Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


arslan bey kimdir ? arslan bey biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
arslan bey

Arslan Bey 

ARSLAN BEY
Anadoluda Seluklu Sultanln kuran Ouz Trkmenleridir. Bu gn Anadoluyu dolduran Trklerin atalar da Ouzlardr. Ouzlar X. yzylda Mslmanl kabul edince, Trkmen ad ile anldlar.

Ouzlarn ana yurdu, ormanlarla kapl olan Tanr Dadr. Ouzlar bu daa Gkmen Ada derlerdi. Atalarmz Orta Asyada bulunan bu ilk Trk yurduna (Ortaa), dousuna (Hatay), bat illerine de (Horasan) adn vermilerdi. Ouzlar, Orta Elinde 34 boy olarak yaamakta idiler. Sa tarafa den on iki kabileye (Bozoklar), sol taraftaki on iki kabileye (oklar) denilmekteydi. Bozoklar, Ouz Atann (Gnhan), (Ayhan), (Yldzhan) ad oullarndan trediler. oklar ise Ouz Atann (Gkhan), (Dahan), (Denizhan) oullarndan oaldlar.

Ouzlarn oklarndan (Knk) boyu babularndan Seluk, XI. yzylda Byk Seluklu mparatorluunu kurmaya muvaffak oldu. Selukun babas Dakak, Uygur Trkleri lkesinde yaamakta idi. lmnden sonra olu Seluk, Uygur Hkmdar Beyu Hann hizmetine girerek subalk rtbesine kadar ykseldi. Fakat Hann kars, Seluku ldrtmek istediinden, o maiyetindeki Ouzlarla beraber Seyhun Nehri kenarnda bulunan Cent ehrine gelerek yerleti.

Seluk, civarndaki kavimlerle muharebeye girierek az zamanda bir hret kazand. Cesur olduu kadar kuvvetli bir ahlaka da sahipti. Onda devlet kuruculuu vasf da bulunduundan ksa bir zamanda Horasan Elleri Trkmenleri, Selukun etrafnda toplandlar. Selukun han seilmesi hakknda u tarih rivayet vardr:
Gnlerden bir gn, Ouz Beyleri, okdanlklarndan birer ok kartp bir yere toplandlar. Bir ocuun gzlerini balayarak bu oklardan bir tanesini ona ektirdiler. Bu ok, babulardan Seluka aitti. Seluku han setiler. Onu Ouz tresince bir ak keeye oturtup dokuz defa havaya kaldrp ordugahta dolatrdlar. Sonra, nnde diz kp bakr kaplarla kmz itiler. Btn Babular:
Seluk, devletin kutlu olsun! Seni han tandr. Diye and itiler.

Ozanlar kopuzlaryla Ouznameden paralar okudular. te bu suretle Seluk, Seluklu Devletini kurmu oldu.
Selukun (Arslan, Mikail, Musa, Yunus) adnda drt olu vard. Seluk bu oullarndan en fazla Mikaili seviyordu. Mikail bir kale muhasarasnda ehit dt. Bundan sonra Selukun Mikailin oullar olan (akr) ile (Turul)a kar sevgisi fazlalatr. Fakat oullarndan en ulusu Arslan Beydi.

O sralarda Samanoullar hkmdar, Seluktan yardm istedi. Seluk da olu Arslan Beyi bir kuvvetin banda bunlara gnderdi. Arslan Bey, ok cesur ve yiit bir kumandand. Yapt savalarda byk muvaffakiyetler gsterdi. Maverannehirin asayiini bozan kavimleri birer ikier malup ederek sindirdi.
Bir mddet sonra Seluk Han, 1030 tarihinde yz yedi yanda olduu halde vefat etti.
Artk devletin idaresi Arslan Beye kalmt. Fakat Arslan Beyin kuvvetlerinden, o devirde devlet kurmu olan Samanoullar, Karahanllar ve bilhassa Gazneliler korkmaya baladlar.
Gazneli Mahmut, kendi devletine bir tehlike olarak grd Arslan Beyle dostluk iinde geinmenin arelerini aramaya balad.
Bir gn Gazneli Mahmut, Arslan Beye bir eli gnderdi. de bu eliye lazm gelen saygy gsterdi. Eli, Arslan Beye, Gazneli Mahmutun selamn syledikten sonra unlara tebli etti:
Gazne Sultan diyorlar ki, biz daima Hindistana doru sefer ediyoruz. Bize birok Mslman devletler yardm etmek dileinde bulunuyorlar. Hayret ettiim udur ki, hibir gn Seluk Oullarndan bir blk olsun bizimle birlikte cenge itirak etmiyor. Eer sizler de Hindistan seferlerine itirak etme arzusu gsterirseniz, Gazneye gelip benimle grrsnz!.
eliye u sz verdi:
Eer sultannz, biz Seluk Oullarndan faydalanmak arzu ediyorlarsa, biz kavgadan hibir zaman kamayz. Derhal Hint seferlerine itirak ederiz. Bu hususu grmek zere Gazneye geleceim!
Hakikaten, bir mddet sonra, Arslan Bey, yavuz delikanllardan olumu ve her trl tehizat tamamlanm olan 10.000 kiilik Trkmen alay ile Horasandan kalkp bu gnk Kabil ehri civarnda bulunan Gazne ehrine gitti. Gazneli Mahmut bu byk kuvvetin bakentine yaklatn duyunca korktu. Bu kuvvetler, Gazne civarnda ordugah kurup konakladlar. Bundan telaa den Gazneli Mahmut Arslan Beye hemen bir adam ile yle bir haber gnderdi:
Hinde henz bir seferimiz yoktur. Kuvvetlerinizi geri ekiniz Yalnz kumandanlarnz saraymda misafir edeceim.
Arslan Bey, Sultann bu arzusunu kabul ederek kuvvetlerini geri ekip yalnz 300 yiitle Gazne ehrine girdi. Kheylan atlar zerinde birbirinden gzel bu yiit delikanllarn Gazne sokaklarndan geii byk heyecan uyandrd. Ouzlar simaca pek gzel insanlard. Beyaz tenli, al yanakl ve kumral sal, iri vcutlu idiler. Ouzlar, Trk kavimleri iinde en cesurlar ve en zekileriydi. Ouzlarn gzellii dillere destan, hele ahlaklar btn Asya kavimlerince hrmete ayand.
Arslan Bey, yannda olu Kutulmu olduu halde Gazne Sultannn muhteem sarayna gitti. Saray aalar, Arslan karlayarak Sultan Mahmutun huzuruna kardlar.

Bu saray o devirde, dnyann en zengin saraylarndan biriydi. Gazneli Mahmut, saraynda devrinin en yksek alim ve sanatkarlarn toplam, mehur air Firdevs bile Gazne saraynda ehnamesini yazp bitirmiti. Sultan Mahmut, altn bir taht zerinde oturmu, vezirleri de sanda ve solunda el pene divan durmakta idiler.

Arslan Bey, salona girince gayet terbiyeli bir tavrla ilerleyerek eilip yeri pt. Arslann bu terbiyeli hali Sultan Mahmutun ok houna gitti. Bunun zerine Arslan Beye ikramlarda bulundu. Kendi tahtnn yanna altndan bir krs konulmasn emretti. Derhal sultann yanna aln krs konuldu. Gazneli Mahmut, misafirini yanna oturttu. Bir mddet Arslanla grtkten sonra dernek kurulmasn emretti. Birok vezirler ve aalar yerlerine oturarak, divan toplants yapld. Gazneli Mahmut, Arslan Beyin de bu dernekte bulunmasndan dolay holand. Biraz sonra Gazneli Mahmut, sekin misafirine dnerek dedi ki:
Eer ihtiyacmz olursa bize ne kadar askerle yardm edebilirsiniz?
Arslan Bey, yannda bulunan okdanlktan bir ok kartp Sultana gsterdikten sonra:
Her zaman bu oku oymama gnderirseniz size derhal 10,000 sipahi gnderebilirim! diye cevap verdi.
Bu vaadden son derece bahtiyarlk duyan Sultan:
Tekrar asker istersem?
Diye sordu. Arslan ikinci bir ok kard:
Bu ok da 10,000 askere muadildir.
Sultan Mahmut hayretle:
Daha istersem? diye sordu.
Arslan Bey, bir nc ok kard:
Bu da 10,000 askere iarettir.
Sultan Mahmutun gzleri ald ve divanda bulunanlar hayretlerini gizleyemediler. Sultan Mahmut misafirini sonuna kadar yoklamak kararnda idi:
Bu askerler kafi gelmezse?
O zaman Arslan Bey, omuzunda asl olan yay kararak vakur bir sesle:
Ne zaman bu yay oymamza gnderirseniz, dedi; derhal 30,000 asker emrinize gelir!
Bu szleri duyan Sultann tavr derhal deiti. ine bir korku ile beraber bir de kin dt. Dernekte bulunanlarn da tavrlar deiti. Sevgi ile balayan bu grme bir kinle sona erdi. Biraz sonra olu Kutulmuu alarak sultann huzurundan ayrld. Gazneli Mahmut, vezirlerine dnd:
Bir adam ki ok ve bir yayla 60,000 kiiyi silah erzak ve mhimmat ile toplayabiliyor; onu kmsememek lazmdr.
Vezirler hep bir azdan cevap verdiler:
Bu adam, devletimiz iin byk tehlikedir.
Bunun zerine Gazneli Mahmut, hakknda kt eyler dnmeye balad:
Mademki Arslan elimize dmtr; onu sa brakmayalm.
Sultann fikri vezirler tarafndan hemen benimsendi. lerinden biri:
Arslan ve kumandanlarn bir nehre atp boalm! diye bir teklifte bulundu.
nce Gazneli Mahmut, kendisine misafir gelen bir adamn boulmasna rza gstermedi; fakat:
Arslan yakalayp, Hint hududundaki Kalincer kalesine hapsedebiliriz dedi ve gerekli emri verdi. Zavall Arslan Bey, misafir kald bu sarayn altn yaldzl bir odasnda olu ile beraber uykuda bulunuyordu. Sabaha kar birden bire odasnn iine ellerinde kllaryla on tane saray muhafz girerek uykuda bulunan Arslan ve olunun zerine saldrdlar. kisini de kskvrak baladlar.
Arslan Bey, ne olduunu ve neye uradn bilemedi. Tanr misafiri bulunduu bu sarayda bir hyanete kurban gittiini anladysa da i iten gemi bulunuyordu. Gazneli muhafzlar, onu, elleri bal olduu halde, Hint hududundaki bir da zerinde bulunan kaln duvarl Kalincer kalesinin karanlk bir odasna hapsettiler.

Selukun byk olu Arslan Bey, Gazneli Mahmutun hilesinin kurban olarak bu karanlk ta odada mrn tamamlad.
Fakat Trkler, Gaznelilerden bunun intikamn almaya ant itiler. Nihayet Selukun torunlarndan akr ile Turul beyler, Gazneli Mahmutun olu Mesudu Dandanakan sahrasnda malup ederek, Gazneli Devletini tarihten sildiler. Gazneli Mahmut, Arslann olu Kutulmuu serbest brakmt. Kutulmuu da saltanat kavgas yznden Alpaslan ldrtt. Fakat Kutulmuun olu Sleyman, Anadolu Seluklu Devletini kurmaya muvaffak olarak Ouz Trkmenlerinin Anadoluda ebediyen yaamalarn salam oldu.
Bu biyografi (arslan bey) 3665 kez okundu.

Biyografi: arslan bey Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.