Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ata terziba kimdir ? ata terziba biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ata terziba

/avukat/yazar/
Irak Trkmenleri arasnda dil, edebiyat ve folklor aratrmalar yapt. 1924 senesinde Kerkkte dodu. Mahalle mektebine verildi, burada Kuran- Kerimi hatmetti.lk renimini 6 snfl Trk mektebinde ta-mamlad. Arapa eitim yapan liseyi bitirdi. Badat Hukuk Fakltesinden 1950 senesinde mezun oldu. Kerkke dnp avukatla balad.Bir kltr adam olan nn yazlar, 1945 ylndan itibaren Beyrutta kan El Edip, Kahirede El-Risale, Ha-lepte El Hadis, stanbulda neredilen Trk Yurdu ve Ankarada kan Trk Dilinde yaynland. Kerkkte neredilen Kerkk ve Afat gazetelerinde yazlar kt. Arapa yaynlanan haftalk Elsakaf el hadise ve Trke yaynlanan Beir adl gazetelerin sahibi idi. 22 Mart 1959 tarihinde tevkif edilince Hille ehrine srgn edildi, serbest brakldktan sonra kltr faali-yetlerine devam etti. nn kaleme ald Kerkk Hoyratlar ve Manileri (3 cilt) adl eseri sahasnda nemli eserler arasnda yer almaktadr. Birinci cildinde, Hoyrat lafznn asl, hoyrat ve manilerin edebi mefhumu, hoyrat ve manilerin mevzuu, Hoyrat ve manilerin edebi mefhumu, Hoyratn musiki bak-mndan mene ve tekml, Tannm hoyrat aranlar gibi blmler bulunmaktadr. kinci ciltte ise 850 civarnda cinasl hoyrat bulunmaktadr. nc ciltte ise 1200 kadar cinassz hoyrat ve mani vardr. 1956 ylnda yaymlanan Kerkk Hoyratlar ve Manileri adl kitabn 1970 ylnda geniletilmi ikinci basks yapl-mtr. nn ayrca Kerkk Havalar, Kerkk Eskiler Sz, Kerkk Az, Trkmen Szl, Kerkk airleri, Nazarat- camia fi tarih el edeb el trki (Trk Edebiyatna Toplu Bir Bak) adl eserleri bulunmaktadr. nn dedesi Abdllatif Efendinin ise Sergzet-i Saadet (Bir Hac Seyahatnamesi) ve Tuhfe i Askeriye gibi kitaplar yaynlanmtr.
Bu biyografi (ata terziba) 2129 kez okundu.

Biyografi: ata terziba Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.