Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abdlhak molla kimdir ? abdlhak molla biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abdlhak molla

Hekim ve air. 1786 (H. 1201)da stanbulda dodu. 1853 (H. 1270)te vefat etti. Devrinin mehur ahsiyetlerinden olup, pekok ilim ve fikir adam yetitirmi bir aileye mensuptur. Babas Osmanl Devletinde Divan- hmayun haceganl vazifesinde bulunan airlii ile de mehur Mehmed Emin kuhi Efendidir.

, byk kardei Behet Efendi gibi medrese renimi yannda hekimlik (tp) tahsili de yapt. Eski sarayda hekim olarak vazife ald. Halet Efendi hem onu hem de aabeyi Behet Efendiyi himaye etti. Ancak aleyhinde bulunduklar gerekesiyle, 1821de Mustafa Behet Efendi ile birlikte stanbuldan Keana srldler. Kk kardeleri Hzr lyas Efendinin aracl ile bir sene sonra affedilip stanbula dndler.
Abdlhak Efendi bundan sonra Yeni Saray hekimliine, 1827'de Asakir-i hassa hekimbalna tayin edildi. Medresede yetimi olmas sebebiyle ona o devrin ilim rtbelerinden Selanik sonra da Yeniehir Mollal; 1829da Mekke payesi, 1832de stanbul payesi verildi. 1833te hekimbala ve Mekteb-i Tbbiyye-i Adliyye-i ahane nazrlna seildi. 1836da Anadolu kadaskerlii payesi verildi. Fakat ayn sene payesi alnp, hekimbalktan karld. 1839 (H. 1255)da yeniden vazife verilip Anadolu kadaskeri ve ikinci defa hekimba oldu. 1841de Rumeli kadaskerlii payesi verildi. 1845te hekimbal vazifesinden ayrld. 1847de Maarif Meclisi bakanlna ve nc defa hekimbala tayin edildi. 1852 senesinde de Reis-l-lema nvan verildi. Bu vazifeyi aldktan bir sene sonra altm yedi yanda iken stanbulda Bebek semtinde vefat etti. Sultan kinci Mahmud Han Trbesinin bahesine defnedildi.

bir takm tbbi yeniliklerin getirilmesinde n ayak olmutur. Hekimba iken Tbbiyye okulunda yeni bir proje uyguland. Salgn hastalklara kar karantina tekilatn kurdurdu ve iek as yaplmasn mecburi hale getirdi. Bebekte kendi yalsnda bir eczahane am ve burada bir nkte olarak Ne ararsan bulunur derde devadan gayr msran levha halinde asmtr.

, hekimliinin yannda ayrca airlii ile de tannmtr. Divan edebiyatnda kuvvetli iirleri vardr. Bu iirleri matbu deildir.

ESERLER

iirlerinden baka eserleri unlardr:
1. Tarih-i Liva: Elli bir yaprak olan bu vakayiname, kinci Mahmud Hann Rami Klasnda bulunduu zamana ait kaytlardr. Matbu deildir.
2. Rzname: Yazma olan bu eseri, Sultan kinci Mahmud Hann hastal ile ilgili olarak hekimba sfatyla yazmtr. O devirde yapt tbbi incelemelerinden bahsetmitir.
3. Hezar Esrar: Hekimlik ile ilgili bir eserdir. Aabeyi Mustafa Behet ile birlikte hazrlamtr. Bu eser yarm kalm, bilahare olu Hayrullah Efendi tarafndan tamamlanp, 1867de yaynlanmtr.
Bu biyografi (abdlhak molla) 2048 kez okundu.

Biyografi: abdlhak molla Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.