Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ahmed(3.) kimdir ? ahmed(3.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ahmed(3.)

Osmanl padiahlarnn yirmincs ve slam halifelerinin seksensekizincisi.

Saltanat: 1703-1730
Babas: Sultan Mehmed-IV - Annesi:Rabia Glnu Sultan
Doumu: 31 Aralk 1673 Vefat: 1 Temmuz 1736

Sultan II. Mustafa'nn z kardeidir. Son derece zeki ve akll idi. eyp-i Sultan Mehmet Efendi ile Seyyid Feyzullah Efendi'nin eitim-retimi altnda yetiti. 22 Austos 1703'te Edirne'de tahta kt zaman 30 yanda idi.

Sultan Ahmet Han ncelikle 1703 Edirne vakasnda isyan karanlarn elebalarn iyi bir siyasetle yakalatp, teker teker cezalandrd. Devletin i ilerini dzeltti. 1711'de sve kral XII. arl (Demirba) Ruslarla yapt sava kaybederek, Osmanllara ait zi kalesine sannca, Ruslar Trk snrn ihlal ettiler. Bunun zerine Osmanl Devleti Rusya'ya harp ilan etti. Nisan 1711'de Baltac Mehmet Paa kumandasndaki Osmanl ordusu, ar Petro'nun ordusunu Prut nehri kenarnda kstrd ise de yenierilerin artan itaatsizlii sebebiyle bir imha hareketine giriemedi. Neticede Azak ve evresindeki kalelerin Osmanllara teslimi artyla mtareke imzaland. Ancak Ruslar antlama arlarn yerine getirmediler. Sultan Ahmet Han'n Osmanl ordusu sadrazam Damat Ali Paa komutasnda tekrar harekete geirmesi zerine, ar Deli Petro antlamaya uymak mecburiyetinde kald ve seferden vazgeildi. Ali Paa, 1714'te Karadallarn isyan etmesi zerine Mora seferine kt ve Karlofa antlamasyla Venediklilere geen btn kaleleri birer birer fethetti.

Osmanl zaferlerinde endieye den Alman-Avusturya mparatorluu, bu fetihleri tanmadn bildirdi. Bu durum iki devlet arasnda harbe yol at. 1716'da Petervaradin'de yaplan sava Osmanllar st bir vaziyette iken, savan en iddetli annda Sadrazan Damat Ali Paa'nn vurularak ehit dmesi zerine kaybettiler. Bu malubiyetin sonunda imzalanan Pasarofa Antlamas ile Belgrad ve Semendre Avusturya'ya kalmak zere Sava nehri snr kabul edildi.

Pasarofa antlamasndan sonra, Trkiye'de sonralar Lale Devri diye anlan yeni bir devir ve yeni bir hayat balad. III. Ahmet Han elli yldr devam eden savalar sonunda ypranan orduyu kuvvetlendirmek, lke iinde huzuru salamak, imar faaliyetlerine hz vermek, bylece devleti maddi ve manevi en yksek seviyeye karmak istiyordu. Nitekim bu gayelerle humbarac oca slah edildi. Matbaa Trkiye'ye getirilerek, byk ilim ve kltr eserleri baslp datld. Padiah'n stanbul'daki ilim,kltr ve sanat evrelerini yakndan desteklemesi bu sahada byk ve canllk uyandrd. Yalova'da kat, stanbul'da ini ve kuma fabrikalar ald. mar faaliyetleri artarak bir ok yerde kasrlar, yallar, cami ve emeler yaptrld. Bu devrede ran ile yaplan savalar sonunda Gence, Nahcvan, Hoy, Selman, Kirmanah ve Nihavend gibi ehirler fethedildi.

1718'den 1730'a kadar devam eden sulh ve skun devresi, bilhassa Sadrazam Nevehirli Damat brahim Paa'ya kar aleyhte bir faaliyetin domasna yol at. 1730'da Sultan III. Ahmet Han ve sadrazam brahim Paa'nn ran seferine kmak zere skdar'a getii srada Patrona Halil adl aki etrafna toplad adamlarla isyan etti. dareden memnun olmayanlarn kendisine katlmas ve yenierileri de olaylara seyirci kalmas isyann bymesine sebep oldu. brahim Paa, iki damad ile boularak ldrld. Beyhude kan dklmesini istemeyen Sultan III. Ahmet Han, taht pek ok nasihatla yeeni Mahmut'a teslim etti (2 Ekim 1730). Ahmet Han nasihatlarnda; "Vezirine teslim olma. Daima ahvalini aratr ve be-on sene birini vezarette mstakil istihdam eyleme. Merhamet sahibi ol. Cmertlii elden brakma. Gayet tasarruf zere ol. ini kendin gr, ele itimat etme. te benim ahvalim, sana nasihat iin kafidir. htiya sahiplerine adaletle davran. Kimseden beddua alma. ehzadeler sana emanettir, olum; devlet ilerini baban ve ben bakalarna braktmzdan bu durum bamza geldi. Sen bizzat idareyi ele al." demektedir.

Saltanattan ekildikten sonra ilim ve ibadetle megul olan Ahmet Han, 1 Temmuz 1736 tarihinde altm yanda iken vefat etti. Yeni Camii'de Turhan Valide Sultan trbesine defnedildi.

III. Ahmet Han, hassas, ak fikirli, vatanperver, ilim ve sanat erbabna koruyan, slamiyet'e sn derece bal bir padiaht. Gzel yaz yani hsn-i hatta fevkalade maharet sahibi idi. Yazd Kur'an- kerimlerden birisini Ravza-i Mutahhara'ya hediye etti. Topkap Saray giriinde yaptrd tarihi emenin kapsndaki kitabesi de III. Ahmet'in el yazsdr. Alim ve airleri himaye eden Sultan, iirlerinde Necib mahlasn kullanrd.
Bu biyografi (ahmed(3.)) 2953 kez okundu.

Biyografi: ahmed(3.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.