Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


besim zcan kimdir ? besim zcan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
besim zcan

1959 ylnda Artvin-avat-Yal Kynde dnyaya geldi. lk renimini adgeen kyde, Orta ve Lise renimini Artvinde tamamlad. 1988-89 retim ylnda girdii Erzurum Atatrk niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Blmnden Haziran 1982de mezun oldu. Eyll 1983te mezun olduu blme Ar. Grevlisi olarak atand. III. Selime Sunulan Islahat Lyhalar (Tatarck Abdullah Efendi Lyhas) konulu alma ile 1985te Yksek Lisansn tamamlad. Ruslarn Sinop Baskn (30 Kasm 1853) konulu almasn 1990da bitirerek Dr. unvann ald. Ekim 1990da Yrd. Doentlie atand. Kasm 1997de girdii Doentlik snavn baar ile verip Doent oldu. 30 Aralk 2002 tarihinde Profesrle atanan ZCAN, evli ve bir ocuk babasdr.

YAYIN LSTES
A. Kitaplar:
1. Krm Savanda Mal Durum ve Tebann Harp Siyaseti (1853-1856), Atatrk niversitesi Yayn, Erzurum 1997.
2. Bursa fetleri (1326-1900), Aktif Yaynclk, Erzurum 2002.

B. Makaleler:
1.Tatarck Abdullah Efendi ve Islahatlarla lgili Lyhas, Trk Kltrn Aratrma Enstits, Trk Kltr Aratrmalar, Prof. Dr. brahim Yarkna Armaan, Yl: XXV/I (1988), s. 55-64.
2.Kaptan- Derya Mahmud Pa, Marmara niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Trklk Aratrmalar Dergisi, stanbul 1991, say: 6, s. 151-163.
3.1853 Sinop Felketinin lkede, Rusyada ve Avrupadaki Akisleri, Trk Kltr, Ekim 1992, say: 354, s. 621-632.
4.1853 Sinop Felketzedelerinin Maduriyetinin Giderilmesi ve hed Hatrasnn Yaatlmas, Doumunun 50. ve Hizmetinin 10. Ylnda Prof. Dr. Bayram Kodamana Armaan, Samsun 1993, s. 207-226.
5.Sultan III. Selimin Vatanperverlii, Tarih ve Medeniyet, Mart 1995, say: 13, s. 15-17.
6.Krm Harbine Kadar Rus Karadeniz Filosu, Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Edebiyat Bilimleri Aratrma Dergisi, say: 21, Erzurum 1995, s. 233-243.
7.Nizm- Cedid Eiinde III. Selim Devri Islahat Lyhalar, Tarih ve Medeniyet, Eyll 1995, say: 19, s. 27-28.
8.1877-78 Harbine Kadar Osmanl-Rus Mnasebetleri, Aziziye Zaferi 8/9 Kasm 1877) Paneli, (8 Kasm 1994, Erzurum), Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Edebiyat Bilimleri Aratrma Dergisi, say: 22, Erzurum 1995, s. 111-122.
9.XIX. Asrn Ortalarna Kadar Osmanl Bahriyesinde Yabanc Uzmanlarn Grevlendirilmesi, Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Edebiyat Bilimleri Aratrma Dergisi, Erzurum 1997, say: 24, s. 39-49.
10. Gayrimslim Osmanl Tebasnn 1853 Krm Harbindeki Siyasetleri, Beinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Deien Dnya Dengeleri inde Askeri ve Stratejik Adan Trkiye (23-25 Ekim 1995, stanbul), Ankara 1977, s. 391-402.
11.Osmanl Bahriyesinde Bir ngiliz Mvir: Sir Adolphus Slade (1804-1877), Askeri Tarih Blteni, say: 43, A. 1997, s.25-47.
12. 93 Harbi Felketi ve Elviye-i Selse Dram, Tarih ve Medeniyet, Haziran 1997, say: 39, s. 36-40.
13. Krm Harbi Srasnda Baz Avrupal Devlet Adamlarnn Osmanl lkesini Ziyaretleri (1854-1855), Ankara niversitesi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Dergisi (OTAM), Ankara 1998, say: 9, s. 287-322.
14. Bursa Depremleri (2 Mart, 12 Nisan 1855), Atatrk niversitesi Gzel Sanatlar Enstits Dergisi, Erzurum 1999, say: 5, s. 73-118.
15. Cumhuriyetin ln ve Yanklar, Atatrk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi, Erzurum 1999, say: 11, s. 289-298.
16. Krm Sava (1853-1856), Osmanl, II, Ankara 1999, s. 97-112.
17. Birinci Kolordu Baktibi Hikmet Beyin Kaleminden Gazi Osman Paa, I.Uluslar aras Plevne Kahraman Gazi Osman Paa ve Dnemi(1833-1900) Sempozyumu, 5-7 Nisan 2000. s. 69-77.
18. Gayrimslim Mahzarnmeleri: Teekkrler Osmanl, Tarih ve Dnce, Ocak 2001, say: 2001/01, s. 48-53.
19. 1853-1856 Osmanl-Rus Harbinde Osmanl Hristiyanlarnn Taknd Tavr Tarih ve Dnce, ubat 2001, say: 2001/02, s. 27-33.
20. 1855 Bursa Depreminde Maduriyetleri Giderilen Gayrimslimlerin kran fadeleri, Yeni Trkiye Ermeni Sorunu zel Says-, Ankara 2001, II, s. 719-725.
21. Trabzon Eyaletinin Krm Harbine Katklar, Atatrk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi (Prof. Dr. Efrasiyab Gemalmaz zel Says), Erzurum 2001, say: 17, s. 247-260.
22. mparator III. Napoleonun stanbulu Ziyaret Dncesi Ve Trk Misafirperverlii, Fen-Edebiyat Fakltesi Dergisi, Erzurum 2001, Nr. 27, s. 137-146.
23. Sultan III. Selim Devri Islahat Hareketleri (Nizm- Cedd), Trkler, Ankara 2002, 12, s. 671-682.
24. lmnn 102. Yldnmnde Gazi Osman Paa ve Plevneden Manzaralar, Atatrk niversitesi Trkiyat Aratrmalar Enstits Dergisi, Erzurum 2002, say: 19, s. 239-254.
25. ngiliz Amirali Sir Adolphus Sladein Trkiye zlenimleri, CEIPO 15 th CIEPO Symposium, London 8-12 July 2002.
Bu biyografi (besim zcan) 2310 kez okundu.

Biyografi: besim zcan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.