Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ebu davud kimdir ? ebu davud biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ebu davud

Ebu Davud 

Eb Dvd

Ktb-i Sitte isimli 6 nemli, hadis-i erif kitab unlardr:1-Sahih-i Buhri, 2- Sahih-i Mslim, 3- Sahih-i Tirmizi,4- Snen-i Nesi,5- Snen-i bn-i Mce,6- Snen-i Eb Dvd.. Ehl-i Snnet'in ve btn sli limlerinin, ittifak ettikleri bunlardr. Snen-i Eb Dvd adl eserin shibi Sicistan'da, 275h. ylnda domutur. Ad: Sleyman b. E'as b. shk b. Beir es Sicistni'dir. Eb Dvd, knyesidir! Hanbeli mezhebindedir. Kendisi ok kymetli bir hadis-i erif, tefsir ve fkh limidir. Genliinde Horasan, am, Irak, Hicaz, Msr gibi ilim merkezlerine giderek; zamann en kymetli limlerinden ders rendi ve hadis-i erif kaydetti.
Eb Dvd hazretleri, 500.000 hadis-i erif yazd! Bunlarn ancak, bebinden azn (4.800) seti ve mehr snennini meydana getirdi. Buna ramen bizzat buyurur ki: ''Bu kadar hadis-i erif arasnda; bilhassa u 4' bile dahi insanlara kfidir: (1) ''Ameller, niyetlere gredir!'' (2) ''nsann kendisine fidesi olmayan eyleri terk'etmesi; mslmanlnn gzelliindendir!'' (3) ''Bir m'min, kendisi iin istedii ve sevdii eyi, kardei iin de istemedike imn kmil bir m'min olamaz!'' (4) ''Hell meydanda, harmda meydandadr. Bunlarn arasnda, pheli eyler vardr! Harma dmemek iin; phelilerden saknmak lzmdr!''
Halifenin Rics
Eb Dvd hazretleri, memleketi olan sicistan'dan Badat'a gelmiti. Orda ilim meclislerine itirak ediyor, hem de talebe yetitiriyordu. Bir akam namazdan sonra, kaps alnd. Kapy aan hizmetli dedi ki: ''Efendim! Emir'l- M'minin gelmi. Girmek iin, msaadenizi istiyor!'' Halifeyi karlayan Eb Dvd (rahmetullahi aleyh) onu mnasip bir yere oturttu. Hl ve hatr sorduktan sonra, ziyaret sebebini renmek istedi. Emir'l-M'minin dedi ki:'' Sizden 3 ricm var! Birincisi, Basr'ya gelip yerlemenizdir. nk sizin sayenizde; btn ilim talibleri de, oraya geleceklerdir! Bylece Basr, ilim ve kltr haytna yeniden kavuacaktr. Biliyorsunuz orada, Zenc isyn kt! ehir perian olup, insanlar oradan soudular! kinci ricm: ocuklarma, snen kitabnz okutmanzdr. ncs de: Benim ocuklarma; hussi olarak ders vermenizdir! Takdir edersiniz ki! Bizim ocuklarn, dierleriyle oturmas yakk almaz!'' Halife szlerini tamamlaynca, Hazret yle buyurdu: ''lim'de herkes eittir! unun ocuu, bunun ocuu diye ayrm yaplmas doru olmaz!'' Onun bu doru szleri zerine, Halife fikrini deitirdi. Kendi ocuklarn dierleriyle beraber, derse gndermeyi kabul etti. Bylece Halifenin istei zerine, Basra'ya gelen Eb Dvd hazretleri; orada ilim ve irfn klar sat. Snnet-i seniyyeye byk hizmetlerde bulundu. Rivyet ettii hadis-i eriflerden mesel ikisi yledir:
''unlara bir yzle, bunlara bir yzle gelen; iki yzl kimse! nsanlarn en ktlerindendir.''
''Cehletin ilac; sormaktr! Bilmediklerinizi, sorunuz.''
Byk Velinin Arzsu
Kendisi byk bir hadis-i erif limi olduu iin, devaml ekilde Reslullah efendimizin mbrek szlerini yazar ve rivyet ederdi! Bu bakmdan, herkesin yannda i'tibar ok yksekti! Birgn kibr- evliydan sehl b. Abdullah Tsteri hazretleri ziyretine geldi! Eb Dvd (rahmetullahi aleyh) kendisini tanmyordu. Orada bulunan birisi dedi ki:
''Efendim! Bu zt, Sehl b. Abdullah hazretleridir! S,z,nle tanmaa gelmiler.'' O zaman Eb Dvd (rahmetullahi aleyh) hemen ayaa kalkt. Hazreti buyur edip, yanna oturttu! Hl ve hatr alndktan sonra, Hazreti sehl: ''Sizden bir ricm var! deyince, Eb Dvd (rahmetullahi aleyh) merakla sordu: ''Buyurun, emredin!''
''Fakat bu isteimi kabul etmenizi ok arzu ediyorum!''
''Eer mmkn ise, cn-b stne.''
Snen sahibi ok merak etmiti. Acaba bir kusr mu ilemiti? Sehl b. Abdullah hazretleri buyurdu ki: ''Dima, Resl Kibriy efendimizin mbrek szlerini sylediin o dilini, bir kerecik pmeme msaade eyle!'' aran ve sevinen hazret-i Eb Dvd, byk velinin isteini yerine getirdi! Eb'l- Al el-Muhsin (rahmetullahi aleyh) demitir ki: ''Rymda sevgili peygamberimizi grdm. Bana buyurdular ki: ''Kim bir snen ele geirmek isterse; Eb Dvd'unkini okusun''. Eb Sa'id el.Hudri hazretlerinin rivyetine gre: ''Bir kimsenin; 3 kz veya 3 kzkardei olur da, onlara iyi muamele ederse; mutlaka Cennete girer!'' buyurulmutur.
Snen-i Eb Dvd
Eb Dvd hazretleri ilmiyle amel eden, mbrek bir zt idi. Yapt ilerde mutlaka, bir hikmet vard. Onun giydii elbiseyi, tuhaf gren bir akrabas sordu: ''Ey std! Alah tel sana, merhamet etsin. Giydiin elbisenin, yenlerini (kol ksmlar) deiik gryorum! Yenlerin biri niin dar da, dieri geni. Bir hikmeti mi var? Cevben yle buyurdu: Geni olan ksmn; kitaplar iin yaptrdm! Dierini yle yaptrmaa lzm yoktu. O taraf da geni diktirsem, isrf olacakt! Mlum ya isrf, harmdr. Snen-i Eb dvd ilmi derece bakmndan; Buhri ve Mslim'den sonra gelir. Mehr Hattabi der ki: ''Eb Dvd'un Snen'i, ok erefli ve kymetli bir kitb olup; o tarzda bir eser yazlmamtr. Bu kitap, herkesin rametini kazanmtr. Irak, Msr, Marip ve dier slm memleketlerinde limler; bu eseri 'haynak' olarak kabl ederler. Bilhassa tertib ve fkh ilmi bakmndan, fevkaldedir!'' mm Nevevi hazretleri de buyurur ki: ''Fkh (islm hukuku) ve baka ilimlerle megl olan kimselerin; Eb Dvd'un Snen'ine ehemmiyet vermesi ve bu eseri, ok iyi tetkik etmesi gerekir! nk delil olarak getirilen ahkm (hkmler) ile, alkal hadis-i eriflerin ou; bu eserdedir. Tertip bakmndan da bu kitaptan istifde pek kolaydr!''.
Mus b. brhim (rahmetullahi aleyh) ise; yle der: ''Eb Dvd hazretleri sanki dnyda; hadis-i erif iin! hitette de; Cennet iin yaratlmtr!'' 889 (275h) ylnda, Basra'da veft etti.
Bu biyografi (ebu davud) 2384 kez okundu.

Biyografi: ebu davud Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.