Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


babr ah kimdir ? babr ah biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
babr ah

Babr ah 

BABR AH

Osmanl mparatorluunun, Asya, Avrupa ve Afrika ktalarnda, yz lm 8 milyon kilometrekarelik bir araziye sahip olduu XVI. yzyl, Trk tarihinin altn devirlerinden biridir. nk bu dnemde, 5 milyon kilometre yz lm olan Hindistanda da bir Trk mparatorluu kurulmu bulunuyordu.

Hindistan; zenginlii, enginlii esrarla dolu bir dnya olarak, insanlk aleminin hayalinde her devirde yaam bir ktadr. Asrlar boyunca Hindistana bir sel gibi aknlar olmu, birok kavimler Hindistann her bucanda medeniyetler kurmulardr. Arler, Persler, Byk skender ve nihayet Trkler, Hindistan topraklarna girerek birok devletler meydana getirmilerdi. Bu devletlerin iinde Hindistann en byk medeniyetini ve oullar kurmutur.

Hindistann byk fatihi Ferganal bir Trktr. Babr, Trk Barlas Kabilesine mensup olup, Timurlenkin torunudur. Fergana hkmdar mer eyh Mirzann oludur. 14 ubat 1483 tarihinde Bat Trkelinde bulunan Ferganann Andican kasabasnda dnyaya gelmitir.

O zamanlar Timurlenkin kurduu devlet paralanm, torunlar ayr ayr devletler kurmulard. Bunlardan Ebu Said, Maverannehirde, Hseyin Baykara Horasanda, Babrn babas eyh Mirza ise Ferganada hkmdar bulunmakta idi. eyh Mirzann son zamanlarnda kardeler arasnda kavga balamt. Bu i mcadeleler devam ederken 1494 tarihinde eyh Mirza vefat etti.

Babr ah, 11 yanda babasnn tahtna oturduu zaman amcas Semerkant Han Sultan Ahmet ve days Takent Han Mehmet Ferganaya hcum etmekte idiler. Babr, babasnn kudretli kumandanlar sayesinde bu tehlikeyi atlatt. Fakat Babrn genlik hayat, bundan sonra, tehlikeli ve pek heyecanl maceralarla geti. Her hadise, zek ve cesur olan Babrn tecrbesini arttrmakta idi. Babr, byk atas Timurun muhteem hkmet merkezi olan Semerkant zaptetmee muvaffak oldu. Fakat zbeklerin Han eybnye malup oldu. Fergana Hanln kaybedip etrafndaki askerlerin dalmasn nleyemedi.
Tek bana kalan bu gen Han, Pamir Dalarna ekildi. Byk bir felakete uram olmasna ramen midini kesmedi. Yannda bulunan birka kii ile bir Trk kadnnn evinde sakland. Bu kadnn kardei, Timurlenkle Hindistan seferlerine katlm ihtiyar bir askerdi. O gn iin aksakall bir sava olan tecrbeli koruyucusu, durmadan, Hindistann zenginliini, buraya ait efsaneleri, Hindin eski tarihini her gece Babre anlatyordu. Babr de bunlar can kula ile dinliyordu. Edebiyata da ilgisi olan Babr, bu defa tarihe merak sard. Atas Timurun tarihini bularak okumaya balad.

Ruhunda yepyeni bir mefkure alevlenmiti: Hindistan zaptetmek, orada byk bir Trk mparatorluu kurmak... Esasen kendisine, yeni bir devlet kurmak, kurabilmek iin lazm olan zellikler mevcuttu. Bu idealle, Babr; Horasan llerindeki Trklere haber gnderdi. Ksa bir sre iinde etrafnda 20,000 cesur ve yiit bir asker kalabal toplamaya muvaffak oldu.
Bu ordu ile Hindiku Dalarn aarak Afganistann merkezi olan Kabil ehrini zaptetti. Artk, Hindistann kapsnda karargahn kurmu bulunuyordu. Saka Trkleri, Hun Trkleri, Gazneli Trkler ve hatta Timurlenk bu noktadan geerek Hindistan istila etmilerdi. Babrn talihine yeni bir gnein doma zaman yaklamt. Kabilde kendisini ah olarak ilan etti. Bu sralarda da en byk dman olan eyban de, dmanlar tarafndan ldrlmt. Bylece Hindistan seferi hazrlklarna balamak iin en nemli engel ortadan kalkm oluyordu.

O zamanlar Hindistann Pencap valisi bulunan Devlet Han, Hindistann Delhi hkmdarlarndan Sultan brahim ile bozumu olduundan Babr ah, Hind Seferine tevik etmekte idi.

Bunun zerine Delhi Sultanna, bu lkenin, atas Timurlenkten kendisine miras kaldn bildirdi. Bu haber Sultan brahime ulatrld sralarda Babr ah, Hindistana sefer yapacak olan ordusunu da hazrlam bulunuyordu. Ordusunda kuvvetli bir de topu bataryas vard. Kuvvetleri 13,000 kiiyi bulmutu. Hindistan Hkmdar Sultan brahimin ordusu ise 100,000 kii idi. Hind ordusunda 1000 kadar da fil bulunmaktayd. Trk ordusu Hayber geidini aarak Hindistann Pencap blgesine girdi. Trk askerleri, atalar gibi elik mifer ve elbiseler giyinmi, vakurane bir surette, efsaneler diyar olan Hindistan ilerine doru ilerliyorlard. Trklerin Sind nehri boylarndan ilerlemekte olduunu haber alan Sultan brahim, ordusunun bana geti.
ki taraf kuvvetleri, Hindistann Panipat mevkiinde karlatlar.

Babr ah; uzun hortumlu, dev csseli fillerin ar ar zerlerine geldiklerini grnce, bu ar kuvvetlere mukavemet iin ordusunun, nne birok arabalar dizdirip bunlar zincirlerle birbirine balad. Aralarna da toplar yerletirdi. Bylece iki ordu 21 Nisan 1526 tarihinde kanl bir savaa giritiler. Kllar oynuyor, kalkanlar ses veriyor, Trklerin yldrm andran naralar Hindistan semasna ykseliyordu. Bu yiit sipahilerin nnde durmak ne mmknd. Ksa bir zaman iinde Hind kuvvetleri birbirine kart. 25,000 l verdiren Trk askerleri bu savatan muzaffer olarak ktlar. Trk svarileri kaanlar kovalayarak Delhi ehrine girdi. Ayn yl iinde Osmanl Trkleri de Moha Meydan Muharebesini kazanarak btn Macaristan fethetmilerdi.
Babr ah, Hindin byk ehirlerinden olan Delhiye girdii zaman ehirde bulanan Ulu Camide cemaatla birlikte namaz kld. Kendisini Hind Padiah olarak ilan ettiler. Babrn olu Humayun da nc kuvvetlerle ilerleyerek Hindin mehur bir ehri olan Aray zaptetmiti. Humayun, Sultan brahimin Arada bir eve snm olan ailesini esir ald. Bunlara fazlasyla sayg gsterdiinden Sultan brahimin ei, btn mcevherlerini Humayuna hediye etti. Bu mcevherler iinde bir tek ta prlanta vard ki bu prlanta Hind Trk padiahlarnn giydii taca konuldu. Bu prlantaya Avrupal kuyumcular 880,000 ngiliz liras kymet takdir etmilerdi. Babr ahn eline Hindistann hadsiz hesapsz servetleri geti. Fakat gz pek tok olan Babr ah, btn bu hazineleri askerlerine datt.

O zamanlar Hindistanda bir ok Mslman Hint racalar hkmet srmekte idiler. Trkler bu racalar teker teker kendi hakimiyetleri altna alarak ilk defa Hindistann birliini temin ettiler. Bu racalarla mcadele tam be yl srmt. Babr ah, bu zaferleri neticesinde, Hint-Trk mparatorluunu kurmaya muvaffak oldu.

iyi ruhlu cmert ve adaleti sever bir Trk hkmdar idi. Devlet kuruculukta mstesna bir zekaya sahip olan Trkler, Hindistanda da kuvvetli bir devlet tekilat kurdular. Hakimiyetlerine aldklar eitli kavimlerin vicdan ve hrriyetlerine byk sayg gsterdiler. Hindistanllar dinlerinde ve adetlerinde serbest brakld. Hindistann her bucanda Trk kanunlar hakim olduundan halk saadete eriti. Bunun neticesi iktisadi hayatta bir faaliyet grld.

Trkler zamannda Hindistanda ok kuvvetli bir medeniyet meydana geldi. Hindistann her taraf, imar edilerek mermerden saraylar, camiler, kprler ve birok hayr messeseleri meydana getirildi. Hintin her tarafna yollar ald. Benares, Ara, Delhi ehirleri cihann en gzel sanat eserleriyle dolup tat. Mimar Sinann kalfalar Hindistana gelerek birok abideler meydana getirdiler. Babr ahtan sonra gelen Trk hkmdarlar zamannda yaplan Ta Mahal Trbesi, Hmayun Trbesi, Trk Sultan denilen be katl Saray ve nci Camii, Hindistann en byk sanat eserleri arasndadr.

Babr ah, kuvvetli bir airdi de... Hindistan hatralarna ait bir de eser yazmtr. Buna Babrnme denilmektedir. Babr ah, btn iirlerini z Trke ile yazmt. Bu iirlerde canl, ince ve neeli bir ruh hakimdir. iirleriyle ak pek gzel bir ekilde terennm etmitir. Bir iirinde yle demektedir:
Canmdan baka yr- vefadr bulmadm

Gnlmden baka mahrem-i esrr bulmadm
Canm kadar baka dil-i efkr grmedim
Gnlm gibi gnl giriftr grmedim
Bir rubaisinde de yle diyor:
Aknla gnl haraptr ben ne ideyim
Hicrinle gzm pr bdr ben ne ideyim
Cismim bklmtr ben ne ideyim
Canmda ok strap vardr ben ne ideyim.
Hindistanda byk imparatorluk kuran byk devlet adam ve air Babr ah, 26 Aralk 1530 tarihinde Agrada lm ve cenazesi sonradan Kbile gtrlerek ehir dnda mkemmel bir trbeye gmlmtr.
Babrnme adyla aatay Trkesi ile hatralarn yazd eser, Abdurrahman Han tarafndan Farsaya ve Pavet de Courteille tarafndan da ngilizceye evrilmitir. Bundan baka Trke ve Farsa iirleri, bir aruz risalesi, Mbn veya Mbeyyen adl manzum bir fkh kitab da vardr.

Kurduu, byk devlet ise 1858 ylnda ngilizlerin Hindistan istilas ile sona erdi. Ayn topraklar zerinde bugn, karde Pakistan ve Hindistan hakimiyeti devam etmektedir.
Bu biyografi (babr ah) 3661 kez okundu.

Biyografi: babr ah Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.