Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


alaattin yavaa kimdir ? alaattin yavaa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
alaattin yavaa

1 Mart 1926'da Kilis'te dodu. Babas Kilis'li air Yavaa Zda Sezi Efendi'nin olu Hac Cemil Efendi, annesi Knolu Kadri Efendi'nin kz Enver hanmdr.

Kilis Kemaliye lkokulu ve Kilis Ortaokulunu bitirdikten sonra lise birinci snf yatl olarak Konya Lisesi'nde balayp, 2 ve 3. Snflar stanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayp 1945'de mezun oldu. stanbul niversitesi'ne giri imtihann kazanarak Tp Fakltesine balad.

1951 ylnda stanbul niversitesi Tp Fakltesi'nden mezun olan Yavaa, stanbul niversitesi 1. Kadn Doum Kliniinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancgil'in yannda Haseki Hastanesinde ihtisasn yapt ve 1955 ylnda Kadn-Doum Mtahasss oldu. Askeri hizmetini Kasmpaa Askeri Deniz Hastanesi'nde yapan Yavaa, srasyla, Zeyneb Kmil Doumevi, Taksim lk Yardm Hastanesi, ili Etfal Hastanesi'nde Baasistanlk ve ef Muavinlii grevlerini yapm, 1969 ylnda alan Vakf Gureba Hastanesi eflik imtihanna girmi, imtihan kazanp o tarihten 1976 ylna kadar ad geen Hastanede Kadn-Doum Klinii eflii yaparak, bu hastanede olmayan Doum Blmn kurmutur. 1976 ylnda da, boalm olan Haseki Hastanesi Kadn-Doum Klinii efliine naklen atanmtr. Bu sreler iinde birok Kadn-Doum Mtehassslar yetitirmitir. 1985 yl 1 Ekim tarihinde ayn hastanenin Bahekimi olmutur.

Dr. Yavaa 1980 ylnda Birleik Amerika Baltimor ehrindeki Johns Hopkins niversitesi Hastanesi'nde "darecilik ve Aile Plnlama Kurslarn" bitirmitir.

Dr. Yavaa'nn mesleki hayat esnasnda Tp Dnyas, ili Hastanesi Blteni, Zeynep Kmil Hastanesi Blteni, Vakf Gureba Blteni, Haseki Tp Blteni, Salk Bakanl Blteninde yaynlanm 54 bilimsel neriyat bulunmaktadr. Birok Ulusal ve Uluslararas sempozyumlara katlm ve bildiriler sunmutur.

Dr. Aleddin Yavaa'nn msiki hayat, doduu ve ilece bal bulunduu Kilis'te kk yalarda balam, daha 8 yandayken o sralarda Ortaokulda hoca olan Zihni elikalp'ten Bat Msikisi keman dersleri alm, stanbul'a gittikten sonra, Saadeddin Kaynak, Mnir Nureddin Seluk, Dr. Subhi Ezgi, Hseyin Sdeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Sleyman Erguner, Dr. Selahddin Tanur gibi stadlardan istifadeler salam, stanbul Belediye Konservatuar, leri Trk Msikisi Konservatuar, stanbul niversitesi Korosu gibi kurulularda icra kabiliyetini ve msiki bilgisini gelitirdikten sonra 1950 ylnda alan imtihan kazanarak stanbul Radyosunda solist icrac olmu, zamanla Trkiye Radyolarnda ve TRT Bnyesinde Danma, Denetleme ve Repertuar Kurullarnda nemli grevler alm. 1967'den bu yana solistlii yannda Koro Yneticilii de yapmtr. Ayrca belirli zaman aralklaryla Trkiye Radyolarna alnan stajyerlerin hocaln yapm ve onlarn san'at olmalarn salamtr. Halen Solist ve stanbul Radyosu Klsik Trk Msikisi Erkekler Korosu'nun efi olarak icracla devam ederken, TRT Repertuar Kurulu Bakanln da srdrmektedir. Bu faaliyetlerinin dnda Milli Eitim Bakanlnn "Trk Msikisi nceleme Kurulunda, ve Devlet Plnlama'nn 5. Be yllk Trk Musikisi Eitimi Komisyonunda yelik hizmeti vermitir.

Dr. Aleddin Yavaa, Trk msikisinde Devlete Bal ilk Konservatuarn kurucular arasnda yer alm, 1976'dan itibaren Trk Msikisi Devlet Konservatuarnn Ynetim Kurulunda ve retim Kadrosunda almtr. Konservatuar YK yasasyla stanbul Teknik niversitesine balandktan sonra, tekil edilen "Danma Biriminde" yer almtr.

Dr. Aleddin Yavaa, Yksek retim Kurulu (YK) Bakanlnn 19/03/1990 tarihli yazsyla stanbul Teknik niversitesi Trk Msikisi Devlet Konservatuar Profesrlne atanm olup, sz geen konservatuarn Ses Eitimi Blm Bakanl'n srdrmtr.

Dr. Aleddin Yavaa'nn icracl yannda 470 civarnda Beste Simi, ark, eitli Saz Eserleri (Perev, Saz Semai, Methal, Etd), dini sahada da Mevlevi Ayini ocuk arks Mar ve lhi formunda besteleri vardr. Bestelerinin birou radyo repertuarnda yer alm, plk ve kasetlere okunmutur.

- mitsiz bir aka dtm
- Ne gnah etse almaz iki gnlm aras
- Nerde o gnler nerde
- Kz sen ne gzelsin sana genler tapacaklar
- Boazii sen gnller yata
- Gnlm aldn gzel
- Alar Gezerim Sahili
- Artk bu solan bahede blbllere yer yok
- Kimseyi byle perian etme Allahm yeter
- Rhum su gelen ylda bile mziyi and
- en gzlerinle yzme bir baktn
- Sar mimozamsn sen benim
- Glen gzlerinin mnas derin
- Kimdir bu kadn salar ak beni sararm
- Salarn yzne dkerek
- Glmn blblsn ak bahemin glsn
- Mavi gk mavi deniz
- Ne bildin kymetin, ne bildin kymetim
- Gemesin gnmz sevgilim yasla
- Bu ark sana ait sevgili dinle
- Senden uzak gnlerim zindan oluyor
- imdi bahara erdim
- Sevgi deli gnlden gnle bir aktr
- Bana nasl vazge dersin, bir garip m ben (gnein kavurduu)
- Gzlerini grdm an
- Bu tatsz akam saatinde (hatralar)

v.b. tannan arklardan bazlardr.

Dr. Aleddin Yavaa, 1950'li yllardan bu yana yurtii ve yurtd birok konserler vermi olup her yl stanbul Sanat Festivali Programlarnda da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtd verdii konserler arasnda iki defa Amerika Birleik Devletleri'ne baz kurulularca davet edilmi, bu iki davette 5 konser vermitir. Bir kere de BBC'nin 1988'de Londra'da Quean Elizabeth Hall'de tertipledii "Msiki Festivali"ne davet edilmi, orada 3 konser vermitir. Ayrca Berlin'de, Kln'de, Hamburg'ta ve Aachen'da mteaddit konserler vermitir.

Dr. Aleddin Yavaa'nn bir Uzun alar (L.P.) 25 adet 78'lik ta pla, 15 adet 45'lik pla mevcuttur. Cinuen Tanrkorur'la beraber yapt CD'ler, Yap Kredi Bankasnn Kltr Blmnn kartt solo ve ynettii korolara ait CD'leri vardr.

DR.ALEDDN YAVAA'NIN ALDII DLLER

1. Kasmpaa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Karl 04/05/1973
2. Pamukkale Altn Horoz Beste yarmasnda Altn Horoz 21/06/1973
3. Milliyet Gazetesi Beste Yarmas "Alar Gezerim" 1974
4. Ankara Jinekoloji Dernei (ihtisasta 25 Yl Doldurma nedeniyle)
5. Yldz niversitesi San'at Bayram Mnasebetiyle 1980
(Sempozyumdaki Bildiri iin) 1983
6. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararna verilen Konser dolaysyla 1984
7. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakf Gureba Hastanesi
(6.5 Yllk Hizmet Karl) 1985
8. Konya Seluk niversitesi Sempozyum Bildirisi
(Konu: Trk Msikisi) 1986
9. Bakrky Meslek Lisesi (Konferans Dolaysyla) 23/05/1987
10. TRT'ye yapm olduu 37 yllk hizmet karl 17/01/1987
11. Konya Seluk niversitesi (Musikiye Katkdan Dolay) 03/05/1987
12. Boazii Mski Vakf eref Kurulu yesi Olarak 19/12/1987
13. zmir Tabibler Odas Hizmet Karl 02/03/1988
14. Bursa Mski Cemiyeti tarafndan 1990
15. T. Trk Mskisi Devlet Konservatuar
(1975- 1990 Kurucu ye olmak nedeniyle) 1990
16. Milliyet Gazetesi Sevilen arklar Yarmas (Bir Garip Am Ben) 1990
17. Haseki Hastanesi Bahekimlik Hizmeti nedeniyle 1990
18. Siirt li Kltr Dernei Siirt Valisi Eliyle 1990
Veysel Karani Beste dl 24/05/1990
19. Samsun Mski Cemiyeti (Mskiye Hizmet) 17/11/1990
20. Bursa Belediyesi Konservatuar (Mskiye Hizmet) 1990
21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi) 1990
Dr. Aleddin Yavaa Yk tarafndan .T.. TSM.
Devlet Konservatuarna Profesrle atand.
Bunlar dnda, eitli Lions ve Lioness Dernekleriyle,
Rotary Kulplerinde, Trk- Alman Dostluk Derneinde,
Trk- Amerikan niversiteliler Derneinin yapm olduu
Konumalardan ald dller, vb... 1990

Yavaa, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanats olarak dllendirildi. 1990'DAN TBAREN ALDII DLLER

22. Gaziantep niversitesi Rektrlnce Fahri Doktora 26/05/1992
23. Samsun Kltr ve San'at Dernei onur yelii 1992
24. Trk Hekimleri Dayanma Vakf Katk dl 1992
25. Bursa Devlet Klasik Trk Mzii Korosu Koruma ve
Yaatma Dernei, Katk dl 1993
26. TRT Genel Mdrl, Trk Mziine Katk ve Hizmet dl
27. Kilis Eitim Vakf, stn Hizmet ve Yardm dl 1994
28. Mersin Bahelievler Mski Dernei Onur yelii 1994
29. Cerrahpaa Tp Fak. Trk Mskisi Korosu Hizmet ve
kran dl 1994
30. Aachen, Trk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994
31. stanbul Bykehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995
32. Hacettepe niversitesi Gnl Dostlar Kulb
Hizmet ve Onur dl 1995
33. stanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yl dl 1995
34. Kilis Kltr Dernei Genel Merkezi (Ankara) Onur yelii 1995
35. Eskiehir Halk Eit. Merk. TSM. Korosu kran ve Onur yelii 1995
36. Trabzon Mzik ve Halk Oyunlar Dernei Katk ve Onur dl 1995
37. Hacettepe niversitesi Takdir ve kran dl 1996
38. Hacettepe ni. Dede Efendi'nin 150. lm Yldnm mnasebetiyle
yaplan mzikli syleiye katk ve kran dl 1996
39. skenderun Mski Dernei Katk ve Onur dl 1997
40. Lions Dernei Katk ve Onur dl 1997
41. Malatya Mski Cemiyeti (lgi ve Katk dl) 1997
42. Dede Efendi'nin 150'nci lm yldnm mnasebetiyle Samanyolu
TV'den naklen verilen konser iin dl 1997
43. YOYAV "Yoksullara Yardm Vakf" (Kilisteki Baba Evini
yoksul ocuklarn yetitirilmesi iin Vakfa hibe etmesi dolaysyla) 1997
44. MZDAK "Hayat Boyu Baar dl" 1997
45. stanbul Musiki ve Kltr Dernei "stn Hizmet dl" 1998
46. Kartal Belediyesi "Trk Kltrne Hizmet ve Katk dl" 1998
47. Konya Valilii ve Seluk ni. Rektrl "Cumhuriyetin 75. Yl
mnasebetiyle 1998 Trk Mzii Etkinliklerine Katkdan" 1998
48. YOYAV Hizmetlerime Katkdan 1998
49. Trk Msikisi Vakf "Trk Musikisine 50 yl aan Hizmet ve Katk" 1998
50. YOYAV iin bestelediim mar dolaysyla dl 1998
51. Cumhuriyetin 5'inci yl dolaysyla Cumhuriyetle yetien ve
besteleriyle Trk Kltrne hizmetten dolay Balkesir Vilayetince
verilen dl 1998
52. Kilis iline sosyal ve Kltrel kalknmas yolunda katkdan dolay
Kilis Valiliince verilen dl 1998
53. Kilis Vakfna gsterilen ilgiden dolay Kilis Vakf Bakanl'nn
verdii dl. 1998
54. SAMDER "Salk Mensuplar Dernei" "Hizmet dl" 1999
55. Kayseri Erciyes niv. Rektrlnce verilen San'ata Hizmet Plketi 1999
56. Nazilli Belediyesi "Trk Musikisine Hizmet dl" 1999
57. Samsun Valilii Trk Msikisi
58. Lions nternasyonal "Trk Kltr ve stn Hizmet dl" 1999
59. Trk Tabipler Odasndan (Tp Fakltesinden Mezuniyetimin
50. Yl mnasebetiyle) 1999
60. Kbrs Girne Belediyesi "Trk Sanat Musikisine Hizmet dl 2000
61. Mersin Rotarien'lerden "Trk Kltrne Hizmet dl" 2001
62. Gaziantep niversitesi'nden "Trk Musikisine Hizmet dl" 2001
63. Kilis niversitesi Temel Atmaya Katkdan dolay "Kilis Belediye
Bakanlndan" 2001
64. Kilis niversitesi Temel Atmaya Kuruluuna katk "Kilis Valiliinden" 2001
65. Fevziye Mektepleri Vakf, Okul Aile Birlii dl 2001
66. Trk Edebiyat Vakf'ndan "Trk Kltrne Katk dl" 2001
67. Beikta Musiki Dernei "Yavaa Gecesi" "Vesile dl" 2001
68. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekrlar Ans dl" 2001
69. Kltr Bakanl "Konya Klt. Ve Turizm Dernei"nden dl" 2001
70. Gaziantep Trk Msikisi Derneine Onursal yelik 2001
71. TKHV- Trk Kltrne Hizmet dl 2001
Bu biyografi (alaattin yavaa) 3703 kez okundu.

Biyografi: alaattin yavaa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.