Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ahmet ferit tek kimdir ? ahmet ferit tek biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ahmet ferit tek

Ahmet Ferit Tek

, 1877 ylnda Bursa'da dodu. stanbullu bir aileye mensuptur. Babas Maliye muhasebecilerinden Mustafa Reit Bey, byk babas, kad Asm Efendidir.
Annesi brahim Aann kz Hanife Leyla hanmdr.
Asker olmak isteyen , Kureli Askeri Lisesine girdi. Daha sonra Harbiye'ye girerek oradan temen rtbesi ile mezun oldu. Bilahare talebeler arasnda balayan merutiyeti cereyanlara karan Tek, Trablusgarp'a srld.
Trablus'tan, Yusuf Akura ile birlikte bir kaya binerek Tunus'a, oradan da Paris'e kat. Burada Siyasal Bilgiler Fakltesine girerek mezun oldu. "uray mmet" Gazetesinde yazlar yazd. 1903-1908 tarihleri arasnda Kazan'a gitti. Daha sonra Msr'a yerleti. Bu arada Kahire'de yaynlanan "Trk" Gazetesinde yazlar yazd.
1908'de stanbul'a geldi. Devlette grev ald. Siyasal Bilgiler Fakltesinde tarih profesrl yapt.
Milli Merutiyet Frkas adl milliyeti bir parti kurdu. Partinin programnda u fikirler yer alyordu. "Trkler yzyllardr mparatorluun hudutlarnda arpt. Kendi illerini ihmal etmek zorunda kaldlar. Trk illerinin kalbi Anadolu bakmszdr. Trlerin de kendi milli kaderlerini dnmesi saati almtr".
air Mehmet Emir Yurdakul, Ahmet Aaolu, Yusuf Akora ve birka arkada ile 25 Mart 1912'de Trk Ocan kurdu. Kurucu Bakan Mehmet Emin Yurdakul'dan sonra, idare kurulu toplantsnda , Trk Oca Bakanlna getirildi.
"fham" Gazetesini kard. Ateli yazlar yazd. stanbul milletvekili oldu. Maliye Bakanlnda bulundu. Lozan mzakerelerinde itirak etti. ileri bakan oldu. 1925 ylndan sonra tamamen Dileri hizmetline girdi. Ferit Bey'e 1925-1932 yllar arasnda Londra'da, 1932-1939 yllar arasnda Varova'da, 1939-1943 yllar arasnda Tokyo'da bykelilik vazifesinde bulundu. Ya haddi gelinci, bir yl uzatlarak, 1943 senesinde emekli oldu.
25 Kasm 1971'de ld.
"Tekin" takma adyla yazd "Turan" isimli bir de kitab olan drst, samimi, alan, parlak bir zekaya sahip bir ahsiyet idi. Geni kltr vard. Tannm tarihilerimizden Dr. Emel Hanmn babasdr.
Yazlarnda Trklk ve slamiyet dayanmasna byk nem vermitir. Milliyet fikri ve milliyetilik lksn gereklik uuru ile ayarlamaya, her trl siyesi dncenin stnde deimez prensip olarak ehemmiyet vermitir.
Bu biyografi (ahmet ferit tek) 2409 kez okundu.

Biyografi: ahmet ferit tek Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.