Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


aydn bolak kimdir ? aydn bolak biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
aydn bolak

Ad Soyad : Ahmet
Doum tarihi : 13.08.1925
Doum yeri : Balkesir
Meslei : Hukuku - adam
Mezun olduu okul : st. nv. Hukuk Fakltesi
E-Mail : ahmet@aydinbolak.com
internet adresi: www.aydinbolak.com
Einin ad : Aye Selma
ocuklar ve doum tarihleri : Halil Doan 1961


13 Austos 1925 ylnda Balkesir'de dodu. Istanbul niversitesi Hukuk Fakltesi'nden mezun olduktan sonra Balkesir'e maiyyet memurluu, kaymakam vekillii, kaymakamlk ve avukatlk yapt. Hrriyet Partisi kurucular arasnda yer ald ve CHP Balkesir milletvekili olarak 1961-1965 yllar arasnda parlamentoda bulundu.Vakflarn yeniden kurulmasn salayan 903 sayl kanunu o teklif etti. Uzun sre Trk Petrol Holding Ynetim Kurulu Bakanl yapt bilahare ayrld.Hayrsever ve medeniyet gr olan bir insan.

Trk Eitim Vakf, Trkpetrol Vakf, Gs Cerrhisi Vakf, TSEV-Trkiye nc Sektr Vakf, TEMA Vakf, stanbul Trafik Vakf, Trk Msksi Vakf gibi ok sayda vakfn kurucu ve yneticileri arasnda bulunmaktadr.
1965'den sonra ticr ve sn alanlara girmi ve bata petrol, turizm, gemi in, nebat yalar ve gda gibi konular olmak zere ok sayda irkete kurucu, hissedr ve ynetici olmutur.Ahmet evlidir, bir oul, iki torun sahibidir.

ESERLER
Hayatn rettikleri, Hayatn in, Yz Yln Yetmibe Yl


'tan Bir Televizyon Sohbeti

KAYBEDLMEMES GEREKEN DEERLER

nsan hayatnda, kaybedilinceye kadar kymeti anlalmayan deerler var. Bu deerleri kaybettiimiz zaman eyvah! diyoruz ama, geri getirmek mmkn olmuyor. Bunlardan biri salk, biri servet, biri sevgi ve bir dieri de hrriyet...
nsanlar salkl doup salkl yaamaya devam ederlerken, salklarnn hi bitmeyeceini sanarak onu diledikleri gibi harcar, yasak olan hereyi yaparlar. Mesel, "terliyken souk su imeyin dersiniz, ierler!.. "Hastalarn yannda dikkat ediniz, mikrop almaynz dersiniz, "bana birey olmaz! derler. "Keyif verici zehirlerden, alkolden, ttnden uzak durunuz" dersiniz, "bunlar sizin hayatnz iin zararldr, hayatnz ksaltr dersiniz, "adam sen de, bak 80 yana gelmi hl sigara iiyor!.." derler ve kendilerine uygun misller bulup sizi cevaplarlar.

Ama insanlarn ou, bu suistimallerinin sonunda hayatlarnn en gl deeri olan salklarn kaybederler. iten gemitir.. Artk eyvahlar sal yerine getirmez. Ne kadar yansanz-yaklsanz, salk kaybedilmitir. Artk insan tedviye ve bakalarnn bakmna muhta hle gelmitir.

Bilhassa son zamanlarda tahribtn geni lde duyduumuz kokain, eroin, esrar veya birtakm haplar, insan hayatnn en nemli salk merkezi olan beyin zerine tesir ederek insan insanlktan karan ve zell, kepze hle dren nesnelerdir. Ama biliyorum ki Trk Genlii bu pis alkanlklardan uzak duracaktr.

Yce Kannnin, hepinizin bildii bir beytiyle devam edelim:

Halk iinde mteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes shhat gibi!.

Diyor ki; halk katnda sorsanz, en byk varlk, en byk nesne devlete sahip olmaktr. Halbuki cihanda asl saadet, salkl bir nefes alabilmektir. Onun deerini ancak, hasta olup o nefese muhta kald zaman anlar insan.
Sevgili Seyirciler.. Saln deerini kaybetmeden anlamak gerekir. Dikkatli insanlar, herkesin imrendii bir hayat yaayarak hayatlarnn sonuna ularlar. Ama salklarna dikkat etmeyerek onu suistimal edenler genellikle dostlarn zerler, dmanlarn sevindirirler ve hastalklarn penesinde urarlar.
***
nsann kaybettii zaman yand bir baka deeri de servet dir. Kendi kazanmayp ailesinden intikal eden servet sahibi insanlarn ou, alnterleriyle, emekleriyle biriktirmedikleri iin, servetlerinin bitmeyeceini zannederler. Onun iin de har vurup harman savurur, israf iinde yaarlar. Makl hibir harcamalar yoktur. Onlar iin hayat o gn mesut olmakdr. O bir gn mesut olmann pahas ne olursa olsun onu harcamaya hazrdrlar. Bunlar, servetlerini kaybetmeye namzet insanlardr.

Akll insanlar servetlerini korurlar ve onu, kendileri yemek iin deil, dier insanlarn hayrna kullanmak iin biriktirirler. Bu kiiler insanln hayrl unsurlardr. Yni, En hayrl insan dier insanlara hizmet eden insandr kaidesine uyan kimselerdir. Hergn baklava yemesi mmkn olan kiinin stelik sal da bozulur! Halbuki onu ll yedii gibi servetini de ll harcarsa, kalan serveti birok a insan doyurabilir, birok fukarnn i kurmasn salayabilir, birok gen kzn eyizini temin edebilir.. Bylece, etrafnda sevgi hlesi yaratarak, servetini Allahn emrettii gibi hayr yolunda kullanr ve mrn tamamlayp huzur iinde dnyaya ved eder. Dierleriyse, serveti eritmenin zilleti iinde, cemiyette itibarlarn kaybetmi olarak yaarlar.
***
Kaybedildiinde bedbaht olunan bir baka ey, hrriyet dir. Amerikan stikll Beyannamesi ve Anayasasnda yle der:
"Allah, insanlara doduu andan itibaren, vazgeilmez, terkedilmez, devredilmez birtakm haklar bahetmitir. Bunlar yaama, dnme, serbest hareket etme ve birbirlerinin haklarna riayet ederek toplulukla yaama gibi haklardr..
Bu hrriyetler insanlar iin hayatn bir parasdr. nsan hrriyetsiz tasavvur etmek mmkn deildir. Hrriyet, insan aklnn mahsuldr.

Hrriyet nasl kaybedilir?.. Bir insann hrriyetini kaybetmesi iin, o insann evvel topluma kar vazifelerini yapmamakta direnmesi gelir. Hrriyet byle kaybolmaya balar. Kiinin, toplumun inanlarnn aksine toplumu zorlamas da, nce kendi hrriyetini kaybetme sebebidir. nk bu hrriyetin iinde dnce hrriyeti vardr, yaama hrriyeti vardr, teebbs hrriyeti vardr ve bu hrriyetin iinde, bir toplumda itibarla gezip dolama, yazma, konuma hrriyeti vardr.. nsanlar bu hrriyetlerini, tiranlarn, despotlarn zulmne hareketsiz ve sessiz kalmakla kaybederler!..

Hrriyetin kaybedildii en klasik hl hapishne veya akl hastnesidir. Kii buralarda kendisini dier insanlardan ayrlm, itibarn kaybetmi, zillete dm ve insan olmakdan uzaklam hisseder. Bylece kaybolan kiiliin geri gelmesi de ne yazk ki gtr.
Kaybolan hrriyetin yeniden elde edilmesi, byk mcadelelere, sabrl almalara ve insann kaybettiklerini telafi etme kaabiliyetini son noktasna kadar kullanmasna baldr. Hrriyetini tekrar kazanamayanlar insanlk camiasndan silinip giderler. Onlar artk kle dir ve kle muamelesi grrler.
***
Kaybedildiinde ztrab duyulan bir baka deer, sevgi dir. nsan, yaratlmlar sevdii lde sevilen, etrafna sevgi sat lde sevilen ve cemiyete faydal olan bir varlk olarak yaratlmtr. Hi kimseyi sevmeyen, kendi kendisiyle kavgal, fkeli bir insan topluluu dnnz.. Burada sevginin yeri yoktur! Ancak fkeler, kavgalar, devaml mcadeleler vardr.

Bir "kapal rejim dnnz ki, insanlarn birbirlerine kar sevgilerini sylemesi dahi tehlike tekil etsin!.. Kapal rejimde insanlar yava yava makineleirler, dnme kaabiliyetlerini, hissetme kaabiliyetlerini ve sevme kaabiliyetlerini kaybederler. O kadar ki; kadnla erkek arasnda Cenab- Hakkn yaratt o sevgi unsuru bile o toplumda artk maddelemitir. Mterek hayat, otelde geirilen hayat gibidir.. Ailenin mterek sevgi mevzu olan bir ocuk yoktur! nk ocuk, istedikleri an birbirlerinden geri dnebilme kapsn kendilerine ak brakmak isteyen insanlarn ayakba olarak grnr. O sebeple, evlerinde, bir otel odasnda bulumu gibi bir yaarlar ve sonra birgn birbirlerini brakp giderler!.. Sevgiyle, saygyla ve birbirlerinin htralaryla hibir irtibatlar olmayan, det ot gibi yaayan insanlardr

Toplum iinde yaayp da toplumunu sevmeyen, devletini sevmeyen, aile iinde sevgisini izhar edemeyen, sevgi ban kuramayan kii ya da kiiler, doularnda Allahn onlara verdii sevgi kaabiliyetini kaybettikleri zamanki bedbahtlklarn dahi idrak edemezler. Neyi kaybettiklerini bilemezler..

ki ayr kii dnnz: Birisi sevgi dolu, herkese glcklerle selm verip, selm almaktadr.. Dieriyse sevgiden habersiz, evreye nefretle bakan abus ehreli, nobran m nobran!.. Bu kiinin arkasnda kimseyi gremezsiniz. Sevgi dolu insan ise etrafnda birok sevenle birlikte grrsnz. yi gnnde de kt gnnde de sevenleri onun yanndadr. O da, iyi veya kt gnlerinde btn insanlarn yannda sevgiyle vardr. Yunus Emre ne diyor:

Akszlara verme t,
dnden alr deil.
Aksz dem hayvan olur,
Hayvan t bilir deil!

Yunus, olma chillerden,
Irak olma ehillerden,
Chil ne var, mmin ise
Chillikden kalr deil!

Bu szleri biraz aarsak: Bir kimsede ak unsuru, sevgi unsuru yoksa, ona t vermeye gayret etme nk dn alamaz, bouna urama. nk, sevmesini bilmeyen, insan deildir, o bir hayvana benzer. Sevgi hayvanla insan ayran bir unsurdur. Akl gibi. Onun iin aksz dem hayvan olur, hayvan da t bilmez! Onun gibi, sevgisiz insana nasihat etmenin bir mns yoktur Yunus, chillerden olma. Bilenlerden de uzak durma, onlarla beraber ol, beraber dn.nk chil, mmin de olsa, onun cehleti sevgiyi nleyecektir. Onun man dahi chillikten kurtulup sevgiye dnmesini salayamaz

Aziz Seyirciler!
Bunlara daha birtakm deerlerimizi ilve edebiliriz. Ben, kaybettiimiz zaman ztrbn yaayacamz balca drt deeri anlatmaya altm. Eer insanlarn tamam bu drt deere sahip olmasn biliyorlarsa toplum ancak o zaman mutlu olur ve ayakta kalabilir.
Mutlu toplumun yaratt devlet ve politikaclar da, sevmesini, saymasn, saln deerini ve kendi saln kullanmada iyi rnek olmasn bilir. Bir esrarke politikac ya da retmen dnnz.. Ve sonra onu rnek adam olarak gstermeye alnz!..
Herkesin ve zellikle ocuklarmzn, salklarn, servetlerini, sevgilerini, hrriyetlerini gayet kskanlkla korumalarn diliyorum. Bylelikle Trkiye daha mesut insanlarn yaad bir lke olacaktr. nk; saln-servetini-sevgisini-hrriyetini iyi kullanan insanlarn kurduu devlet gl olur.

24/06/1997

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dualarla uurland
Zaman 30.07.2004

adam, hukuku ve birok vakfn kuruculuunu yapan Ahmet , son yolculuuna tekbirlerle uurland.
Sal gn hayatn kaybeden Bolak'n cenaze namaz dn Tevikiye Camii'nde ikindi namaznn ardndan klnd. Cenaze trenine ei Aye Selma Bolak, olu Halil Doan Bolak ve vey olu Varol Derelinin yan sra i ve siyaset dnyasndan ok sayda tannm isim katld.

Ei ve ocuklar cami bahesinde taziyeleri kabul etti. ok uzun taziye kuyruklar olutu. kindi namaz kalabalk bir cemaatle klnd. Camide yer kalmaynca birok kii darda saf tuttu. Namazn ardndan imam, 'n yapt hizmetleri anlatt. Bolak'n bayraa sarl tabutu tekbirlerle cenaze arabasna kondu.

Osmanl tarihi uzman ve Hollanda Rotterdam slam niversitesi Rektr Prof. Dr. Ahmet Akgndz, Gaziantep'te lise son snfta okurken, bir tandnn referansyla Bolak'n, eitimini srdrmesine yardm ettiini syledi. Akgndz, hukuk ve ilahiyat fakltesini okumasnda ve Amerika'da bir yl misafir retim grevlisi olarak grev yapmasnda merhum iadamnn byk katks olduunu belirtti. Akgndz, Bolak'n CHP milletvekillii yapt dnemde Medeni Kanun ierisindeki Vakflar Kanunu'nun karlmasn salayarak Osmanl miras vakflarn ilk avukatln yaptna dikkat ekti.

'n en dikkat eken zelliklerinden biri de tesbih koleksiyonu yapmasyd. Kapalar'da kendi el ii tesbih satan Mustafa nal, iadamn 25 senedir tandn ve kendisinden orijinal ve gzel tesbihleri aldn syledi.

Devlet eski bakanlarndan Hsamettin zkan, Bolak'n yeri doldurulamayacak, ok deerli bir insan olduunu sylerken, Trk Petrol Vakf Genel Mdr Uur Derman, Aydn Bey maddiyat ayann altna ald. Paylamay ok seviyordu. eklinde konutu. Marmara Grubu Vakf Bakan Akkan Sver, Trkiye'de vakf niversitelerinin ayakta kalmasna 'n byk emeinin bulunduunu ifade etti. TEMA Vakf Bakan Nihat Gkyiit de Trk insannn deerlerini ve hedeflerini ok iyi bilen Bolak'n bu gzellikleri iinde barndran vakflarn kurulmasnda grev aldn syledi. stanbul Kltr leri Daire Bakan ve yazar skender Pala, Bolak iin, Btn mrmn ekillenmesinde nemli grevler stlenmitir. Bizim neslin yetimesinde bir k ve aydnlk olarak nmzde durdu. Alperen kelimesini yontsak heykel olarak kard. deerlendirmesinde bulundu. Bolak'n binlerce genci yetitiren milli manevi deerlere sahip kii olduunu vurgulayan yazar Mustafa Miyasolu da Alperen sfatn tayan gnmzn Horasan dervileriydi. dedi.

ve siyaset dnyas cenazedeydi

'n cenazesinde bir araya gelen i ve siyaset dnyasndan tannm simalardan bazlar yle: adamlar Asm Kocabyk, Faruk Sren, Trk Petrol Vakf Genel Mdr Uur Derman, eski bakanlardan Hsamettin zkan, Aydn Gven Grkan, TEMA Vakf Bakan Nihat Gkyiit, TEMA Vakf kurucularndan Hayrettin Karaca, Sabanc Holding st dzey ynetecisi Celal Metin, Ylmaz Ulusoy, slam Konferans rgt Genel Sekreteri Ekmeleddin hsanolu. Cenazede taziyeleri kabul eden merhum iadamnn ei Selma Bolak'n zgn olduu gzlendi (kk resim).
Bu biyografi (aydn bolak) 2456 kez okundu.

Biyografi: aydn bolak Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.