Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


albek hac kimdir ? albek hac biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
albek hac

Albek Hac 

14 Nisan 1877 tarihi Osmanl-Rus Sava`nn balad tarihtir. Bu tarihte Rus ordular Osmanl topraklarna girdi ve ayn gn eenya`da isyan patlak verdi. Bu bir rastlant deildi. eenistan`daki isyan Osmallar kkrtm, hatta amil`in olu Mehmet amil`i (Gazi Muhammed) bizzat bu ile grevlendirmilerdi. syan eenya`nn Lebarluo ile Bienuo blgelerinde balad. syann nderliini yapyordu. Ksa zamanda 1000 kiilik bir gce ulaan isyanclar ile Viedan arasndaki Khulakhulo da boazn tuttular. Yrenin komutan Avalof, isyanclara elindeki 350 askerle kar koyamayacan anlaynca Arseno`ya geri ekildi. Sonra da Viedan`a snd. Bakaldr ksa zamanda byd. 20 Nisan 1877 gnnde btn keri ayaktayd. Ruslarn o sralarda bu blgede fazlaca kuvveti yoktu. Kk bir atmadan sonra Viedan 21 Nisan 1877 de kuvvetleri tarafndan igal edildi.

Mayrtp Camiinde bayraklarla ssl karargah kuran Albek Hac, Albay Nurid komutasndaki Rus birliklerinin topu atei ve hcumu karsnda ky boaltt. arpma ok muannidane oldu. Bir ka esir veren enler kendilerini toparlayp taarruzu yenilediler. Ruslar byk kayplarla geri ekilince ileri hareketa devamla Ruslar sktrd ise de pskrtld. eenler 250 kayp vermiti. Bununla beraber Ruslar da Sunca, Argun, Sulak nehirlerinden Andi srtlarna kadar dank bulunduklarndan iyi durumda deildi.
Vatanseverler Khulakhulo da boaznda yeniden dzenlenip lalarojevl`i igal etti. Umahan`a yrdyse de Gdermes halk taarruzu durdurdular. Bunun zerine ela kyne yneldi. Ticaret merkezi ve stratejik bir mevki idi. Ancak ela muhtar Atm. Barak, elak halkn etrafna toplayp 2000 kiilik een kuvvetini 28 Nisan`da geri pskrtt. Hakale mevkiiinde Albay Nurdi`nin kuvvetleriyle karlaan eenler stn durumdayken, Rus zulmnden korkan ela, Evtura ve Golddangana`l kyllerin kar tavrlaryla yenilmek zorunda kaldlar.
Merkezi ksmlar sukune bulunca eenya ve Dastan`daki tm kuvvetlerini keri ormanlarna sevkettiler. Samsar ormanlarna ekilmiti. Oraya yryen Butyanof Aukh ve Salataviya`llara ile Sultan Murad` teslim etmelerini istedi. Milisler de tekil edilsin diyen Albay`a Aukhlularla Salataviya`llar kar durdular. Batyarnof Bono`ya gidecekken Dlm`a gitmek zorunda kald. Turgan`geip mcahidlerle savat. Batyanof ezilecekken durumu haber alan General Svistunof Dargin-Kazak mfrezesiyle imdadna yetiti. Bunun zerine mcahitler orman ilerine ekildiler.

General, Samsr ormanlna yrd. Batyanof Aukhlularla Salataviyallar top ateine tutarken Samsr ormanlnda beklenmedik taarruza urayan mridleriyle, Samsr Ruslarca alnmasna ramen, yarma harekatn baard. Kyller ovalara aktarlmlard.Bir ara Kafkasya`da tekrar sukunet balad ise de Semsir ormanlarnda tekrar grld. Alb. Butyanof mam`n teslimini isteyince Aukhlular Salataviyeliler ve Gumberlilerle Benoy`lar Albek Hac`nn zerine yrdler. Semsar ormanlarnn kalan da yakld. mam gene yakalanamad. Hatta Ruslarn ummadklar yerlerde isyan bagsterdi. mamn Naibi Tangay Mkhhat kyn kkrtyordu. Ruslarla savat, esir dt. Yolda konvoylar esir edip kat. Sakin halk da kprdyordu. keriye gemiti. llebarloylar byk kk eanya`nn Aukhlularn, ngularn ve Kaberdeylerin de isyana katlacaklarna inanyorlard. Abkhazlarla Savnetiler de kaynamaya balamt.

Tauzet`de bulunuyordu. arpmadan sonra Tauzet dt, ama Albek Hac`nn da llebarloy`da olduu anlald. mam iyi karlayan Ciebarloylularn General Swistunof`un emriyle tahllar yakld. Teslim iin ilk ba vurduu nlem buydu. Ancak Ruslarn beklemedikleri Zumsoy`da Uma Hac isyan etti. Ruslar onu da kardlar. da Ibarloy dan Tauzen`e gelip yerleti. O srada Kafkasya`da bir haber alkaland. amil`in olu Gazi Muhammed komutasndaki Trkiye`den gelen Kafkas Gmenleri ordusu Terekkale ehrine girmiti. Bu yeni bir heyecan yaratt. Nitekim beyanatlara ve tellallara ilk uyan Controylu Sleyman oldu. Kendisini mamn naibi olarak ilan etti. da onun gibi keriye`ye geldi. Birliklerini dzenleyip Evtar ve Myrtup yannda geerek Gdermes ve Bass kylerine geldi. Ancak burada kendisini General Smeklof`un beklediini duyunca Controy Dargo`ya ve Bielgatoy`a geti. keri`de tam hkm sryordu.Controy`a geti. Vatanseverler Smekalof`u tekrar kuattlar. Bu cenkte bir ok savaa katlm nl savalar vard: Sultan Murad, Sleyman, Tavl Recep Ali... Ancak Ruslarn baarsn salayan daima topu ateiydi... Btn savalar topu atlaryla kazanlyordu. Nitekim bu savata da yenildiler. Bu durum mcahitlerin maneviyatn kryordu. Ruslarn ekinleri yakmas da halk perian ediyordu. Halk da iki ate arasnda kalmt.

kk birliklerle baskn tercih etmeyi dnd. Topluca savata krm ok oluyordu. Nitekim elindeki mfrezeyle Bielgatoy yaknlarna geldi. Ruslar onu topu atei ve piyadelerle karladlar. Dastanl milisler de onlarla beraberdi. Sava top atlaryla mcahitlerin aleyhine dnd yine. Mcahitler Dargo ve Samsar`a ekildiler. Biegatoylar imam kabul ettiler, karladlar. Nitekim Samsar yerine Gelangonay ve Bieno`ya gitti.keri kmt. Darginlerle Bielgatoylar mam`a kar ktlar. Controylularla, Kurstloylar da Ruslardan af diliyorlard. Ama Aukh ile Zandagte `de taraftarlar isyan srdrdler. Albay Batyanof Zandagte`ye gelip ekinleri atae verdi, kylleri oraya srd.
Bu srada yine bir ayia yayld. Musa Kundukh komutasnda Trkiye`den gelen erkes-een kuvvetleri Terekkale ve Vladikafkas`a gelmiti... Bu rivayete ef de halk da inanmt. Bienoylar tekrar ayaklandlar. Ancak Rus birlerinin fazlal ezilmelerine ve ovalara srlmelerine yarad. Controylu Sleyman kam, Dada Zalma, Abdul Haci ve Abbas Paa da Albek Hac`dan ayrlmt. Albek Hac`da Sultan Murat la gideceini ve halka bildikleri gibi davranmalarn isteyen beyannameler yazyordu.Bass mntkasnda ise Uma Du, Tangay ve Abbas Paa rahat durmuyorlard. (Abbas Paa Trk ordusunda Dastanl bir subay Gazi Muhammed`in tavsiyesiyle Osmanl onu Kuzey Kafkasya`ya gndermiti. Akho ayndaki savata Ruslar yendiler. Bass tamamen silahlanmt. Liderleri Javan ile Tangay`d. Ancak General Smekalof Alistanr kyn arkadan kuatt. Dallar ormanlara ekildiler. General, Uma`nn teslimini istedi. Kyller:" General, halktan yalnz yaplmas mmkn olan eyleri istemelidir. Ezelden beri dedelerimizin ve babalarmzn yatt bu vatanmzdan ayrlmann ne kadar g ve ar olduunu sizler de takdir edersiniz. Emrinize itaat etmek isteriz. Fakat misafirlerimiz olduundan Uma`y teslim etmek elimizde deil" dediler.Uma Clebarloy`a ekildi. Bass da sukunet buldu. Bu esnada Dastan`da isyan ba gsterdi. Bu tekrar eenya`ya kayd. mam Albek Hac, Uma Du, Sleyman, Sultan Murat ve Abbas Paa tekrar sahnede gzktler. Halk eenya`da adeta ayak altnda ezilmiti.

Albay Batyanof Zandaga, Bienoy ve Semsir kylerini tenkil etti. Batyonofla savat ise de Andi`nin Gobat kyne kat. Oradan tekrar Semsir ormanlarna geti. Darum danda mstahkem bir itflie ekildi. Bu dan birer tarafn Benoy ve Aukh`un yaln uurumlar eviriyordu. mam k burada geirmek niyetindeydi. Ancak Cemal ve Celal adl iki hain, General Smekalof`a ihbar etti. (Bu hain zenginken ruslar aleyhine alt iin mallar msadere edilmi, imdi vatanna ihanetle zenginliine kavuacana sanmt.)
6 Ekim de hain Bisolta`nn klavuzluunda Rus birlii daa doru yola kt. her taraftan kuatlnca bir lm kalm sava vererek Rus birliini yard. Mcahitler, keriyeye daldlar. Albek Hac, Saltan Murad, Uma Duda Dastan`a getiler. Daha sonra yakalanarak idam edildiler.
Bu biyografi (albek hac) 2142 kez okundu.

Biyografi: albek hac Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.