Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ahmed(2.) kimdir ? ahmed(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ahmed(2.)

Osmanl sultanlarnn yirmibirincisi ve slam halifelerinin seksenaltncs.

Saltanat: 1691-1695
Babas: Sultan brahim Han - Annesi: Hatice Muazzez Sultan
Doumu: 25 ubat 1643 Vefat: 6 ubat 1695

Sultan brahim Han'n nc oludur. 1643'te Edirne'de dnyaya geldi. yi bir tahsil grd. Arab ve Faris'yi mkemmel bir ekilde rendi. Biraderi II. Sleyman'n yerine 21 Haziran 1691'de tahta kt zaman 49 yandayd. Ahmet Han'n clusu srasnda Osmanl Devleti, kinci Viyana muhasarasn takip eden harplerle meguld.

Sultan II. Ahmet Han, tahta ktktan sonra ilk olarak; Avusturya zerine giden serdar Fazl Mustafa Paa'ya ferman gndererek sadaretinin ve seferin devamn diledi. Fazl Mustafa Paa, 20 Temmuz'da Belgrad'a ulaan Osmanl ordusunu, Krm kuvvetlerinin gelmesini beklemeden ve harp meclisinin kararna aykr olarak Petervaradin nlerinde bulunan Avusturya ordusu zerine srd. Tisa suyunun Tuna'ya kart Salankamen mevkiinde, iddetli geen harbin ilk anlarnda Osmanl ordusu stn durumda iken serdarn vurularak ehit dmesi zerine, vaziyet Osmanllar aleyhine dnd. Bylece Salankamen sava kaybedildi. Bu savata tarihilerin; alim, dindar, alicenap vakur ve adil bir kimse olarak vasflandrdklar, iyi bir devlet adam ve komutan olan Fazl Mustafa Paa'nn ehit dmesi, Osmanllar iin en byk kayp olmutur.

Salankamen hezimetinden sonra, Lipva ve Varat kaleleri Avusturyallar tarafndan igal olundu. Durumu msait gren Lehistan kuvvetleri Kamenice kalesini muhasara edip, sak civarna kadar geldiler. Ancak serdar Kahraman Paa tarafndan bozguna uratldlar. Venedikli vali Morosunu Girit'e asker karp, Hanya kalesini muhasara etti ise de smail Paa'nn kahramanca mdafaas sayesinde adadan ayrlmak zorunda kald.

1693 ylnda Avusturyallar Erdel zerinden Eflak ve Bodan'a tekrar taarruza baladlar. Yanova'y igal eden dman kuvvetleri, Belgred' muhasara ettiler. Ancak sadrazam Bozoklu Mustafa Paa sratle gelerek Yanova'y ald ve Belgrad' muhasaradan kurtard. Osmanl ordusunun ksmi baarlarna ramen Avusturyallar'n taarruzlar bitmek bilmiyordu. Osmanllarn toparlanmasna frsat vermek istemeyen Venedikliler de devaml saldr halinde idiler. Nitekim serdar- ekremin Varadin muhasarasnda olduu bir srada Malta, Floransa ve Papalk filolarndan mteekkil bir Venedik donanmas Sakz adasn igal etti. Bu haber Sultan II. Ahmet Han' ok mteessir etti. Padiah, bu zntsn vezir-i azam Srmeli Ala Paa'ya gnderdii hatt- hmayunda "Madem ki Sakz dman elindedir, btn Engrs (Macaristan) memleketini fethetsen makbulm deildir." diyerek bildirdi. Ayrca sadrazam Edirne'ye gelince; "Eer bu k Sakz geri alnmazsa, btn reisleri katlederim." diyerek emrini bildirdi.

Bu emir zerine 1695 yl ilk gnlerinde stanbul'dan hareket eden Osmanl donanmas kalyonlar kaptan Mezemorta Hseyin Paa'nn byk kahramanl sayesinde Sakz boazndaki Koyun adalar mevkiinde Venedik donanmasna byk zayiat verdirdi. Venedikli amiral, gemisiyle birlikte sulara gmld. Koyun adalar zaferinden sonra, Trk donanmas Sakz'a asker karp aday kolayca ele geirdi. Ancak Sultan II. Ahmet Han Sakz'n fetih haberini alamadan elli iki yanda Edirne'de hayata gzlerini yumdu (6 ubat 1695).

ok merhametli ve vatanperver olan II. Ahmet Han, hasta olduu zamanlarda bile, devlet ilerinden asla el ekmezdi. Zaman zaman kyafetini deitirerek halk arasnda dolar, insanlarn dertlerini sabrla dinler, are bulunmas iin gerekli yerlere emirler verirdi. slamiyet'e hizmet hususunda derin bir mesuliyet hissi iinde hareket ederdi. Tahta kt zaman syledii; "Ben saltanata talip deildim. Allah teala fazl u kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin krn eda edemem." eklinde szleri onun nasl manevi bir mesuliyetle devlet reisliini kabul ettiini anlatmakta ve milletine hizmet duygusunun derinliini gstermektedir.

Sultan II. Ahmet Han, bir mesele hakknda uzun uzun dndkten ve bilenlerle istiare ettikten sonra karar verirdi. Sanatkarlar korur, onlara deer verir, daha iyiye ve daha gzele ynelmeleri iin alrd. Hattat olup hatt gzeldi. Kur'an- Kerimlerin yannda baka kitaplar da yazarak oaltrd. Ayn zamanda air olan Sultan Ahmet Han'n kabri Kanuni Sultan Sleyman trbesi ierisindedir.
Bu biyografi (ahmed(2.)) 2346 kez okundu.

Biyografi: ahmed(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.