Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abdlhamit(2.) kimdir ? abdlhamit(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abdlhamit(2.)

Osmanl padiahlarnn otuz drdncs ve slam halifelerinin doksan dokuzuncusu.

Saltanat: 1876-1908
Babas: Abdlmecid Han - Annesi: Tir-i Mjgan Sultan
Doumu: 21 Eyll 1842 Vefat: 10 ubat 1918

ok iyi bir tahsil grerek din ilimlerini ve Franszcay mkemmel bir ekilde rendi. Amcas Abdlaziz Han onu Msr ve Avrupa seyahatlerinde yannda gtrd. Abdlaziz Han' tahttan indirip ehit ettiren, bylece Osmanl Devleti'nde idareyi ele geirin bat kuklas baz paalar, V. Murat'n uurunun bozulmas zerine, devlet ilerine karmamas ve yalnz millet meclisinin karaca kanunlara gre hareket etmesi artyla, Abdlhamid Han' sultan ilan ettiler.

Tahta ktnda Osmanl Devleti tam bir bunalmn eiindeydi. Karada ve Srbistan'da sava aleyhimize dnm, Bosna-Hersek ve Girit'te ayaklanmalar km, mali kriz son haddine varmt. Bu arada sadrazam Mithat Paa ve arkadalarnn istei zerine 23 Aralk 1876'da Birinci Merutiyet ilan edildi. Ancak gayrimslimlerin dahi yer ald Meclis-i Mebusan'n ilk ii Rusya'ya harp ilan oldu. 93 harbi diye tarihe geen bu sava, Osmanl Devleti iin tam bir felaket getirdi. Ruslar stanbul nlerine kadar geldi. Bir milyondan fazla Trk, Bulgaristan'dan stanbul'a hicret etti. Mtareke isteyen Sultan Abdlhamid, ilk i olarak devleti paralanma ve yok olma yoluna doru gtren Meclis-i Mebusan' kapatt (13 ubat 1878) ve devlet idaresini eline ald. Ayastefanos antlamas ile Osmanl Devleti Makedonya, Bat Trakya, Krklareli, Kars, Ardahan ve Batum'u kaybediyordu. Ancak ngiltere ile anlaan Abdlhamid Han, Kbrs'n idaresini onlara brakmak artyla, yeniden toplad Berlin Konferans'nda kaybedilen topraklarn bir ksmna sahip oldu.

Abdlhamid Han byk meseleler karsnda bunalan Osmanl Devleti'ni bundan sonra dahiyane bir siyaset, adalet ve fevkalade bir kudretle ynetti. Dyun-u Umumiye idaresini kurarak iki yz elli iki milyon tutan devlet borlarn yz alt milyona indirdi. Memlekette byk bir imar faaliyeti ile eitim ve retim seferberlii balatt. ou ahs parasndan olmak zere cami, mescit, mektep, medrese, hastane, eme, kpr vs. gibi toplam 1552 eser yaptrd. lkenin drt bir yann demiryolu ile dedi. Yunanllarn Girit'te isyan karp, Trkler arasnda toplu katliamlar yaptrmaya balamalar zerine, Yunanistan'a harp ilan etti. Alman kurmaylarnn alt ayda geilemez dedikleri Termopil geidini 24 saatte aan Osmanl ordusu, Atina nne vard. Yunanistan'n tamamen Osmanl eline geeceini anlayan Avrupal devletler, sulha zorladlar ve bunda muvaffak oldular.

Yahudilerin Filistin'de bir cumhuriyet kurma teebbslerinin karsna kt. Onlarn Osmanl borlarn btnyle silelim tekliflerini reddetti. Bu topraklarn kanla alndn, asla terk edilemeyeceini sert bir dille bildirdi. Filistin topraklarnn yahudilere satlmamas iin gerekli tedbirleri ald. Dou Anadolu'da Ermeni hareketlerine karlk Hamidiye alaylarn kurdu ve blgede asayii temin ile Osmanl hakimiyetini pekitirdi.

Sultan Abdlhamid Han' tahttan indirmeden Osmanl Devleti'ni paralamann ve slam' yok etmenin mmkn olmadn gren btn i ve d dmanlar bu Trk hakanna kar cephe aldlar. Bir taraftan Sultan' gzden drmek zere her trl iftira ve ktleme kampanyalar yaparlarken, dier taraftan suikastlar tertip ettiler. Ermeni asll Fransz yazar Albert Vandal'n "Le Sultan Rouge=Kzl Sultan" eklinde ortaya att iftiralar aynen alan baz gafiller, ansiklopedilere bunlar yazarak gen nesilleri aldattlar.

Bu arada Padiah'n devlet idaresinde nfuzunu krmak isteyen batllar, ttihat ve Terakki mensuplarn kkrtarak 23 Temmuz 1908'de kinci Merutiyeti ilan ettirdiler. Bylece otuz yl durmu olan facialar tekrar balad. 31 Mart Vakas sebebiyle ttihat ve Terakki ileri gelenleri tarafndan tahttan indirilen Abdlhamid Han, Selanik'e gnderildi (27 Nisan 1909). 10 ubat 1918'de Beylerbeyi Saray'nda vefat eden Abdlhamid Han'n na emberlita'ta dedesi Sultan II. Mahmut'un trbesindedir.

II. Abdlhamit Han'n gzel ahlak, dine olan ball, edep ve hayasnn derecesi, akl ilim ve adaletinin okluu, milleti iin gece-gndz almas, dmanlarna bile iyilik yapmas, ciltler dolusu eserlerle anlatlmaktadr. Onun tahttan indirilmesinin zerinden 10 yl gemeden imparatorluun drtte nn elden kmas, memleketi 33 yl nasl idare ettiine en ak delildir. Yine Abdlhamid Han'n tahttan indirilmesiyle beraber kan gl haline evrilen Ortadou'da hala huzur tesis edilememi olup, Arap alemi siyonizmin oyunca haline gelmitir.

Vaktiyle ttihat ve Terakki frkasnn iinde Abdlhamid Han'a dmanlk eden Filozof Rza Tevfik ve Sleyman Nazif pimanlklarn aadaki iirliri ile dile getirmilerdir.


Tarihler adn and zaman,

Sana hak verecek hey Koca Sultan,

Bizdik utanmadan iftira atan,

Asrn en siyas Padiahna.

(Rza Tevfik)

-------------------------------------------------------

Padiahm gelmemiken ya da biz,

te geldik senden istimdada biz,

ldrrler balasak feryada biz,

Hasret olduk eski istibdada biz.

(Sleyman Nazif)

ESERLER

1.Sultan Abdlhamid'in Hatra Defteri
smet Bozda
Pnar Yaynlar

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Abdlhamid'in Son Gnlerinde "stanbul"
(Constantinople Aux Derniers Jours D'Abdul-Hamid)
Paul Fesch
Pera Turizm ve Tic.A.

Paul Fesch'in "Abdlhamid'in Son Gnlerinde stanbul" adl bu eseri II.Merutiyet'in ilanndan sekiz ay nce (Kasm 1907) Paris'te baslmtr. Yazarn stanbul'da bir mddet kald, stanbul'daki Avrupallar yaayan rejim kartlaryla zellikle Prens Sabahattin ile yakn ilikiler iinde olduu da bilinmektedir.

Kitap geleneksel bir gezi kitab gibi balamakta ve Simplon Ekspresi ile yaplan Paris-stanbul yolculuunun anlatlmas okuyucuya sradan bir gezi kitab okuyaca izlenimi vermektedir. Ama bu ilk blmden sonra yazar Osmanl Devleti zerine ayrntl bir incelem yapmaktadr. Basnn durumunu anlattktan sonra, sansr, muhbirlik ve polis rgtn inceleyen Fesch daha
sonra II. Abdhamid'i, olu Burhanettin Efendi'yi veliaht yapma almalarn, peinden de Vahdettin'in anlatr. lk Merutiyet Meclisi'nin oturumar stnde durur. Kitabn en ilgin blmlerinden biri de genellikle Fransa'da yaayan Abdlhamid kart Jntrkler hakknda verdii bilgilerdir. Fesch btn bu incelemelerden sonra; Trkiye'nin gc ve zayfln kendi grleri erevesinde aratrmakta ve ilgin sonulara varmaktadr. Ardndan o dnemde Osmanl mparatorluu'ndaki Fransz okullarn bamsz bir blmde inceleyen yazar ardndan Osmanl topraklarnda emperyalist gler arasndaki mcadeleleri ele alr. Kitabn sonunda ise stanbul Fransz Ticaret Odas'nn kaynaklarndan da yararlanarak; Osmanl mparatorluu'nun o dnemdeki ticari ve snai durumunu il il ayrntl olarak incelemektedir.

Abdlhamid devri asndan nemli bir kaynak olan bu eseri dilimize kazandran Erol yepazarc, bugnn bilgileri nda eletirel bir bakla Fesch'in verdii bilgileri deerlendirmi ve ok sayda dipnotla eseri zenginletirmitir.

Abdlhamid Kzl Sultan m?
Cilt: 1
Tarihin Hkm
Mustafa Mftolu
Seha Neriyat / Tarih Dizisi

Eserleri ve Hizmetleriyle Sultan Abdlhamid
Aydn Talay
Risale Yaynlar


Babam Sultan Abdlhamid (Hatralarm)
Aye Osmanolu
Seluk Yaynlar

Kavimlerin mrnde "bir an" saylacak zamanda rejiminden lisanna, kyafetinden inanlarna kadar deien bir lkede tarih yazmak kolay deildir. nk, telal ve genellikle ynlemi kalemler, tarih mozayiinin ou parasn yanl yerlere koyarlar. Tahrif edilmi tarih ise, sadece masal'dr. 1960'daki ilk basks hzla tkenen bu hatrat, tarih yazacaklarn istifadesine "birinci azdan" sunulmu belgelerdir. Rivayet ve dedikodu deildir. Cumhuriyet Trkiyesi'nde bavekilik yapm bir baka "birinci az"
olan Fethi Okyar, 1978'de neredilen hatratyla Aye Osmanolu'nu tasdikle kalmam, elinizdeki kitabn tekrar tekrar baslmasn zaruri klmtr.


Harem Penceresinden Sultan Abdlhamit
smet Bozda


2.Abdlhamit Hann Liderlik Srlar
Mehmet Aydn
Okumu Adam Y. 2.Bask stanbul 2001


Bilinmeyen Sultan
2. Abdlhamid
Joan Haslip
IQ Kltr-Sanat Yaynclk / Aratrma-nceleme
eviri: Nejlet ztrk
Trke (Orijinal Dili: ngilizce); 335 s.; stanbul Austos 2001

"te Avrupa'nn herhangi bir yerine gitmenize msaade eden izin... Tekrar stanbul'a gelirseniz. Trkiye artk sadece kk bir memleket olacak... Demokrasi bir mezhep mcadelesi haline gelecek... Zannetmemki, milletim bu gnknden daha mutlu olsun..."

Kitabn inden;
Sultan Abdlhamid'in Doumu - ngiliz Elisi Sir Stratford Canning - Tirimjgan'n lm - Krm Sava - Bar Hayalleri - Sultan Abdlhamid ve Avrupallar - Avrupa'ya Seyahat - Rus Tehditleri ve Flora Cordier - Saraya Baskn - Sultan Murad'n Saltanat - Sultan Abdlhamid'in Zekas - stanbul Konferans - Sultan Abdlhamid Maskesini karyor - Yeni Bir Bunalm - Trk-Rus Sava - Ayestefanos Andlamas - Ali Suavi Olay - Ermeni Meselesi - 1879'da Sultan Abdlhamid - Yeni ngiliz Elisi: George Coshen - Msr'da Arabi Paa syan - ngilizler Msr'da - Alman mparatoru'nun stanbul'u Ziyareti - Ziyaret Gnleri - Ermenistan zerinde Kara Bulutlar - Ermeni Ayaklanmasnn Yaratt Kanl Olaylar - 1897 Trk-Yunan Sava - Alman mparatoru'nun stanbul'u kinci Ziyareti - Hicaz Demiryolu - ttihat Terakki Komitesi - Kar htilal Teebbsleri (31 Mart Olay) - Sultan Abdlhamid'in Azledilmesi - Sultan Abdlhamid'in Son Yllar
(Arka Kapak'tan)
Bu biyografi (abdlhamit(2.)) 10488 kez okundu.

Biyografi: abdlhamit(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.