Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abuzer uurlu kimdir ? abuzer uurlu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abuzer uurlu

1943 ylnda Malatya'da dodu. 1966-1973 yllar arasnda Trkiye'ye 27 milyon adet mermi ve 70 bin civarnda silah sokulmas ile ilgili olarak yargland ama delil yetersizliinden beraat etti [Uur Mumcu, Silah Kaakl ve Terr, s.70-77]. Uurlu ksa bir sre sonra Bulgaristan'a yerleecek ve kaaklk ilerini bu lkede yrtecekti. 1974 ylnda kan af yasasyla bir ksm sular affedildi. 1974-1979 yllar arasnda "Yldrm" kod ad le MT iin alt [Mehmet Eymr, ATN]. Bu arada nterpol tarafndan uyuturucu kaakl suu ile aranyordu [D.Yurdakul, C. Erdin, ETE'LE, s289]. Uurlu'nun ismi 1979 ylnda pheli bir intihar ile len kaak brahim Telemen'in iddialarnda geiyordu. Milliyet gazetesi bayazar Abdi peki ldrlmeden nce kaaklk konular ile ilgili yazlar yazyor ve Uurlu'dan bahsediyordu.

1978 ylnda hkmet kuran CHP'nin MHP'li Gn Sazak'n yerine Gmrk ve Tekel Bakan yapt Tuncay Matarac'nn, Uurlu'dan rvet ald ve Onun istedii kiileri Gmrk Mdr yapt 12 Eyll sonras ortaya kt [F. nl, Susurluk Gmr, s.77]. Bu arada Milliyet gazetesini satn almak isteyen Kemal Derinkk'n, Uurlu ile yakn iliikisi vard. peki suikastnn tetikisi olarak idama mahkum edilen Mehmet Ali Aca, cinayetten nce Uurlu'dan yardm grdn syleyecekti. Uurlu 1984'de MT ve EMniyet'in beraber yrtt Babalar Operasyonu srasnda tutukland. 1987 ylnda tekrar tutuklanan ve 1988'de tahliye edlen Uurlu hakknda 10 Temmuz 1991'de stanbul DGM'de 36 yl hapis istem ile bir dava ald. 20 Ekim 1999'da stanbul'da yakaland [F.nl, Susurluk Gmr,s.89].

Abuzerin en esrarengiz yllar
Faruk Mercan
Aksiyon 4 austos 2001 Say 348


Kaaklk dnyasnn en nl ismi olarak kabul edilen , Sofya'dan kendisine gnderilen 7 kilo kokainin 31 Temmuz 1995 gn snrda yakalanmas zerine 8 Austos 1995 tarihli polis ifadesinde hayat hikayesini byle anlatyor.
"Ben 1943 ylnda Malatya'nn Ptrge kazasna bal Sinan kynde dnyaya gelmiim. 1951 ylnda stanbul'a geldim. stanbul'da emberlita muhitine yerletik. lkokul tahsilimi Mahmutpaa ilkokulunda bitirdim. Ortaokulu Kadky ortaokulunda tamamladm. Mahmutpaa'da iportaclk ileriyle uratm, 1964 ylnda askere gittim. Askerlik hizmetimi Ankara ili
Tandoan mevkiinde bulunan inzibat merkezinde tamamladm. 1966 ylnda stanbul'a geri geldim. Hrdavat zerine dkkan atm, bu yeni dkkanm Mahmutpaa'da idi. eitli iler yaptm, en son 1968 yl ierisinde kuru kahve dkkan amtm. O tarihte
kaak olarak getirilen 200 kilo civarnda kahvem polis tarafndan ele geirildi. Fatura olmad iin, hakkmda herhangi bir ilem yaplmamas iin Bulgaristan'n Sofya ehrinden Almanya'nn Mnih ehrine katm. 1968 ylndan 1974 tarihine kadar
Mnih'te ve Sofya'da kaak olarak dolatm. Kaak olmamn nedeni, stanbul'da Mahmutpaa semtinde kaak
yoldan dkkanmda polis tarafndan ele geirilen kahveden dolaydr. Olayla ilgili stanbul Cumhuriyet
Savcl tarafndan arandm biliyordum. 1974 yl ierisinde karlan af yasasndan yararlandm iin
dava dt. 1974 ylnda karlan af yasasndan sonra Trkiye'ye geldim. 1974 ylndan 1980 ylna kadar
Kadky iftehavuzlar Badat caddesi no:242 sayl yerde Bat Dilleri Lisan Okulu ismi altnda iyeri altryordum. Daha dorusu lisan kursu verdiriyordum. 1980 ylnda 12 Eyll ihtilali oldu. 12 Eyll'de gzaltna alndm, Selimiye klasna gittim.
Gzaltna alnma nedenim, 1980 ncesi elektronik eya kaakl yaptmdan dolay Ankara Skynetim
Komutanl 4 nolu Askeri Mahkemesi'nde yarglandm. 15 yl hapis cezas aldm, 2 yl da Yce Divan'da yarglandm. (Gmrk ve Tekel eski Bakan Tuncay Matarac'ya rvet davas). Toplam olarak 17 yl hapis cezas aldm. Bu cezamn tam yedi yln cezaevinde yattm. 1988 balarnda Tekirda cezaevinden tahliye edildim. stanbul'a geldim, Kadky Kzltoprak'ta
1993 yl ierisinde Volga D Ticaret Limited irketi ad altnda konteyner iini kurdum, halen altryorum."

stanbul piyasasn iyi tanrm

Kaaklk dnyasnn en nl ismi olarak kabul edilen , Sofya'dan kendisine gnderilen 7 kilo kokainin 31 Temmuz 1995 gn snrda yakalanmas zerine 8 Austos 1995 tarihli polis ifadesinde hayat hikayesini byle anlatyor.
Mesleini "Nakliyeci" olarak gsteren Uurlu, Sofya'da araba alm satm iiyle uratn belirtiyor. Bildii diller sorusuna da, ngilizce ve Bulgarca cevabn veren Uurlu, "Ben uyuturucu aleminde organizatr bir adamm" demesine karlk isminin
kart byk uyuturucu olaylar hatrlatlnca bunlar kabul etmiyor. rnein, 1978 ylnda Hollanda'da yakalanan 1,5 ton esrar olayndan dolay Skynetim Askeri Mahkemesi'nde beraat ettiini belirtiyor. 1988'de yine Hollanda'da yakalanan 99 kilo
eroin yznden yine isminin verildiini, bu davann ise stanbul Devlet Gvenlik Mahkemesi'nde srdn
belirtiyor.

Yalnzca kokain konusunda net konuuyor. "stanbul piyasasn iyi tandm iin beni bu kokain ticaretine sokmak istediler... Ben uyuturucu aleminde organizatr bir adamm. Kokaini kulp altran ve pavyon ileten kiilere satacaktm. sim vermek
istemiyorum. nk benim gibi beyin bir adam bu tr olaylarda isim vermez, bizlere yakmaz isim vermek..."
Drt yl Ataky'de sakland nterpol tarafndan 1980'de uyuturucu kaakl sulamasyla Uurcan Elmas, dris zbir ve Hseyin il gibi ahslarla birlikte arand hatrlatlnca da, "Bu ahslarla birlikte, Hollanda'da ele geirilen 1 ton esrar maddesiyle ilgili olarak 1980 ihtilalinde gzaltna alndk, yarglandk" diyor.Aslnda 'nun ismi, 20 Ekim 1999 gn stanbul Ataky'de bir polis basknyla gzaltna alnana kadar, artk neredeyse unutulmutu. Yedi kilo kokain olaynda savc tarafndan serbest
braklmasndan hemen sonra gyabnda tutuklanm ancak, bir ka yl Bakrky polis blgesindeki Ataky'de saklanabilmiti.
Milli stihbarat Tekilat'nn eski yneticilerinden Mehmet Eymr Washington'dan kard internet sitesinde, bir ka gn nce onunla ilgili bir mektubu yaynlaynca yeniden ismi gndeme geldi.Mektup, 10 Temmuz 1985 tarihini tayor ve bu tarihe
kadar MT'in kaaklk ubesini ynetmi olan Mehmet Eymr tarafndan MT Mstear Korgeneral Burhanettin
Bigal'ya hitaben yazlm. Bu tarihe kadar MT'in kaaklk ubesinin banda olan Eymr, nce Beyrut'a, bunu kabul etmeyince
Adana'ya tayin edilmek isteniyor. Bunun zerine MT Mstear Burhanettin Bigal'ya, tayininin mafya tarafndan yaptrldn belirten ar sulamalarla dolu bir dileke veriyor ve MT Okulu'na retim grevlisi olarak atanyor.

MT onu kontrol edemiyor
te 10 Temmuz 1985 tarihli mektup, kaaklk ubesindeki grevine veda edip MT okulundaki yeni grevine balayan Eymr'n, giderayak MT Mstear'na brakt uyarc bir mesaj niteliini tayor. Bu mektubu kendi derdinden ziyade mesleki sebeplerle yazmay bir grev bildiini belirten Eymr, drdnc cmleden itibaren sz 'ya getiriyor ve
onun stanbul Lisan Okulu altrd yllara deiniyor: "Bugn btn dnyann adndan bahsettii Abuzer
Uurlu, 19741979 yllar arasnda tekilatmzca (stanbul) kullanlmtr. Bir dublaj operasyonu diyebileceimiz bu faaliyetin zamanla aleyhimize gelitii bugn apak ortadadr. Buna merkezi olmayan disiplinsiz bir sevk ve idare, zamanla menfaat
ilikilerine dnen mesleki temaslar ve K/O Ajan ilikilerinde sevk ve idare edilen ahsn geni imkan ve para gcnn yan sra, elemann hasm servisten olan menfaatlerinin kyaslanmayacak kadar stn olmas gibi sebepler neden olmutur. Bildiim kadaryla
ile resmi ilikinin kesilmesinden sonra da baz kiisel temaslar devam etmitir."

Eymr'n iddiasna gre "hasm istihbarat servisi" ile ilikisinin ar basmas yznden Uurlu MT'in kontrolnden kt. Eymr arpc iddialarn yle srdryor: "Kanaatime gre , Sovyetler ve Bulgarlar tarafndan Trkiye'de bir 'ba ajan' eklinde kullanlm, Abuzer ve Bekir elenk vastasyla MHP ve lkclere hulul edilmi, Trkiye'de peki cinayeti,
Bahelievler cinayeti, Adana Emniyet Mdr cinayeti gibi provokatif ve halkn gven duygusunu karan,
nefret yaratan ve gvenlik glerini sa mihraklar zerine teksif eden operasyonlar planlanmtr. Aca, Papa suikastnda muvaffak olsayd hem Hristiyan alemi Trkiye'ye cephe alacak hem de yurt dnda bulunan lkcler Bat Gvenlik glerinin bir numaral hedefi haline getirilecekti. Tabiatyla bu arada hem PAPA hem de Polonya'daki direni hareketi cezalandrlm
olacakt."

Sovyetler'in Trkiye'ye szma operasyonu
Eymr'e gre, Mehmet Ali Aca, Oral elik, Abdullah atl, Aydn Telli gibi isimler, ve Bekir elenk ile irtibatlydlar. Eymr mektubun bu blmnde Bekir elenk zerinde de nemle duruyor ve u iddialar sralyor: "Bulgarlar Bekir elenk'i aniden Trkiye'ye yollamlardr. Nedeni anlalmamtr. Yakn tarihte rendiime gre Bekir elenk'in Bulgaristan'da
ifadesini almaya giden talyan Savc, Bekir elenk'in telefon defterinde, stanbul MT Tekilatna ait telefonlar da tespit etmitir. Halen bu tutanaklar Emniyet Tekilatnda mevcuttur. Bu Bulgarlarn hazrlad bir mizansen olabilir. Buna ramen Aca
davasnda skacaklarn anlayan Bulgarlarn dnya kamuoyunun dikkatini Trkiye zerine evirmesi mevcut
ilikileri dikkate alndnda gayet kolay olacaktr.Sovyet ve Bulgarlar, Trk yeralt dnyasnn byk bir blmn bir baka amala daha kullanmlardr. Normal Espiyonaj faaliyetleri ile ulaamadklar st dzey yneticilere Mafya vastasyla ve menfaat ilikileri
ile yaklamlardr. Bugn birok tahkikatn engellenmesi bu ilikilerin ortaya kmas korkusundan kaynaklanp, menfaat ilikilerinin devlet gvenliinin stne kmasna neden olmaktadr."

1985 yl Temmuz'unda Bulgaristan tarafndan Trkiye'ye gnderilen Bekir elenk'in ifadesini, bu tarihte stanbul Mali ube Mdr olan Cevdet Saral ald. elenk'in silah ve mermileri Bekir elenk, 1934'te Kilis'te dnyaya geldi. lkokulu
4. snftan terk etti, daha 18'ine varmadan, kaak mallar getirmek zere Suriye'ye gidip gelmeye balad. Babasndan ald be bin lirayla 1952'de Ankara'ya geldi. Ankara'da bir sre bakkal ileten ve hrdavatlk yapan elenk, daha sonra AnkaraKilis
arasnda antaclk yapmaya balad. Jilet ve akmak gibi kaak mallar getiriyordu. Ankara'da saatilik ve kuyumculuk da yapan elenk, 1961'de stanbul'a geldi. 1963'te stanbul'da bir nakliye irketi kuran elenk, ayn yl anakkale'de kaak kahve ve akmak yakalatmaktan tutukland. Be ay cezaevinde kalan elenk, dava sonucunda 1965'te be yl hapis cezasna
arptrld. Bunun zerine Almanya'ya kat. 196669 arasnda, Almanya'da "exportuluk" yaptn, silah ve
mermi kaaklna bu dnemde baladn belirtip, "10 bin, 20 bin adet mermi ile, 2030 adet civarnda
daiik marka Alman silahlarndan... satarak para kazandm silah ve mermi olay vardr" diyor. elenk, silah iinden kr hemen fark ediyor: "Silah ve mermi iinin klliyetli miktarda Bulgaristan zerinden yaplmas sonucu Almanya'dan Bulgaristan'a
gelip gittim... Bu sefer 400500 bin civarnda mermi ve 500 civarnda deiik marka, genelde ekoslovak
yaps silahlar genelde gemilere elektronik ve elektrik malzemeleri ile birlikte yklenmesi eklinde sevkiyatna baladk... Bulgar makamlar ve yetkilileri bu tr mallarn satn Kintex firmas aracl ile dorudan kendileri yaptklar iin
sat ve sevki esnasnda nemli bir mkilatla kar karya kalmyorduk..."

Sofya'daki cezaevi gnleri
elenk, 1970'te svire'ye yerleiyor ve Falcon saat fabrikasna 400 bin frankla ortak oluyor. Trkiye'ye dnd 1975 ylna kadar saat iine devam ediyor. Daha nce iki evlilik yapan elenk, Hlya Koyiit'in kz kardei Nilfer Koyiit'le 3. evliliini yapyor.
Bu arada svire'deki saat iinden iflas ediyor ve 12 Eyll darbesinden 9 gn sonra yurtdna kyor. Yeniden Almanya'ya giden elenk iki gemi satn alyor. Papa suikastinden sonra da, Bulgaristan'a geldiinde tutuklanyor: "Bulgaristan'da 31 ay (tutuklu) kaldm. Bu 31 ay ierisinde Mehmet Ali Aca ile ilgili bilgime bavurdular. Tanyp tanmadm sordular..Bulgaristan'da bulunduum sre ierisinde talyan Savc Martella ifademi ald. Papa suikasti ile ilgili mer Mersan' tanyp tanmadm sordu..."
Eymr'n anlatmlarna bakarsak, Bulgarlar'n elenk'e Aca'y sormalar anlamszd. Onlar, elenk'i de, Aca'y da gayet iyi tanyorlard. Ve srf Trkiye'yi zor duruma drmek iin bir mizansenle elenk stanbul'a gnderildi. Bekir elenk stanbul'daki
sorgusundan sonra Ankara'da Mamak Askeri Cezaevi'ne konuldu. Ancak ayn yl cezaevinde kalp krizinden
ld.

Uurlu ve Aca'nn Kartal bulumas
ise, u anda Mehmet Ali Aca ile birlikte Kartal Cezaevi'nde yatyor. Uurlu, Skynetim Askeri Mahkemesi'nde yargland srada Abdi peki suikasti dosyasndan da ifade vermi bu durumada, Uur Mumcu da tank olarak dinlenmiti.
Mahkeme Uur Mumcu'ya, 'nun peki suikasti ile ilgisini gsterecek herhangi bir bilgi ve belgeye sahip olup olmadn sormu, Uur Mumcu, "Hayr" cevab vermiti. Acaba Papa suikasti ncesinde , Mehmet
Ali Aca'ya para gndermi miydi?.. Bir bilgiye gre, Avukat Doan Yldrm bir renci iin Uurlu'dan
yardm isteinde bulunmu, Uurlu bu istei yerine getirmiti ve bu renci Aca'yd. Bekir elenk ifadesinde, ve kardei Sabri Uurlu'yu Sofya'da tandn belirtiyor. lgin olan hem Uurlu'nun hem de elenk'in 1960'l yllarda
kahve kaakl sularndan dolay Trkiye'den kamak zorunda kalp Sofya'ya demir atmalar. Mehmet Ali Aca, talya'dan Trkiye'ye getirilmesinden sonra hakim nne knca ilk szleri ne olmutu: "Bir senaryo vard, ben sadece o senaryonun aktrydm." Hangi karmak ilikilere girmi olurlarsa olsunlar, biri ilkokuldan terk, dieri ortaokul mezunu elenk ve
Uurlu da, Trkiye'yi 1980'lere getiren senaryonun yalnzca kk birer aktrydler.
Bu biyografi (abuzer uurlu) 3584 kez okundu.

Biyografi: abuzer uurlu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.