Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abdlhak hamit tarhan kimdir ? abdlhak hamit tarhan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abdlhak hamit tarhan

Abdlhak Hamit Tarhan

Tanzimat dneminde bat tesirlerini Trk iirine sokan air, tiyatro yazar ve diplomat. 5 ubat 1851de stanbulda dodu. Babas, dedesi ve soyu ilim aleminde isim yapm ahsiyetlerdi. Dedesi Abdlhak Molla, kinci Mahmud ile Abdlmecid Hann hekimliini yapm, iir ve tarihle uramt. Babas Hayrullah Efendi ise, mehur bir tarihi ve diplomatt.

Abdlhak Hamid ilk tahsiline Evliya Hoca, Behaeddin ve Hoca Tahsin Efendi gibi zel hocalarn huzurunda balad. zellikle Hoca Tahsin Efendinin Abdlhak Hamid zerindeki etkisi byktr Daha sonra Bebek Kk Kapsndaki mahalle mektebi ile Rumelihisar Rdiyesine ksa sre devam etti. Ailesi tarafndan Pariste eitim yapmas uygun grlnce aabeyi Nasuhi Bey ile 1863 Austosunda Parise gitti. Orada zel bir koleje balad. Ksa zamanda Franszcasn ilerletti. 1,5 sene tahsilden sonra, yanlarna gelen babas ile stanbula dnd. stanbulda Fransz mektebine balad ve Franszcasn ilerletmek iin Bab alide tercme odasna girdi. On drt yalarndayken, Tahran bykeliliine tayin edilen babasyla birlikte rana gitti ve 1,5 sene zel olarak Farsa dersleri ald. Babasnn 1867de vefat zerine stanbula dnd.

stanbula dndkten sonra, nce Maliye mektubi, daha sonra sadaret kaleminde vazife yapan Abdlhak Hamid, buralarda Ebzziya Tevfik ve Recaizade Mahmud Ekrem'le tant. Sami Paadan Hafz Divann okudu. Bu arada Tahran hatralarn anlatan Macera-y Ak adl ilk eserini yazd ve mehur Makber mersiyesini yazmasna sebeb olan Fatma Hanmla evlendi. 1876 senesinde hariciye mesleini seen Abdlhak Hamid Paris Sefareti ikinci katibliine tayin edildi ve iki buuk sene vazife yapt. Bu arada Fransz edebiyatn yakndan tanma frsatn buldu. Paris dn bir sre akta kalan Abdlhak Hamid, 1881de Poti, 1882de Golos, bir sene sonra da Bombay baehbenderliklerine tayin edildi. Bombayda sene kald. Ei Fatma Hanmn rahatszlnn artmas zerine, stanbula dnmek iin yola kt ise de, Fatma Hanm Beyrutta vefat etti.
Abdlhak Hamid Bombay dnnde Londra elilii bakatipliine tayin edildi. Fakat Zeynep isimli manzum piyesi yznden vazifeden alnd. Bir sre bota gezdikten sonra edebiyatla uramayacana sz vermesi zerine, tekrar Londradaki eski grevine gnderildi. Bu gidiinde ngiliz olan Nelly Hanm ile evlendi. 1895 senesinde Lahey bykeliliine iki sene sonra tekrar Londra elilii mstearlna tayin edildi. Hanmnn rahatszlanmas zerine, 1900de stanbula dnen Abdlhak Hamid, 1906ya kadar stanbulda kald. 1906da Brksel bykeliliine tayin edildi. 1911de hanm Nellynin lm zerine Belikal Lsyen Lucienne Hanm ile evlendi. Balkan savalar srasnda kabine tarafndan azledilince stanbula dnd. Maarif nezareti teklif edildi ise de kabul etmedi. Bir sre akta kaldktan sonra ayan yeliinde bulundu. Mtareke yllarnda Viyanaya gitti. Burada skntl gnler geirdi. Cumhuriyetin ilanndan sonra anavatana dnd. 1928 senesinde stanbul Milletvekili seildi ve lnceye kadar mebus olarak kald. Kendisine vatana stn hizmet fonundan maa baland. Ayrca belediye de, dayal deli bir apartman dairesi verdi. 12 Nisan 1937de stanbulda ld. Mezar Zincirlikuyudadr.

Abdlhak Hamid, Tanzimat sonras btn edebi ve siyasi devirleri yaam bir airdir. Tanzimat, merutiyetleri ve cumhuriyeti grmtr. Bu devirlerdeki Tanzimat, Servet-i Fnun, Edebiyat- Cedide, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet devri edebiyatlarn yakndan tand. Ayrca uzun seneler douda ve batda diplomat olarak bulunmas her iki edebiyat tanmasna sebep oldu. Bu sebeple Trk iirine batdan yeni konular, serbest dnce ve ekiller getirdi. lk balarda Tanzimat ekolnn tesirinde kalm sonra baty tanynca, klasik edebiyattan ayrlarak bat teknii ile eser vermitir. Edebiyatmzn yeni bir ehre kazanmasnda Recaizade Ekrem daha ok teorik ynn ilerken, Hamid yazdklaryla bunu uygulamtr. Eserlerinde bat edebiyatndan bilhassa Shakespeare ve Victor Hugonun tesirleri aka grlr. iirlerindeki balca konu romantik ve felsefi dnceler, lm duygular ve insan kaderi hakkndadr. iirlerinde pekok yabanc kelime vardr. Bat yazarlarndan etkilenerek yazd dramalar Trk tiyatrosuna felsefi dnceyi sokmutur. Kendisine son zamanlarda air-i azam (en byk air) nvan verilmitir.

ESERLER

Abdlhak Hamidin eserleri iki grupta toplanmaktadr:
iirleri: Makber, l (1885), Kahpe (1885), Baladan Bir Ses (1911), Validem (1913), Yadigar- Harb (1913), lham- Vatan (1918), Tayflar Geidi (1919), Garam (1919), Yabanc Dostlar (1924).
Tiyatrolar: Hamidin tiyatrolar mensur ve manzum olmak zere iki ksmdr. Mensur tiyatrolar: Macera- Ak (1873), Sabr Sebat (1875), li Kz (1875), Duhter-i Hindu (1876), Tark yahut Endlsn Fethi (1879), bn-i Musa (1880), Finten (1898). Manzum tiyatrolar: Nesteren (1878), Tezer (1880), Eber (1880), Sardanapal (1908), Liberte (1913).

MAKBERden

Eyvah! Ne yer ne yar kald.
Gnlm dolu ah u zar kald.
imdi buradayd gitti elden,
Gitti ebede, gelip ezelden,
Ben gittim, o hak-sar kald.
Bir guede tarumar kald.
Baki o enis-i dilden eyvah,
Beyrutta bir mezar kald.
Bu biyografi (abdlhak hamit tarhan) 15480 kez okundu.

Biyografi: abdlhak hamit tarhan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.