Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abdlhakim arvasi kimdir ? abdlhakim arvasi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abdlhakim arvasi

Seyyid Abdlhakm Arvs (r. aleyh) Son asrda yetien, zahir ve batn ilimlerinde kamil ve drt mezhebin fkh bilgilerinde mahir, byk alim ve ruh bilgilerinin mtehasss byk veli. Allah tealann emir ve yasaklarn insanlara anlatan ve kendilerine Silsile-i aliyye ad verilen byk alimlerin otuz drdncsdr. Babas Seyyid Mustafa Efendidir. 1865 (H. 1281)te Van'n Bakale kazasnda dodu. 1943 (H. 1362)te Ankara'da vefat etti. Kabirleri Ankara yaknndaki Balum kasabasndadr.

Babas Seyyid Mustafa Efendi ve btn dedeleri, zamanlarnn alim ve fadllar idiler. Imam- Ali Rza bin Musa Kazm soyundan olup, seyyid olduklar Irak'taki er'i mahkeme defterlerinde yazldr. Arvasi ailesi, alt yz seneden beri ilim yaymakla ve en stn insanlk meziyetlerinde nmune olmakla tannm ve halk arasndaki ayrlklar gidermekte, milli birlii salamakta byk vazifeler stlenmi ve bunlar devam ettiregelmilerdir.

Ilk tahsilini babasnn huzurunda grd. Daha sonra Arvas'a giderek yksek tahsilini zamann en byk alim ve evliyas Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin huzurunda tamamlad. 1300 hicri sene banda ilm-i sarf, nahv, mantk, mnazara, vad', beyan, meani, bedi', belagat, kelam, usul-i fkh, tefsir, tasavvuf, ulum-i hikemiyye yani hikmet-i tabiiyye (fizik, biyoloji), hikmet-i ilahiyye, riyaziyye (yani matematik, geometri), heyet (astronomi) gibi zahir ilimlerde icazet (diploma); tasavvufun Nakibendiyye, Kadiriyye, Kfreviyye, Shreverdiyye ve etiyye yollarndan hilafet ald. Bakale'de otuz yl kadar tedris ve irad ile megul oldu. Yani ders okuttu ve insanlara Allah tealann emir ve yasaklarn anlatt.

1914 (H. 1332)te Birinci Dnya Harbi kp Ruslar Dou Anadolu'yu igal edince, Bakale'den hicret edip, Irak'a, oradan Adana, Eskiehir ve 1919 (H. 1337)da Istanbul'a geldi. Eyyub Sultan'da nce yazl medreseye, sonra Gmsuyu Tepesindeki Mrteza Efendi Dergahna yerleti ve Kagari Hanekah meihatna tayin olundu. Islam halifelerinin ve Osmanl Sultanlarnn sonuncusu olan Sultan Vahideddin tarafndan Medrese-i mtehasssin denilen Ilahiyat Fakltesinde tasavvuf mderrisi yani ordinarys profesr olarak 8 Zilkade 1919 (H. 1337) tarihli ferman ile tayin edildi.

Anadolu'da arpan Kuvay- Milliyenin galip gelmesi iin para, mal ve dua ile yardm edilmesi, eli silah tutanlarn onlara katlmalar iin milleti tevik ederek ok kimseyi Anadolu'ya gnderdi. ok yardm yaplmasna sebep oldu. Uzun zaman irad, vaz ve tedris ile megul olup hayatnn sonuna doru Izmir'e gnderildi. Zor artlar altnda Izmir'de kald srada ihtiyarln da verdii takatsizlikle hastaland. Ankara'ya getirildi. Ankara'ya geldikten birka gn sonra 27 Kasm 1943 (H. 1362) tarihinde skntlarla dolu dnyadan ahirete intikal etti. Ankara'nn kuzeyinde bulunan Balum nahiyesinde defnolundu. Kabri ziyaret edilmekte, huzurunda yaplan dualar kabul olunmaktadr.

Seyyid 'nin olu ve iki kz vard. Kzlarndan efia Hanm, hicrette Musul'da vefat etti. Enver Medeni de hicret esnasnda 1918 (H. 1336)de Eskiehir'de vefat etti. Ikinci olu Ahmet Neyyir Mekki k Efendi uzun zaman skdar ve Kadky mftilii yapt. Kadky mftisiyken 1967 (H. 1387)de Istanbul'da vefat etti. nc olu Seyyid Mnir k, Istanbul Belediyesinde sat memurluunda alm, doruluu, alkanl gzel ahlak ile etrafnn sevgisini kazanmt. 1979 (H. 1400)da Izmir'de vefat edip Ankara'nn Balum kasabasna defnedildi. Ikinci kz Maide Hanm, eski Van mebusu Seyyid Ibrahim'in zevcesiydi. Seyyid Ibrahim vefat etmitir. Maide Hanm, Ankara'da damad Seyyid M. Emin Garbi ve kz mm Glsm hanmefendi ile birliktedir.

Seyyid vcuta gayet mutedil ve kusursuzdu. Buday tenliydi. Aln geni ve akt. Kalar birer hilal gibi olup, kabark ince ve llyd. Nur bakl gzleri iriceydi. Burnu ahenkli ve normalden bykeydi. Yz zaife olup sakal skt. Bedeni iri yapl olup, insana mutlak surette hrmet telkin edici bir vakar ve heybeti vard.

Her hali ve hareketi ile Islamiyete uyard. ok mtevazi olup; "Ben" dedii iitilmemiti. ok heybetli ve temkin sahibiydi. ok misafir severdi. Yardm yapmaktan holanrd. Ziyaretlere gider, davetlere icabet ederdi.

Seyyid din bilgilerinde ve tasavvufun ince marifetlerinde derin bir derya idi. niversite mensuplar, fen ve devlet adamlar, zlemez sandklar g bilgileri sormaya gelir; sohbetinde, dersinde bir saat kadar oturunca, cevabn alr; sormaya lzum kalmadan o bilgi ile doymu olarak geri dnerdi. Tevecchn, sevgisini kazananlar, saysz kerametlerini grrd. ok mtevazi, pek alak gnllyd. Eyyub Sultan, Fatih, Bayezid, Bakrky, Kadky, Beyolu'nda Aa Cami-i erifleri krsilerinde senelerce ilim neretmitir.

Seyyid ayrca Vefa Lisesinde retmenlik yapm, Sultan Selim Cami-i erifi yanndaki Sleymaniyye Medresesinde, tasavvuf mderrisi (profesr) iken Er-Riyad-t-Tasavvufiyye kitabn yazmtr. Tasavvuf hakknda risale byklnde mteaddid mektuplar vardr. Mevlid okunmasnn ve tesbih kullanmann balangc ve meruiyeti hakknda bir risale, Rabta-i erife Risalesi, Sahabe-i Kiram ve Ecdad- Peygamberi risaleleri, Islam Hukuku, Kekul ve Sefer-i Ahiret isimli eserleri, Arabi, Farisi ve Trke iirleri pek kymetlidir.

Yetitirdii sekin din adamlarnn en selahiyyetlisi; eitli din ve fen kitaplarnn yazar, eczac, kimyager ve emekli retmen albay Hseyin Hilmi Ik beyefendidir. 1929'dan 1943 senesine kadar o byk zattan ders alm, Arabi ve Farisi tercmeler yaparak genlie hizmet iin almtr. Trke, Arabi, Farisi, Almanca, Franszca ve Ingilizcenin yannda, baka dillerde de eitli din kitaplar neretmitir. Btn ilim ve feyzini, 'den aldn eserlerinde belirtmektedir.

'nin kymetli grlerinden biri yledir: "Insan kaplayan skntlarn birinci sebebi, Hakk'a kar irk ve mrikliktir.Ilim ve fen ilerledii halde, insanln ufuklarn sarm olan fesad karanl hep irkin, imanszln, vahdetsizliin ve sevimezliin neticesidir.Beeriyet ne kadar urarsa urasn, sevip sevilmedike, zdrap ve felaketten kurtulamaz.Hakk' tanmadka, Hakk' sevmedike, Hak tealay hakim bilip, Ona kulluk etmedike, insanlar, birbiri ile seviemez. Hak'dan ve Hak yolundan baka her ne dnlse, hepsi ayrlk ve perianlk yoludur.
Bu biyografi (abdlhakim arvasi) 2685 kez okundu.

Biyografi: abdlhakim arvasi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.