Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ali kemal kimdir ? ali kemal biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ali kemal

Ali Kemal 

Gazeteci, yazar, eitimci ve siyaset adam. 1889 ylnda stanbul'da dodu. stanbul'da Mlkiye Mektebi'ne girdi. Drt yllk dnemin son ylnda buradan ayrlarak, Franszca'sn ilerletmek amacyla 1886'da Paris'e gitti. Ertesi yl, Fransa'dan Cenevre'ye geti ve stanbul'a dnd. Yeniden Mlkiye Mektebi'ne balad ve okulun son snfna geldii srada, tahrikilii yznden Halep'e srgn edildi (1889). Orada kald yllarda Halep dadisi'nde Trk Dili ve Osmanl edebiyat hocal yapt. Halep'teki durgun hayata daha fazla dayanamad ve Jn Trklerin bir eit karargh haline gelen Paris'e gitti (1894). Jn Trklerin Abdlhamit ile arasn bulmaya alt. Bir yandan da gazetecilik yapyor, stanbul'daki kdam gazetesine Paris izlenimlerini anlatan yazlar ve eviriler gnderiyordu. Jn Trklerle ilgili abalarnn karln balanmak ve Brksel Elilii'nde ikinci katiplie atanmak suretiyle ald. Ne var ki, huzursuzluk burada da yakasn brakmad. ttihatlardan ekindii iin stanbul'a dnmedi.

Msr'a gitti (1896). stanbul'a, II. Merutiyetin ilanndan bir gn nce dnd. Dner dnmez de yeni eletiri hedefini seti ve kdam gazetesinde ttihat ve Terakkicilere kar ar yazlar yazmaya balad. Bir yandan da Edebiyat Fakltesi'nde siyasi tarih dersleri veriyordu. Ali Kemal'in, akbetini hazrlayan gerek kiilii bu dnemde ortaya kmtr. Hemen btn evresiyle srekli kavga halindeydi. Snfta rencilere Fransa'daki siyasal liberalizmi hararetle vyor, kendisiyle ayn fikirde olmayan kiilere iddetle saldryor, genlerin fkesini bunlara yneltmeye alyordu. Ali Kemal'in tahrikleri 31 Mart Olay ile zirvesine ulat. Olay bastrmak zere gnderilen Hareket Ordusu stanbul'a girecei srada Paris'e kamak zorunda kald (1908). Bu arada Mlkiyedeki grevine son verilmiti.

Tekrar Trkiye'ye dndnde Damat Ferit Hkmeti i bandayd. Hrriyet ve tilf Frkas yava yava n plana gemeye balamt. Ortam her bakmdan iin elveriliydi. II. Merutiyetin getirdii zgrlklerden yararlanarak saldraca ok sayda dman vard. Hrriyet ve tilf Frkas'na giren Ali Kemal, bu amala Peyam gazetesini karmaya balad. Mlkiyedeki hocala da geri verilmiti. Siyasi mcadelesini kdam gazetesinde de srdryordu. I. Dnya Sava'nn balad sralarda gazetesini kapatmak zorunda kald. Babli basksndan sonra tutukland. Serbest braklnca Viyana'ya gitti. Sava bitmeden Trkiye'ye dnd, fakat herhangi bir siyasi faaliyette bulunmad. Bu tutumu ttihat ve Terakki liderlerinin Trkiye'den kana kadar srd (1918). Bu arada Damat Ferit Hkmeti'nde Maarif Vekilliine getirildi. Daha sonra Kabinede yer deitirerek Dahiliye Nezareti'ne geti.

Ali Kemal, Atatrk'e kar kt. O tarihte ileri Bakan idi.10 Kasm 1922 gn, MM Grubu'na bal birka kii stiklal Mahkemesi'ne karlmak zere kendisini Ankara'ya gtreceklerini bildirdiler. Gerekte ise Ali Kemal, zmit'te blge kumandan Nurettin Paaya teslim edildi. Ali Kemal, Nurettin Paayla grtkten sonra dar karken kumandanlk karargah nnde bekleyenler tarafndan lin edildi.Gazeteciliinin yan sra eviriler yapan Ali Kemal, tarih ve edebiyat alanlarnda da almtr.

ESER
"mrm" adyla yazd anlarn Peyam- Edebi'de yaymlad (Aralk-Haziran 1914).

HAKKINDA YAZILANLAR
1.Gazetecinin nfaz
Osman zsoy
Tima Yaynlar

Son yzyl iinde sadece lkemizde deil, hemen tm dnyada, konumlar itibariyle en ok tartlan kesimi basn mensuplar oluturdu. Gazetecilerin olaylara bak, yaklam ve ynlendirmesi hep tartma konusu oldu. Yargsz infaz yaptklar iddiasyla srekli eletirilen bu insanlar, gn geldi, kendileri de yargsz infazla kar karya kaldlar. Bu kitapta, kalemin gcn ve gerektiinde bir silah kadar nasl etkili olabileceini gsteren nemli bir rnekle kar karyasnz. O kadar etkili bir kalem ki, bir yanda yazlaryla hkmetleri sarsarken, dier yanda etkisiz muhalifleri ateleyip iktidara getiren nemli bir kalem. Osmanl Devleti'nin Birinci Dnya Sava'na sokulmasnn dnld gnlerde, ttihatlarn, karlarnda muhalif g kalmamas iin nce gazetecisini kapattklar ve kalemini susturduklar nemli bir kalem. O kadar nemli ki, Kuvay Milliye temsilcileriyle stanbul Hkmeti arasnda ilk resmi temas salandnda, yaz yazmasnn engellenmesi ve gazetesinin Anadolu'ya girmesinin ve krsde ad ilk zikredildiinde, meclis sralarnda dalgalanmalar meydana getiren ve ok gemeden de, yaz yazmasnn engellenmesi iin stiklal Mahkemeleri'nce gyabnda hakknda kararlar alnan bir kalem. Ali Kemal'den bahsediyoruz. Niyetimiz kimseyi aklamak veya itham etmek deildir. Bu kitap, ayn zamanda, tarihe malolmu insanlar eitli ynleriyle deerlendirmede nemli bir rnek tekil edecektir. Bu kitap, bir insann yetimesinde ve kiiliinin oluumunda etkili olan aile, okul, arkada, evre ve toplum faktrlerinin roln gsteren nemli ve gerek rneklerle doludur. D basknn ve kuatlmln bir lkeye neye malolduunu kitapta tm plaklyla greceksiniz. Nasl m? Okuyun bizzat grn.
Bu biyografi (ali kemal) 2842 kez okundu.

Biyografi: ali kemal Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.