Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


beyazid(2.) kimdir ? beyazid(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
beyazid(2.)

Osmanl padiahlarnn sekizincisi.

Saltanat: 1481-1512
Babas: Fatih Sultan Mehmed Han - Annesi: Sitti Mkrime Hatun
Doumu: 3 Aralk 1447 Vefat: 26 Austos 1512

Kk yatan itibaren tam bir ihtimamla yetitirilen ehzade Bayezid, devrin en mmtaz alimleri elinde tahsil grd. Yedi yanda iken, Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli Sava'na sa kol kumandan olarak katld. Babas Fatih Sultan Mehmet'in lm zerine, 20 Mays 1481'de tahta geti.

Ancak Bayezid, kardei Cem Sultan'n muhalefeti ile karlat. Bursa'y alan ve adna hutbe okutan Cem'e kar, Yeniehir savan kazanan Bayezid duruma hakim oldu. Fakat Cem meselesi sona ermedi. Tersine olarak bu i, dou ve bat devletlerinin en ok ilgilendikleri bir problem halini ald ve imparatorluk bu yzden daimi bir tehdit altna girdi. nk Papa, Cem vastasyla Avrupa'da Osmanllara kar byk bir ittifak kurabilmek iin faaliyete girmiti. Ona gre Osmanl mparatorluu'nun yklmas iin en msait vakit gelmiti. lerin tehlikeli bir yola girdiini gren Bayezid Han, bu sebeple 16 Ocak 1482'de Venediklilerle bir anlama imzalayarak hristiyanln en kuvvetli uzuvlarndan birini felce uratt ve zahiren de olsa onlarn dostluunu temin ederek, 17 yl Osmanllar aleyhindeki teebbslere seyirci kalmalarn salad.

Bodan voyvodasnn yllk vergisini dememesi ve aleyhte faaliyetleri zerine 1484 ylnda sefere kan Bayezid, 15 Temmuz'da Kili ve 11 Austos'da Akkerman kalelerini fethetti. Bu srada Sultan Bayezid'in Dulkadir Beylii zerindeki hakimiyet meselesi yznden, Msr-Memlk sultan ile aras akt. Daha sonra Memlkllerin, Cem Sultan'a sahip karak onu Bayezid'e kar kkrtmalar ve Osmanl haclarna kar glk kartmalar iki devlet arasnda bir harbe sebebiyet verdi. Belirli aralklarla alt sene sren sava, kk birliklerin vurumalar eklinde cereyan etmi ve kesin bir netice elde edilememitir.

Sultan Bayezid, kardei Cem'in 1495'te Napoli'de vefat etmesinden sonra , Osmanl Devleti'nin d politikasna baka bir yn verdi. 1498 senesi ilk ve sonbaharnda Silistre sancakbeyi Bali Bey kumandasnda 40 bin kiilik aknc birlii, Lehistan'a Osmanl tarihinin en byk akn hareketlerini gerekletirdiler. Bu arada Venediklilerin Mora zerine tecavz hareketlerde bulunmas zerine de Sultan, 1499'da Mora seferine kt. 25 Austos'ta nebaht, 9 Austos 1500'de Modon ve 16 Austos'ta Koron Venediklilerden alnd.

Bayezid Han batda daha nemli fetihlere balama noktasnda iken, douda byk bir tehlike ile kar karya kald. Bu sebepten dolay, 1502'den sonra zamann Safevi hkmdar ah smail'in trl entrikalarn karlamaya hasretti. Memlkllerle birlikte ona kar askeri tedbirler ald. Fakat bilhassa onunla bir ihtilafa dmemeye alt. nk Anadolu'da kalabalk bir halk ktlesi, ah smail tarafn tutuyordu. Nitekim 1511'de patlak veren ahkulu Baba Tekeli isyannda Ktahya'y ele geiren ayaklanmalar glkle bastrlabildi.

Sultan Bayezid'in son yllar saltanat ele geirmek isteyen oullarnn mcadelesine de sahne oldu. Neticede kardelerine kar daha dirayetli olan ve yenieriler tarafndan da desteklenen olu Selim'e, Allah teala mbarek etmesi dileiyle saltanat teslim etti (25 Nisan 1512).

Bayezid Han daha sonra Dimetoka'daki saraya giderken Abalar ky mevkiinde hastalanarak 26 Austos 1512 gn vefat etti. lim sahibi, takva, adalet ve merhametten ayrlmayan, vakarl ve hilmiyle mehur bir padiah olduu iin "Veli Bayezid" olarak da bilinir. Bayezid meydannda kendi klliyesi ile birlikte caminin inas bitince padiah olduu iin; "Her kim mr boyunca ikinde ve akam namazlarnn snnetlerini terk etmemi ise, ilk Cuma namaznda o imam olsun" buyurmutu. Bu hususta kendisinden baka kimse kmam, sulhde ve seferde hibir snneti brakmad iin namaz kendisi klmtr. Sultan Bayezid'in mhrn tayan saysz yazma eserin Trkiye ve Avrupa ktphanelerinde bulunmas onun kltr faaliyetleri arasnda dikkati ekmektedir. Memleketin her tarafnda imar faaliyetlerini devam ettirdi. Yaptrd en nemli eserler arasnda, Amasya'da medrese, cami ve zaviye, Edirne'de bir darifa ve stanbul'da Bayezid Camii, medrese ve imareti bata gelmektedir.
Bu biyografi (beyazid(2.)) 2362 kez okundu.

Biyografi: beyazid(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.