Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


emir sultan kimdir ? emir sultan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
emir sultan

Emir Sultan 

Buharal Seyyid

Seyyid Muhammed Buharada doar. Kendini bildi bileli ilim meclislerine koar. Okur, okutur, renir, retir, hasl iyi yetiir. Babasnn (Seyyid Emir Kll hazretlerinin) vefat zerine Medineye yerlemeye niyetlenir. Artk Alemlerin Efendisine komu olmal ve mrnn sonuna kadar kalmaldr orada. Nitekim nce hacceder, sonra Mnevver Beldeye geer. Ama bakn u ie ki, o yl grlmedik bir kalabalk vardr. Yine de misafirhanelerden birinde kvrlp uyuyacak kadar olsun bir yer bulur, deini serer. Ancak binaya bakanlar alelacele gelir, bana dikilirler. Ama efendim derler, oras Seyyidlere ayrld Seyyid Muhammed gler. yi ya der, Ben de Seyyidim zaten. Grevliler Hadi canm sen de demezler belki, lkin delil isterler. Seyyid Muhammed ellerini aresizlikle aar, boynunu bker, Buralarn yabancsym, syleyin kim ahit olsun bana? der.
-Peki ama, biz nasl inanalm sana?
-Durun. Bir ahit buldum galiba.
-Kimi?
-Dedemi!
Seyyid Muhammed Buyrun! der, nlerine der. Mescid-i Nebiye gelirler. Gen Seyyid kabre dner, Esselam leykm ya ceddi! der. Kabirden ok tatl bir ses duyulur Ve leykm selm ya veledi!

STKAMET ANADOLU
Seyyid Muhammed Medinede yerlemeye niyetlidir, ancak bir gece ryasnda Resulullah Efendimizle, Hazret-i Aliyi grr. Ona, Anadoluya gitmesi emredilir. nurdan kandili takip edecek, kandillerin snd yerde yerleecektir.

Seyyid Muhammed uyandnda kandilleri karsnda bulur. Hemen o gn hazrlanr, kar yola. Seyahat haftalar srer ve bir gn kandiller sner. Uluda eteklerinde yemyeil bir beldededir imdi... Bursada!
Yre halk onu kefetmekte gecikmez. Etrafnda halka olur sohbetine katlrlar. Hatta Sultan derler ona. Emir Sultan!
O gnlerde Yldrm Bayezid Macarlarla savamaktadr. ki tarafta gl, haliyle kayplar byktr. Yarallar ylesine oktur ki adrlardan taar. stelik cerrah skntlar vardr. Ancak, revirde o gne kadar tanmadklar bir gen peydahlanr. Grne baklrsa son derece mahir bir hekimdir. Hatta gnn birinde sultann kolundaki yaray sarar. Kesik derindir, ama tutkalla yaptrlmasna iyileir. zi bile kalmaz. Yldrm Byezid sargy zerken hayretten dilini yutar. Zira bu hanmnn nianlyken kendisine verdii mendilin yarsdr. Srr bilmek ister. Ama esrarengiz gen yoktur ortalkta.

Nibolu mstahkem bir kaledir. Osmanl ordusu byk kayplar vermesine ramen tek ta skemez. Grnen o ki, bu gidile kaleye girmeleri ham hyldir. Ama Yldrm kolay pes etmez. Byk bir zimle yrr surlarn stne. Tam midini yitirmek zeredir ki, kale kaps alr. Osmanl ordusunu deta ieri buyur eden gen kolundaki yaray saran hekimin ta kendisidir.

FATIMA SULTANIN RYASI
Yldrm o yl Edirnede konaklar. Ailesi Bursadadr. Byezidin Hundi Fatma adnda hya ve takva sahibi bir kerimesi vardr. Bu kzcaz bir gece ryasnda Efendimizi grr. Ondan Muhammed Buhari ile evlenmesi istenir. Ama kzcaz edebinden kimseye bir ey syleyemez. Ertesi gn Server-i Kainat yine ryasn ereflendirir ve Eer buyururlar, Ahirette efaatime kavumak istiyorsan dinle beni!

Hundi Fatma Sultann talibi oktur. Ad byk paalarla, naml beyler sradadr. Grnte gibi fakir ve garip biri onlarla ak atamaz. Ancak Hundi Sultan kararldr. Bedeli ne olursa olsun Emir Sultanla evlenecektir. Ama srrn kimselere aamaz. Hem Emir Sultann Efendimizin emrinden haberi var mdr acaba?

ok gemez. Bir gn dnr yollar saraya. Valide sultan dudak bker. Aktan aa olmaz! demez; ama yle demeye getirir. Syleyin ona der, krk deve yk altn getirsin, alsn kzm!
sakindir, yleyse! der, gndersin develeri!
Mbarek, deveciban karanlkta karlar, onlar hi dolandrmadan Nilfer ayna gtrr. Su yatandaki akllar gstererek Doldurun! der, Hatta kendi keselerinizi de.
Devecilerden bazlar bunda bir hikmet olmal der, bazs gler geer. Hele ilerinden biri nolacak bunlar deyip ald akllar geri dker.
Muhammed Buhari Hazretleri Valide Sultann huzuruna kar. Heybeler ters yz edilir. Zemini kpkzl altn kaplar. Valide sultan armann tesinde korkar. imdi diyecek tek sz vardr: Nasl istiyorsan yle olsun!

YILDIRIMIN TEPKS
Nikah haberi Edirneye ulatnda Yldrm ok bozulur. Benim kzm, benden habersiz nasl evlenir? der ve kzn cezalandrmak zere Sleyman Paay Bursaya yollar. Valide Sultan kzna ve damadna siper olur. Dahas byk lim Molla Fenari araya girer, askeri ikna eder. Hatta sarlr kaleme, padiaha bir mektup yazar. Yldrm Bayezidin Molla Fenari hazretlerine olan hrmetini bilen Sleyman paa boyun bker, dner geri.
Aradan aylar geer. Bayezid Bursaya avdet eder. Halk yollara kar, sultan karlar. Yldrm bir an kalabaln iinde esrarengiz hekimi grr. Derhal atndan iner. Ellerinden tutup sorar: Syle yiidim o maharet neydi yle? hazretleri Feth suresinden bir ayet okur. Allahn kuvvet ve yardm, biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin stndedir Bayezid tekrar sorar: Ya mendilin br yars? cebinden karp uzatr. Sultan merakldr: -Adn balar msnz?
-Muhammed!
-Yannda Buhariside var m?
-Var!
-Yoksa?
-Elinizi pebilir miyim baba.
-Hayr. plecek el seninki.
Ve kucaklarlar.


BURSA ULU CAM
Yldrm Bayezd Nibolu zaferinde kazanlan gnimetlerle muhteem bir mescid yaptrmak ister. Mimarlar bugn Ulucami'nin bulunduu mevkide karar klarlar. Sz konusu arsa zerinde evi, bahesi olanlara baka yerden muadil yer verilir. Hatta ceplerine birka kese altn sktrlr gnlleri ho edilir. Ancak yal bir kadncaz bir "Evim de evim" feryad tutturur ki sormayn. Deerinin fevkinde cretlere omuz silker, btn tekliflere "olmaz" der. nce vezirler, sonra bizzat Sultan, kadnn ayana gider, iknaya alrlar. Ama o direnir.
Sultan Bayezid caminin yerini sevmitir. Hi hesapta olmayan prz cann skar. Hatta divan toplar, zm yolu arar. Kadlar "mal onun deil mi" derler, "satarsa satar, satmazsa satmaz!" Meclis aresizlik iinde dalrken Bayezid'in aklna damad gelir. Emir Sultan' bulur meseleyi anlatr. Mbarek sadece tebessm eder. "Acele etme!" der, "Bir gecede neler deimez?"
htiyar kadn o gece ryasnda maher meydann grr. Annenin ocuundan kat bir dehet andr. Kalabalkta korkun bir azab endiesi vardr. O arada bir dalgalanma olur. nsanlar lemlere rahmet olarak yaratlan Efendimiz'in yanna koarlar. efaate kavuan kavuana. Kadncaz da niyetlenir, ama brakn yrmeye, kprdamaya mecli yoktur. Ayaklar vcudunu tayamaz, strapla yerleri trmalar. Elinden kaan byk frsat cierini dalar. Feryad figan alamaya balar. te tam o srada Emir Sultan' grr, "Herkes cennete gitti" der, "Ben bir bama kaldm burada!" Mbarek o gnl ferahlatan tatl sesiyle sorar, "Kurtulmak istiyor musun?" Kadn nefes nefese cevap verir:
-Hi istemez miyim?
-yleyse Sultanmz zme!
Ertesi gn kadn aya ile gelir, evini verir. stelik nne konulan creti balar camiye.

ANKARA SAVAI
Emir Sultan, Yldrm'n Timur Han'la savamasna raz deildir. Ama ne kadar urarsa urasn bu karde kavgasna mani olamaz. ekilir bir taraflara. Hatta bu kaytszla mana veremeyen Hundi hatun sorar:
-Babam yalnz m brakyorsun?
-Bak hatun! Ne bu savan bir manas var, ne de babann kazanma ans. Eer elinden birey geliyorsa hi durma, ge olmadan evir onu.
-Niye yle sylyorsun. Babam malubiyet tatmam bir sultandr.
-Evet Timur da malubiyet tatmayan bir hakandr. Sen onun ka devleti yktn biliyor musun? stelik lkesi daha byk, askeri daha fazla. Dahas Maverannehr illeri ilimde de, sanatta da ok nmzde.
-Sen babamn manevi zrh deil misin?
-Peki sen Timur'u koruyucusuz mu sanyorsun. O, zamann kutbundan dua ald. Ancak Hace Hazretlerinin dahi bylesi bir savaa rzas yok.
-Ne yapmalyz peki?
-Baban akln rten fkenin farkna varmadka ne yapabiliriz ki?
-Diyelim ki fkesi galip geldi.
-Zor gnlere hazrlansanz iyi edersiniz.
Ankara savanda yaanlan ac malubiyetin ardndan Timuroullar Bursa'y muhasara altna alrlar. ehir halk zor durumdadr, hatta a kalr. Ahali gelip Emir Sultan' bulur ve ok yalvarrlar. Mbarek bir kada bireyler karalar, ordugha yollar. O katta ne yazldr bilemiyoruz, ancak hemen o gn adrlar sklr. Asya yollarna g dzlr.

EMR SULTAN KME GLGE?
Ne hikmetse Anadolu halk hep Hazretleri ile Yldrm Bayezid arasndaki menkbeleri anlatr. Hlbuki bu byk veli Byezid'den ziyade elebi Mehmed'in yanndadr. Ankara savann ardndan Anadolu ok karr. ehzedelerden Musa elebi, sa elebi'nin zerine yryp Bursa'y ele geirir. Sleyman elebi ise Edirne'yi elinde tutar. Ancak bunlar devleti muhteem gnlerine dndrebilecek kratta deildirler. ehzade Mehmed iyi bir asker ve dirayetli bir liderdir. Ancak fitne karmaktan ekinir. ekilir kesine iaret bekler. Allah dostlar ne derse onu yapacak. cabnda kardelerinin emrinde eri olacaktr. Bir gece ryasnda Murad- Hdavendigar' grr, yannda Hazretleri vardr. Dedesi nce bir kl verir, sonra yerinde duramayan kar renkli kheylan gsterir "Haydi!" der, "Vazife sende!" elebi Mehmet hl mtereddittir. Emir sultan baklar ile cesaret verir ona. "Korkma!" der, "yannda biz varz!" te elebi Mehmed bu iaret zerine yola kar ve tabiri caizse Osmanl Devletini silbatan kurar. Tarihilere sorarsanz elebi Mehmed'in baard i Osman Gazi'ninkinden aa deildir. vefatndan sonra da byk hrmet grr. Mesel Yavuz Selim, Msr seferine karken byk velinin nurlu trbesini ziyaret eder, imdat diler. Kabirden ok net bir ses iitilir:
-Ya Selim! dhulu Msra naallah aminin. (Ey Selim. nallah Msr'a emniyet iinde girersin!)
...Ve yle de olur!
Bu biyografi (emir sultan) 3283 kez okundu.

Biyografi: emir sultan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.