Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ahmet buran kimdir ? ahmet buran biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ahmet buran

Prof. Dr. Ahmet BURAN Kaynakas

Kitaplar:

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Harputtan Hazara Elazl airler, Elaz belediyesi yay. Elaz 2006 ( Do. Dr. Ali Yldrm ve Y. Do. Dr. Tark zcan ile)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Nimri Dede, Hayat ve iirleri, Manas Yay. Elaz 2006

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Mehmet Bedri Ycesu, Hayat ve iirleri, ManasYyay. Elaz 2006 (Ali Yldrm ile) (Yayna hazr)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trkiye Trkesi Azlar, Ark Yay. Elaz 2006 (Ercan Aklaya ve Fatih zek ile) Yayna hazrlanyor.

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Saatname, (Yayna Hazr)

Makaleler:

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trkiyede Standart Dil Yaratma abalar ve Krte, Muzaffer zda Armaan, C. 4. 2003, s.

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Konuma Dili-Yaz Dili likileri ve Cumhuriyet Devrinde Yaz Dilinin Azlardan Ald kelimeler zerine Bir Deerlendirme, Zeynep Korkmaz Armaan, TDK yay. Ankara 2004, s. 80-102

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trke Saatnameler ve Hibetullah bni brahimin Saatnamesi, Jurnal of Turkic Civilization Studies, Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, No 1 / 2004, s.263-281

Prof. Dr. Ahmet BURAN, The Role Of Kyrgyz and Russian Languages in Political Realities of Kyrgyzistan, Dialogue (Berween Civil Society and Government in Kyrgyzistan), January 2004, s.30 (dil tartmasnda bir blm)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Krgz Tili Sylnby Kalsa lt, Zaman Krgztan, 2 Aprel , 2004 Cl, s. 19

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Karma Diller, Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, Sosyal Bilimlere Dergisi, Say 13, 2005, s. 79-87
(Ayn yaz, Trklk Bilimi Aratrmalar Dergisi Tuncer Glensoy zel Saysnda da yaynlanacak)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Krgzistandaki Dillerin Bugn ve Gelecei, Trk Yurdu, Say 216, Agustos 2005, s. 31-32

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trk Tilderinde Mayram Sznn Manilik yrs Cana Tektelik Baylan, Til Cana Kotormo, Cilt 1 /2005, s.38-40 (in/ Uygur zerk Blgesi)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Kavran Alan- Kelime Alesi likileri Bakmndan Trkede Bayram, Prof. Dr. Saim Sakaolu Armaan.. (yaynlanacak)


Bildiriler:

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Cumhuriyet ve Dil, Trkiye Cumhuriyetinin 80. Yl Bilgi ve Kltr leni, Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, 29 Ekim 2003, Bikek / Krgzistan (yaynlanmad)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trkiyada Dialektologiyalk Zertteuler men Trkitanuda Diyalektologiyalk Meseleleri, Sersen Amancalov Cene Kazirki Kazak Filologiyasnn zekti Meseleleri Konferentsiyas, A. Baytursnul Atnda Til Bilimi nstitut, 25 Kasm 2003, Almat /Kazakistan (yaynlanmad)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Prosses Osvokniya i Obueniya Rodnogo i Nirodnx Yazkov V Krgzstane, ICANAS XXXVII, (Mejdunarodniy Kongress Vostokovedov, 16-21 Avgusta 2004, Moskova/ Rusya (yaynlanmad)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, ok Dilli Toplumlarda Dil ve letiim Sorunlar- Krgzistan rnei, 1. Uluslar aras pek Yolu Tarih ve letiim Smpozyumu, Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, 17-18 Mays 2004, Bikek/Krgzistan (yaynlanmad)
(Ayrca ayn sempozyumda oturum bakanl)

Prof. Dr. Ahmet BURAN, 2. Uluslararas Trk Uygarl Kongresi, Krgzistan -Trkiye Manas niversitesi, 4-6 Ekim 2004 Bikek/ Krgzistan (oturum bakanl)

Tezler: (Yksek Lisans)

Sleyman Kaan Yaln, lkretim 1. ve 5. Snf Trke Ders Kitaplarndaki Szvarl Unsurlarnn Eitsel Adan Deerlendirilmesi, Frat niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Elaz 2005, XVII +245 s. (Danman: Prof. Dr. Ahmet BURAN)

Glzada Narmamatova, Sanat- Digerestter,(Metin-nceleme-Dizin) Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Bikek 2005, XII +221 + 38
(Danman: Prof. Dr. Ahmet BURAN)

In Bilge Kaan Seluk, O li zgn lesi Kylerinde Yaayan Trklerin Azlar ( nceleme-Metin-Szlk), Krgzistan-Trkiye Manas niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Bikek 2005, V + 123

Panel-Konferans:

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Eitim ve Bilim Dili Olarak Krgzca, Baytik Atndag Orto Mektep, 15 Mays 2004 Bikek/Krgzistan

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Orta Asyadaki Kltr ve Uygarlklarn Aratrlmas Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji niversitesi, 29 Eyll 2005, Ankara

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Dnyadaki Son Gelimeler Karsnda Trk Dilinin Gelecei, Frat niversitesi, .. Elaz

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Trkiyede Dil ve Kimlik Sorunlar, Aydnlar Oca, .Malatya

Prof. Dr. Ahmet BURAN, Krgzistan zlenimleri, TSAV Elaz ubesi,.. Elaz

Radyo-Televizyon Konumalar

Krgz Dilinin ve Krgzlarn Bugn ve Gelecei (Azatlk Radyosu )
Eitim-Kltr ve Devlet Dili Olarak Krgzca(BBC radyosu)


alma Gruplar:
Kii Adlar alma Grubu(TDK)
Derleme Szl alma Grubu(TDK)
Veteriner Terimleri Szl alma Grubu (TDK)
Su rnleri Terimleri Szl alma Grubu (TDK)

Proje:

Orta Asyadaki Kltr ve Uygarlklarn Aratrlmas Projesi ( Proje Yrtcs)
Bu biyografi (ahmet buran) 2384 kez okundu.

Biyografi: ahmet buran Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.