Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


dursun grlek kimdir ? dursun grlek biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
dursun grlek

1952 ylnda Tokat'ta dodu. lk ve orta tahsilini memleketinde tamamlad. stanbul Atatrk Eitim Enstits, Trk Dili ve Edebiyat blmn bitirdi. Yeni stanbul, Tercman, Hrriyet, Gnaydn gazetelerinde eitli grevlerde bulundu. Bir sre muhtelif okullarda Trke ve Edebiyat retmenlii yapt.Biyorafi aratrmalar ve eitli makaleleri Meale, nan, Milli Kltr, Trk Edebiyat, Kltr Dnyas gibi dergilerde yaynlad. Tarih ve Dnce dergisinin yaz ileri mdrln yapt. Bu dergide nerettii "Krkambar" ve "Ayakl Ktphaneler" bal altndaki yazlaryla dikkat ekti.

Yazarn, Osmanl Tarihi, ark Klasikleri ve biyografi sahasndaki almalar halen devam etmektedir.

ESERLER

Osmanl Zaferleri, Osmanl Kumandanlar, Kprller, Banu Cihan, Tutiname,Snusiler, lim ve rade, brahum Aleyhisselam, Amal- Hayal gibi baz eserleri Osmanl aslndan latin harflerine aktard.

naralt Kitap Sohbetleri

Tima 2005

Felakatimizin kayna kltr yokluu. Hayat anlamadan geip gidiyoruz. OLgunlamak, kalabin daha hassas, kann daha scak. zekann daha ilek, ruhun daha huzurlu olmas demek. Harami maaralarnn kaplarn deil, hkmdar hazinelerinin kaplarn aan by, kitap!...' Gzlerinin tkenene kadar gzn kitaptan ayrmayan stad Cemil Meri byle sylyor kitap hakknda...

Bir baka kitap a da 'Benim sevgilim kitap ve kalemdir. Geride kalanlarn hepsi mihnet. endie ve gamdr.' diyerek muhabbetini dile getiriyor.

Matbaann bulunmad ve kitaplarn byk zorluklar iinde oaltld alarda kitabn. ilmin ve ilim adamnn grd itibar aranr hale gelmise; kitaplar oaldka. matbaalar arttka okuma oran dnyorsa; ve artk 'medeniyet' sahnesinde bize bir rol verilmiyorsa. kitaba yeniden dnmenin vakti gelmitir.

. medeniyet tarihimizdeki yolculuu esnasnda derledii kltr hazinesini bir bardak demli ay eliinde paylamak zere sizi naralt'na davet ediyor.

naralt; Ali Emiri'den Ahmet Mithad Efendi'ye; Sultan Reat'dan Cemil Meri'e; bni Sina'dan Necip Asm Yazksz'a; Hasan Sabbah'dan Babanzade Naim'e uzanan geni bir tarihsel kesitte. kitap ve kitap kltr zerine ilgi ekici. hayret uyandrc. bazen de yznzde buruk bir tebessm olutururan ksa anektodlardan oluan. rahat ve zevkle okunan bir eser.


Maziye Bir Bakver

Tima 2005

Kltr tarihilerimizden , "Maziye Bir Bakver" diyerek, gemi zaman balarndan ve bahelerinden zengin bir demet sunuyor. Dersadet'in cumbal evlerinde, eski stanbul hanmlarnn yaptklar "pencere sohbetleri"ni, ahap evlerin cephelerinde yer alan "Ya Hafz!" levhalarnn ne anlama geldiini, bir zamanlar Ayasofya'nn etrafn saran farelerin nasl rktldn, Sultan kinci Abdlhamid'in Beylerbeyi Saray'nda Enver Paa'ya syledii ibretmiz szleri, Fatih'teki ekerci Han'n mesken hale getiren eker insanlarn; airlerin, yazarlarn hallerini, Galata Mevlevhanesi'nde icra edilen sema trenlerini ve hatralarda kalmas gereken daha pek ok tabloyu gzlerinizin nne seriyor.

Karnca Huzura Varnca

Tima 2005

naralt Kitap Sohbetlerinin yazar ten tarihe, kltre ve medeniyete dair ibret verici bilgi ve olaylarn anlatld srkleyici ve etkileyici bir kitap.

naralt Kitap Sohbetlerinde kitap kltrne ait, bilinmeyen pek ok ayrnty gn yzne karan , yeni kitabnda tarihin yapraklar arasnda gzden kam. unutulmu veya unutturulmu pek ok ilgi ekici anekdotu sayfalarna tayor. Kitabn sayfalar arasnda gezinirken, okuduklarnz karsnda Trk ve slam tarihine ait bir ok detay renme frsat bulacaksnz.

Karnca Huzura Varnca/Kltr Sohbetleri; muhteem bir kltr ve medeniyet tarihinden, hassas bir aratrmacnn titiz gzlemiyle seilerek derlendi.HAKKINDA YAZILANLAR

naralt Sohbetleri
Vakit 15 Austos 2002
- Sayn Grlek sohbetimize naralt Sohbetleriyle balamak istiyorum. Yakn zamanda naralt Kitap Sohbetleri ismiyle bir kitabnz yaynland. naralt Sohbetleri neydi?

- naralt Sohbetlerinin evveliyatn gzler nne sermek iin 1940l 50li yllara gitmeliyiz. O tarihlerde naralt Sohbetlerinin ad Kllkt. Kllk Beyazt Camiinin yola bakan ksmndaki kapsnn yannda airlerin, yazarlarn, tarihilerin, edebiyatlarn devam ettii bir kahvehane idi. Kllk dier kahvehanelerden farkl klan mdavimleriydi. - Kllkn mdavimleri arasnda kimler vard? - Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan, Prof. Dr. Mkremin Halil Yinan, Ali Emin all, Ahmet Hamdi Tanpnar, bnlemin Mahmut Kemal nal, Neyzen Tevfik, Necip Fazl Ksakrek ve daha pek ok mehur air ve yazar Kllk denilen bu kahvehaneye gelir; iir, edebiyat ve tarih sohbetleri yaparlard. Tabi bir de onlar srekli olarak dinlemeye gelen merakl niversite rencileri gelirdi. Buna bir nevi ak akademi diyebiliriz. Trkiyenin yakn tarihinde Kllkn byk bir yeri var. O bildiimiz narn altnda iir, tarih ve edebiyat sohbetleri yaplrd. Bunun adna yaz ikindileri de derlermi malum, yaz ikindileri uzun olur. Buradaki sohbetlerden pek ok kii istifade edermi.

- Kitabnza; Kllk Sohbetleri yerine neden naralt Sohbetleri ismini verdiniz?
- Kllk konusunu ayr bir kitap olarak yazmak istiyorum. Onun iin byle bir tercih yaptm. - Hem Kllk hem de Marmara kahvehanelerinde yaplan sohbetlerin rabet grmesinin sebebi neydi? - Edebi sohbetlerin, tarihi konumalarn yapld bu trl mekanlarda ayr bir lezzet vard. Her trl dnceye mensup kiiler de buralara gelir ve fikirlerini beyan ederlerdi. nsanlarn ortak bir noktada birlemesine sebep olan nemli bir unsur vard. O da: sanat, iir, edebiyat ve tarihti. Kllk 1950li yllarn sonuna kadar etkin bir ekilde devam etti. Ondan sonra 1960l yllarda ise yine Beyazttaki Marmara Kahvehanesinde bu sohbetler srdrld. - naralt Sohbetlerini hatrlatmakla neyi amalyorsunuz? - stanbul eski ve gzel kltr mahfillerini bugnk nesle tantmak istiyorum. Hayata dair bilgilerin okullarn yan sra bir tr ak niversite niteliindeki niversitelerden de renilsin.Genler vakitlerini boa geirmemelidirler. Osmanldan gnmze intikal eden tarihi mekanlarn her manada canlandrlmasn arzu ediyorum. Bu tarihi mekanlarn her manada canlandrmann en gzel yolu geleneimizi orada diriltmektir. Tarihi kltrmzde, ananemizde sohbetin ok nemli bir yeri var. nk sohbette her hangi bir menfaat sz konusu deildir.

- Bu gelenek sizce neden devam etmedi?
- Evvela bu mekanlara gelmek suretiyle etraflarna merakllar halkas tekil ettiren zatlarn byk bir blm Osmanlnn son dneminde yetimi ve adlarna Ayakl ktphane , Hafza ampiyonu denilen kiilerdi. Bunlar dnyamzdan gtler. Dolaysyla bu insanlarn dar- bekaya intikal etmeleriyle birlikte bahse konu olan mekanlar ksz ve yetim kaldlar. Yerlerini dolduracak kiiler yetimedii, yetienler de ok snrl kald iin bu mekanlar tarihe kart. Mkremin Halil Yinan hoca, Mahmut Kemal nal, Osmanlnn son dnemlerinde yetimi, Douyu ve Baty ok iyi bilen insanlar. Cumhuriyetin ilk yllarn da iyi bilen ve gemi ile gelecek arasnda kpr olmu hakikaten drt ba mamur insanlard. Bu zatlar yeri kolay kolay doldurulamad.

- Srekli olarak gemie vurgu yapyorsunuz neden?
- Kk mazide olan atiyim de onun iin. ok kkl bir nar yle basit rzgarlar deviremez. - Kitaplar yazma ve basma eser olarak niin ayryorsunuz? - Bilindii gibi matbaa bize ge geldi. Bu tarihe kadar da kitaplarn byk bir blm elle yazlyordu. u anda elle kitap yazmak ok zor ve adeta imknsz bir hal ald. yazma ve basma ayrmn ben yapmyorum. Eski kitap satanlara sahaf deniliyor. Sahafn gerek manas yazma kitap satandr. Avrupal msterikler bile yazma bir eser grdklerinde ok heyecanlanyor ve peine dyorlar.

- Trkiyede 200 binin zerinde yazma eser olduunu ifade ediliyor doru mu bu?
- Evet... Osmanlnn kitaba, kltre ve esere verdii deerin ifadesidir bu rakam. Bu ayrca dnk medeniyetimizin ne kadar zengin olduunu da anlatyor. Trkiyedeki deiik ktphanelerde yer alan ok deerli yazma eserler Osmanlda kltrel hayatn ne kadar renkli olduunu ak bir tablo olarak nmze koymaktadr. Beyazt, Millet, l ve stanbul niversitesi ktphanesinde bol miktarda deerli yazma eserler bulunmaktadr.

- Kltr hazinesinin farknda deil miyiz?
- Elimizin altnda bulunan kltr hazinelerinin kymetini bilmiyoruz. Nelere sahip olduumuzun farknda ve bilincinde olabilmek iin ktphanelerin kaplarn andrmak gerekiyor. Avrupal oryantalistler bizden daha ok Trkiyedeki ktphanelerin kaplarn andryorlar. Ayrca ktphanelerimizde yer alan yazma eserlerin tetkiki ayr bir uzmanlk alan haline geldi. nk insanlarmz yazma eserleri okuyamaz hale geldiler. Yakn tarihimizde yazma eserleri en iyi tanyan Sahaf Raif Yelkenci Beydi. Zannedersem 1972 ylnda vefat etti. Zaten dkkannda yazma eserlerin dnda pek eser bulundurmazm. Yazma eserler hakknda bilgi almak isteyen kiiler bu zata koar ve tam anlamyla bilgilenmi olarak geri dnerlerdi.

- Gnmzde Osmanlca bilen insan says olduka azald. Sahaflarmz da tek tek tarih oluyor. Bu yokolu nasl engellenebilir?
- ncelikle hatadan dnmek gerekiyor. Evvel Osmanlca renmek lazm ama bu da yeterli deil. Osmanlcann yan sra dini ilimleri, Arapa ve Farsay bilmek, slm tarihini renmek gerekiyor. Eskilerin Tercme-i Hal yenilerin biyografi byk ve kltrl insanlarn hayatlar hakknda bilgi edinmek art. Mesela bir Evliya elebi, mam- Azam hakknda Avrupada yazlan kitaplarn says Trkiyede yazlanlardan daha ok. Yakn tarihimizde yaam alimlerin hayat ile ilgili kitap bulmakta zorluk ekiliyor.

- Sadece sahaflar gezer oradan m kitap satn alrsnz, Yoksa modern kitap evlerini de ziyaret eder misiniz?
- Sahaflarn yan sra yeni kitapevlerini de dolarm ancak u farkla: Safahlar saat dolarsam yeni yaynlar satan kitaplarda en fazla 10 dakika dururum. - Kitaplarla ne zaman tantnz? - Kitaplarla tanmam ok eskilere dayanyor. Ortaokul sralarnda bu belirgin bir ekilde nksetti. Okul sralarnda bile ders kitaplarndan ok iir, hikaye, roman tr kitaplar okudum.

- Bir eserin kymetli olup olmadn nasl anlarsnz, ok satan bir kitap kaliteli midir?
- Bir eserin ok satmas onun ok deerli ve kaliteli olduunu ortaya koymaz. Az satan bir kitabn da deersiz olduu sylenemez. Bir kitabn ok satmasn biraz saman alevine benzetiyorum. - Bir insan hem alarak maiet sorunlarn zecek hem de manevi gdasn alabilmek iin ok okumak istiyorsa, bu hususta neler neriyorsunuz? - Hi kimseye ii gc brakn ktphanelere akn edin demiyorum. Tabi ki insanlar hem alarak mali sorunlarn hal etmek hem de okuyarak bilgi birikimlerini artrmak zorundalar. Ancak buna herkes kendi zel durumunu gz nnde bulundurarak en gzel ekilde zm bulur.
Bu biyografi (dursun grlek) 3322 kez okundu.

Biyografi: dursun grlek Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.