . Babas Necati Efendi; Serezli Hasib Efendi, Kazanl Abdlaziz efendi, Mehmed Zahid Kotku Efendi gibi alim ve fazl eyh efendilerin sohbetinde ve hizmetinde bulunmu, hal ehli bir kimsedir. Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin yakn dostlarndand. Bu mnasebetle , kk yata hocaefendilerin meclislerine devam etti, onlarn maddi ve manevi ilgilerine mazhar oldu.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin bizzat elinden tutarak krsye oturtmas ile skenderpaa Camii'nde, dergahn eitim kitab olan Gmhanev'nin "Ramz el- Ehdis" adl hadis kitabndan hadis dersleri vermeye balad (1977).
Yine onun arzusu zerine , 13 kasm 1980 gn vefatndan sonra, cemaatin eitimiyle ve her trl meselesiyle ilgilenme, tebli ve irad grevini stlendi .
Onun dneminde hadis derslerine ilgi daha da artt . Cemaat yer bulamad iin camiye ilaveler yapld; ders dinlenilecek yerler be-alt kat geniletildi . Ayrca Ankara, zmir, Bursa, Sapanca, zmit ve Eskiehir'de mtad hadis dersleri balatld.

Yurt ii ve dnda basn-yayn, eitim, kltr-sanat, salk, sesli ve grntl yaynclk gibi, hayatn her sahasn kavrayan ok ynl vakf, dernek ve irketin kuruculuunu yaparak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine-i Mnevvere'de yaptklarn bu ada yapmak iin gereken her trl messesenin kurulmasna nderlik etti ve hizmet sahasn geniletti.

Mehmed Zahid Kotku Efendi'nin emri zerine kurduu "Hakyol Vakf"nn almalaryla bizzat ilgilendi, muhtelif yerlerde ubeler atrd . Eitim ve yardmlama faaliyetini yaygnlatrmak iin almalar yapt.
Sanat ve kltrle ilgili almalar yapmak zere "lim Kltr ve Sanat Vakf" n, salk hizmetleri iin "Salk Vakf"n kurdurdu. Hanmlarn eitimi ile ilgili olarak "Hanm Dernekleri"nin; evre ile ilgili almalar yapmak zere "lim, Ahlak, Kltr ve evre Dernekleri"nin kurulmasn ve yaygnlatrlmasn tevik etti . Bu almalarla, toplumun gzel amalar iin bir araya gelmesini, organize olmasn salamaya alt.

Vakflara ait harabe haline gelmi bir takm ecdad yadigar eserlerin tamir ve tecdidiyle ilgilendi; onlarn gayesine uygun olarak tekrar faaliyete gemesini temin etti: Ahmed Kamil Tekkesi, Selami Mustafa Efendi Tekkesi, eyh Murad Efendi Dergah, Kanuni zamannda yaplan ve imdi adiye Hatun Tehis Kliniinin hizmet verdii klliye .... gibi.

Eitimin yaygnlatrlmas iin basn ve yayn almalaryla ilgilendi. 1983 eyllnde "slam" dergisini, 1985 nisannda "Kadn ve Aile" ve "lim ve Sanat" dergisi yaynlanmaya balad. Daha sonra "Glocuk" dergisi kartld. Salk va bilimle ilgili konularda ise "Panzehir" dergisi yaynland . Kitap yayncl iin "Seha Neriyat" kurdurdu; eitli dini, edebi, tarihi, kltrel eserler neredildi. Yayncln gelitirilmesi, haftalk ve gnlk yaynlara geilebilmesi iin almalar balatt. Onun gayretleriyle bir matbaa tesis edildi (Ahsen), dizgi tesisleri kuruldu (Deha). Sesli ve grntl yaynclk alannda hizmet etmek, milli ve manevi deerlerimize uygun yaynlar yapmak zere "Ak-Radyo (AKRA)" ad altnda bir messesenin kurulmasna nclk etti (1992). Halen stanbul, Ankara, zmir, Konya, Adapazar, Denizli bata olmak zere yzden fazla merkezden radyo yaynlar yaplmaktadr. Ayrca uydudan yayn yapan radyo dnyann birok yerinden de dinlenilebilmektedir.

Kaliteli bir eitimi temin etmek amacyla, zel eitim kurumlarnn kurulmasn tevik etti. eitli illerde ilkokul ncesi, ilkokul ve orta renime ynelik eitim tesisleri kurdurdu.
Yurtdndaki mslmanlarla diyalou salamak amacyla "skenderpaa Turizm (SPA)" ad altnda bir seyahat acentas kurulmasna nclk etti.
lmi seviyesi yksek hocalar yetirtimek amacyla stabul'da, Ankara'da, Konya'da ve Bursa'da hadis ve fkh enstitleri atrd. Buralarda lahiyat fakltelerinde okuyan veya mezun olan kimselere, zel hocalardan Arapa, hadis, tefsir ve fkh dersleri verdirilmesini temin etti.

Sohbetlerine yurt iinde yurt dnda byk ilgi gsterilmesi ve eitli yerlere davet edilmesi, onun ok seyahat etmesine neden oldu. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, Orta Asya ve Avustralya'da pek ok ziyaretler, vaazlar, sohbetler yapt; eitim proramlarna katld. Her yl hac ve umre dolaysyla deiik lkelerden gelen mslmanlarla grt, diyalog kurdu.
Hakk ve hayr, iyiyi ve gzeli tebli etme ynnde umll ve verimli alma yapmaktan bir an bile geri kalmad. evresini de daima bu tr almalara tevik etti.
Dou dillerinden Arapa ve Farsa'y, bat dillerinden Almanca ve ngilizce'yi bilmekte; yurt iinde yurt dnda ok ynl sosyal faaliyetlerini; tebli ve irad almalarn el'an devam ettirmektedir.


ld!

skenderpaa Cemaatnn lideri Prof.Dr. Avustralyann Dubbo kenti giriinde geirdii trafik kazas sonucunda hayatn kaybetti.Yannda bulunan damad Prof.Dr.Ali Ycel Uyarel de vefat etti.Coan ve Uyarel'in Sleymaniye Camii haziresine gmlmesi iin ailesi tarafndan hkmete yaplan mracaat zerine hazrlanan kararname cumhurbakan Ahmet Necdet Sezer tarafndan onaylanmad.Bunun zerine Coan ve Uyarel Eyp Sultan kabristanna gmld.

Kaynaka

Prof.Dr. Emekli Oldu
Zaman 13 Mart 1987

Makalat Hac Bekta- Veli kitap-
Prof.Dr. Seha Neriyat stanbul 1987
(Prof.Dr.n doentlik tezi)

Ne kadar sevindim bilemezsiniz Taha Kvan
Zaman 15 Austos 1995
(Prof.Dr.n nclk ettii kurulular hakknda)

Manevi Dnyamz
Prof.Dr.: Birlik olma zaman
Konuan A.hsan Glc
Trkiye 3 ubat 1995

Faziletin Cemaat Kayb Ergun Aksoy
Radikal 30 Nisan 1998
(Prof.Dr. 1990 ylnda deiik sebepler yznden RP genel bakan Prof.Dr.Necmettin Erbakan ile mnasebetlerini dondurdu.Cemaat lideri n be yakn alma arkada da BBP MKYK yeliine seildi.)

Erbakandan Tarikat Ziyareti Semra Pelek
Milliyet 20 Mart 2000
(Yaklak on yl sonra Erbakan, babas Necati Coann evinde ziyaret etti.)

Trkiyede Modernleme, Din ve Politika:skenderpaa Cemaati rnei
Dr.Emin Yaar Demirci
Yznc Yl niversitesi doktora tezi-
*Esad Coan ve teki szcklerin yazlarnda dile gelen grlere gre cemaat, devletin yalnzca dzenleyici bir rol oynad rekabeti bir piyasa ekonomisini savunuyor.Kapitalizimi tekelci byk sermeyenin, serbest piyasa ekonomisini ise orta ve kk boy iletmelerin hakim olduu dzenle zdeleiyor.

*Demirci, ada dinsel akmlar, modernlemeye direnen tepkici akmlar (Vehhabiler, Taliban vs); slam dinini totaliter bir siyasi ideoloji olarak kullanan slamclar ve Mceddidi gelenei srdrerek, gelenekle modernlii badatrma araynda olan Yenilemeci slami akmlar olarak ayryor.Trkiyedeki dini akmlar iinde de bunlarn yansmalar mevcut.skenderpaa Cemaatnn yenilemeci akmlarn nde gelen rneklerinden biri olduunu sylemek mmkn.

skender Paa ahin Alpay
Milliyet 29 Austos 2000
(Dr.Demircinin tezi zerine yorumlar)

Nakibendiler ve Trkiye cumhuriyeti:Zulmden Yeniden Dini, Siyasi ve Toplumsal Mevkiye Ulama (1925-1991)
Thierry Zarcone eviren Eriman Topba
Trkiye Gnl Yaz 1993 s.23 sf.99-105
(Esad Coana, modernliin vastalarna gre yumuak ve gler yzl bir tavr muhafaza etmitir.Mslmanlarn deaml deimekte olana dnyaya uymak, modernlikle ve yabanc kltrlerle temastan kaynaklanan aclar tedavi edebilen islami areleri gelitirmek zorunda olduklarn sylyor.)
Bu biyografi (esat coan) 3849 kez okundu.

Biyografi: esat coan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.