Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


alparslan kimdir ? alparslan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
alparslan

Seluklu Devleti hkmdar, Trk milletinin en byk kahramanlarndan. Seluklu Devletinin kurulmasnda nemli rol olan Horasan valisi ar Beyin oludur. 20 Ocak 1029da dodu. yi bir tahsil grd, saysz zafer kazanarak mertlii ve iyi kumandanl ile n sald. Babasnn lmnden sonra Horasan valisi oldu. Amcas Turul Bey, 4 Eyll 1063te ld zaman vasiyeti zerine Seluklu tahtna Alparslann aabeyi Sleyman getirildi, fakat Trk beyleri buna itirazda bulundular ve Alparslan hkmdar tandlar.

27 Nisan 1064te byk bir trenle tahta kt. Amcasnn vezirliini yapan ve Sleymann tahta kmasn isteyen Amidlmlk Kndiriyi azledip, byk bir devlet adam olarak tarihe ad geen Nizamlmlk vezir tayin etti. Bana buyruk beylerle mcadeleye girien Alparslan, hepsini bir bayrak altna toplamay baard. Bylece Seluklu Devleti kuvvetlendi.

1064 ylnn sonuna doru Alparslan, Bizans mparatorluunun zerine yrd. Grcistan zaptetti. syan eden kardei Kavurdu itaate zorlad. 1065te Amuderya rman geti, o blgedeki hkmdarla anlat. Alparslann beyleri, Anadoluda aknlar yapp saysz zafer kazandlar. Seluklu Sultannn gittike kuvvetlenmesi Bizans mparatorluunu telalandrd. mparator Romanos Diyojenes ordusunu toplayp sefere kt. Paluya geldiinde Malatyada brakt ordusunun Trkler tarafndan perian edildii haberini ald. Geri dnmeye mecbur kald.
1070 ylnda , Horasan ve Irak ordularnn banda Azerbaycana girdi, snrdaki kaleleri fethetti. Van glnn kuzeyinden geerek Malazgirt nne vard, kale teslim oldu. Diyarbekir'den Elcezireye girdi, Urfay kuatt. Msrda birbirleriyle mcadele eden Fatmi komutanlar, Alparslan Msr almaya tevik ediyorlard. 1071 ylnda Seluklu ordusu Halepte topland.

n Msr Seferine ktn renen Bizans mparatoru Diyojenes son bir hamle yapmay dnd. Azerbaycana kadar giderek Trk kalelerini zapta ve Trkleri Anadoludan atmaya karar verdi. Rumelide yaayan Peenek ve Ouz Trklerini de ordusuna katt. 13 Mart 1071de 200.000 kiilik Bizans ordusu stanbuldan yola kt. mparator, halkna byk zaferle dnmeyi vad etmiti. Diyojenes ve ordusu yol boyunca katliam yaparak Erzurum yoluyla Malazgirte ulat. Halebi teslim ald srada Bizans ordusunun gelmekte olduunu renen , Msr Seferinden vazgeip kuzeye doru yola kt. Bizans ordusunun harekatn gn gnne haber alarak, vaziyetini ona gre ayarlad. Musul, Rakka, Urfa yoluyla Diyarbekir ve Bitlise ulat. Ordusundan on bin kiilik bir kuvvet ayrp Ahlata gnderdi. Bizans kuvvetleri ile ilk arpma Ahlatta oldu. Bizansllar bozuldu. Buna iyice kzan imparator, Malazgirt Kalesine hcum edip, ierde yaayan kadn-ocuk, ihtiyar ne varsa hepsini ldrd. Malazgirte doru devaml yol alan 24 Austos gn Malazgirtin dousundaki Rahva Ovasna ulat. Ahlata gnderilen kuvvetlerin gelmesi ile ksa bir zamanda karsna kmasna aran Bizans mparatoru da, ordusunu Rahva Ovasnn br tarafnda dzene koydu. Anlama tekliflerinin reddetilmesi zerine sava hazrlklar balad.

26 Austos Cuma gn askerlerini toplayan atndan inerek secdeye vard ve; Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapyor; azametin karsnda yzm yere sryor ve senin urunda savayorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir; bana yardm et; szlerimde hilaf varsa beni kahret! diye dua etti. Sonra atna binerek askerlerine dnd ve; Ey askerlerim! Eer ehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum gklere kacaktr. Benden sonra Melikah tahta karnz ve ona bal kalnz. Zaferi kazanrsak istikbal bizimdir.Bu szler orduyu coturdu. Byk evkle ileri atldlar. son derece kurnazca bir harp taktii planlamt. Hilal eklinde yayd ordusuyla akama kadar Malazgirt meydannda dvt. akna dnen Bizans ordusu, hilalin iine dt. 200.000 kiilik koca ordu perian oldu. mparator esir edildi.

Sultan savatan sonra huzuruna getirilen imparatoru, hi mid etmedii ekilde affetti. Bizans imparatorunun harp tazminat demesi, her yl hara ve ihtiyac halinde Seluklu ordusuna asker gndermesi karlnda bar andlamas yapld. Fakat Diyojenes, stanbula geri dnerken, Bizas tahtnn el deitirmesi, andlamay geersiz kld. da, Seluklu ehzadelerini Anadoluyu fetihle grevlendirdi. Trkler, ksa zamanda Anadoluya hakim oldular.

Sultan , Malazgirt zaferinden sonra 1072 senesinde ok sayda atl ile Maverannehre doru sefere kt. Trkleri bir bayrak altnda toplamak istiyordu. Ordunun banda Buharaya yaklat. Amuderya nehri zerinde bulunan Hana kalesini muhasara etti. Kale komutan, batni sapk frkasna mensup Yusuf el-Harezmi, kalenin fazla dayanamayacan anlad ve teslim olacan bildirdi. Hain Yusuf, n huzuruna karld srada Sultana hcum edip, haner ile yaralad. Yusufu derhal ldrdler. Fakat Sultan da ald yaralardan kurtulamad. Drdnc gn, 25 Ekim 1072 tarihinde; Her ne zaman dman zerine azmetsem, Allah tealaya snr, Ondan yardm isterdim. Dn bir tepe zerine ktmda, askerimin okluundan, ordumun byklnden bana, ayamn altndaki da sallanyor gibi geldi. Ben, dnyann hkmdarym. Bana kim galip gelebilir? diye bir dnce kalbime geldi. te bunun neticesi olarak, cenab- Hak, aciz bir kulu ile beni cezalandrd. Kalbimden geen bu dnceden ve daha nce ilemi olduum hata ve kusurlarmdan dolay Allah tealadan af diliyor, tvbe ediyorum. La ilahe illallah Muhammedn resulullah!... diyerek ehid oldu. Tahran yaknlarndaki Rey ehrine defnedildi. Yerine olu Melikah geti.
Sultan saltanat mddetince slam dinine hizmet etti. slamiyeti iten ykmaya alan gizli dmanlara ve batni, ii hareketlerine kar ok hassast. Hatta bir defasnda; Ka defa syledim. Biz, bu lkeleri Allah tealann izniyle silah kuvveti ile aldk. Temiz mslmanlarz, bidat nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allah teala, halis Trkleri aziz kld. demiti.

Alparslan, byk tarihi zaferlerinin yansra, medreseler kurmak, ilim adamlarna ve talebeye vakf geliri ile maalar tahsis etmek, imar ve sulama tesisleri vcuda getirmek suretiyle de hizmetler yapt. mam- azamn trbesini, Harezm Camiini ve adyah kalesi gibi pek ok eser ina ettirdi. Zamannda; mam- Gazali, mam-l-Haremeyn Cveyni, Ebu shak e-irazi, Abdlkerim Kueyri, mam- Serahsi gibi byk alimler yetimiti
Bu biyografi (alparslan) 6067 kez okundu.

Biyografi: alparslan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.