Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


celal bayar kimdir ? celal bayar biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
celal bayar

3.Cumhurbakan

GREV SRES

22 MAYIS 1950
27 MAYIS 1960

1883 ylnda Bursa Gemlik ilesinin Umurbey kynde dodu. lk ve orta reniminden sonra memuriyet hayatna atld. Adalet, reji ve bankaclk sahasnda memuriyet grevlerinde bulundu. 1908 ylnda kinci Merutiyet'in ilnndan sonra ttihat ve Terakki almalarna katld. Bu cemiyetin zmir ubesi Genel Sekreterliini yapt.

12 Ocak 1920'de toplanan son Osmanl Mebusan Meclisi'ne Saruhan Sanca Milletvekili olarak katld. Trk Mill Mcadelesinin balamas ile birlikte Anadolu'ya geerek bu harekete fiilen katld.

Bu mcadelenin kazanlmas srasnda Bat Anadolu'da faaliyet gsterdi. Ayn zamanda Birinci Byk Millet Meclisi'nde Bursa Milletvekili olarak grev ald. 1921'de ktisat Vekili oldu.

Lozan Bar Konferans'na mavir greviyle katld. 1923 seimlerinden sonra kinci Byk Millet Meclisi'ne zmir Milletvekili olarak girdi.

1924 ylnda Y Bankas'nn kurulmasnda nemli rol oynad. ktisat Vekillii grevinde bulundu. Trkiye Cumhuriyeti'nin kuruluunda mcadele adam, politikac ve iktisat olarak temayz etti. 1937-1939 yllar arasnda Babakanlk yapt. 1943 ylna kadar zmir Milletvekili olarak siyas hayatn srdrd.

ok partili siyas hayata geilmesi zerine 1946 ylnda arkadalar ile birlikte Demokrat Parti'yi kurdu ve bakanlna getirildi. Partisinin 1950 seimlerini kazanmasndan sonra ayn yl Trkiye Byk Millet Meclisi tarafndan Trkiye'nin nc Cumhurbakan seildi. (22 Mays 1950)

10 yl boyunca srdrd bu grevden 27 Mays harekt ile 1960 ylnda ayrld.

Yassada Mahkemesi tarafndan idama mahkum edildi. (15 Eyll 1961)

Cezas daha sonra mebbet hapse evrildi. Yassada'dan Kayseri Blge Cezaevi'ne nakledilen Bayar, 7 Kasm 1964 tarihinde rahatszl nedeniyle serbest brakld.

22 Austos 1986 tarihinde stanbul'da vefat etti.

ESERLER

Kayseri Cezaevi Gnl

Yap Kredi Yaynlar / Tarih Dizisi

yaklak yl kald Kayseri Cezaevi'ndeki gnlerini anlatrken, geriye dnler yaparak, Yassada anlarn da aktaryor. "... vaktiyle bu avluda aalar varm. Zemin de toprakm. Yassada davalar baladklar srada hapishanenin tamir ve slah ele alnm, bir subay bu ile vazifelendirilmi. Uza gren insanlar! Mahkemenin 450-500 kiiyi mahkum ederek buraya gndereceklerini derin bir ferasetle daha o zaman anlamlar! te bu tamir srasnda avludaki aalar kesilmi, toprak yere Erciyes'in ate pskrd devirden kalma siyah talar -arnavutkaldrm tarznda- denmi. Bu intizamsz kara talar zerinde yrr, drt duvar arasnda bamz yukarya kaldrr, mavi semadan temiz hava dilenirken, kk bir "filiz" dikkatimizi ekti. Samet bu filizi himayesine ald, korudu, bymesi iin ihtimam gsterdi. Filiz, kesilmi bir aacn kknden srmt. ltm, tam kar boylanm, kn kuruttuu yapraklar dklm, yerine yeil tomurcuklar belirmi. Bu hal bana darda baharn baladn hatrlatt. Dndm: stanbul, baharnn gzelliiyle mehur ehirlerimiz cennet olarak nazarmda canland. Odama dndm zaman, Kayseri Hastanesi'nden muayeneden gelen Bahadr Dlger 'bahar gelmi, dars yemyeil' dedi. Ben de bu filizin beni
aldatmadn anladm." Tartmal bir dnemin birinci elden tankl...Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 1

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n birinci cildinde; ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kuruluu, rgtlenmesi ve tz, Jn Trkler'in faaliyetleri ve Osmanl mparatorluu zerindeki siyasal etkileri, 31 Mart 1909 irtica hareketi ve ordu iindeki etkileri, 31 Mart ayaklanmasnda Osmanl basn, irticai rgtlerin eylemleri ve sonular, irticaya kar kurulan Hareket Ordusu'nun stanbul'a yrmesi, Vahdeddin'in tahta k (1918), Mustafa Kemal'in deerlendirmeleri, 'Cihad- Mukaddes' ilan edilmesi ve sonular, 1918 Mondros Anlamas, tam metni ve ayrntl yorumlar gibi konular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 2

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n ikinci cildinde; Abdlhamid devrinin sona erii, 31 Mart 1909 irtica hareketinin oluumu ve sonular, Jn Trkler'in rgtlenmeleri ve etkileri, ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yaps ve ilkeleri, Turanclk ve Osmanlclk, Arnavutlar'n ve Araplar'n Osmanl mparatorluu'ndan ayrlma giriimleri, talya'nn Trablusgarp' ele geimesi (1911), 1912 seimleri ve partiler aras ekimeler, ordu iinde yenilik kart rgtlenmeler ve etkileri, ordu mensuplarnn politikayla uramalarnn yasaklanmas ve gerekeleri, Akdeniz'de siyasi dengeler ve ngilizler'in Msr' igali gerekeleri gibi konular ele almaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 3

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben'de Yazdm'n nc cildinde; ngiltere'nin Msr politikas ve Msr' igali, Jn Trkler'in Msr'daki gizli faaliyetleri, Meclisi Mebusan'n feshi, Arnavutluk isyan ve ayrlk hareketlerinin balamas, Yunaninistan, Bulgaristan, Karada, Makedonya ve Arnavutluk'ta slahat istekleri ve Osmanl mparatorluu'na verilen notalar, stanbul'da ayrlk hareketlerine kar yaplan kitle gsterileri ve yorumlar, Balkan ittifaknn kurulmas, Bulgar ve Rum ideolojileri ve birbirleriyle atmalar, Balkan lkelerinin, Osmanl mparatorluu'na kar aralarnda yaptklar anlamalar, Balkanlar'da Mslmanlara ynelik katliamlar, Balkan Sava (1912) ve olumsuz sonular, byk devletlerin Trkiye'yi paralama istekleri, i politikada ekimeler ve Londra Bar Konferans gibi konular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 4

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n drdnc cildinde; Mondros Mtarekesi'nden sonraki gelimeler, Balkan vilayetlerinin birer birer kaybedilmesi, Babali baskn, Dreyfus meselesi, Mahmut evket Paa suikast (1913) ve arka plan; Edirne'nin igali ve kurtuluu, bamsz Bat Trakya Devleti'nin kuruluu (1913), Balkanlar'da Trkler'e ynelik ikence ve katliamlar, Rusya'nn Boazlar politikas, Birinci Dnya Sava ncesinde Osmanl ynetimi ile Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya ve Rusya ilikileri, stanbul ve Atina antlamalarn oluturan koullar ve ayrntlar gibi onular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 5

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n beinci cildinde; stanbul'un tilaf Devletlerince igal edilmesi ve politik basklar, Osmanl mparatorluu'nun paralanma srecinde aznlklar meselesi, Ermeni sorununun kkeni, Abdlhamid devrinde nemli Ermeni saldrlar, Abdlhamid'e suikast, Paris Bar Konferans'nda Osmanl mparatorluu'ndan istenilen topraklar, ttihatlara ynelik basklar, tutuklama ve srgnler, Yunan igali ncesinde zmir'de ekonomik yaam, zmir'de ttihat ve Terakki rgtlenmesi, Tekilat- Mahsusa'nn kuruluu, program ve almalar, zmir'de Rumlarn Yunan igaline hazrlanmalar, Ege blgesinde talya ve Yunanistan arasnda kar atmalar, Hristiyan din adamlarnn siyasi faaliyetleri gibi konular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 6

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n altnc cildinde; zmir'in Yunanistan tarafndan igali, Ege'deki Osmanl ordusunun dalmas, stanbul hkmetinin igali destekler nitelikteki tavr, efeler ve Yunan igaline kar rgtlenmeleri, Batl devletlerin zmir'in igali karsndaki tavrlar, zmirliler'in igal ncesinde dzenledikleri protesto eylemleri, igal srasnda gerekleen katliamlar ve basklar, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gemesi, Trke ve Rumca basnda zmir'in igaline ilikin yorumlar, Aydn'n Yunanistan tarafndan igal edilmesi, Ege kasaba ve kylerinde halkn igalcilere kar rgtlenmesi ve silahl mcadelenin balatlmas, Milli Mcadele fikrinin douu ve milli heyetlerin oluturulmas gibi konular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 7

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi


, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n yedinci cildinde; zmir'in igali sonrasnda, Ege blgesinde Yunan yaylmacl, Yunanistan'n ve talya'nn Ege blgesindeki kar atmalar, zeybeklerin Milli Mcadele'ye rgtl biimde katlmalar, igal glerine kar yerel rgtlenmeleri ve silahl atmalar, stanbul Hkmeti'nin duyarszl ve engellemeleri, Milli Mcadele dmanlarnn igal yanls tavrlar, Erzurum Kongresi kararlarnn etkileri, stanbul Hkmeti'nin ve yandalarnn Mili Madeleye kar ngilizlerle ibirlii yapmas, Milli Heyetler'in kurulu ve etkinlikleri, padiahn, sadrazamn ve yaknlarnn lke dna ka hazrlklar ve Mustafa Kemal'in Milli Mcadele'ye giderek arln koymas gibi konular ele alnmaktadr.

Ben De Yazdm
Milli Mcadeleye Gidi
Cilt: 8

Sabah Kitaplar / Trkiye'den Dizisi

, Ben de Yazdm'da; Osmanl mparatorluu'nun son yllarn ve Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarn; Merutiyet Devri'nin seme olaylarn, Mondros Mtarekesi'nden bu yana milli mcadeleyi, Byk Millet Meclisi'nin kuruluunu ve ilk almalarn, ilk meclis hkmetlerini, Atatrk' ve devrimlerini; anlarna, yaadklarna ve belgelere dayandrarak, Trkiye'nin 20. yzyldaki siyasal tarihine nemli bir tanklk yapmaktadr. Bayar, bir yandan da, kendi deyiiyle, "gen nesiller iin faydal olaca dncesi ile, zelikle inklaplarn meydana gelmesini zorunlu klan tarihi sebep ve etkenler" zerinde durmaktadr.

Ben de Yazdm'n sekizinci cildinde; Yunan igali altndaki Aydn'da Kuvay Milliye rgtlenmesi, i ekimeler, Denizli'nin efeler tarafndan yaklmak istenmesi, Akhisar Milli Alay'nn kurulmas, Menemen'in, Manisa'nn, Akhisar'n ve Turgutlu'nun Yunanllar tarafndan igali, katliamlar ve Milli kuvvetlerin gerilla taktikleriyle dzenledikleri saldrlar, Mustafa Kemal'in stanbul'a gelii, padiahla grmeleri, padiahn damadlk teklifi, Mustafa Kemal'in padiahn emriyle Samsun'a gnderilii, Samsun yolculuunun ayrntlar, Karadeniz'de Rum eteleri ve etkinlikleri, Amasya genelgesinin hazrlan, alnan gizli kararlar, stanbul Hkmeti'nin Erzurum ve Svas Kongrelerini engelleme giriimleri ve ngiltere'nin basks, Mustafa Kemal'in ordudan azledilmesi, asi ilan edilmesi ve tutuklanmas karar, Erzurum Kongresi'nin temel ilkeleri, Atatrk Anayasas ile 61 Anayasas'nn karlatrlmas gibi konular ele alnmaktadr.

HAKKINDA YAZILANLAR

Siyasi Gnlk
Demokrat Parti'nin Kuruluu
Samet Aaolu
letiim Yaynevi / An Dizisi

Samet Aaolu, sadece siyaset sahnemizin deil siyasi literatrmzn de en zgn ve en nemli isimlerinden. Aaolu'nun ilk kez gnna kan siyasi gnl, yakn tarihimizin nemli bir dnemine ilikin ok zengin bir eser niteliinde.
Bu biyografi (celal bayar) 6280 kez okundu.

Biyografi: celal bayar Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.