Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ahmet yesevi kimdir ? ahmet yesevi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ahmet yesevi

Ahmet Yesevi 

Trkistan'da yetien byk velilerdendir. Ad Ahmet bin brahim bin lyas Yesevi olup, Piri Sultan, Hoca Ahmet, Kul Hace Ahmet diyede tannr. Babas Hace brahim'in nesebi Hz. Alinin olu Muhammet bin Hanefi'ye dayanr. Hicri 5. asrn ortalarnda doduu tahmin edilmektedir. ok kk yata babasn, 7 yandada annesini kaybetmitir. Yesi ehrinde ilim ve terbiye tahsiletmitir. Bundan dolay YESEV nisbetiyle hret bulduu kabul edilmitir. Yesi'de, nce Arslan Baba Hazretlerinden ders ald. Arslan Baba'nn vefatyla Buhara'ya gitti. Orada Ehli Snnet alimlerinden Yusuf Hamedaniye baland ve manevi ilimleri tahsil etti. nsanlara doru yolu gstermek iin ondan icazet (diploma) ald.

Buhara bu tarihlerde Karahanllarn hakimiyeti altndayd ve devrin en byk ilim merkezlerinden biriydi. Dnyann eitli yerlerinden talebeler buraya gelip ilim tahsil ediyorlard. Buhara'da gl bir Hanefi Fkh gelenei mevcuttu. Hoca Buhara'da bir mddet ders verdi. Daha sonra bu vazifeyi bakasna devredip Yesi'ye dnd ve burada talebe yetitirmeye balad. Bykl ve hreti ksa zamanda Maverannehir, Horasan ve Harzem dolaylarna yayld. Zamann en byk ve stn evliyelarndan oldu. Zahiri ve batn btn ilimlerde derin alim olan Hazretleri, Hzr Aleyhisselam ile grr sohbet ederdi. Gnn byk blmn ibadet ve zikir ile geirirdi. Zamannda arta kalan dier bir ksmnda, talebelerine zahiri ve batn ilimleri retir, gnn ksa bir blmnde ise, alnteri ile geimini salamak zere, tahta kak ve kepe yapp bunlar satard.

Hazretleri yetitirdii talebelerinin her birini bir memlekete gndermek suretiyle slamiyetin doru olarak retilip yaylmasn salad. Onun bu ekilde gnderdii talebelerinden bir ksm da Anadoluya geldiler. Bu vesileyle onun yolu Anadoluda yaylp tannd. Anadolunun Mslman Trklere yurt olmas, onun manevi iaretiyle hazrland. Talebelerinin gayretiyle Anadolu ebediyyen Trk yurdu oldu.

Hazretlerinin en nemli zellii, Arapa ve Farsa bilmesine ramen ok sade bir Trke ile Hikmet denilen eitici szleri, Trkistan Trkleri zerinde byk izleri brakm olmasdr. Bu hikmetli szlerde eriat erkann ve tarikat adaplarn anlatmtr. Yesevi Oca ayn zamanda bir tarikattr. nemli ve byk tarikatlardan Nakilik ve Bektailik, Yeseviliin kollardr. Yeseviliin, adaplar mridlerin uymas gerekli hususlar ve ahkamlar vardr. Yesevi dergah, fakirler, yoksullar, yetim ve aresizler iin bir snak yeriydi. Bu dergahlar ayn zamanda, tekke edebiyatnn ilk temsil edildii yerler olmutur. Hazretleri tekke edebiyatnn ilk temsilcisidir. Bu vesileyle Anadoludaki Trk edebiyatnn yeerip gelimesine zemin hazrlam, Yunus Emre gibi byk airlerin yetimesine sebep olmutur. Bu ekilde yetitirdii talebelerinden tayin ettii halifeleri unlardr;

Mansur Ata, Abdulmelik Ata, Sleyman Hakim Ata (Bu Trkler arasnda en mehur halifesidir) Muhammed Danimend, Muhammed Buhari (Sar Saltuk) Zengi Ata, Tac Ata v.b. Bu halifelerinin yetitirdii birok talebe ki; Ahi Evran, Hac Bekta, Mevlana, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi talebeler Anadoluda, Hazretlerinin izdii yolda ilerlemiler ve Trk dilini, edebiyatn, kltrn zellikle slam dinini doru olarak gelecek nesillere aktarmlardr. Sade bir Trke ile Halkn anlayaca, sohbet tarzndakiHikmet adl iirleri, in'den, Marmara sahillerine kadar yaylp, Trk Milletine manevi k olmutur. Hazretleri Hicri 590 (1194) de Yesi ehrinde vefat etmitir. Kabri zerine trbe, 200 yl sonra, Timur Han tarafndan ina edilmitir.

"Kafir bile olsan, hi kimsenin kalbini krma. nk kalbi krmak Allh' Taala'y krmaktr. Gnl krk zavall garip birini grsen, yarasna merhem koy, yolda ve yardmcs ol."

Hazretleri'nin bu szlerinde, zellikle biz Avrupada yaayan Trkler iin, altn deerinde bir nasihat vardr. Biz Avrupa Trkl, Gayrimslimler ile beraber yaarken, gemiimize bakp g almalyz. Buralar Trkletiremeyiz, fakat Trk kalabilmemiz iin, Hazretlerini ve onun yolundan gidenleri ok iyi bilmemiz gerekmektedir.
Bu biyografi (ahmet yesevi) 11156 kez okundu.

Biyografi: ahmet yesevi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.