Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


aykut edibali kimdir ? aykut edibali biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
aykut edibali

13 Nisan 1942'de Afyon Sandklda dodu. Afyon Dumlupnar lkolulu (1953 ) Afyon Ortaokulu( 1956), Afyon Lisesi (1959), Hukuk Fakultesi (1963) mezunu.

1967 de Yavuz Aslan Argun, Kemal Yaman arkadalaryla birlikte MBD kurarak bu dernein evresinde gelien fikir ve genlik hareketlerinin ncln yapt. Bu idealistler, devlete ballklar gl Mehmet Emin Alptekin, mer ztrkmen, rfan Atagnn ve devrin Trkleri tarafndan ynetilen Milliyetiler Dernei ile Aydnlar Oca'nn telkinlerine muhatap oluyorlar; Ziya Uygur gibi devrin Trk-slamclarndan zel dersler alyorlard.

Konya'da, stanbul'da, Adana'da vd. yerleim birimlerinden genler harekete katlrlar.

1970 de Ota Yaynevi ve tesislerini kurdu.

3 ubat 1970 de YMM dergisini kard. Dergi 16 sayfa, byk boy, n kapak sayfas renkli ve resimliydi. Tiraj 12-20 bin arasnda deiti. Kadro elemanlar tarafndan datlyordu. Byk ehirlerin ilek merkezlerinde de slogan ve vurdulu anlatmyla adeta gsteriyi andrr bir ekilde Dergi tantm ekipleri tarafndan satlar yaplyordu.

Trk Milleti, Millet'in altndayd. Millet deolojisi slam temsil eder. Aziz Trk Milleti, Byk Trk Milleti...

MM nin sadece askeri baar ile snrl kaldn ve Milletin fikri, siyasi, sosyal, ekenomik ve kltrel alanlarda yeniden bamszlnn ve kurtuluunun salanmas gerekiyordu. Millet Dmanlarnn hile ve planlar deifre edilecekti.

Hareketin dokrini lmi Sa, fikri ve siyasi kimlii nklap lmi, metod ve stratejisi ise Yeniden MM Stretejsisi idi. Dnyadaki ideolojik atmalar ikiye blnp Komunizm ve Kapitalizm gibi insan ftratna uymayan tm anlaylar sol ideoloji, insan ftratna uygun ve yaratcnn bildirimlerine uyanlarda Sa ideolojidir. slam ve kfr kullanlmaz. Inklap ilminde trkitedeki hakim ideolojinin Judeo-Grek meneli Kapitalist sistem olduu belitrilir.

Hazrlad Buhranlarmz teksir notlar YMM kadrolarna hareketin fikri ve siyasi hedefleri konusunda genel bir ereve veriyordu.

Her hafta yazd bayazlar, gncel ideolojik muhtevas ile gnden oluturuyordu. Kadrolarn haftalk eitim proramlarnda belirleyici bir role sahipti.

Derginin 2.saysnda Milli Kltrn Lgatesi bal altnda Nesefinin Akaidi tantlr.

Yine 2.sayda Edibali "slamn Peygamberinin takip ettii mcadele stratejisinin incelenmesiyle tamamlanmadka havada kalr" diye yazar. Zekai Konrapa'nn Siyeri hareketin eitim metinlerinden olur.

14.saynn Bayazs: Ya Devlet Baa, Ya Kuzgun Lee.

4 Nisan 1970 de MB tarafndan Konya'da dzenlenen "Milli Mcadele Mitingi"nde "Yaasn Milli Devlet" "Yaasn Milli Ordu" diye barlr.

17.sayda yle yazar: "Bize intikal eden bilgilere gre eski Trkler maddeci deildiler, ruhun lmszlne, kainat yoktan vareden Ulu Allah'n varlna inanyorlard. Hatrlanmaldr ki eski Trklerin politesit olduu yolunda allanp pullanan hurafe ciddi bir tetkike dayanabilecek kudrette deildir."

Derginin 25. saysnda Trkiyedeki Milletin ittifaklar kurmas gerektiini, ilk ittifakn da islam lkeleriyle oluturulmas lazm geldiini; ancak bu ittifakn Trkiyeye fazla bir kazan salamayacan belirtti. Ve en nemli ittifakn Kapitaist ABD ile kurulmas gerektiini belirtti.

28.sayda " Dnyada ebedi dostluklar bulunmad hakl olarak sylenmitir. slam Dnyasn tekil eden milletlerin, balarndaki yahudi ua idarecileri alaa etmeleri artyla, Trkiye tabii mttefiklerini bulacaktr. Ancak Mslman Milletlerin teknik gerilii dnlecek olursa, bu ittifakn da kafi kudreti temin etmeyecei aktr. Ve baka mttefikler bulmak zaruret olacaktr. Dnyann bugnk artlar karsnda bu, Amerika'dan bakas deildir."

44. saynn kapanda Kurtulu slam'da yazar.
52.say Devletimizin Milliliini Korumalyz.
1971 12 Mart darbesi Necmettin Erien'in Bakan olduu MB ni kapatt. kapatt. [5] A. Edibalinin yazp Komunist htilale Kar Tedbirler Kitab paalara gnderilmi, DGM lerin kurulmas teklif edilmiti.

1971 70.Say: " stihbarat fonksiyonu olmayan bir cemiyet yaayamaz. .Bugun iinde bulunduumuz vahim durumda bilhassa MT in son derece verimli almasna muhtacz. Bu da ancak MT'in bnyesine szabilmi Millilik vasfna uymayan ajanlarn tasfiyesi ile mmkndr."

1972 Konya Milli Karar Mitingi. "Komnistler Kahrolsun, Ordu Millet el ele" sloganlar atlr.

1973 de 3 aylk aratrma-incaleme Dergisi Gerek ile aylk kltr-sanat, edebiyat dergisi Pnar' kard.

Gerek'te 1974 de Halil Bayrak "Trk Kltrnn Sosyal dealleri" balkl yazsnda "Milli Devlet: Kavmin asrlar sren tekaml ile katilemi ahsiyetinin temsilcisi ve kavmin maddi ve manevi hususiyetlerinin koruyucusu, gelitiricisi ve terviye edicisi olduuna gre..."diye yazlr

Mart 1975 de Yeni Ortam Gazete ve Matbaclk tesislerini satn alarak kard Bayrak Dazetesi, 4 yl gnlk yayn srdrdkten sonra haftalk Gazeteye dnt.
1976 da YMM kadrolar Bursa'da AP adna bir Miting dzenlediler.
4 Ekim 1976 Konya'da Tarihi Karar Mitingi. Sloganlar: " DGM den sadece Vatan Hainleri korkar.", DGM ilere Deil, Komunistlere, Vatan Hainlerine ve Millet Dmanlarna Kar", "DGM Devlet Gvenliinin ve Hukukun Teminatdr", "DGM Devletin Emniyetidir", "DGM ye Kar kanlardan Millet Hesap Soracak."
Sonraki yllarda Yaynclk, Reklamclk, Eitimcilik gibi eitli ilere, kurucu, ortak ve danman olarak almalarn srdrd.

1976-77 den itibaren balayan ve YMM kadrolarnn ciddi bir blnme etkisi altna alan muhalefet hareketi..

24 Mart 1984'te bir ksm arkadalaryla beraber kurduu Islahat Demokrasi Partisi (IDP)nin Genel bakan oldu. Yaynlanm ve baskya hazr eserleri bulunan 20 Ekim 1991 milletvekili erken genel seimlerinden nce partisi IDP'den istifa ederek, Refah Partisi (RP)ne geti. 1991 milletvekili erken genel seimlerine Kayseri'den Refah Partisi (RP) milletvekili aday olarak katld. Milletvekili seilerek TBMM'ye girdi. Daha sonra istifa ederek, Bar ve Birlik Partisini kurarak genel bakan oldu. (1992) Bu parti Millet Partisi ile birleti ve Millet Partisi Genel Bakanlna seildi.

Yaynlad Gazete ve Dergilerde ba yazlar yansra ok sayda aratrma ve inceleme yazs kt.

Eserleri:
Milli Mcadele Kadrolarnn Vazifeleri, Be ay , Komunist htilale Kar Tedbirler, Trkiye'nin Kprs Politikas Ne Olmaldr, Sosyal Sistemin Temelleri, Islahatc Demokrasi Partisi Proram ve Tz, 24 Ocak Kararlar,

Baslmam Olanlar:lmi Sa, Inklap lmi ,Milli Mcadelenin Stratejisi , Trkiye'de Vatan Blme Faaliyetleri ,Metin Toker'e Cevap.
Bu biyografi (aykut edibali) 2600 kez okundu.

Biyografi: aykut edibali Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.