Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


cemal kutay kimdir ? cemal kutay biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
cemal kutay

1909^da Konya^da doan Kutay, orta renimini Kadky Lisesi^nde tamamlad. Anadolu Ajans^nda 1924-1928 yllar arasnda muhabirlik, Hakimiyet-i Milliye^de stihbarat eflii ve fkra yazarl yapan Kutay, Konya^da Yeni Anadolu Gazetesi^ni ve Zaman Dergisi^ni, stanbul^da Halk Gazetesi^ni, Millet Dergisi^ni kard. Kutay, Pek ok gazete ve dergide zellikle tarihi konularda yazlar yazd.
4 ubat 2006 tarihinde stanbul^da vefat etti.

HABER

Tarihi-yazar ld
Hrriyet 5 ubat 2006

Tarihi-yazar , dn stanbul^da vefat etti. Marmara niversitesi Vakf Academic Hospital^den yaplan yazl aklamada, bir sredir yalla bal eitli rahatszlklar nedeniyle tedavi grmekte olan ^n, fenalaarak gzetim altna alnd hastanede bu akam saat 21.17^de hayata gzlerini yumduu bildirildi.

^n bir sredir Marmara niversitesi Tp Fakltesi Nroloji Ana Bilim Dal retim yesi Prof. Dr. Sevin Aktan gzetiminde tedavi grd belirtilen aklamada, Kutay^n, salk durumu arlat iin dn Marmara niversitesi Tp Fakltesi Vakf Academic Hospital^e kaldrld kaydedildi.Academic Hospital Sorumlu Hekimi Hastalklar Uzman Trkan zer, Kutay^n vefatna ilikin u aklamay yapt:

Hastamz, bir sredir evinde yatarak pnmoni (zatrree) tedavisi grmekteydi. Artan ikayetleri ve bbrek yetmezlii nedeniyle dn (Cumartesi) saat 15.00 sralar hastanemize yatrlarak 114 numaral odamzda bakm altna alnd. Tbbi mdahaleler sonu vermedi. Bamz sa olsun.

HAKKINDA YAZILANLAR

KU()RT TARH
Cemal. A. Kalyoncu
Aksiyon 8 Eyll 2001 s.353

Paalar, valiler, bakanlar, bykeliler karm Fatin Rt Zorlu, Eref Kuuba, Vasf nar gibi birok kiinin mensup olduu Bedirhani airetinden olan ^ku()rt^ tarihi , 183 kitap yazarak nemli bir rekora da imza atar

, tarihin, eitimini almamasna ramen tarihi diye anlataca birisi. O, tarihin iinden bulup kard veya ortaya att iddialarla da (Trke ibadet, Atatrk amand gibi) gndeme gelen bir kiilik. 2001 itibariyle yazd 183 kitapla belki bir dnya rekorunun da sahibi. Baz kitaplarda doum tarihi hicri takvimden miladi takvime dntrmedeki yanllklardan dolay 1906, 1907, 1912 yazsa da esasnda 1909 ylnda domu olan ^ku()rt^ tarihi , 90^ am yana ramen gndemde yer edinecek konu bulmakta zorluk ekmeyen ve hayatn halen kalemle kazanan bir kiidir de.


Dede Bedirhan Bey: asi mi vatansever mi ?

, bir taraftan Krt airet reisi Bedirhan Bey^in (baz kitaplarda paa olarak adlandrlmasna ramen asl beydir) nc kuaktan torunudur. Bir Krt hanedan olan Azizan hanedanndan Abdullah Han^n olu olan Bedirhan Bey, ^n anlattklarna gre, 1827 OsmanlRus harbine 20 bin atl ile katlarak, Rus tarihlerinde bile o zaman Osmanl^nn kazanlan tek zaferinin sahibi olarak gsterilmi birisidir.

Hristiyan bir topluluk olan Nasruriler^i kltan geiren Bedirhan Bey, OsmanlRus Harbinde gsterdii baardan sonra Sultan Abdlmecit tarafndan stanbul^a davet edilir ve bugnk Darafaka binas oturmasna tahsis edilir, ardndan Girit^e vali atanr. Sonrasnda tekrar stanbul^a gelir, hacca gittiinde de vefat eder ve orada gmlr.

Kutay, Bedirhan Bey^in dini konulardaki danman Molla Abdlkavs^n bugnk ran^daki idareye benzer bir izgide olduunu belirterek Bedirhan Bey^in de buna yakn bir hayat srdn ifade ediyor.


Tarih kitaplarna gre ise Tanzimat Ferman^nn getirdii yeniliklere kar gelen, kendi adna para bastrarak hutbe okutan Bedirhan Bey, Babali^nin Topal Osman Paa kumandasnda byk bir ordu gndererek uzun bir atmadan sonra teslim ald, 1847^de ailesi ve yaknlar ile birlikte stanbul^a gnderilen birisidir. Ardndan 20 yla yakn Girit^in Kandiye kasabasnda zorunlu ikamete tabi tutulur. Sonra affedilip stanbul^a yerleir. Oradan am^a gider ve mrn burada nihayetlendirir. (Osmanllar Ansiklopedisi. YKY) Ancak Kutay, bunlarn gerek olmadn sylemektedir.

Advar^dan Eref Kuuba^na

Bedirhan Bey, yapt evliliklerden 42 ocuk sahibi olduundan, airet daha sonraki yllarda bir ok valiler, paalar karr. Bedirhan Bey^in ocuklarndan uray Devlet Reislii yapan Murat Bey, Galatasaray^da bakanlk yapan Tevfik Ali nar, Ali amil Paa (lk ei Mahmure Hanm, Halide Edip Advar^n vey annesidir), am Valisi Salip Bey, Bedirhan Bey^in kardei Abdullah Bey^in olu, Atatrk^n yaknnda yer alarak Maarif Bakanl yapan ve eitim alannda kkl ve sarsc deiikliklere imza atan Vasf nar ailenin dier fertleridir.


Bedri Paa ve Eref Sencer Kuuba

Yine aileden olan Bedri Paa (Paann hanm Tekilat Mahsusa^nn ilk lideri Eref Kuuba^nn teyzesinin kzdr) ise Suriye ve civarlarnda ayaklanmalar olduunda merkezi idarenin, ayaklanmalarn bastrlmas iin aklna gelen ilk isimdir. Babakan Adnan Menderes^le birlikte aslan Hasan Polatkan^n dndaki Fatin Rt Zorlu da airetin bir dier yesidir.

Tahir Kutay

Vasf Bey, Atatrk^n ok yaknnda olduundan nar soyadn ona Atatrk verir. Bedirhan Bey^in Hseyin Kenan adl olundan dnyaya gelen ve ^n da babas olan Tahir Bey ise, Kutay soyadn alr. Tahir Kutay birok yerde grev yaptktan sonra Konya^da, bugnk Yargtay^la askeri mahkeme aras bir derece olan stinaf Ceza Mahkemeleri Reislii grevi grr. Milli Mcadele^nin hemen banda da o zaman merkezi Sivas^ta olan Yargtay (Mahkemei Temyiz) bakanl yapar. Konya^daki hukuk mektebinde ders verdiinden, daha sonraki yllarda Meclis kinci Bakanl yapacak Tevfik Fikret Slay, DP^nin kurucularndan Refik Koraltan onun talebeleri arasnda yer alacaktr.

Tahir Kutayn Ei

Tahir Kutay, bugn Bat Trakya^da kalan Dimetokal Miralay Mustafa Nuri Bey ile Fahrnisa Hanm^n Nazire dndaki kz Sreyya Hanm^la evlenir.


Tahir Kutayn ocuklar

Tahir Kutay ile Sreyya Hanmla evliliinden yedi ocuk sahibi olur:

1.Faika
(Mehmet evki Yazman^la evlenir. DP dneminde Elaz Milletveki ve Milli Mdafaa Encmeni Bakanl yapan Yazman^n ocuklarndan Tuncer Yazman, Trkiye^nin ilk petrol mhendislerinden biridir),

2.Fahrnisa (O da Albay Suphi Akgn^le evlenir. Haim can^la dnr olan iftin tek ocuklar Ege niversitesi kurucularndan ve Trkiye^nin ilk kalp cerrahlarndan Prof. Dr. Sermet Akgn^dr),

3.Fitnat (Atatrk^n ahsi muhafzlarndan ve Birinci dnem Van Milletvekili Hasan Sddk Haydari ile birletirir hayatn),

4.Hayrnnisa (Konyal tccar Mustafa ztermiyeci ile evlenir).

Ailenin erkek ocuklar ise

5.Cemal,

6.Kenan ve

7.Abdi Kutay

Aile o kadar genitir ki, Galatasaray Bakanl da yapan Tevfik Ali nar, ailenin sicilini karmak ister ama stesinden gelemeyeceini anlaynca vazgeer. da denemek ister ama baaramayacan farkedip konunun zerine dmez.


Mevlevi

te bu yedi ocuklu airet mensubu bir ailenin ferdi olan , 1909^larn Osmanlsnda gzlerini dnyaya aar. Henz on yalarnda iken Mevlevi dergahnda bulur kendini: "Velet elebi^den icazet aldm. Elini ptm."

ocukluk Dnemi

13 yanda iken babasn kaybeden , eve destek olmak iin tatillerinde Konya^da kmakta olan Babalk gazetesinde msahhihlik yapar. Henz 15 yalarndadr. 18^inde ise idadiyi (lise) bitirir: "Ben hi akademik tahsil yapmadm. Zaten niversiteye gitme imkanna sahip deildim. ok alkan bir ocuktum. Genlerin bir ok iptilalar bende yoktu. Sigara imedim. Asla alkol tatmadm. Mmkn olduu kadar kitap okudum. imdi ise gzlerim gremiyor."

Hakimiyet-i Milliye Yllar

1928 ylnda i aramak iin, cebinde drt gn yetecek para ile Ankara^ya doru yola kan Kutay, Konya Milletvekilleri Naim Hazm Hoca ile Refik Koraltan^dan kendisine i bulmalarn rica edecektir. Kahvehanede oturup ayn yudumlarken Atatrk^n gazetesi (1934^te Ulus adn alacaktr) Hakimiyeti Milliye^de bir ilan grr: "Musahhih aranyor." Ve Stefan Zweig^n Yldzlarn Parlad Anlar kitabndaki gibi, Kutay^n yldz bu olayla parlamaya balar: "Orada ve daha sonra byk kymetler tandm. Orada babama her Fatiha okuduumda, bana gsterdii alicenap alka hl gzlerimi yaartan Falih Rfk Atay vard.

Ben hi bir zaman kendime yetim bir ocuk diyemiyorum, nk Hakimiyeti Milliye^de, ismi sade Beyefendi olarak geen ve hakikaten beyefendi olan o devrin o byk kalem sahibi Falih Rfk ile birlikte Ahmed Emin^inden (Yalman), Hseyin Cahiti^nden (Yaln) diyebilirim ki, Ankara Mfts olan ve Milli Mcadele^de Atatrk^n ok istifade ettii, Atatrk^n de cenaze namazn o kldrd erafettin Yatkaya, Esat Sezai Smbllk, Mehmet Akif^in damad Kur^an Kerim^in en mkemmel tercmesini yapan mer Rza Dorul, Ahmet Hamdi Akseki, bu ok muhterem ve mbeccel insanlarn hemen hemen hepsini tandm, hepsinin ellerini ptm, hepsinden feyiz aldm. O zamann insanlar byk bir azim ve hogryle insan yetitirmeye alyorlard. Sizin daha sonra sadece isimlerini hatrladnz Abidin Daverler, Refik Halitler, Burhan Felekler benim ismini saydm o byk insanlarn klarnda yetitiler. Ben o devri yaadm.

Trkiyenin tibar

nanlmaz bir haysiyeti vard Trkiye^nin. Bat Almanya ktisat Bakan 1935^te Trkiye^ye geldii zaman, ltfen inann, bu reddedilmez belgede, devrin iktisat bakanna ^Dilediiniz krediyi dilediiniz artlarda vermeye hazrz, nk sizin derlenip toparlanmanzda biz Birinci Dnya Harbi^nin kapatt bir Avrupa Birlii^nin yeniden kuruluunun n gryoruz^ demiti."


Mehtapl gecelerde namaz

slamiyeti yaayabildiniz mi?
"Tabii. Size syleyeyim. Be vakit falan deil fakat, hl salm yerindedir, ok kr, hl rk ve scuda ok rahat intbah edebilirim ok ciddi sylyorum 4050 rekat namaz kldm olmutur. Yani iimden gelirdi. zellikle mehtapl gecelerde."
Peki Arapa m Trke mi?
"Trkesini de Arapasn da rahat okurum. kisinde de hi sknt ekmem."

Bana aman dediler

Kutay^n son zamanlarda ortaya srd bir konu daha vardr: "Bana aman da dediler. amanlk bir kere din deil. amanlk dorudan doruya insann doasndan kopup gelen bir histir. nsan elleri ile yaplm olan putlara tapmas yerine tabiatn hakikaten insan da dnmeye sevkeden tek ve byk yaradann mevcudiyetine inandran tecellilerine bal kalmay akln ve vicdann gerei sayyorum."

Gazeteciliin lk Yllar

Kutay, 1928^de girdii Hakimiyeti Milliye^de 1939^a kadar alr: "Sonra beni ayrdlar oradan. Bir sebebi yoktu." Daha nce Konya^da Yeni Anadolu isimli Anadolu^da ilk defa 8 sayfa, renkli balkl bir gazetenin kuruluuna imza atan Kutay, stanbul^a gelip Celal Bayar^n byk olu Refi Bayar^la Gne isimli bir matbaa kurup Halk isimli bir gazete karr iki yl boyunca. Gndelik gazete tatmin etmeyince de Millet ve Hakka Doru mecmualarn karmaya balar (194451).

n Ei

Kutay o kadar youn almaktadr ki, bu tempoda alrken evlenmeyi bile dnmemektedir. Ancak ailesi, onu, 1944^te yine Rumelili, Yugoslavya gmenlerinden olan ve Nide^ye yerlemi KamilNezahat iftinin kzlar Melahat (Gnan) Hanm^la evlendirir. Be ocuu gelir dnyaya.

n ocuklar

1.Zeynep Srma, yksek maden mhendisi Erol Kuya^la,
2.Aye Mine, Adnan Koca ile,
3.mer Faruk, Prof. Dr. Sevil Kutay^la,
4.Gazale Nilgn, yksek inaat mhendisi Mehmet Cierolu ile,
5.Kardelerin en k nci Kbra, tannm fotoraf sanats Muhlis Maero ile evlenmitir.

Kutayn lk Kitab

Bu arada ilk kitab olan Seluklu^dan Osmanl^ya adnda bir biyografi kitabn da 1935^te yaynlayan , Nait Hakk Ulu^un idare mdr olduu zamanda, Ulus^ta alan herkesin CHP^ye girmesini zorunlu klmasna ramen bu dnemde bile siyasete bulamaz. Kutay, daha sonraki dnemde de siyasetten uzak duracaktr. 1952^de ise yeni bir yayn macerasna atlr: "Ne Ebzziyazade Velid, ne Hseyin Cahit, ne Ahmet Emin, hi kimse byle bir eye girmemi istemediler. ^Sen deli misin?^ dediler. Bin 800 abone temin edersem karacam. Bunun iin 80 bin adrese bir ak mektup yazdm."

Kutay, 1952^den 57 ylna kadar, tamamlandnda 12 bin sayfa ve 20 cilt olacak kronolojik deerler ierisinde fasikl fasikl bir tarih kitab yaynlar (Trkiye stiklal ve Hrriyet Mcadeleleri Tarihi).

Kutay, Konya^daki Babalk^ta balayan ve Hakimiyeti Milliye ile devam eden basn hayatn Tan, Tanin, Son Telgraf gazetelerinde devam ettirir.

ttihat ve Terakki Uzman

Kutay, Son Posta^da ^ttihat ve Terakki nasl kt, nasl kuruldu, nasl ayrld^ adyla 807 gn yaynlad tefrika ile de bu alanda bir rekorun sahibi olur.

Gazetecilik Yllar

Hr Anadolu, Sedat Simavi^nin sahibi olduu Yedign de onun kalem oynatt dier basn kurululardr: "Sedat Simavi, Hseyin Cahit Yaln^n yazlarna, Faruk Nafiz amlbel^in iirlerine, Refik Halit Karay^n hikayelerine 250 kuru verirken bana 375 kuru veriyordu.

Biliyordu, iki kardeimi stanbul^da yksek tahsil yaptrdm. O zamanki insanlar bakayd. Trkiya^da (Kutay, zellikle Trkiya diyor) inanlmaz bir insan kymeti enflasyonu var."

Aktif gazetecilii en son Tercman^da yapt almalarla noktalayan , 2001 tarihi itibariyle 183 kitap yaynlar.

nemli Bir Arive Sahip

Bugn Kadky^deki evinde, 1987^de kastl olduuna inand bir yangn geirmesine ramen Tekilat Mahsusa zerine Msr ve Trkiye^de aratrmalarn kitaplatran ^esrarengiz Amerikal^ Philip Stoddard^ bile ziyaretine geldiinde hayrete drecek arive sahip (Eref Kuuba^nn airete yakn olmas arivin elde edilmesinde etkili olmu mudur bilinmez ama) olan Kutay, iki gen bayan yardmcs sayesinde hayatn halen kaleminden kazanmaya devam ediyor: "Btn hayatm buna verdim. steseydim tasavvur edemeyeceiniz kadar zengin olurdum. Benimkilerle kabil olmayacak kadar birikimler astronomik paralarla satld Amerikallara. Bu Philip Stoddard da bunun iin gelmiti."

Fenerbaheli

Fenerbaheli olan, fakat iin bu kadar materyalist boyut kazanmasndan sonra yelikten ayrlan, ^Hi garipsemeyin bahe ileriyle megul olmay ok severdim^ diyor.

Franszca, Arapa, Farsa bilir.

Mason Deil

Kutay, ^gizliak^ hi bir cemiyete de ye olmadn sylemektedir: "Bir oklar bana mason derler. Byk mason stadlar en byk dostumdu, Mim Kemal ke, brahim Necmi Dilmen, Besim mer Paa. Bana teklif yaptklarnda durumu izah ettim, hepsi de bana hak verdiler ve ye olmadm o kurululara."

ESERLER

TRKYE STKLAL VE HRRYET MCADELELER TARH
TRK NEDR, NE DELDR? OSMANLI NEDR, NE DELDR?
DEVRDE, rfan ve Vicdannn Hasreti Millet ve Devletini arayan Adam : MEHMET EREF AYKUT (1874-1939)
OSMANLI^DAN CUMHURYET^E SON YZYILIMIZDA BR NSANIMIZ : Hamidiye Kahraman Milli Mcadele Zafer Devri Babakan HSEYN RAUF ORBAY (1881-1964) Hayat Hatralar
Etniki Eterya^dan Gnmze EGE^NN TRK KALMA SAVAI
"Etniki Eterya^dan Gnmze EGE^NN TRK KALMA SAVAI" kitabnn ikinci ve sonuncu cildi : EGE^NN KURTULUU
TRK-ALMAN TARH KADER BAI TURKISCH DEUTSCHE GESCHICHTE Das Geminsame Srhirksal
KURTULUUN VE CUMHURYET^N MANEV MMARLARI
YZ KIRK YILIN PERDE ARKASI ANAYASA KAVGASI VE NASIL BR ANAYASA
DEVRDEN HAKKATLER
DEVRDE BR ADAM ( AL FETH OKYAR^IN HAYAT VE HATIRALARI 1880-1943)
TRK MLL MCADELES^NDE AMERKA
SAM AMCA^YA MEKTUP VAR
ERKEZ ETEM DOSYASI
ATATRK DEVR EKONOMS : CELAL BAYAR
BR TRK^N BYOGRAFS : CELAL BAYAR
BLNMEYEN TARHMZ
RTL TARHMZ
SSL TARHMZ
TARH KONUUYOR : ( 1-8 CLT )
TARH KONUUYOR II. (1-12 CLT)
TARH SOHBETLER 9 MSTAKL KTAP
CEMAL KUTAY KTAPLII VE TARHSEVENLER KLUB
SOHBETLER (16 KTAP)
DNMZ, BUGNMZ, YARINIMIZ ZERNDE SOHBETLER
GEMTEN GNMZE TRK KTAPLII : 6 KTAP
HKMETLER NDE AHLAK N MCADELE CUMHURYET DEVRESNDE SUSTMALLER DVANI ALLER (YCE DVAN) MECLS TAHKKATI
TRKYE STKLAL VE HRRYET MCADELELER TARH
20 ciltte byk boy 12.840 sayfadr. ncesi zerinde bir zetten sonra, aa ulama hareketinin balangc 1839 TANZMAT FERMANI^ndan, ATATRK^n aramzdan ayrlmasna kadar devrenin olaylar, ayn tarih kesitleri iinde dnya hadiseleri, olaylara etken anlar, yaam kucaklayan temel mevzular zerine ereveli mstakil blmler kii ve olay resimleri, gravrler.... lk cildin k yl 1957 mart ay. Yirminci cildin k yl Ocak 1962. Kronolojik ak iinde belgesel bir tarih olma yaps yannda sosyo ekonomik yaanty da tespitlemi kii ve toplum hayatn sergilemi orijinal bir emektir.
TRK NEDR, NE DELDR? OSMANLI NEDR, NE DELDR?
Ne nedir, ne ne deildir sorusunun 100 kitap olarak tasarlanm serisinin ilk kitab, 1986^da 231 sayfa olarak yaymland.lk blmle ilgili temel olaylar, Trk dnyas ve Osmanl^ya devlet adn vermi olaylar, olular, sonular, zaman kesitleri iinde ahslar ve hadiselerle ilgili resimler, gravrler.
DEVRDE, rfan ve Vicdannn Hasreti Millet ve Devletini arayan Adam : MEHMET EREF AYKUT (1874-1939)
Sultan Hamit, Merutiyet, Milli Mcadele ve Cumhuriyet^in ilk yllar devirlerinin, ok temel olayda dorudan/dolayl etkisi olmu, fikir ve siyaset sahasnda tannm bir ahsiyetin hayat ve anlar...Cesur, kanaat sahibi, dnceleri yolunda dn vermez, zamanmzda benzerlerine rastlanmayan kiilik sahibinin merakl, ibretli, bugnlere/yarnlara uzanan maceras. Belgeler-resimleriyle. 390 sayfa.

OSMANLI^DAN CUMHURYET^E SON YZYILIMIZDA BR NSANIMIZ : Hamidiye Kahraman Milli Mcadele Zafer Devri Babakan HSEYN RAUF ORBAY (1881-1964) Hayat Hatralar
618+683+828+799+691 sayfalk ayr kapaklar iinde 5 cilt olarak yekun 3579 sayfadr. Osmanl^nn son yzylnda, Milli mcadele ve Cumhuriyet^in ilk senelerinin, oradan Rauf Orbay^n II.Dnya Harbi Londra Bykelilii yllarnda sisler iindeki ok temel mevzuyu aydnla kartan aklamalardr. Belge yapsnda yzlerce fotoraf, ayrca kiisel anekdotlar, o tarih kesitindeki dnya durumu beraber anlatlyor.

Etniki Eterya^dan Gnmze EGE^NN TRK KALMA SAVAI
Etniki Eterya/Efsane adam : Tepedelenli Ali Paa/Fenerli Rum Beylerinin ihaneti/Fener Patrikhanesi Rus arl^nn himayesinde/Yunan ayaklanmas/Farkl iki kavim : Rumlar ve Yunanllar/Rumlarn saraydaki mttefiki/Yunan istiklali/Krm savanda yenilgiyi hazmedemeyen Rus arl^nn intihar/ Megola Idea^nn ikinci safhas : Girit isyan /Etniki Eterya "Enosis" yolunda/ Rum Yunan lobisinin Amerika^daki ilk gnleri/Trk ordusu Atina yolunda/Girit^e muhtariyet/Girit Yunanistan^la birleiyor/Balkan sava/Gizli rapor/Osmanl meclisindeki Rum mebuslar ayr grup kuruyor/Ege^de Rumlar^dan boalan yerlere "Evlad- fatihan" yerletiriliyor./15 mays 1919^dan 23 Nisan 1920^ye kadar on bir ay sekiz gnlk yokluklarla rl sahipsiz gnlerde EGE, varn younu seferber etmi, sadece kendisini deil,ardndaki vatan topraklarn da zalim ve insafsz istilacya kar savunmutu. Bu gnler ve yarnlarda Trk Yunan ilikilerini karmzdakilerce malum ; bizce mechul i yapsn sergileyen aratrma. lk bask 1980 ylnda, 447 sayfa. resimlerle-belgelerle.
"Etniki Eterya^dan Gnmze EGE^NN TRK KALMA SAVAI" kitabnn ikinci ve sonuncu cildi : EGE^NN KURTULUU
Milli Mcadele^nin ilk gnlerinden balayarak 18 eyll 1922^de, bakumandan Gazi Mustafa Kemal^in, "Vatann aziz topraklar u anda istilac dmandan temizlenmitir" mjdesine kadar gemi buhran gnlerinin kronolojisi, olaylar, sonular. lk bask 1981 yl 201 sayfa.
TRK-ALMAN TARH KADER BAI TURKISCH DEUTSCHE GESCHICHTE Das Geminsame Srhirksal
Uzun bir gemii olan Trk-Alman ilikilerini tarih aynasnda ilkinden gnmze temel olaylar/kiiler/sonularyla sergileyen emek. Bir zellik olarak sayfalarda bir stun Trke; kar stun Almanca veriliyor. Byk blm ilk defa yaymlanan gravr ve belgelerle byk boy 88 sayfa. lk yayn tarihi 1986.

KURTULUUN VE CUMHURYET^N MANEV MMARLARI
Trk Milli mcadelesinin grnrde zafer midinin zafer midi olmayan ar artlar altnda, Trk insannda stiklal haysiyeti azminin alevlendirmi himmeti tarihi... gal altndaki stanbul^da padiah ve Babali^nin Anadolu^da uyanmaya balam kar koyma hareketini bastrmak iin yaynladklar FETVA (DN BUYRUU)^ya kar, Anadolu ulemasnn kar kn olaylaryla birlikte sergileyen emek. Milli mcadele zaferinin fikir/maneviyat yaps. Cumhuriyet^in 50. yl 1973^de Trkiye Cumhuriyeti Diyanet leri Bakanl^nn yayn olarak 552 sayfada yaynlanmtr.

YZ KIRK YILIN PERDE ARKASI ANAYASA KAVGASI VE NASIL BR ANAYASA
Yrrlkteki 1982 Anayasas^nn hazrl gnlerinde, Osmanl^nn ilk kanunu esasisi 1876^dan balayarak, II.Merutiyet Milli Mcadele, 1924 ve daha sonraki anayasalarn fikir yaplar, getirdikleri ok partili siyasi hayata giriten sonra vukua gelmi askeri mdahalenin kendi felsefeleri iindeki Anayasa deiikliklerinin karlatrlmas. Gnmzdeki Anayasa^dan beklenen sonularn i yaps ve de lkenin 1998-1876= 122 yllk ANAYASALI YAAM tecrbesinin ortaya koyduu gerekler. 1982 yl, 368 sayfa.

DEVRDEN HAKKATLER
Cumhuriyetimizin 3. Cumhurbakan Celal Bayar^n yaamnn 100. yl dolaysyla hayat ve hatralar yannda bu uzun srenin temel olaylarn derleyen aratrma. "Dnyada en uzun sre yaam" devlet reisi olma rekoruna sahip Celal Bayar^n ahidi olduu Sultan Hamit^in son devri II.Merutiyet^in ilan eden mcadeleler, II.Merutiyet^in ilan, 1908-1918 II.Merutiyet^in olaylar, rejim deiikliine imkan vermi ttihat ve Terakki^nin i yaps, odevrin PAASI^nn tek sivil ahsiyeti MEHMET TALAT PAA^nn memleketi terketmeye mecbur kalp son gnlerini geirdii Berlin gurbetindeki hatralar iindedir. ciltlik kitap, bu arada, o devrin ahsiyetlerini, perde arkas olaylar sergilemektedir. Bunlar kavrandktan sonra, gnmz hadiselerine bir baka l iinde bakmaya mecbur olduunuzu dneceksiniz.

DEVRDE BR ADAM ( AL FETH OKYAR^IN HAYAT VE HATIRALARI 1880-1943)
lkemiz, 1900-1923 arasna Osmanl monarisi^nin son sekiz yln, II:Merutiyet^in 10 yln ve de Milli Mcadele^yle Cumhuriyet^in ilan gibi ayr rejimi sdrmtr. ayr zihniyet ve benimseyii bir yzyln drtte birinde toplayabilmi olaylar iinde ok nadir ahsiyet ayr sistemde sz ve emek sahibi olabilmilerdir. Asker kkenli Ali Fethi Okyar bunlardan biridir. Merutiyet^in ilan ve ve beyannamesini o yazm, tahtndan indirilen Sultan Hamit^i Selanik^e o gtrm, mtareke kabinesinde dahiliye nazr Milli Mcadele^de meclis reisi ve bavekil Cumhuriyet^te babakan ve serbest "Laik Cumhuriyet" frkasnn kurucusu olmutur. Bu sebeple DEVRDE BR ADAM bal altnda toplanm hayat ve hatralar 1980 senesinde 606 sayfalk bir cilt halinde yaynlanmtr.

TRK MLL MCADELES^NDE AMERKA
"Denilebilir ki , yzylmzda hi bir gizli konuma, 20-22 Eyll 1919 arasnda Sivas^ta bir tarafta Mustafa Kemal ATATRK ve Hseyin Rauf ORBAY ile te tarafta Amerikan generali James G. HARBORD arasndaki gizli grme kadar olaylarn akn deitirmemitir." Bu aklama ile yaplan ve aklama ile balayan 211 sayfalk kitapta BYK ERMENSTAN giriiminin sonu, Amerika^nn Milli Mcadele ve sonrasndaki tutumu belge ve fotoraflaryla aklanmaktadr. 1979 senesinde yaynlanmtr.
SAM AMCA^YA MEKTUP VAR
KORE savandan sonra Amerika, Trkiye zerindeki siyasetinde temelden deiiklikler yapmay tercih etti. Gnmzde de bu yol zerinde gzkmektedir. MARAL PLANI ad altnda II.Dnya Harbi^nden dertli km lkelere ekonomik kalknmalar iin yaplan yardmdan Trkiye de faydalandrld : hakszlklar ve elikiler iinde... Bu kitapkta rakamlar ve gerekler sralanarak SAM AMCA^dan hakikatleri grmesi isteniyor. Yl 1955 , 48 sayfa.

ERKEZ ETEM DOSYASI
Milli Mcadele^de ncekiler ve sonrakiler ekimesinin tipik rnei... nceleri kahraman, daha sonra hain saylan ayn kiinin, sislere itilmi olaylarn aydnlnda gerek yz...Aradan uzun zaman gemi ve grnrdeki sonucun ardndaki hakikatleri aklayan belgeler ve kronolojiye dayal aratrma. ki cilt bir arada 400+392= 792 sayfa 9. bask 1995.

ATATRK DEVR EKONOMS : CELAL BAYAR
Memleket adna bugn konutuumuz ne varsa hepsinin temeli Cumhuriyet^le atlm ve ATATRK^n 15 ankaya ylnda ekillenmitir. Bu emekte baz vatandalarmzn ad NDE dir. ATATRK^n aramzdan ayrlmasndan sonra hkmet deiiklii olmu, Celal Bayar babakanlktan ayrlmtr. Bu ayrl 14 Mays 1950 seimlerine kadar srm ve bu seimler sonunda Celal Bayar^n 10 yl srecek cumhurbakanl gnleri gelmitir. ATATRK devrinin millet ve lke hayatndaki derin ve devaml izlerinin SANAYLEME olduu kesindir. Dah sonra takip edilen siyasetler iinde o gnlere ait gerekler ya saptrlm ya da unutulmutur. Sanayileme hareketinin balad 1932 Eyll^nden balayarak son emeklerinin sonularnn alnd 1939^a kadar zaman kesiti iinde , ne o gn ne bugn hi bir kaynakta bulunmayan belgeler ve aklamalar 4 ciltte 1808 sayfada topladm.

BR TRK^N BYOGRAFS : CELAL BAYAR
Cumhuriyet devrinde LK sivil babakan ve yine, LK sivil cumhurbakan olarak, bu arada Milli Mcadele^de Akhisar cephesini kurmu ve kumandanln yapm zelliiyle de cephe kumandanlarna tannm haklarn sahibi bulunmas, ok gen yanda tecrbelilerin yerlerinde baar gstermesi hususiyetleri iinde Trkiye^nin 3. cumhurbakannn ankaya^ya kna kadar yaants bu kitabn iindedir. O gne kadarki hayatnn "Sade bir Trk insan" olabilmesinin dikkate deer tekdzelii iinde ilk basks 1949 yl, 121 sayfa.

BLNMEYEN TARHMZ
Osmanl^da tarih yazmak "VAK-A NVS= OLAYLARI SIRALAYAN" ad verilmi kiilerin deviydi. Bu uray meslek olarak benimseyenler daha ok sonradr Bu sebeple de devlet ve lkenin yaps ok zaman yabanc kaynaklardan derlendi. Bu artlar iinde de Tanzimat ncesi 1839^a kadar olan yaam ok tarafyla sisler iinde kald. Belki de bu nedenle "BLNMEYEN TARHMZ" olarak I.^si 512, II.^si 480, III.^s 480, IV:^s 480 sayfa olarak ve de gerekten BLNMEYEN tarih olaylarn 1952 sayfada verdim. Her cilt tamamen mstakil, ayr blmleri resimler, gravrler, belgeleri ile birlikte sergilemektedir. Olaylarla ilgili ve her biri ele alnm konulara baka ufuktan bakan fkralar ve hatralarla gemii mmkn olduunca asl yapsyla yayoruz. lk cildin k 1974 Mart aynda, 4. cildin k 1975 Mart ayndadr.

RTL TARHMZ
Zaman getike ve de daha ok deien zamann getirdikleri bilmeceletike tarihin sislenmesi veya unutulmu olaylarnn boluu daha derinden hissediliyor. Bunlar birbirini kovalad mddete , belli bir noktada durmak, onlar ele almak ihtiyacn duyuyorsunuz. Bu duyguyla ve de BLNMEYEN TARHMZ^in grd alakaya yeni bir hizmet eklemek arzusuyla ilk cildi 1975 Eyllnde 616, ikinci cildi 1975 Ekim aynda 640 sayfa olarak 1256 sayfada iki cilt olarak yaynlanmtr. Baka kaynaklarda mmkn olduu kadar yer almam bakir konular kucaklam olarak...

SSL TARHMZ
Siyasi rejimlerin zgrlk zerinde, zellikle fikir hrriyeti konusunda hogrlerinin temel mikyas tarih sahasnda toleranslardr. Ben bu gerei, uzun meslek hayatmda yaadm. BLNMEYEN TARHMZ VE RTL TARHMZ^den sonra iki cilt olarak SSL TARHMZ^i yaynladm. Ele aldm her mevzuun o gnlere kadar deinilmemi olmasnn dikkati iinde yine iki cilt olarak yaynlanm SSL TARHMZ^in ilk saysn 336 sayfa, ikinci cilt 1977 ubat aynda 303 sayfa olarak 1976 Aralk aynda kt. Kitap vitrinlerine koyulmayan, bayilere verilmeyen bylelikle klasik ve bilinen anlamda yaynlanm saylmayan bu kitaplar da sadece abonelere gnderildi ve ksa zamanda tkendi.

TARH KONUUYOR : ( 1-8 CLT )
TARH KONUTURMA^nn ne lde zor, klfetli, sorumlu, etin bir emek olduu gereinin iinde yoruldum : yirmisinden doksanna kadar!...Yani yetmi yl...Bu gerek iinde her biri byk boy 502 sayfalk SEKZ cilt verebilmi olmamn TARH KONUTURMAK^tan ekinmemi ve irkilmemi olmann kant sayacanz mit ediyorum. Bugn ok ailenin kitaplklarnda ayrcalk yeri olmasnn huzuru iindeyim. lk cildi ubat 1964^te, Ercan Matbaas^nda ilk bask 15000 ikinci bask 2500 olarak baslm, abonelerine gnderilmi 8. cilt, 1968 ubat^nda yaynland ve toplam 4072 sayfaya ulam olmann hizmet zirvesine erimenin huzuru ile veda etti.

TARH KONUUYOR II. (1-12 CLT)
Tad ismin cazibesiyle ve ona layk olabilmi olmann huzuru iinde YNE TARH KONUUYOR ad altnda 12 kitap yaynladm : ciltli, ayn boy ve her biri 320 sayfa olarak... Bu 12 kitabn her biri, bir vicdan rahatlyla sylyorum, o zamana kadar ele alnmam bakir hakikatleri kucaklyordu. Tadklar adlar ve ksa konular yle:
1-ANAVATANDA SON BE OSMANLI TRK : I.Dnya Harbi^nde Tekilat Mahsusa Reisi Eref Sencer Kuuba^nn ynetiminde konusunda deneyimli 5 gerillann Hindistan^da gizlice PAMR yaylasn ap dou Trkistan zerinden TRK ANAVATANINA girerek Ruslara kar (istilac Ruslara kar) YEDSU ayaklandrma giriimleri. 1962 yl 320 sayfa.
2-I.DNYA HARB^NDE TEKLATI MAHSUSA VE HAYBER^DE BR TRK GENC : I.Dnya Harbi^nde Arap Yarmadas^ndaki ayaklanma hareketleri ve slam Peygamberi^nin HAYBER^deki mriklere kar savandan 1299 sene sonra ayn yerde asi ve dmanla birlik Araplara kar savan ibretli hikayesi. 1962 senesi Eyll ay, 320 sayfa.
3-VYANA KAPILARINDAN DN VE OSMAN AA^NIN LES : 1683 II.Viyana Kuatmas bozgunundan sonra esir bir Yenieri leventinin ilgiyle okunmaya deer gnl. 1962 Ekim ay, 320 sayfa.
4- 1913^TE GARBI TRAKYA^DA LK TRK CUMHURYET : Balkan Harbi^nin facial gnlerinde atalca nlerine gelmi Bulgar ordusuna kar, esas kuvvetini Harbiyelilerin tekil ettii savunma nnde bozguna urayan dman kovalayarak Edirne^yi kurtaranlarn Garbi Trakya^ya geip, orada kurulu taml iinde "Garbi Trakya Hkmeti Muvakkatesi" (geici hkmetini) kurmalar ve mstakil bir devlet haline getirmi olmalar. 1962/Aralk, 320 sayfa.
5- II.DNYA HARB^NDE BELGRAD^I KURTARAN TRK : Ancak II.Dnya Harbi^nin tamamlanmasndan sonra ngiltere Hkmeti tarafndan vatandamz Saffet Ltfi Tozan^a harp iinde Almanlar^n Belgrad^ havadan yerle bir etme planlarn renerek ngiliz-Amerikan makamlarn haberdar etmesiyle nlenebilmi hadisenin kran olarak kendisine verilen O.B.E. nian treni dolaysyla renilen olayn batan sona merakl, ibretli, filmlere mevzu hikayesi. 1963 ubat, 320 sayfa.
6- TRABLUSGARP^TA BR AVU KAHRAMAN : talyanlar 1911 Eyll^nde yirmi drt saatlik bir ltimatomla Trablusgarp (Libya) kylarna kuvvetli donanmalarnn yardmyla asker kardlar. Donanmamz Marmara^y dahi aacak kudrette deildi. Bir avu kurmay Msr zerinden Libya^ya girdiler eyh SNNUS^nin yardmyla talyanlar donanmalarn ate sahas bitiminde durdurdular. Balkan Sava^na kadar baaryla bu topraklar korudular. yle ki iki yl sonra Alman denizaltlaryla bu kyya kan yine bir avu subay kendilerinden ncekilerin baarlarn sava sonuna kadar srdrdler. Enver, Mustafa Kemal, Fuat, Nuri, Ali Fethi, Eref ve dier nclerin baarlarn devam ettirdiler. Bu gnlere ibret belgeler, fotoraflar ve olaylarla. 1963 / Mays, 320 sayfa.
7-NECD LLERNDE MEHMET AKF : ttihat ve Terakki^nin kendisinden ncekilerin yoluna devam ederek yeni bir deneme yapt ttihat islam giriiminin 1916^daki denemesi...Aralarnda stiklal Mar airi Mehmet Akif^in de bulunduu, her meslekten sekin insanlarn Arap yarmadas^ndaki maceral yolculuu. Yine bugnlerimizde yarnlarmz iin k saymamz gereken sisler iine itilmi maceralardan bir demet. 1963 / Temmuz, 320 sayfa.
8- MLL MCADELE^DE NCEKLER VE SONRAKLER : Birinci Dnya Harbi^nin sonlarna doru yenilgi kesinleince hkmet Anadolu^nun barnda gerilla savalar iin baz planlar hazrlamt.MONDROS^tan sonra igaller balaynca baz noktalarda yerel kar koymalar balad.ATATRK^n Samsun^a kmasndan sonra bu kar koymalar belli gayeler erevesinde dzenlendi. stanbul^un resmi igali 16 Mart 1920^den sonra Ankara^ya akn oldu. NCEKLER^le SONRAKLER arasnda bir hiyerari ekimesi balad. kitap olarak tasarladm aklamalar ilk kitapta derlemeyi tercih ettim. lgiyle okunmaya deer sanyorum. 1963 / Eyll, 320 sayfa.
9- SYAS MAHKUMLAR ADASI MALTA : stanbul^un igalinden sonra ngilizler^in asker/sivil, Ankara^y yetimi insandan yoksun brakmak iin mahkeme karar olmadan khne yk gemilerine doldurarak bir srgnler adas haline getirdikleri MALTA^da Rodos valyelerinden kalan klalara doldurduklar insanlarmzn Sakarya zaferi sonuna kadar srm ileli maceras...1963/ Kasm, 320 sayfa.
10- PRENS SABAHATTN BEY, SULTAN II. ABDLHAMT, TTHAT VE TERAKK: O kargaa devrinin, siyahla/beyaz, yala/kuru, scakla/souk, elikileri iindeki fikir/olay odaklarnn karlat o kargaa ve yol aray gnlerinden bir kesitin kendi aralarnda, birbirlerine kar ekimesi. 1964/ Ocak, 320 sayfa.

PAALAR KAVGASI
ttihat ve Terakki^nin nl PAA^snn ikisi asker biri sivildi. Askerler Merutiyet^in ilanndan nce kaymakam (yarbay) rtbesinde olan Ahmet Cemal Paa ve binba rtbesindeki Enver Paa, sivil de o zamanki BEY olan Talat Paa...Grnrde ancak kiisel tutumlar dolaysyla kulaklara fsldanan farkllklarn yannda kafa ve gaye terkipleri arasnda da ayrlklar vard. Kitap bunlar inceliyor. 1964/ Mart, 320 sayfa.

LAWRENS^A KARI KUUBAI
Elinizdeki kitabn son blmnde ekimelerinin bir safhasn grdnz Osmanl mparatorluu Tekilat Mahsusa Reisi Eref Sencer Kuuba ile nl ngiliz casusu Lawrens ile arasndaki kovalamacann merakl yks...ki tarafn kuvvet ve zayflklarn gizli didimeler arasnda dndrc ibret tablolar halinde sergileyen olaylar. 1965 / Temmuz, 320 sayfa.

TARH SOHBETLER 9 MSTAKL KTAP
lki 1966 ylnn Nisan aynda 9.^su Austos 1968^de yaynland. Her biri 320 sayfa olarak toplam 2880 sayfaya ulat. Bu arada bir yabanc aratrmann sonucunu hatrlatmak istiyorum : Komu lkelerin birinde hkmet reislii yapm, stanbul Mlkiye Mektebi ( Siyasal Bilgiler Fakltesi) mezunu bir zat, dokuz kitap stnde dikkatli bir tetkikten sonra : "Ele alnacak ne kadar bakir bilgi varm ki iki yl belli aralklarla yaynlanm bu dokuz kita ad altnda yaynladlar. Bu 12 kitap da 280^er sayfa olarak yaynland. simleri unlard :pta bir mevzu tekrarna ahit olmadm. Bildiimizi zannettiimiz bahisler zerinde bu kadar otantik belgeyi nereden buldunuz?" sorusunu yneltmiti. Bu kitaplarm da ncekiler gibi bayilere ve kitaplara verilmemiti.

CEMAL KUTAY KTAPLII VE TARHSEVENLER KLUB:
Bu arada 1977^de iki yakn dost srarla aranan kitaplarmdan bir bmn "CEMAL KUTAY KTAPLII VE TARHSEVENLER KLUB" ad altnda yaynlandlar. Bu 12 kitap da 280^er sayfa olarak yaynland. simleri unlard ve aldklar adlar konularn aklyordu:
31 MART HTLALNDE SULTAN HAMT
MSLMAN KARDELER HAREKET
EHT TACDARLAR
STKLAL SAVAI^NIN MANEVYAT ORDUSU (2 cilt)
AVRUPA^DA SULTAN AZZ
PAALAR KAVGASI
NECD LLERNDE MEHMET AKF
SYASAL SRGNLER ADASI MALTA
BELGRAD^I KURTARAN TRK
TRABLUSGARP^TA BR AVU KAHRAMAN
LAWRENS^A KARI KUUBAI
SOHBETLER (16 KTAP)
!.^si Aralk 1968^de 16.^s Mart 1970^te km olan sohbetler^in 3328 sayfalk kaln hacmiyle tarih edebiyatmza yeni bir yol olduu sylenebilir. Bat^da ok yaygn ve tercih edilmi "CEP KTAPLARI" tarzn her ay ayr ve mstakil mevzularda birer kitap vermek suretiyle baaryla tamamlam SOHBETLER^in kapak altnda u soru yer almtr: "TRKYE NEREYE GDYOR?" Bu soruyla ben , kdemli tarihi, tarihi kucaklamada ve onun "HTYAR BR GEVEZE" deil; geleceklerin gerek aydnl saymadan doru yollara girilemeyeceini anlatmaya almtm. Bugn de salm elverseydi ayn emee devam ederdim.

DNMZ, BUGNMZ, YARINIMIZ ZERNDE SOHBETLER (farkl hacimli 6 cilt)
Farkl hacimli 6 ciltte tekmillenmi olan serinin ilki Mart 1971^de sonuncusu Mart 1972^de tamamland. Yine bir sohbet havas iinde bu blmde, daha ok gemi olaylarn yaanan devirlerin etkisi zerinde durmaya altm. Cumhuriyetimiz 50. ylna yaklarken , grlyordu ki, kapand zannedilen gemi, klk kyafet deitirerek yeni bir makyajla hayat sahnesine kyor. SOHBETLER^in bu ikinci blmnde tarih verasetini ispatlayan olaylara daha ok yer verdim. Sonuncu cilt kapaktaki, Osmanl^nn son yllarnda bir yabanc kiinin kendi lkesi adna HASTA ADAM^ drt yl srm Birinci Dnya Harbi^ne kendi yannda srklemi olan Alman mparatoru II.Will Helm^in resminin altnda u aklamalar var: baki hatralar, belgeler, ibretler,kubbede ho seda sedalar...

GEMTEN GNMZE TRK KTAPLII : 6 KTAP
Fikir hayat 1970^lere doru lkeme, tarihe adanm yllarmn bir muhasebesini yapmak ihtiyacn duydum ve uzun sredir hazrln yaptm, "GEMTEN GNMZE TRK KTAPLII" genel bal altnda mstakil eserler vermeye baladm. Alt kitapta ilk blmn tamamladm emeimin birincisi:

II.RIFAT PAA^NIN AHLAK DNYASI : Be ruh yapsn ina eden 115 senelik lmsz eserin bugnk dilimize metni. kinci kitap aramzdan ayrlmasndan sonra temel eseri LAK Trkiye Cumhuriyet^i olan ATATRK^n ahsiyet ve gayeleri zerinde eitli yorumlar ele alarak GEREK MUSTAFA KEMAL^ hatrlatan :
BEKLENEN ADAM : ATATRK^n yarda braktklarn tamamlayacak olann not defteri idi ve kapan zerinde bo bir madalyon vard. Bugn 1998 madalyon hala bo...Diyeceim ki 320 sayfalk aratrmann sergiledii hakikatler bugnk ve yarnki zm isteyen meselelerimiz. nc kitap :

AVRUPA^DA SULTAN AZZ adn tayor. Sultan ABDLAZZ^in , 1868 milletleraras Paris dergisinin eref misafiri olarak, Osmanl hakanlar iinde Avrupa^y ilk defa ziyaret eden Osmanl hakan olmas hususiyetinin dnyada yaratt byk ilginin izlerini yzyl gemi bir zaman sonra hatrlatyordu. Grnrlerdekinden ok farkl olarak 1839 Tanzimat Ferman^na ramen Bat ile aramzdaki yap ve kltr farkllnn sergilendii kitap bugn de ibretle okunmaya deer diyebiliyorum.

Drdnc kitap :
SAHTE DERV adn tayor. Tannm Macar Trkolou Prof. Herman Arminus Vambery^nin RET EFEND takma ad ile 1862*1865 yllar arasnda Orta Asya^daki maceral yolculuunun ibret sayfalarn veriyordu. Gnmzde Trk anavatanndaki olup bitenler nnde bu anlatlm olanlar bizim iin hala bilinmesi art hakikatler. Beinci kitap:
NELERE GLERLERD adn tayordu. Konusu Trk mizahnn basl devreye geiinin 100. yl dnm iin hazrlanmt. Bu kitabmda cedlerimizin, biz torunlarnn sand gibi ask suratl, yapmack bir ciddiyet iinde, glmeyi red eden insanlar olmadn anlatmaya altm. DYOJEN ve HAYAL^le balayp AYLAK^la devam etmi ve Sultan Aziz^in saltanatnn ilk yarsn kucaklayan zgrlk havas iinde, ksmen de olsa espri/nkte/aka yapabilmede ok mesafe aldmz gsteren ferahlatc olaylar kovalam Sultan Abdlhamit^in 33 yllk kat basksndan sonra II.Merutiyet^in rndan km avarelii dndrc eliki tablosuydu. 1970 Aralk aynda 224 sayfa yaynlanm kitap kendi alannda tek kald. Altnc kitap :
TARHTE TRKLER ARAPLAR HLAFET MESELES adn tayor. Benimsedii ad 1998 Trkiye^sinde bir ksm insanlarmz iin yine gndemde grnyor. 1970 yl Aralk aynda 320 sayfa yaynlanm eserdeki gerekler bilinmedii iin hala aktalite iinde saylan mevzunun KAPANMI VE AILMAMASI akl ve mantn olduukadar tarihin gerei olaylar inceleyememilere okumalarn tavsiyeye deer buluyorum.

HKMETLER NDE AHLAK N MCADELE CUMHURYET DEVRESNDE SUSTMALLER DVANI ALLER (YCE DVAN) MECLS TAHKKATI
Osmanl^nn k sebeplerinden birinin zellikle devlet varlnda rvetler, suiistimaller-kayrmalar-kiisel yaknlklarn devlet yapsna menfi etkileri olduunu hepimiz biliyoruz. 1950^de ok partili devre geite olduka uzun srm tek parti ynetiminin gzlerden saklad , kulaklara fsldanan olaylardan bir blmn 1956^da yukardaki balk altnda kitaplatrdm. indekiler arasnda unlar vard. "Vekiller heyeti tazminata mahkum ediliyor-Firari Rum ve Ermeni zenginlerini yurda nasl soktular- Yavuz ve havuz meselesi - Mahkumiyet kararlar- Gizli dosyalar..." Aradan seneler geti, liberal sisteme girite yine kiisel karlar nfuz suiistimalleri, zellikle siyasi iktidarlarn el deitirmelerinde iktidara gelmi parti yanllarnn abalar, ekonomik sistemlerin deimelerinde piyasa alkantlar "KEY DNME" tabiri kullanlmadan kanun d kazan yollarnn denenmesi olaylarnn gndemde olduu devrede milli birliimizi sarsan arlklar demokratik rejime dnk hareketler birbirini kovalamaya balad. Bugnlerde ATATRK devrinin kr Kaya^sndan sonra en uzun sre iileri bakan olan ve hizmet yllarnda benimsedii kendisine zg metotla "ZEHR HAFYE" ad verilen Dr.Faruk Skan^n dosya ve anlarndan faydalanarak 1984^te, 528 sayfa. ERDE DIARIDA FIRSAT KOLLAYAN PUSUDAK HANET kitabn yaynladm. Sayn Dr.Faruk Skan kitabn ikinci basksna EK olarak YARINLARIN HANET/ HANETN MRASI/ HANETTEN KURTULU adlarn verdii cildi ekleyerek, bugn de yurdumuzun karsnda olduu ER kaynaklarna dayanak olmu ve olmakta olan kanun d kaynak ve hareketlerin panoramasn izdi. Bu kitaplarda tarihin hkm olarak yaptm aklamalarda dnyann her yerinde nlenememi olan benzer kanun ve ahlak d hareketin anatomisini vermeye altm.

BEDZZAMAN SAD NURS (1872-1960)
kinci Merutiyet^teki "SLAMCILIK CEREYANI" , mevzuu zerinde dnceyi eitli ynlerden ele alm ahsiyetlerin belirlenmesine yol at. Bunlardan birisi, gnmzde genel olarak NURCULUK olarak adlandrlan hareketin ncs BEDZZAMAN SAD NURS^dir. BEDZZAMAN tabiri gemite de yaad devir iinde, ayrcalklar grlm kiilere "Varlnda yaanlan zaman iin gzel sonular beklenen kiilere " verilen add. NURS ise bu zatn doduu kyn NURS ismini tamasndan ileri gelen benzetitir. Kendisine "BEDZZAMAN" ayrcalkl adn kimin veya kimlerin verdiini bilmiyorum. Benim, adna 1980 ylnda 510 sayfalk mstakil kitap yazmamn nedeni, zamann yargtay bakan rahmetli MRAN KTEM Beyefendinin 31 Mart hadisesinde bu zatn mahkum olduunu aklamas dolaysyla idi. Aratrmalarmn bir baka zellii de, kendisinin belli tarikat ekollerinin dnda, belki de yaantsnn etkisiyle din duygusunu tabiat varl "Doa dzeni"nde aram olmak gibi natralist felsefesinin etkisi olmutur. Onun Tanr^y doada ve evren dzeninde aramay telkin eden gr, ekli yaps iinde tetkike deer.
BR GER DNN MRASI
Yaanlan hadiseler iinde normal varlklara kar gelmi arlklarn ok tarih gereklerini sisledii bir bakma da unutulmaya mahkum ettii olay dikkatimi ekmitir. Bu olularda, ok temel hadise de unutulmu veya aslndan saptrlmtr. II.Merutiyet^in 8 ay yirmibirinci gnnde patlak veren ve ardnda kanl/kinli bir iz brakm olan 31 MART RTCA (gericilik) ayaklanmas da bunlardan biridir. Uzun aramalarma ramen isyann bastrlmasndan sonra kurulan DVAN-I HARB RF (sk ynetim mahkemelerinin) tutanaklarn bulamamtm. Aradan ok zaman getikten sonra isyan bastran hareket ordusu kurmay bakan PERTEV (DEMRHAN) Paa^nn "JAPONYA ANILARI" n alrken ayr bir tomar iinde grnce, bu bekletiin hareket ordusu kumandan Mahmut evket Paa^nn isyannn halkn zerinde , eitli yorumlara yok amamas iin bir tedbir olarak tavsiye edildiini ve bylelikle gereklerin olduu yerde kaldn kavradm. zni ile, aldm metinleri, aradan yllar gemesinden sonra isyann 85. yldnmnde 1994 ylnda "BR GER DNN MRASI" ad altnda 515 sayfalk bir cilt olarak yaynladm.
NSANI NSAN YAPMI BR NSAN (570-632) VE GNMZE MRASI
Diyeceim ki son yllardaki emeklerimin iinde apayr yeri olan bir kitabma gelmi bulunuyoruz: NSANI NSAN YAPAN BR NSAN (570-632) VE GNMZE MRASI . Kitabn asl konusu son yzylmzn mstesna fikir/hukuk ahsiyeti rahmetli Celal Nuri leri Beyefendi^nin 1913^te yaynlanan "HATEML EMBYA" (SON PEYGAMBER) " kitabnn gnmz Trkesine aktarlmas ve o gn bugn mevzu zerindeki yeni olularla tamamlanm olmasyd. slamiyet ve islam dini zerinde, birbirinden ok farkl yorumlar yaplrken kt gn toplatlarak ortadan kaldrlan kitap ; slam Peygamberi^ni HURAFELER^e kadar uzanm ihtimallerden arndrp tarihin nne gerek yapsyla karyordu. zellikle, evrensel yapsn aradan geen zaman iinde korumu olmasnn kyaslamal aklamasn yapmaya alm emek, mit ediyorum ki vazifesini yerine getirmi olacaktr.
CEP KTAPLARI :
ATATRK ENVER PAA HADSELER
TALAT PAA^YI NASIL VURDULAR
SVAS KONGRES^NDE ATATRK^N STANBUL HKMETNCE TEVKF GRM
KARABEKR ERMENSTAN^I NASIL YOK ETT
MLL MCADELE^DE YEL ORDU EFSANES
TRKYE^DE LK KOMNSTLER
LOZAN^DA SMAT PAA^YI KM LDRECEKT
MTAREKE^DE PONTUS SUKAST
PEMBE MENDL
HALT PAA AL ETNKAYA VURUMASI
150^LKLER FACASI
LENN^E KARI ENVER PAA
EHTLKLERMZ
TARH VE ZAMAN BRETTR
TRK EMEK NURU
BE KITADA BR TRK PAASI DAN KARA BELEN
TRK KANADI
SELUKLU^DAN OSMANLIYA
ATATRK YOLUNDA
Doksannn merdivenlerindeki hayatmn, mesleim sahasnda etin snavn bu son emeimin deer lsyle noktalama gayretime ltfen inannz. Bu zlem, gazetesi Hakimiyeti Milliye^sinde gemi yllarmn kutsal emanetiydi. Aramzdan ayrlnn ilk yldnm 10 Kasm 1939^da aziz hatrasna sunulan zel say benim naciz emeimdi. Daha sonraki yllarda vazifemi yerine getirmeye devam ettim. Dier yaynlarmda ayrlm yerinin dndaki ona ait kitaplarm unlar:
1907 II. MERUTYET NCES MUSTAFA KEMAL^N NERD MSAK-I MLL
(AL FUAT CEBESOY^UN ELYAZISIYLA : "ATATRK" devrimlerinin temeli olan Misak- Milli ATATRK tarafndan ne zaman dnlm ve nasl tekaml ettirilmi ve nasl son eklini almt?)
ATATRK^N SON GNLER
Doumunun 100. yl 1981^de 228 sayfa halinde yaynlanan kitapta hastalnn tehisinden SON^a kadar gnlerin getirdikleri sralanyor. ifas olmad bilinen bir illetin nnde de dimdik kalm bir baka insann varln ileten anekdotlar, kitabn zellii...
ARDINDA KALANLAR
Aramzdan ayrlnn 50.yl 1988^de dierinde olduu gibi Cem Ofset^in yaynlad brakabildiklerimizin muhasebesini yapmaya alan 496 sayfalk bu kitabmda onun gnleriyle 50 yl sonrasnn mukayesesi yaplyor. Hayatmda hi bir kitabma bylesine bir ad koyabilmenin acsn duymadm. Onun, "Hakikatleri konumaktan korkmaynz" emanetine sadk kalarak...

ATATRK OLMASAYDI
nanlmas g , vefa ve kadirbilirlik duygularnn iflas nnde onsuz mstakil, hr, erefli, bir vatann nasl dnlebilmesinin mmkn olabileceini hadiselerin aydnl iinde aratrm olan bu kitabm 1993 ylnda yaynland. Uzun sre ilgi oda oldu.

ATATRK BUGN OLSAYDI
Aziz hatrasna son emeim onun gnmzde yaamakta olduu hayalidir. 1996^da 548 sayfalk hacim iinde satrlatrdm kitap doa kanunlarnn reddinde olmasna ramen onun, gnmzde de aramzda olabilmesi hayalinin neler getirecei sualini soruyor.

ATATRK^N BERABERNDE GTRD HASRET : TRKE BADET
Elli yedi yllk ksack mrnde vatan ve milleti iin hayrl ve faydal ne grmse artlar dnmeden ve zerre dn vermeden onlar kucaklad. tarihte grlmemi bir cesaret ve azimle hepsini zaferle mhrledi. Tek bir istisnasyla. Milletine anadiliyle kulluk hakkn salamak son yllarn zamann doldurmu idealiydi. Kucaklad btn mevzularda olduu gibi akln, mantn, bilimin terkibi gr iinde hazrln tamamlam, kameti, hutbeyi, ezan Trkeletirmi, sra namaz surelerine gelmiti. Nefes nasibi daha bir ka yl daha devam etseydi bu son himmetini de, kendisine zg tamlk iersinde noktalayacakt. 400 sayfalk kitap, bu hakikati sergiliyor.
Bu biyografi (cemal kutay) 3184 kez okundu.

Biyografi: cemal kutay Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.