Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


aydn sayl kimdir ? aydn sayl biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
aydn sayl

Ordinarys Prof. Dr. (1913-1993) Trkiye Cumhuriyeti dneminde yetimi ant insanlarmzdan biridir. Onun yaam, bilim ve kltr tarihimizde her bakmdan rnek alnmaya deer stn bir kiilii yanstr. , 2 Mays 1913 tarihinde stanbulda dodu. Babas Abdurrahman Sayl (1875-1954), annesi Suat Sayl (1889-1951)dr. ki ablas vardr: Piraye (Sayl) Arcanl ve Gndz Sayl. ilk ve orta eitiminin byk ksmn Ankarada tamamlayp Ankara Erkek Lisesinden (imdiki ad Atatrk Lisesi) mezun olmutur. Mezun olabilmek iin 1933 ylnda yaplan mezuniyet snavlarndan (bakalorya snavlar) biri olan ve szl olarak yaplan Tarih ve Corafya snavn Atatrkn de yer ald snav heyeti nnde yapmtr. 1 saat 20 dakika sren snavda btn sorular Atatrk sormu ve ald cevaplardan ok memnun kalmtr. Bylece Gazi Mustafa Kemal, snav izelgesini, -Aydnn notunu ok eyi diye yazarak- imzalad. Sayl, yaamndaki bu tarihsel unutulmaz olay Atatrkle Bir Snav Ans bal altndaki bir yazsnn bir blmnde yle anlatyor:

Atatrk benim snavmdan ok memnun kalm. Bu sebeple Milli Eitim Bakanna bu renci ile ilgilenin eklinde bir talimat vermi. O zaman Milli Eitim Bakan Reit Galip Bey, beni makamnda kabul ederek bana snavdaki baarmdan ve Atatrkn takdirini kazanm olmamdan dolay bir tebrik mektubu verdi ve yksek renimine ilikin bir plannn olup olmadn sordu. Ben kendisine su mhendisi olmak istediimi syledim. Fakat o bana daha geni bir kltr taban zerine oturan bir alan semenin daha uydun olacan syleyerek, bana tarihi olmam nerdi ve bunda biraz srar etti. Ben asl ilgi alanmn fizik olduunu fakat tarihi de sevdiimi syleyerek konu zerinde biraz dneceimi ve annem ve babamla da konuyu konuup danmak ihtiyacn duyduumu syledim. Bu arada Milli Eitim Bakanl bu konuya ciddiyetle eilmi ve tarih ile fen konularn bir araya getiren bir alan olarak, benim iin bilim tarihinin uygun bir meslek olabileceini dnm. Mesele bu ekilde bana intikal edince ben de konuyu ciddiyetle zihnimde toparlamaya altm.
Ben Franszcadan izlediim baz kitaplarmda bilim tarihi ile temasa gelmitim. A. Cuvillierin lise son snflar ve niversiteye hazrlk snflar iin yazd Mantk ve Genel Felsefe ile Ahlak adl kitabnn mantk ksmnda bilim tarihine ilikin ok ilgin bahislerle karlam olduum gibi, E. Voisinin liseler iin yazlm ciltlik Cours de Physique adl kitabnn blm sonlarnda verdii tarih metinler de beni ok ilgilendirmiti. Bu itibarla, bilim tarihini kendim iin ekici bir alan olarak dnmekte ok glk ekmedim.
O yllarda bilim tarihi konusu nemlice bir kprdanma hareketine sahne olmakta idi. Amerikann Harvard niversitesinde bilim tarihi alan bu sralarda belirginlik kazanmakta ve bu almalarn odan George Sarton adl bir profesrn faaliyetleri oluturmakta idi. Bu faaliyetten bizim o zamanki Milli Eitim Bakanlmzn ve yeni kurulmu olan Trk Tarih Kurumunun sekin mensuplarnn da haberi varm. Bu itibarla konuyu biraz derinlemesine incelemek de benim iin mmkn oldu. Bu arada George Sartonun karmaya balad Introduction to the History of Science (Bilim Tarihine Giri) adl kitabn yaynlanm olan birinci cildini Trk Tarih Kurumunun Ktphanesinde gzden geirme frsatn da buldum ve bilim tarihini meslek setiim ve yarma snavn kazandm takdirde Sartonun yannda renimimi srdrebileceim de bana sylendi. te btn bunlar, benim bilim tarihini meslek olarak sememin yolunu am oldu.
Bylelikle, Atatrkn snavma gelmesi benim hayatmn seyri zerinde byk bir etki yapm oldu. Atatrk hepimizin yaamna yeni bir yn vermi bir kiidir. Fakat benimki daha kiisel ve zel trden bir etki oldu. Atatrk snav ie karm olmasayd su mhendisi olacaktm. Elbette ki o saha da ok nemli ve yararl bir meslei temsil ediyor. Fakat ben bilim tarihini ve niversite hocal mesleini semi olmaktan ok memnunum. Bunda hibir zaman en kk bir phem de olmad.
Bilim tarihi konusu milli kltrmzn zenginlemesi asndan bizim iin olaanst nemde bir konudur. Kltr daarcmzn byle temel nemde bir kltr gesi ile beslenip gelitirilmesinin Atatrk ilke ve dnceleri ile tamamiyle uyumlu ve ahenkli olduunda hi phe yoktur.
nsann en gerek yol gstericisinin bilim olduunu ve Trk Milletinin uygarlk ve ilerleme yolunda gsterecei byk baarlarda kafasnda ve elinde tuttuu mealenin bilim olduunu ve olmas gerektiini syleyen Atatrk, eitimimizin bilim zihniyeti iin zafer yollarn aacak mahiyet ve dorultularda vurgulanmasna byk nem vermi ve bu amaca ulalmas iin belirgin bir zen gstermitir. Bu itibarla, son yllarda felsefe gibi kkl bir disiplin yannda liselerimizin mfredat programlarnda bilim tarihine de yer verilmeye balanm olmasnn ok olumlu ve memnuniyet verici bir gelime olarak kabul edilmesi gerektiine bu vesile ile iaret etmeyi yararl buluyorum.

, Ankara Erkek Lisesini 1933 ylnda Haziran dneminde pekiyi dereceyle ve birincilikle bitirdi. Ayn yl Milli Eitim Bakanl (Maarif Vekaleti)nn yurt dna renci gndermek iin at snav kazanarak nl Harvard niversitesinde Bilim Tarihi Blmnde yksek renimini yapmak zere Amerika Birleik Devletlerine gnderildi. Columbia ve Cornell gibi baz niversitelerde yaz renimine de katlarak, 1942 ylnda Harvard niversitesinden doktora derecesi ald. Tezinin konusu slam Dnyasnda Bilim Kurumlardr. Bu doktora Harvard niversitesinde ve bilindii kadaryla da dnyada bilim tarihi dalnda verilen ilk doktora derecesidir. Saylnn Harvarddaki eitimi, yatay ihtisas alan olarak slam Dnyas ve dey ihtisas alan olarak da fizik tarihi konularn kapsyordu. nn doktora almasn, ad geen blmn bakan, nl bilim tarihisi Prof. Dr. George Sarton (1884-1956) ynetti. Sayl, hocas George Sartonn dnyada bilim tarihinin bamsz bir akademik disiplin olarak resmi bir statye kavumasnda byk rol olduunu vurguluyor. Sarton, Saylnn mesleki formasyonunda ok derin etkiler yapt. kisi arasnda balangtaki hoca-renci ilikisi, zamanla iki byk bilim tarihisi ilikisine dnerek karlkl sayg duygularyla yaamlarnca srd.

, ABDde srekli olarak on yl kald. Ablas Piraye Arcanl, o yllarda uak ile gelip gitmek yoktu ve tatillerde slaya gitmek adeti de yoktu diyor.

Dr. , 1943 ylnda, Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Felsefe Krsne lmi yardmc olarak tayin edildi. Askerlik grevi nedeniyle bir sre akademik yaamna ara verdikten sonra 1946 yl sonunda ad geen fakltenin Felsefe Krssne Bilim Tarihi Doenti olarak atand. 1952 ylnda Bilim Tarihi Profesrlne ykseldi ve ayn yl Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Corafya Fakltesinde kurulan Bilim Tarihi Krssne bakan olarak atand. 1958 ylnda Ordinarys Profesrle ykseldi. 1974 ylnda Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Felsefe Blm Bakanlna seilen Ord. Prof. Dr. , bu grevini 1983 yl banda ya haddi nedeniyle emekli oluncaya dek kesintisiz srdrd. Emekli Ord. Prof. Dr. 1984 ylnda kurulan Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Atatrk Kltr Merkezine bakan olarak atand. Bu son grevini de tam bir liyakatla yapmaktayken 16 Eyll 1993 tarihinde ya haddi nedeniyle emekli oldu.

Sayl, 1947de Trk Tarih Kurumunun tam yeliine seilmitir. 1957de Uluslararas Bilim Tarihi Akademisinin muhabir yesi, 1961de ayn akademinin tam yesi olmu ve 1962de yllk bir dnem iin bakanln yapmtr. Trk Ktphaneciler Derneinin eref yesi olmu, Trk tarih Kurumu Ortaa ubesinin bakan olarak da birka yl hizmet etmitir.

Bilimle uramay bir yaam biimi olarak seen bu deerli, zverili bilim adam; son yllarnda bbrek, kalp ve cilt rahatszlklaryla uramak zorunda kalm, henz bir aylk olan emeklilik hayatna intibak ediyorken 15 Ekim 1993 Cuma gn leden evvel saat 10.30 sularnda evinin nndeki sokakta geirdii kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi 18 Ekim 1993 tarihinde Ankara-Cebeci Asri Mezarlnda topraa verildi. Bilim ve kltr dnyamzn bu byk kayb, basnmzda, radyo ve televizyonlarmzda nemine yaraan biimde ne yazk ki yanstlmad.

Ord. Prof. Dr. , mrnn byk blmn bilim tarihi almalarna bilinle ayran, bu urasndan derin bir zevk duyan, bilim tarihine ilikin birok nemli katk ile lkesinde ve uluslararas bilim ortamnda hakl bir saygnlk kazanm bir kiiliktir. O, anadili olan Trke dnda ngilizce, Franszca, Almanca, Farsa ve Arapa dillerini de ok iyi bildiinden, kaynak yaynlar kavramakta ve yorumlamakta stn bir performans gsterdi. 1952-1953 ve 1956-1957 akademik yllar iinde Amerika Birleik Devletleri hkmetinin ve Ford Vakfnn verdikleri burslarla, ABDnin en zengin kitaplklarnda iki yla yakn sre aratrmalar yapt. Saylnn bu olana en verimli biimde deerlendirmesinde, alt dildeki derin vukufunun etkisi byktr.

nn Trke ve yabanc dillerdeki ok sayda bilimsel yayn (kitap, makale, bildiri) bilim tarihi dalnda kendisine uluslararas n ve saygnlk kazandrmt. Nitekim Harvard niversitesine, State University of New Yorka ve Beyrut Amerikan niversitesine bilim tarihi dersi vermek zere davetler ald ise de, Ankaradaki grev ve sorumluluklar nedeniyle bunlar kabul etmeyi uygun bulmad. Kiilii ve etkinlikleri ile yalnz lkemizde deil, ada ileri lkelerde de kalc bir saygnl hak etmiti. Nitekim eitli tarihlerde birok kez dllendirildi.

Ord. Prof. Dr. nn konuma ve yazlar zengin bir kltr birikimini ak bir surette yanstmaktadr. Metafizik grlerden ve dogmalardan ziyade, zellikle bilim tarihine dayanan dncelere ilgi duyard. Gereki ve sistematik dnce, belirgin bir nitelii idi. Bu nitelikteki sorular da daima iyi karlard. Muhatabn, ekilde nazik, esasta salam bir dnce yapsyla yantlard. Yantlar daima sistematik, tutarl ve doyurucu idi. Aratrmalarnda olabildiince ilk kaynaklara ulamaya, nyargsz ve nesnel (objektif) davranmaya srekli zen gsterirdi. Ele ald konuya stnkr deil, aksine olarak derinlemesine incelemek, dar zamana sktrmamak, dncelerini iyi kristalize ederek kaleme almak, onun dikkati eken zellikleridir. Yaptlar titiz bir almann rn olduklarndan, sonraki basmlarnda szck deiiklii bile yapmamay adeta ilkeletirmiti. Bilim etii (ahlak), onun dncelerinde ve davranlarnda saygn bir konumdayd.

, sadece bilgin olarak deil, ayn zamanda dnr ve bilge nitelikleri ile de sekin bir kiilie sahiptir.

Ord. Prof. Dr. , bilim tarihi aratrmalarn kesintisiz srdrrken yksekretimimizde bilim tarihini, bamsz bir akademik krs biiminde resmi bir duruma kavuturup yerletirmekte nc hizmetleri gerekletirdii gibi, bilim tarihilerimizi yetitirmekte de yllarca sren zverili bir emek verdi. Nitekim tannm bilim tarihimiz Prof. Dr. Sevim Tekeli (d. 1924), hocas Sayly, stn bir bilim adam, deerli bir retmen, bir bilge olarak niteliyor ve emekli olan Saylya yle sesleniyor:
Sayn hocam, Trkiyede, Fakltemizde, ilk Bilim Tarihi Krssn kurduunuz ve yrekten inandnz Trklerin, yzyllar boyu bilime yapm olduklar byk katklar ortaya karma aratrmalarnda yeni bir r atnz. (...) Uygarln temel elerinden biri, daha dorusu, insann en stn baars bilimsel almalarda yansr. ok parlak olan Trk tarihinin bu en nemli ynn, Dnya Bilim Tarihilerinin vg ile sz ettiklerine defalarca tank olduum, pek ok rneklerle sergilediniz ve aydnlattnz (...). Sayn Hocam, grev bilinciniz, derslerinizdeki ciddiyetiniz, bir retmen olarak zamannz ve bilginizi rencilerinize aktarmaktaki zveriniz her trl vgnn stndedir. Bilimsel aratrmada kl krk yararcasna gstermi olduunuz titizlik, olan olduu gibi sergilemekteki objektifliiniz hepimize rnek olmutur. Bilim Tarihine yapm olduunuz katklarnz Dnyada olduu kadar Trkiyemizde de takdirle karlanmtr ve karlanacaktr.

Tp tarihimiz Prof. Dr. Aykut Kazancgil ise Ord. Prof. Dr. nn mesleki alandaki hizmetinin temel zelliini yle belirtmektedir:
1. Sayl, memleketimizde Bilin Tarihini meslek olarak seen ve bu konuda doktora yapan ilk kiidir.
2. Uzun yllar Ankara niversitesi, Dil Tarih-Corafya Fakltesinde retim yesi olarak alm, bilim tarihi dalnda geni bir kadro yetitirmitir.
3. Yaynlar ile Trk Bilim Tarihini dnyaya tantmtr.

stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Bilim Tarihi Blm Bakanl, slam Tarih Sanat ve Kltr Aratrma Merkezi Genel Direktrl yapm, Trk Bilim Tarihi Kurumu kurucu bakan ve 28.12.2004ten itibaren slam Konferans rgt Genel Sekreteri olan Prof. Dr. Ekmeleddin hsanolu ise Ord. Prof. Dr. y, Trk Bilim Tarihinin nc ve deerli ismi Hocamz diyerek anyor. Prof. Dr. hsanolu, Trkiyede bilim tarihi almalarnn, temelde etkenine bal olarak, merhalede incelemenin doru olabileceini ifade ediyor: ncesi almalar, Sayl dnemi ve Sayl sonras dnem. hsanolu, akademik hayatmzda Ekolnn kurulmu olmasnn nemini de belirtmektedir.

, laik ve demokratik Cumhuriyetimizde, lkemize hizmet etmekten onur duyan bir vatandamzd.

Atatrk gereini, Atatrkln zn, Aydnlanma Hareketimizi, en doru biimde kavram ve anlatm insanlarmzdan biri dr. Atatrkn Hayatta en hakiki mrit ilimdir zdeyiini, balk olarak da kulland bir kitabnda tam bir yetki ile yorumlad. Birinci basks 1948 ylnda yaplan bu kitap, bilimi btn boyutlar ile inceleyen Trke yaynlarn en nemlilerinden biri olma niteliini korumaktadr. Bu konuya verdii nemi ve emei yanstan birok esere imzasn atmtr.

y Atatrke balayan dnsel temel eler, Trk ulusuna ve Trkiyeye tkenmez sevgisi ile bilime ve akla sarslmaz gvenidir. O, Trkiyeye ve ulusuna olan sevgisini eylemiyle kantlad.

Sayl, Atatrkn manevi miraslarndan biriydi.

Sayl, yukarda ad geen eserinde yle diyordu: Bilim uygar dnyann belkemiidir ve uygarlkta en ok ilerleyen toplumlar bilime en ok bel balayanlar olacaktr. nsan kafas doann bildii en gr, en dourucu ve en verimli enerji kaynadr. Gerekten insanda harcanan zihinsel enerji ile elde edilen sonular birbirleri ile kyas kabul etmeyecek derecede farkl olabilmektedir. Kafas sayesinde insan ok eitli ve engin baarlar gstermitir. Bunlarn en gze arpan ve en gz kamatran de kukusuz ki bilimdir.

Saylnn Atatrkn huzurundaki olaanst baars, aslnda akl yeteneinin kantlanmasnn bir rneidir. Atatrk onun akl gcn takdir ederek, bilime ynelik geliimi iin olanak salanmasnda etkili oldu. O da bu olana tam deerlendirdi ve baarsn lkesine ve bilim dnyasna yanstt.

Ord. Prof. Dr. nn sekin bir nitelii de, Dou ve Bat dillerine vukufu, kavray glendike, anadiline yani Trkeye de giderek artan bir ilgi gstermi ve bilinli bir emei srekli vermi olmasdr. Bunun en belirgin kant, editr olduu Bilim Kltr ve retim Dili Olarak Trke isimli yayndaki ayn adl makalesidir. Bu kapsaml ve ok nemli yaynda, Trkenin geliimini aklayan Sayl, Bat ve Dou dillerinin ok sayda szcklerine Trke karlklar da nerdi. Onun bu saygdeer emei, dilimize hizmet edecekler iin gelecekte de byk deerde olacaktr. Bir yabanc terimin Trke karlnn bulunmasnda, Trkeyi ve o yabanc dili ok iyi bilmek yetmemekte, ayn zamanda ilgili konuyu yeterli dzeyde bilmek de gerekmektedir. , kiiliinde bu niteliklerin tmn eksiksiz biimde toplam bir akademisyendi. O, karlklar hi bulunmam yabanc szcklere ve anlam karklklarna yol aabilen terimlerimize Trke yeni karlklar bulup, bunlarn aklamalarn yapt. Matematik, fizik, felsefe gibi deiik bilgi dallarn ilgilendiren bu almasnda, eanlaml, yakn anlaml Trke szckler treterek, dilimizi zenginletirmede nemli bir kltrel etkinlikte bulundu.

, mzie ve gzel sanatlara duyarl bir insan olarak, keman ve resim sanatyla amatrce almalar yapt. Resim sanatnda kuru kalem tekniini sevmi ve baarl almalar ortaya koymutu.

Ald dller ve Onur yelikleri;
1- 1973 Ylnda Nikola Kopernikin doumunun beyznc yldnm vesilesiyle Trke (Kopernik ve Antsal Yapt, 1973) ve ngilizce (Copernicus and his Monumental Work, 1973) iki yaynndan dolay Polonya Hkmeti tarafndan Kopernik Madalyas verildi.
2- Trkiye Bilimsel ve teknik Aratrmalar Kurumu (TBTAK) 1977 Hizmet dl verildi.
3- 1981 Ylnda stanbul Teknik niversitesi Bilim ve Teknoloji Tarihi Enstitsnn Onur Berat verildi.
4- 1989 Ylnda Die Deutsche Morgenlandische Gesselschaft (Alman Doubilimciler Dernei) Onur yeliine seildi.
5- 1989 Ylnda Trk Ktphaneciler Dernei Onur yeliine seildi.
6- 1990 Ylnda Ankara-Atatrk Lisesi Eitim Vakf Onur Kurulu yeliine seildi.
7- UNESCO Paris Merkezinin hazrlatt Orta Asya Uygarlklar Tarihi isimli dizinin hazrlanmasnda grevli Uluslararas Editrler Komitesine seilen Ord. Prof. Dr. ya, -kendi uzmanlk alanyla ok ilikili olan ciltlerini tamamlamas nedeniyle-, UNESCO Genel Merkezi tarafndan 1990 ylnda Pandit Nahru dl verildi.
8- Trkiye lim ve Edebiyat Eseri sahipleri Meslek Birlii (LESAM) 1993 Hizmet eref dl verildi.

Ord. Prof. Dr. nn yaynlar, nitelik ve nicelik bakmndan olaanst bir almay yanstan rnlerdir. Yaynlar, Trke, ngilizce, Arapa ve Farsa dillerinde olup; kitap, bildiri, aratrma yazlar ve makalelerden olumaktadr. Biz burada ok retken olan Saylnn sadece telif ve editr olduu kitaplarnn knyelerini vermekle yetineceiz.

Telif kitaplar
1. Copernicus and His Monumental Work.Ankara: Turkish Historical Society, 1973.
2. Abdlhamid bn Trkn Kat Denklerde Mantk Zaruretler Adl Yazs ve Zamann Cebri (Logical Necessities in Mixed Equations by Abd Al Hamid Ibn Turk and the Algebra of his Time).2. bs.Ankara: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Trk Tarih Kurumu, 1985. (1. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1962)
3. Ortaa Bilim ve Tefekkrnde Trklerin Yeri.-- Ankara: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Atatrk Kltr Merkezi, 1985.
4. The Observatory in Islam.2nd ed.Ankara: Turkish Historical Society, 1988. (1. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1960)
5. Hayatta En Hakiki Mrit limdir.3. bs.Ankara: Kltr Bakanl, 1990. (1. bs.Ankara: Milli Eitim Bakanl, 1948.), (2. bs.Ankara: Gndoan, 1989).
6. Msrllarda ve Mezopotamyallarda Matematik, Astronomi ve Tp.3. bs.-- Ankara: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Atatrk Kltr Merkezi, 1991. (1. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1966), (2. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1982)
7. Ulu Bey ve Senerkanddaki lmi Faaliyeti Hakknda Gyaseddin-i Kainin Mektubu.3. bs.-- Ankara: Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Atatrk Kltr Merkezi, 1991. (1. bs.-- Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1960), (2. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1985)
8. Trkler ve Bilimler.stanbul: Basn Yayn Genel Mdrl, 1976 (Trke, ngilizce, Franszca ve Arapa yaynlanmtr)

Editr olduu kitaplar
1. Eb Nasri Farabnin Hal zerine Makalesi = Farabs Article on Vacuum.Ankara: Trk tarih Kurumu, 1951 (Prof. Dr. Necati Lugal ile birlikte yazlmtr), (Arapa metin, Trke ve ngilizce tercme), (2. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1985)
2. Nikola Kopernik (1473-1973).Ankara: UNESCO Trkiye Milli Komisyonu, 1973.
3. Bilim, Kltr ve retim Dili Olarak Trke.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1978 (2. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1994), (3. bs.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 2001)
4. Beyrunye Armaan.Ankara: Trk tarih Kurumu, 1978.
5. bn Sin, Doumunun Bininci Yl Armaan.Ankara: Trk Tarih Kurumu, 1984.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Uurlu, Mehmet Cemil: Byk Bir Bilim Tarihisi Ord. Prof. Dr. , Erdem Dergisi, c. 9, No. 26 (1996), s. 453-481.

Sayl, Aydn; ev. Melek Dosay: Profesr nn Ksa Biyografisi ve Bilimsel Faaliyetleri, OTAM : Ankara niversitesi Osmanl Tarihi Aratrma ve Uygulama Merkezi Dergisi, s. 5 (1994), s. 575-595.
Sedat Aksoy Ktphaneci
stanbul niversitesi Merkez Ktphanesi

Bu biyografi (aydn sayl) 3749 kez okundu.

Biyografi: aydn sayl Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.