Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


cafer seydahmet krmer kimdir ? cafer seydahmet krmer biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
cafer seydahmet krmer

Cafer Seydahmet Krmer

"Bir millette erefin,haysiyetin, namusun ve insanln vcut ve beka bulabilmesi, o milletin hrriyet ve istiklaline sahip olmasyla kaimdir"


1 Eyll 1889'da Krm'n Yalta ehrine bal Kzlta kynde domutur.lk tahsilini Krm'da orta ve lise tahsilini Istanbul'da yapmtr.1911'de Paris'e giderek Hukuk Fakltesine devam etmi,Birinci Dnya Sava'nn balamas zerine Krm'a dnmtr.Krm'da yakn arkadalaryla birlikte inklap gizli bir tekilat kurmutur.

1917'de Rusya'da ihtilal balad zaman Beserabya cephesinde asker olan , Odesa'ya gemi,buradan temas kurduu Krm'daki arkadalarndan elebi Cihan'n bamftle,kendisinin de Vakf leri Mdrl'ne seildiini renmitir.

Rusya'daki ihtilalin memleketi anari ierisine drmesi, Krm'daki aydnlar yeni teebblere sevketti. seim kanununu,kurulacak cumhuriyetin anayasa taslan hazrlad.Kerson'daki Krml svarileri Krm'a getirdi.Kurultay aldktan sonra 9 Aralk 1917'de Krm Cumhuriyeti ilan edilince, elebi Cihan'n bakanlndaki hkmette Harbiye ve Hariciye Bakan oldu.Boleviklerle yaplan Alma Savalarndaki malubiyet zerine Besarabya'daki Trk birliklerini Krm'a getirmeye teebs etti.

Krm'n Almanlar tarafndan igal edilmesi zerine kurultay yeniden topland.Sleyman Sulkiev'in kurduu hkmette Hariciye Bakan oldu.Almanlar Krm'dan ekildikten sonra Boleviklerin Krm' yeniden igali srasnda , Krm Melisi'nin tam yetkili temsilcisi sfatyla Trkiye ve Avrupa'da bulunuyordu.

'in bundan sonraki hayat, 1921-1922 yllarnda Krm'da vukua gelen ala mani olma ve yardm salama,Rus mahkumu Trk ve mslman topluluklarnn temsilcileriyle birlikte kurduu tekilatlar vastasyla davasn dnyaya anlatma,kinci Dnya Sava srasnda muhtelif sebeplerle Almanya ve Avrupa'nn dier lkelerinde bulunan Krml kardelerine, o gnn artlar ierinde yaplabilecek yardmlar yapmak,bu maksatla muhtelif hkmetlerle temas kurmak,kitap ve makale yazmak,konferanslar vermek gibi Krm ve Trk Dnyasna hizmetle gemitir.

3 Nisan 1960'ta saat: 22.00 de beyin kanamasndan Istanbul'da vefat etmitir.

ESERLER

1-Yirminci Asrda Tatar Millet-i Mazlumesi,Istanbul,1911(ahap Nezihi takma adyla)
2-La Crime (Franszca), Lozan, 1921
3-Krym (Lehce) , Varova, 1930
4-Rus Inklab, stanbul, 1930
5-Gaspral smail Bey, stanbul, 1934
6-Rus tarihinin Inklaba,Bolevizme ve Cihan nklabna srklenmesi(konferans dizisi), Istanbul,1948
7-Mefkure ve Trklk,stanbul, 1965(konferans ve yazlar)
8-Unutulmaz Gzyalar,stanbul, 1975
9-Nurlu Kabirler, stanbul,1992
10-Baz Hatralar, stanbul, 1993
Bu biyografi (cafer seydahmet krmer) 1951 kez okundu.

Biyografi: cafer seydahmet krmer Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.