Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


edhem eldem kimdir ? edhem eldem biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
edhem eldem

ESERLER

Osmanl'ndan Gnmze Voyvoda Caddesi

Osmanl Bankas Tarihi Aratrma Merkezi ve Tarih Vakf'nn
ortak projesi olarak yaymlanmtr.
stanbul, 1999
ISBN 975-93692-0-6

Nakden Tarih ve Tarihten zler sergilerinin devam Bankalar Caddesi projesinin nemli ayaklarndan biri olan Osmanldan Gnmze Voyvoda Caddesi kitab, Trkiyede tek bir sokak zerine odakl ilk sergi rneinin kitab olmasnn tesinde bir dnemin salt ekonomik ve tarihsel olaylarn deil, sosyal ve toplumsal boyutlarna da k tutan bir eserdir. 33 binann tarihleri erevesinde Sayn Prof. Dr. tarafndan hazrlanan bu eser zengin ieriinin yan sra okuyucuya grsel bir ziyafette sunmaktadr.

Osmanl Bankas Tarihi

Osmanl Bankas Tarihi Aratrma Merkezi ve Tarih Vakf'nn
ortak projesi olarak yaymlanmtr.
stanbul, 1999
ISBN 975-333-111-8

Osmanl Bankas, yz elli yla yaklaan allmadk uzunluktaki mryle modern an en byleyici bankalarndan biridir. Hem yabanc hem Osmanl olan, bir devlet bankasnn imtiyaz ve ykmllklerine sahipken zel bankacln gereklerini de yerine getirmeye alan bu bankann karmak tarihi, gerek mparatorluun son elli yl, gerekse Cumhuriyetin kurulu dneminin tarihiyle i ie gemitir. Bu kitap, bankann mali rol ve ilevlerini temel alarak, dnemin siyasi, toplumsal ve ekonomik balamyla karmak ve mulak ilikisini de gz ard etmeden, 1856'daki kuruluundan Cumhuriyetin ilk on ylnda urad dnmlere kadar Osmanl Bankas tarihinin izlerini sryor.

alan Kadndan Bir Kesit: (1911-1934)
Osmanl Bankas
Kadn Personeli
Laurence Ammour,
Lorans Tanatar Baruh
Tarih ve Toplum, Mart 1999, no: 183, stanbul

Osmanl Bankas Banknotlar (1863-1914) Osmanl Bankas Arivi ve Tahsin sbirolu Koleksiyonundan
,
Osmanl Bankas Yaynlar,
stanbul, 1998 ISBN 975-7306-48-7

"Bu kitapta, 1863'ten 1914'e kadar uzanan ihra imtiyaz kapsamnda Osmanl Bankas'nn tedavle sunmu olduu btn banknot ve deerli evrak toplanmtr. Byle bir almann gerekletirilmesi arkasndaki balca neden, bu konudaki byk bilgi eksikliklerini, hatta yokluklarn, tamamlamaktr. Gerekten de, Osmanl Bankas'nn ihra faaliyeti hakknda genel anlamda baz bilgiler bugne kadar mevcut idiyse de, bunlar aslnda son derecede yetersiz kalmaktayd. En basit bir rnek vermek gerekirse, banka tarafndan ihra edilmi ou banknotun tam olarak hangi tarihlerde ve ka adet olarak tedavle karldklar bilinmekte, tedavlden ekilmeleri, iptal edilmeleri ve nihayet imha edilmeleri konusunda ise hemen hemen hi bir bilgi bulunmamaktayd. Bu eksikleri tamamlayabilecek olan tek kaynak ise, bu banknotlar ihra etmi olan Osmanl Bankas'nn kendi kaytlaryd. 1997 ylnda Osmanl Bankas ile Trkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf tarafndan yrtlen proje kapsamnda bankann arivlerinin tasnif ve dzenleme almalar sayesinde ise bu belge ve kaytlar teker teker ortaya kmtr. Artk bugn, elli yldan fazla srm olan bu ihra faaliyetinin en ince noktasna kadar btn seyrini takip etmek, ihra edilmi olan her banknotun yksnn ihratan imhaya kadar anlatmak mmkndr." (, s.13-14)

Banque Impriale Ottomane.
Inventaire comment des archives.
(Bank- Osman-i ahane. Aklamal ariv envanteri)

Istanbul, IFEA - Osmanl Bankas Collection Varia Turcica XXV, 1994.

Bulgur Palas'ta bulunan ve 1856-1933 dnemini kapsayan ariv belgelerinin kat zerindeki tasnifi 1989 ylnda Osmanl Bankas ile Fransz Anadolu Aratrmalar Enstitsnn ortak abalaryla gerekletirilmitir. Kitap bu almann rndr.

135 Yllk Bir Hazine Osmanl Bankas Arivinden Tarihten zler
,
Osmanl Bankas A.., Istanbul, 1997.

"Osmanl Bankas'nn belleinde bir gezinti olarak nitelendirebilecek bu sayfalarn amac, her trl malzemeden yararlanarak bu kurumun tarihle kesitii noktalar canlandrmak yoluyla, okuyucuyu, metin ve grnt eliinde, bu tarihi birikim ve srecin birer enstantanesiyle babaa brakmaktadr. mid edilen, bu kitabn okura hem bir tarih kitabnn hem de bir fotoraf albmnn keyfini verebilmesidir." s. 15-16.
Bu biyografi (edhem eldem) 2272 kez okundu.

Biyografi: edhem eldem Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.