Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


eari kimdir ? eari biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
eari

Ebu'l- Hasen E'ari Hazretleri

Eb Abdullah Hafif (rahmetullahi aley) bir htrasn, yle nakleder: ''Genliimde, mm E'ari hazretlerini grmek zere Basra'ya gitmitim: Oraya vardmda heybetli ve gzel, yalca bir zt ile karlatm. Kendisine sordum: 'Eb'l- Hasen E'ari hazretlerinin evi nerededir?' 'Onu niin aryorsun?' deyince, dedim ki: 'O mbrekleri ok seviyorum ve grmek istiyorum.' Bunun zerine tebessmle, cevap verdi: 'yleyse yrn, erkenden buraya gel!' Ertesi sabah, namazdan sonra oraya gittim. Beni yanna alp, Basra zenginlerinden birinin evine gtrd! Kendisini grnce, saygyla yer verdiler... Mu'tezile frkasnn mehr limleri de, orada bulunuyorlard. ''Hepimiz oturunca, mu'tezile limlerine bz suller soruldu. Onlar da cevap veriyordu ki; beni oraya gtren zt, syledikleri yanl eyleri red ile dorusunu bildirmeye balad...Ben de yanmda oturana sordum: Bu dorular syleyen kimdir?' O kimse taaccble (aknlkla): 'mm E'ari'yi tanmyor musun?. Hayret dorusu!' dedi. O zaman, mes'eleyi anladm. Mnzaralardan sonra, Hazreti mm, dar kt. Ben de beraber ktm. Gene tebessmle sordu: 'Eb'l-E'ari'yi ve sylediklerini, nasl buldun bakalm?' 'Fevkalde! cevabn verdikten sonra, ben de kendilerine sordum: 'Efendim! O mecliste siz niin, kendiniz sul sormadnz da! Hep onlarn sorularna cevap verdiniz?' Bunun zerine buyurdu ki: 'Biz onlarla, konumak istemiyoruz! Ancak Allah telnn dininde; yanl ve sapk szler sylenince, reddediyoruz! Yanl olduklarn isbt ile, dorusunu bildiriyoruz.
Kurtulu
Ehl-i Snnet i'tikadnn, iki immndan biri, mm E'ari, dieri, mm Mtridi hazretleridir. Soyu Eshb- kirmdan; Eb Mse'l- E'ari hazretlerine ulr! Ad: Ali b. smil olup, knyesi: Eb'l-Hasen'dir. Hicri 266 ylnda, Basra'da dodu. vey babas, mu'tezile kelmclarndan Eb Ali Cbbai'nin mridi idi. Bu sebeple o da; bu bozuk yol zerinde yetitirildi. 40 yana kadar, mu'tezile frkasnda bulundu. Nihyet 40 yanda; Ramazan- erifin ilk gnlerinde, bir ry grd. Rysnda, sevgili peygamberimiz buyurdular ki: ''Y Ali! Bizden rivyet edilen yola, yardm eyle!'' Eb'l-Hasen ok ard ve sevindi ama, kimseye birey demedi! Ramazann ortalarna doru ikinci def'a, ryda peygamber Efendimizi grmekle ereflendi. Reslullah Efendimiz sordular: ''Sana sylediim husus, ne oldu?'' sonra szlerine devamla, emr'ettiler ki: ''Bizden bildirilen yola, snnetime yardmc ol! Bu yola uy!''. Eb'l-Hasen ikinci rydan sonra;''kelm'' ile uramay terketti. nc def'a Ramazan- erifin 27nci (kadir) gecesi; ''ki cihn gnei'' Peygamber Efendimizi, tekrar ryda grd. Buyurdular ki: ''Bizden rivyet edilen yola, snnetime yardmc olman emretmitim. Ne yaptn?'' Eb'l-Hasen zr dileyerek, yle sordu: ''Mes'ele ve delillerini renmek iin, 30 yl harcadm(Mu'tezileyi) nasl terk edeceim!'' Sevgili Peygamberimiz cevben buyurdular ki: ''Allah tel sana, ilhi yardmyla nusret eyledi! Bunu yakinen bilmeseydim, yle emr'eder miydim?''. Bu r'yadan uyandktan sonra, heyecanla unlar syledi: ''Hak'tan te, sapklktan baka bir ey yok!''
Onbe gn, evinden kmad. Mes'eleleri inceleyip; derin tetkikte bulundu. Sonra Basra Cmiinde, krsye kp: ''Ey insanlar! Aranzda olmadm zamanlarda, dikkatle dndm.nsafla inceledim. tercih hussunda zorlannca, Allah tellaya niyz ettim! Beni doruya eritirmesi iin yalvardm. Rabbim de beni, hidyete kavuturdu. Mu'tezilenin btn itikadlarndan vazgeip, kurtuldum.'' diyerek, Ehl-i snnet itikadna girdiini; herkese iln etti!
lim Derys
Sevgili Peygamberimiz, Ehl-i snnet i'tikadn aka bildirmitir. Eshb- kirmn hepsi iman bilgilerini, dima ayn kaynaktan aldlar. Tbiin ise bu bilgileri; Eshb'tan rendiler. Daha sonrakiler de, onlardan aldlar. Bylece (Ehl-i snnet) bizlere, nakil ve tevatr yoluyla ulat. Bu bilgiler, akl ile bulunamaz! Akl sdece, onlar anlamaya yardmc olur. Hadis-i erif limlerinin hepsi, Ehl-i snnet i'tikadnda idiler. Ameldeki 4 mezheb immlar da ayn i'tikadda idiler. 'tikad mezhebimizin 2 imm olan Mturidi ve E'ari hazretleri de; Ehl-i snnet mezhebinde idiler. Her iki imm ayn, mezhebi yaymaa altlar. mm Mturidi ve imm E'ari hazretleri, ayr 2 mezheb kurmulard. Eshab- kirmn, Tbiin ve drt Mezheb immnn ve sonraki Ehl-i snnet limlerinin; nakil ve tevatr yoluyla i'tikad bilgilerini aklamlardr. O bilgileri kolaylatrmak iin, ksmlara blmler ve herkesin anlyabilecei ekilde yaynlamlardr. Mturidi(rahmetullahi aley) mm A'zam hazretlerinin talebe zincirine dahildir.mm E'ari ise, mm afii hazretlerinin talebe zincirindedir. Bu iki byk limin yaadklar devir ayn ise de; bulunduklar yerler ayr ayr idi. Karlarndaki dn ve davranlar deiik olduundan; mdafaa metodlar tenkidleri de birbirinden farkl idi. Bu farkllk, mezheblerin ayr olmasn icb ettirmez! Sonra gelen binlerce lim ve veli bu iki yce immn kitaplarn inceleyerek; ikisinin de(Ehl-i snnet) mezhebinde olduklarnda ittifak etmilerdir.
ki immn ve hocalarnn ve onlarn hocalar olan, ameldeki 4 hak mezheb immlarnn ve kendilerine tbi olanlarn; imnda, i'tikadda bir tek mezhebi vardr: Ehl-i snnet ve'l cemat! nk slmiyet, btn insanlara, bir tek imn ve i'tikad emr'etmektedir. mnn esaslar ve nasl i'tikad edileceine ise; bizzat Sevgili Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) tebli buyurmulardr.
Bu biyografi (eari) 2701 kez okundu.

Biyografi: eari Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.