Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ali birinci kimdir ? ali birinci biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ali birinci

PROF. DR. AL BRNC

25/08/1947^de Hendek^ te (Sakarya) Balkl eyh kynde dodu. Babas eker(1925-1993), annesi Mzeyyen hanm(1924-1977) ttn ziraatiyle geiniyordu.

Ali BRNC lk mektebin ilk senesini kynde, son iki senesini Hendek^te okudu. Cumhuriyet lkokulunu (1960), Hendek Orta Okulunu (1963), Ankara Polis Kolejini(1966) bitirdi. Polis Enstits 1. snfndan ayrlarak A.. Siyasal Bilgiler Fakltesi, ktisat ve Maliye Blmnden mezun oldu (1973).

Emniyet Genel Mdrlnde (1973 - 1976), Cumhuriyet niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi (Sivas) Tarih Blmnde alt (1976 - 1988) . 30 Haziran 1988^de Polis Akademisinde vazifeye balad. Trk Siyasi Tarihi ve nklap Tarihi dersleri veriyor. 1986^ da doktorasn verdi, 1993^ de doent, 2000^ de Yakna Tarihi profesr oldu.3Ekim 1989-25 Eyll 1990 arasnda Fransada Pariste meslek almalarda bulundu.25Eyll2002-28 Temmuz 2004 devresinde Krgzistan-Trkiye Manas niversitesinde ders verdi ve niversitenin dergisi Sosyal Bilimleri dokuz say kard ve bu arada Krgzca ve Rusa kurslarna devam etti.

KTAPLARI ve MAKALELER:

A-Kitaplar:

1. Hrriyet ve tilaf Frkas stanbul, 1990 300 s. Dergh Yaynlar.
2. Matbuat leminde Birka Adm, stanbul 1992 68s. Emek Matbaaclk
3. Abdlmecid Fehmi (Derin) Manastrn Unutulmaz Gnleri (Haz. Aye en-)
4. Mverrih-i Mderzdn Flnnmesi, stanbul 1994 s. 87 Emek Matbaaclk
5. Selim Nzhet Gerek (Haz. - smail Kara) stanbul^dan Ben de Getim, stanbul 1997 296 s. Kitapevi
6. Mahalle Mektebi Hatralar (Haz. smail Kara-) stanbul, 1997 194 s. Kitabevi.kinci bask:Bir Eitim Tasavvuru Olarak Mahalle-Sbyan Mektepleri,stanbul, 2005 , 467 s.
7. "Kamil Kepeciolu" Tarih Lgat,(Haz.) Ankara, 1999 365 s. 21.Yzyl Yaynlar s. IV-X
8. "Mehmet Behet Yazar" Edebiyatlar lemi(Haz.) Ankara 1999, 344 s. 21. Yzyl Yaynlar.
9. Sleyman Necati Gneri (Haz. ) Hatra Defteri, (stanbul, 1999) 118s.Dergh Yaynlar
10- Tarihin Glgesinde, stanbul, 2001, 456 s. Dergh yaynlar
11- Tarih Yolunda, stanbul, 2001, 328 s. Dergh yaynlar
12- Tarih Urunda, stanbul, 2001, 270 s. Dergh yaynlar
13- Mahmut Nedim Bey, Arabistan^da Bir mr,(), stanbul, 2001 228 s. sis yaynlar.
14- Kamil Su, Karaosmanolu Halit Paa(Haz:), Manisa, 2002 96 s. Celal Bayar niversitesi Yayn
15-Ahmet Kemal ok,Grp ittiklerim (Haz.),Ankara,2002 591 s.Okuyan Adam Yaynlar
16-Ahmet Kemal ok,ankr Corafyas (Haz.),Ankara ,2002 205 s.Okuyan Adam Yaynlar
17-Hasan ok,ankr Tarih ve Halkiyat (Haz.),Ankara,2002 435 s.Okuyan Adam Yaynlar
18-Tahsin Nahit Uygur ,ankr Halk Edebiyat (Haz.),Ankara ,2002 248 s. Okuyan Adam Yaynlar
19-Zeki Mesud Alsan,Mustafann Roman-Memleket ocuu (Haz.),Ankara,2002 239 s. Vadi yaynlar
20- Osman Turan (Haz.),Ankara,2003, 252 s. Alternatif Yaynlar
21-Turhan Yrkan-Ayda Yrkan,niversitede lim ve Ahlak (Haz.),Ankara ,2003 256 s. Vadi yaynlar


B-Makaleler:

1971
1-Trkiye Tarihinde ilk Halk Hareketleri ,Fikir ve Sanatta Hareket,Say.71(Kasm 1971)s.8-10

1982

1- Trk Tarmna Hizmet Eden A. Faik Kurdolu, Karnca, Say 545, (Mays 1982) s. 29-30

1983

1. "1. Merutiyet Meclis-i Mebusannda Hkmete Ynetilen Tenkitler", Sanat Bilim ve Kltrde Orhun. Say.8 (ubat 1983) s.22-25

1984
1. "Halil Rifat Paa^nn Tenbihnameleri" C..Sosyal Bilimler Dergisi, Say.3 (Sivas, 1984)s. 13-24
2. "Elaz^da Bir Kollokyum" Hakikat, Gazete, Sivas, 4-11-18 Haziran 1984

1986

1. "Halil Rifat Paa^nn Hayat, Eserleri, ahsiyeti" (Ahmet Turan Alkan^la) C..Sosyal Bilimler Dergisi, Say.7 (Kasm, 1986)s. 97-118
2. Tokat Tarihisi Halis Turgut Cinliolu (1901-31 Mays 1982) Trk Tarihinde ve Kltrnde Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986 (Ankara, 1987) s.483-486
3. "Abdullah Cevdet" Tarih ve Toplum, Say.40 (Nisan 1987)s. 58-63
4. "Hrriyet ve tilf Frkas" Tarih ve Toplum, Say.41(Mays 1987)s.17-24
5. "kr Haniolu^nun Bir Siyasal Dnr Olarak Abdullah Cevdet Kitabyla lgili Tartmaya son cevab" Tarih ve Toplum, Say.47 (Kasm 1987)s.61-64

1988

1. "ttihat ve Terakki Cemiyeti kuruluu ve ilk Nizamnamesi" Tarih ve Toplum, Say.52 (Nisan 1988)s.17-23
2. "ttihat ve Terakki^nin lk Risalesi: Vatan Tehlikede," Tarih ve Toplum, Say.54 (Haziran 1988)s.9-14
3. "Bir Ky Adl Risale" Tarih ve Toplum, Say.57 (Eyll 1988)s.58-59
4. "Jn Trkln Tarihine Dair Dikkate Deer Bir Kitap Hakknda" Trk Dnyas Aratrmalar, Say.56 (Ekim 1988)s. 160-171
5-Orhan Kololunun II.Abdlhamid Hakkndaki Kitab Mnasebetiyle,Trk Dnyas Tarih Dergisi,Say.14(ubat 1988)s.42-46

1989

1. "Trabzon^da Matbuat ve Neriyat Hayat, Trabzon Kltr Sanat Yll (88-89)^stanbul, 1989,s.173-188
2. "alkan Kardeler Cemiyeti", Tarih ve Toplum, Say.64 (Nisan 1989)s.12-14
3. "Osmanl ktisat Dncesinin adalamas Mnasebetiyle:Hayreddinler Hakknda" Tarih ve Toplum, Say.64(Haziran 1989)s.64-65
4. "II. Merutiyette Resim Yasaklar" Tarih ve Toplum, Say.67(Temmuz 1989)s.24-27
5. "Rza Tevfik^in Bir Konferans", Tarih ve Toplum, Say.69(Eyll 1989)s.33-35
6. "Mustafa Suphi Hakknda Belgeler", Tarih ve Toplum, Say.70 (Kasm 1989)s.36-38
7-Bir ahsiyet Abidesi Olarak Mehmet Akif Ersoy,Milli Eitim,Say.83(Mart 1989)s.27-28

1990

1. "Tarih Kaynaklarn Nerine dair rnekler ve Dnceler" Tarih Metodoloji ve Trk Tarihinin Meseleleri Kollokyumu, Elaz, 1990, s.263-271 (Ayr basm)
2. "Sadk Vicdan" (smail Kara ile) Tarih ve Toplum, Say.78(Haziran 1990)s.35-38
3. "Bulgaristan^da 120 Yllk Trk Gazetecilii Byle midir?" Tarih ve Toplum, Say,85(Ocak 1990)s.35-38

1991

1. "Bir Serencam- Harb^in Talihsiz Serencam" Tarih ve Toplum, Say.86 (ubat 1991)s.57-59
2. "Bir Jntrk^n Sergzeti: Ltfi Fikri Bey^in Gnl" Dergh, Say.18(Austos 1991)s. 16-20
3. "Trkiye^de Mektep tarihilii ve Mirat- Mekteb-i Tbbye^nin Yeni Neri" Dergh, Say.20(Ekim 1991)s.21-22
4. "Ali Ekrem Bolayr^n Hatralar" Dergh, Say, 21 (Kasm 1991)s.18

1992

1. "Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyetinin II.Merutiyet Sonrasndaki lk Nizamnamesi", Tark Zafer Tunaya^ya Armaan, stanbul, 1992, s.409-437
2. "Leskovikli Mehmed Rauf ve Eseri:ttihat ve Terakki Cemiyeti Ne idi?" Tarih ve Toplum, Say.100(Nisan 1992)s.57-60
3. "erif Paa^nn Ryas", Dergh, Say.28(Haziran 1992)s.18
4. "Volkan^n Yeniden Nerinin Dndrdkleri" Dergh, Say.29(Temmuz 1992)s.22
5. "Ali Kemali Akst^n Filt Hatralar", OTAM Osmanl Tarihi Aratrma ve Uygulama Merkez Dergisi, Say.4(1992)s.437-466

1993
1. "Kelm Derghndan Hatralar Hakknda Birka Kelam" Dergh, Say40(Haziran, 1993)s.22
2. "Matbuat Hatralarmn Karartlan Tarihi" Tarih ve Toplum, Say.118(Ekim 1993)s.61-64

1994
1. "Kitabistan Mlknn Sultan: Ali Emir Efendi" Dergh, Say. 47(Ocak 1994)s.20
2. "Harputlu Hac Hayri Bey" Dergh, Say 48(ubat, 1994)s. 19-20
3. "Bay Alpay Kabacal^nn Cevap Niyetine Karalad Satrlarna Zoraki Bir Cevabmz" Polemik, Say.12 (Mart-Nisan 1994)s.69-72
4. "Usulden ve Hasbilikten Nasipsiz Bir tenkide Zoraki Cevabmz" Polemik, Say.12(mart-Nisan 1994)s.72-76
5. "Tarih Usul Bakmndan Kk Aa" Trk Yurdu, Say.80(Nisan 1994)s.51-52
6. "Direktr Ali Bey" Dergh, Say.50(nisan, 1994)s.18-19

1995
1. "Hassas Bir Mevzuda, Hassasiyetten Uzak Bir Kitap:Balangtan Gnmz Trkiye^de Basn Sansr" Kebike, Say.1(1995)s.91-96
2. "Kitaplk tarihimizden bir isim:Kaspar Efendi" Kebike, say.1(1995)s.27-34
3. "Tahsin Nahit Uygur (1899-1992) ve Kastamonu Matbuat" Mteferrika, Say.7(Gz, 1995)s. 15-20
4. "Merutiyet Matbuat" Haz., Kebike, Say.2(1995)s.143-147; Say.3(1996)s. 71-76; Say.4(1996)s.39-42;Say 5(1997)s.61-67: Say.6(1998)s.87-89
5. "Trk Siyasi Dncesinde ngilizperestlik" Yeni Trkiye, Say.3(Mart-Nisan 1995)s. 558-564
6. "Mecelle Cemiyeti azasndan Badat^l Mehmed Emin Efendi" Dergh, Say.64(Haziran 1995)s.16
7. "Habil Adem Pelister Hakknda" Toplumsal Tarih, Say.19(Temmuz 1995)s.54-56

1996
1. "Server skit" Kebike, Say. 3(1996)s. 57-66
2. "Halim Sabit ibay" Trkiye Cumhuruyeti Devletinin Kurulu ve Gelimesine Hizmeti Geen Trk Dnyas Aydnlar Sempozyumu Bildirileri: (23-26 Mays 1996) Kayseri, 1996, s.135-145
3. "Abdurrahman Ncim"; Mteferrika, Say.8-9(Bahar, Yaz 1996)s. 109-116
4. "Burdur Muharriri Dr.M.erif Korkut" Trk Yurdu, Say. 106(Haziran 1996)s. 70-71
5. "Trke^yi Sevmek steyenler iin Bir Rehber" Trk Yurdu, Say.106(Temmuz 1996)s.14-16
6. "Kemahl eyh brahim Hakk^nn Serencam" Trk Yurdu, Say.110(Ekim 1996)s.3-7
7. "Birgivi Risalesi:lk Din Kitap Niin ve Nasl Basld?" Trk Yurdu, Say.112(Aralk 1996)s.13-14
8. Selim Nzhet Gerek, TDV slam Ansiklopedisi, stanbul, 1996 c.14 s. 25-27

1997
1. "Jn Trklk Aleminden Biri sim: smail Kemal Nm^ Dier Kemal Mithat" Trk Yurdu, Say.113 (Ocak 1997) s.14-15
2. "Ali Mnif Bey^in Hatralar ve Tarihte Usulszlk" Trk Yurdu, Say.114(ubat 1997)s.19-20
3. "stanbul Muharriri Balkhane Nazr Ali Rza Bey" stanbul Aratrmalar, Say.1(Bahar, 1997)s.87-94
4. "Cumhuriyet^in lk airi: Tarsusizade Mnif^in Serencam" Yeni Trkiye, Say.17(Eyll-Ekim 1997)s.679-685
5. "Seyyid Abdlaziz ve Eseri" Trk Yurdu, Say.115(Mart 1997)s.24-26
6. "Hariciye ile Mlkiye Arasnda Mehmed Galib Bey" stanbul Aratrmalar, Say.2(Yaz, 1997)s. 73-89
7. Mehmet Bahaeddin Bey(B.Toven), Mteferrika, Say 11-12 (Yaz, Gz 1997)s. 3-18
8. "Siyaset Meydannda Bir Dersiam: Hoca Ahmet Rasim Avni Efendi^nin Serencam" stanbul Aratrmalar, Say.3(Gz, 1997)s.163-183
9. "Fanizade Ali lm Bey" lm Aratrmalar, Say.5(stanbul, 1997)s.75-80(Ayr basm)
10. "Tebliin Mzarekesi" slam ve Modernleme (stanbul, 1997)s.315-319
11. "Mzakere" (Cevdet Paa Hakknda) Ahmet Cevdet Paa, (Ankara 1997)s.58-60
12. Halim Sbit ibay, TDV slam Ansiklopedisi, stanbul, 1997 c. 15 s. 336-337
13. arki Trkistan Tarihinde Mehmet Emin Bura,Yeni Trkiye,Say.16(Temmuz-Austos 1997)s.1423-1426

1998
1. "Garpllamann frat Ucundaki Bir Adam: Ahmet Muhtar (Kevakibi)Bey" Trk Yurdu, Say, Say. 127-128 (Mart-Nisan 1998)s.27-33
2. "Hatrat Trndeki Kaynaklarn Tarihi Aratrmalardaki Yeri ve Deeri" Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Say.41 (Temmuz 1998)s.611-620
3. "Bbl^nin Tarih Mecmualar(1943-1965)" Trk Yurdu, Say.132 (Austos 1998)s.29-38
4. Mehmed Suad Nam- Dier Ali Suad^n Hikayesi" stanbul Aratrmalar Say, 4(K,1998)s.159-180(Ayr Basm)
5. "Edirne Hac zzet Efendi:ay Tiryakilerinin Piri", Edirne:Serhattaki Paytaht, stanbul, 1998s.629-632
6. "Siyasilemenin lk Devresi"(24 Temmuz 1908-11 Haziran1913) ,Yeni Trkiye, Say 23-24(Eyll-Aralk 1998) 229-239
7. Ali Suat^n "Seyahatlerim", simli Kitab Trklk Bilgisi, Say.1(Nisan,1998)s.7
8. "Kaif Dehri^yi Kefeden Var m?" Trklk Bilgisi, Say.1(Nisan 1998)s.46
9. "Semih Mmtaz^n ki Kitab" Trklk Bilgisi, Say.2(Mays, 1998) s.7
10. "Kahire^de stanbul Kahvesi Nerededir?" Trklk Bilgisi, Say.2(Mays, 1998)s.43 (Ali Tekinci mstear ile)
11. "ankr Halkyat" Trklk Bilgisi, Say.3(Haziran, 1998)s.7
12. "Nevsal-i Milli^de Bir Bilmece" Trklk Bilgisi, Say.3(Haziran 1998)s.45(Ali Tekinci mstear ile)
13. "Minel Bab lel Mihrab" Trklk Bilgisi, Say.4(Temmuz 1998)s.9
14. "Yakn Tarihimizde Kzmlar Meselesi" Trklk Bilgisi, Say.4(Temmuz 1998)s.45(Ali Tekinci Mstear ile)
15. Hoca Rasim Efendi, TDV slam Ansiklopedisi, stanbul, 1998 c. 18, s.194-196
16-Hrriyet ve tilf Frkas, TDV slam Ansiklopedisi, stanbul, 1998 c. 18,s.507-511

1999
1. "Trk Emniyet Tekilatndaki lkler" Polis Bilimleri Dergisi Say.3 (Nisan 1999)s.9-16
2. "Dr.Fuat Sabit" Trk Yurdu, Say.139-141(Mart-Mays 1999)s.45-58
3. "Hsn Hamit Bey" Trk Yurdu, Say.142.(Haziran 1999)s.13-17
4. "Mustafa Zht nhan" Trk Yurdu, Say.143.(Temmuz 1999)s.8-10
5. "Koca Sekbanba Risalesinin Mellifi Tokatl Mustafa Aa (1131-1219)" Prof Dr. smail Aka Armaan zmir, 1999s.105-120

7. "Osmanl ttihat ve Terakki Cemiyetinin Kurulu ve lk Nizamnamesi", Osmanl, (Ankara, 1999)C.2s.401-409
8. eyh-l-Mebusin Ali Naki Efendi", Trabzon Tarihi Sempozyumu" (Trabzon, 1999)s.423-427
9. "Osmanl Devletinde Firarilerin Muhakemesi" Trk Yurdu, s.148-149 (Aralk 1999-Ocak 2000) s.335-339 89
10. "Ahmet Akgndz ve Tarih lminde Ahlak Meselesi", Trk Yurdu, s.24-26, s.148-149(Aralk 1999-Ocak 2000)
11. Mehul Bir Karikatr stadmz; Yusuf Franko Paa, Osmanl Basn Yaam Sempozyumu, Ankara, 1999, s. 169-174
12. Cehalete Methiye, Trk Yurdu, Say 144, (Austos 1999), s. 7-11
13. The Foundation of the Union ad Progres and its First Regulation (1895), The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Ankara, 1999, Volume. I, p. 675-681

Yaptlar ve Yaamlaryla Osmanllar Ansiklopedisinde( stanbul, 1999 Yap Kredi Yaynlar ) yazd maddeler:
1. Abdullah Paa (Klemen), I 19-20
2. Ahmed Cevdet Efendi(Bergamal), I, 113-114
3. Ali Emiri Efendi, I, 209-210
4. Ali Haydar Midhat, I, 212-214
5. Ali Rza Bey (Balkhane Nazr), I, 233-234
6. Ali efkati, I, 237-238
7. Arda, Hac Adil, I, 244-246
8. Bilgili, Ali lm, I, 324
9. Fahreddin Read (Rumbeyolu), I, 432
10. Hali Rfat Paa, I, 520-521
11. smail Galib, I, 669-670
12. Ltfi Fikri, II, 50-51
13. Mehmed Ali Fethi (Rusuklu), II. 104-105
14. Mehmed Kadri Nash(Hoca), II, 144-146
15. Mehmed Rauf (Leskovikli), II, 198-199
16. Mnir Paa, II, 330-332
17. Nur, Rza, II, 372-373
18. Refik Nevzad, II, 455-456
19. Rey, Ahmet Reit, II, 458-459
20. Rfat Bey(Mevlanzade), II, 461-463
21. erif Paa, II, 586-588
22. ibay, Halim Sabit, II, 592
23. Tek, Ahmet Ferit, II, 613-614
24. Yeena, Ali Mnif, II, 673-674

2000
1.Server Rifat skit, TDV slam Ansiklopedisi,2000, c. 22, s. 584-585
2.Kad el-Hacc Mehmed Hurit Efendi Kimdir Dergh, Say 124, (Haziran 2000) s. 16-17
3."Roman m, Hatrat m?, Trk Yurdu, Say 153-154, (Mays-Haziran 2000), s. 88-91
4.Erbilli Haim Nahidin Hikayesi, Trk Yurdu, Say 156 (Austos 2000), s. 5-9
5.Hasan Dumann Osmanl-Trk Sreli Yaynlar ve Gazeteleri(1828-1928) simli Kitabnn Neri Hakknda, Trk Yurdu, Say 157, (Eyll 2000) s. 61
6.Ahmet Akgndz ve Tarih lminde Ahlak Meselesi, Trk Yurdu, Say 148-149, (Aralk 1999-Ocak 2000), s. 24-26
7.Osmanl Devletinde Firarilerinin Muhakemesi, Trk Yurdu, Say 148-149 (Aralk 1999-Ocak 2000), s. 340-346
8.Yusuf Franko-Mechl Bir Karikatr stadmz, Gl Diken, Say 22, (Gz 2000), s. 22-36

2001
1.smail Hakk zmirli, TDV slam Ansiklopedisi, stanbul 2001, c. 23, s. 530-533
2.smail Hakk zmirli, Pax Ottomana-Najat Gyn Armaan, Ankara Haarlem 2001, s. 687-733
3.Ispartal Hakk Bey, Trk Yurdu, Say 162-163 (ubat-Mart 2001), s. 72-78
4.Ahmet Haimi Artk Tanyoruz, Trk Yurdu, Say 162-163 (ubat-Mart 2001), s. 471-472
5.zmir Fikir ve Sanat Adamlar (1850-1950) Hakknda, Trk Yurdu, Say 162-163 (ubat-Mart 2001), s. 402-403; Say 164 (Nisan 2001), s. 55-56; Say 166, (Haziran 2001), s.51-53; Say 167 (Temmuz 2001), s. 36-39
6.Rumelihisarnda Bir Bektai eyh Ailesi, Dergh, Say .134 (Nisan 2001), s. 9-11; ayn yaz: Mahmud Cevad, Maarif-i Umumiye Nezareti-Tarihe-i Tekilt ve craat, (Haz. Taceddin KAYAOLU), Ankara 2001, s. XXXIX-L
7.Eblhindili Cafer Bey, Tekilt- Mahsusu Gnleri, (Yazan; Hasene ILGAZ-Haz. Ali BRNC), Trk Yurdu, Say .165 (Mays 2001), s.44-57; Say .166, (Haziran 2001), s. 34-46
8.Kabakl Hocann Ardndan, Trk Yurdu, Say.165, (Mays 2001), s. 41
9.Biyografi Kitaplar Ne e Yarar, Dergh, Say. 137, (Temmuz 2001), s. 12-13
10.Kesriyeli M.Stk ve Kllknmesi,Mteferrika,Say.19(Yaz 2001) s.35-49
11.Cevdet Paann Haric matbuat hakkndaki dnceleri.Prof.Dr.Necmeddin Seferciolu Armaan,Ankara,2001,s.53-70

2002
1.31 Mart Vakasnn Bir Yorumu, Trkler, Ankara ,2002, C. 13, s. 193-211;Genel Trk Tarihi, Ankara 2002, c. 7, s. 381-414; ngilizce basks iin: The Turks, (Ankara ,2002), c. 4 ,s.346-368
2.Ankarann Kitabiyat Mecmualar, Trk Yurdu, Say. 176, (Nisan 2002), s. 111-114
3.Tarihi Osman Turan, Trabzon ve evresi Tarih Dil Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitab-Tarih, Trabzon 2002, s.1-20
4.Zeki Mesut ALSAN- Hayat ve Eserleri Trk Yurdu, Say. 181 ( Eyll 2002 ) s. 31- 40

2005
1- Abdullah Battal- Taymas:Kazanl Bir limin Hayat Hikyesi,Journal of Turkish Studies-Trklk Bilgisi Aratrmalar,Festschrift in Honor of Orhan Okay, ,2005, Volume.30 -1,pp.171-195 Harvard University
2-Kitap,lim ve niversite Hakknda dnceler ve Tespitler,Trk Yurdu,Say.211(Mart 2005) s.27-30
3- Trk Yurdundan Hatralar,Trk Yurdu,Say.213 (Mays 2005)s.56
4-Hareket Mecmuas (1939-1982),Trk Yurdu,Say.213 (Mays 2005)s.84-89
5-lim hayatnda Kyller ve Kyllk,Trk Yurdu,Say.217 (Eyll 2005) s.7-12
6-Namk Kemal Klliyat Baslyor,Trk Yurdu,Say.219 (Kasm 2005) s.64-65
7-Sultan Abdlhamidin Htra Defteri Meselesi,Divan-lm Aratrmalar,Say.19 (2005-2) 18 s.Baskda.

2006
1-Nurettin Topunun Sohbetlerinden Hatrda Kalanlar,Hece, Say.109 (Ocak 2006)s.433-445
2-Tarihilikte Meslek Ahlk veya Ahlkszln Tarihilii Meselesi,Muhafazakr Dnce,Say.7 (K 2006) 30 sayfa.Baskda.
3- Osmanl Devletinde Matbuat ve Neriyat Yasaklar Tarihine Methal,Trkiye Aratrmalar Literatr Dergisi,Say.7 (2006) 45 s.Baskda.
4-Salican Agay bizi terk etti, Trk Yurdu,Say.223 (Mart 2006) s.67-68
5-Asya-y Vusta Seyyah Mehmet Emin Bey,Trk Yurdu,Say.223 (Mart 2006) s.72-77
6-Dr.Atf Hseyin ve Muhtras,Tarih Yazlar-Tuncer Baykaraya Armaan,stanbul,2006, s.93-104
7-Mehmet erif Paa-Osmanlclktan Ayrlkla Bir Merutiyet Jntrknn Hikyesi,Ercmend
Kuran Armaan,18 s (Baskda).
Bu biyografi (ali birinci) 2704 kez okundu.

Biyografi: ali birinci Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.