Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


celaleddin harzemah kimdir ? celaleddin harzemah biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
celaleddin harzemah

Celaleddin Harzemah 

Harezmahlar Devletinin son hkmdar olan Celaleddin Harezmah, gen yata Gazne ve evresinin valiliine getirildi ve bundan sonra babas Alaaddin Muhammedin tm seferlerine katld.

Seluklu mparatorluundan sonra Harzem blgesinde kurulmu olan Harzemahlar Devletinin byk hkmdar Celaleddin Harzemahn menkbeleri, Trk tarihinin ok parlak sayfalarndandr.Harzemah hkmdarlarndan Aleddin Mehmet, btn ran ve Maverannehiri ele geirmiti. Bu suretle Seyhun Nehrinden Dicle kylarna kadar byk bir imparatorluk kurmutu.

Fakat bu devirde Moolistanda Cengiz Han tremiti. Bat Trkelinde en byk hkmdar ise Aleddin Mehmetti. Bu Trk hkmdarnn hretini duyan Cengiz Han, Mahmut Yalva adl bir eliyi Aleddin Mehmete gnderdi.
Eli, Cengizin u szlerini bildirdi: Tanr, Bat tarafnda bulunan lkeni bana verdi. Seni oullua kabul ediyorum. Bana tabi olursan Mslmanlar rahatlk iinde yaarlar. Bu sze hiddetlenen Sultan Mehmet: Sen de bilirsin ki benim lkem ne kadar geni, Devletim ne kadar kuvvetlidir! Senin Hann kimdir ki, kendisini benden byk tutup bana olum der. Onun sanki ne kadar askeri var! deyince, Mool Elisi: Onun askeri seninkine gre ay nn gne ziyasna oran gibidir. dedi.
Nihayet bu iki hkmdar aralarnda bir dostluk antlamas meydana getirdiler. Fakat Aleddin Mehmetin siyasi grleri kuvvetli deildi. Ayn zamanda da marur bir adamd. Gnn birinde Bizansa mal gtren Mool tccarlarnn mallarn yama ettirip kendilerini de ldrtt. Bu olaya fazlasyla hiddetlenen Cengiz Han, Bat Trkellerinin zaptna karar verdi.
Aleddin Mehmetin bir olu vard. Ad Cellettin idi. te, Celleddin Harzemah adyla Trk tarihinde mehur olan bu ahstr.
Celleddin, zek olduu kadar da yiit bir delikanl idi. Annesi Ayiek Hatun, bykannesi ise Trkan Hatundu. Babas Alaeddin Mehmet iyi bir asker, fakat zayf bir politikac idi. Rakibi Cengiz Han ise, tersine, byk bir siyasi, fakat ancak normal apta bir kumandand. Savalarn komutanlarna yaptryordu.
Cengiz Han, tccarlarnn mallar iin tazminat istemek zere Sultan Mehmete eli gnderdi. Bunlarn birisi Bura adl bir Trk, ikisi de Mooldu.
Alaeddin Mehmet, Burann ban kestirip Moollara da hakaret ederek snr d etti. Bu hakareti duyan Cengiz Han, 1219 ylnda Byk bir ordu ile Maverannehire doru harekete geti.
Cengizin zerine geldiini renen Trkler, derhal Semerkant ehrini tahkim ettiler. Gen kahraman Celaleddin Harzemah, atllardan oluan byk bir kuvvetin bana geti. Babas harbe gitmek istemiyordu. Fakat olu:
Asker, Hakann banda grmelidir! diyerek babasn da ordusuna ald.

Mool kuvvetlerinin banda Cengiz Hann byk olu Cuci bulunmaktayd. Mool kuvvetleri, Harzemah Trklerinin zerine iddetli bir hcuma kalktlar. Bu iddet karsnda Harzemah ordusu bir panie urad. Fakat Celaleddin Harzemah, yaln-kl Moollarn zerine yle bir saldrd ki bu defa Moollar perian oldular.

Gece bastrdnda harbe son verildi. Fakat Cci Han bo durmad. Gece yars sava yaplan ovann btn kuru otlarn atee vererek her taraf dumana bodu. Bundan faydalanarak ate perdesinin arkasndan btn kuvvetlerini alarak kat. Celaleddinin yeterli lde kuvveti bulunmadndan dman takipten vazgeildi.

Cucinin malubiyetini duyan Cengiz Han, fena halde ierledi. Bu defa 200.000 kiilik muazzam bir ordu hazrlad. Moollarn byk hazrlklarn duyan Alaeddin Mehmet, Gazneye giderek Atabeylerle grt, akabinde asker toplamak zere yola kt. Fakat Celaleddin Harzemah, durumu pek tehlikeli buldu. Trkmen Ouzlardan oluan kuvvetini bir ln iine ekti. Cengiz Hann ordular, 1220 tarihlerinde hibir mukavemet grmeden Buhara ehrine girdiler.
Cengiz Han, Buharada bulunan Ulu Cmiye at ile beraber girdi. Ve dedi ki:
Buras Sultan Mehmetin evi midir?
Hayr, buras Tanr evidir! Diye cevap verdiler.
Cengiz Han, derhal atndan inerek halka u hitapta bulundu:
Ey ahali! Gnahkarnz ok byktr. Ben ise gaza- ilahyim; sizlerin banza Tanrnn yaman bir belasym. Hakannz Sultan Mehmet ok suludur. Bize yapmadn brakmamtr. Bu sebeple buralara geldim. imdi, yer altna gmdnz ne kadar servetiniz varsa getirip nme yn!
Halk, bu putperest Mool hkmdarndan korkarak, gizledikleri ne kadar servetleri varsa hepsini teslim ettiler. Askerler ise Buharay batan baa yama ettiler. Bundan sonra Cengiz Han, Bat Trkelinin yksek bir medeniyet merkezi olan Semerkant ehrine hareket etti. Halk, bu ehri mdafaa etti. Moollar ehre girince nlerine geleni kltan geirdiler.
Bu arada Sultan Mehmet, harpten kamt. Olunun nerede olduundan da haberi yoktu. Moollar Sultan Mehmetin peine dmlerdi. Takibine gnderdii kumandanna Cengiz Han u emri vermiti:
Durmakszn gidin, size tabi olanlara aman verin, olmayanlar ldrn, ocuklar esir edin. Kalelerini ykn! Bu ii yla kadar bitirin! Ben yurduma dnyorum...

Sultan Mehmet, bir miktar maiyetiyle Harandar kalesine giderek aile ve hazinesini burada brakt. Kendisi de Irak istikametine kamaya balad. Fakat yolda Moollar karsna kverdiler. At, bir okla ldrld ise de kendisi kamaya muvaffak oldu. Nihayet Kuzgun denizine vard. Burada Aboskon adasna snd.

Dier taraftan Moollar, Sultan Mehmetin vezirini, kk olunu ve Trkan Hatunu Cengize gnderdiler. Cengiz bunlarn hepsini ldrtt. Haberi alan Sultan Alaeddine bir fenalk gelerek yere yld. O kadar sefalete dmt ki, yanndakiler lsn saracak bir kefen bile bulamamlard. Maiyetinde bulunan Mahmut avuun gmleini kendisine kefen yaptlar. lmeden nce u szleri sylemiti: Ben, btn bu topraklarn sahibiyim. imdi mezarm kazacak iki arn toprak bulamyorum!
Sultan Mehmet, sefil bir surette hayata gzlerini yumarken olu da yannda bulunuyordu. Bu yalan dnyann cilvesini o da grmt. Fakat doudan kopan bu arkas kesilmez sellere kar kabinde derin bir intikam hissi dodu. Trk anayurdundan eden bu kuvvetlere kar bir Celaleddin ne yapabilirdi? Gzyalar iinde babasnn mezarn terk ettii zaman hep bunu dnyordu. Yannda 70 kadar svarisi vard. Doruca Harzeme geldi.

Halk, hakanlarnn olu Celaleddini grnce onu sevin gzyalaryla karlad. Dalm olan ordu tekrar dzene konuldu. Harzemahn maiyetinde 7.000 kii topland.

Celaleddin, babasnn yerine tahta geti. Bir mddet sonra da Moollarn zerine taarruza geerek onlar malup etti.
1221 ylnda Valyan Kalesini kuatt bir anda Moollar taarruza getiler. Celaleddin Harzemah, yaln-kl ne atlarak dman perian etti. Fakat gece yars Moollar atlarnn zerine al ve keeden mankenler yaptlar. Bunlar arkalarna dizdiler. Bu hali gren Harzemliler, Moollarn imdat aldklarn zannederek kamak istediler. Celaleddin Korkmayn, bu bir hiledir. Onlar daima harbi byle hilelerle kazanrlar... diyerek bu bozguna mani oldu. Bu suretle Mool ordular bir kere daha malup edildiler.
Cengiz bundan haberdar olduu zaman, bizzat Celaleddinin zerine yrd. Celaleddin ise, zerine byk kuvvetlerin geldiini grnce Sind Nehrine doru kamaya balad. Bu nehrin te tarafna gemek istiyordu. Fakat Moollar Celaleddinin etrafn drt kat askerle sardlar. Yiit Celaleddin, ate ve su arasnda brakld. Bu anda ne yapabilirdi? Cengiz, onun diri olarak tutulmasn emretmiti. Celaleddin klcn ekerek tek bana arpmaya ve kendisini durdurmak isteyenlerin balarn uurmaya balad. Fakat hibir dman askeri ona ok atmyordu. Ar ar iinde bulunduu ember daraltlyordu. Celaleddin, emberi yarmak iin bir saa bir sola ba vuruyor, fakat muvaffak olamyordu. Yaplacak tek ey vard: Yorulmam bir ata binerek kalkann arkasna, Trk bayran eline ald; yksek bir yardan kendisini Sind Nehrinin cokun sularna atverdi. Yzerek kar yakaya geti.
Bu kahramanlk sahnesini Cengiz ve askerleri hayret ve hayranlk ierisinde seyretmilerdi.

Sultan Celaleddin yl sonra. 1224te Kirmana dnerek, devletini yeniden toparlamak iin almaya balad. 1225 ylnda Tebrizi alarak, karargahn buraya tayan Celaleddin, 1228de sfahanda Mool ordusuyla arpt. Kardei Gyaseddinin ihanetine ramen Moollar hezimete uratan Celaleddin, takip srasnda sol cenahnn Mool tuzana dmesi zerine, Luristana kat.

Bir yandan da lke iindeki isyanlarla megul olan Celaleddin 1230da Ahlat ele geirdi. Ancak, kaleyi savunanlara ve halka kar iddetli davranlar, evredeki Mslman lkelerin dmanln ekti. Bunun zerine Anadolu ve Suriye kuvvetleri birleerek, Celaleddinin zerine yrd. Celaleddin, 10 Austos 1230da Erzincan yaknlarnda Yassimen Yaylasnda hezimete uratt.

Celaleddinin zayflamasndan faydalanan Moollar tekrar saldrya geti. Mool tehlikesinin kavrayamayan dier Mslman lkeler, Celaleddinin yardm talebini cevapsz braktlar.

Austos 1231de Dicle kprs kenarnda Moollarn basknna urayan Celaleddinin tm maiyeti ldrld. Kaarak dalara ekilen Celaleddin Harezmah, burada gebeler tarafndan ldrld.
Bu biyografi (celaleddin harzemah) 2891 kez okundu.

Biyografi: celaleddin harzemah Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.