Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


abbas vesim efendi kimdir ? abbas vesim efendi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
abbas vesim efendi

Abbas Vesim Efendi

Osmanllar zamannda on sekizinci asrda yetien, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Dervi Abbas Tabib isimleriyle de bilinen , on yedinci yzyln sonlarnda dodu. 1760 (H. 1174) senesinde stanbul'da vefat etti. Kabri Edirnekap dndaki kabristandadr.

Kk yata ilim tahsiline balayan , Bursal Tabib-i Sultani Ali Efendi ile babas mer ifai Efendiden tp, Yanyal Es'ad Efendiden hikmet ve Farsa, Ahmed Msri'den astronomi ve astroloji, Katibzade Mehmed Refi Efendiden tp ve ta'lik yaz, ayrca Latince ve Franszca rendi. Baz talyanca tp metinlerini Trkeye tercme ettirerek, Avrupa'daki gelimeleri takib etti. Bir ara tahsil maksadyla Hicaz, am ve Msr'a gitti. Bir ok ilmi aratrmalarda bulunup tb alanndaki bilgisini gelitirdi. stanbul'a dnnde Sultan Selim Camii civarnda eczahane ve muayenehane at. stanbul'da krk sene mddetle doktorluk yapp, hem insanlara hizmet etti hem de tb alanndaki bilgisini arttrd. Ayn zamanda tasavvufa ynelip Nakibendiyye yolu byklerinden Mehmed Emin Tokadi hazretlerinden tasavvuf bilgilerini rendi ve tatbik etti.

ESERLER
Osmanl tababetini (doktorluunu) olgunlua gtrmekte byk hizmeti olan nin ahsi tecrbeleri ve verem hakknda en son keiflere yakn aratrma ve incelemeleri vardr. Tbb iyice anlayabilmek iin fizik, mekanik ve tecrbi kimyay bilmenin gerekli olduunu savunurdu. Bu konuda Tbb- Cedid-i Kimyevi adl bir eser yazd. Ayrca deontolojinin (tp tarihi ve tp ahlak) gelimesine ve uygulama ekline yn verdi. bn-i Sina gibi eski tabiplerin eserlerinden ve kendi hocalarndan rendii bilgilerle, stanbul'a gelen baz batl tabiplerin eserlerinden istifade ederek Dstur-l-Vesim fi Tbb-il-Cedid vel-Kadim adl eserini yazd. Dou ve bat tbbn karlatran ve mkemmel bir klliyat olan bu eser tb tarihimiz bakmndan nemlidir. ki cild ve 2083 sayfadan ibaret olan bu eserin birinci blmnde batan sona kadar organ hastalklar, ikinci blmnde kadn ve ocuk hastalklar, nc blmnde iler ve lserler, drdnc blmnde basit ve bileik ilalar anlatlmaktadr. 1748 ylnda yazd bu eserin nshasndan biri Bayezid, ikisi de Ragp Paa Ktphanesindedir.

nin ikinci nemli eseri Ulu Bey Zici'nin Trke erhi olan Nehc-l-Blu fi erh-i Zic-i Ulu'dur. Ak Trke ile yazlm olan bu eser, btn tatbikata ait misalleri, stanbul arz (enlem) ve tulne (boylam) gre tertib etmitir. Eski Trk takvimini incelemi ve metinde olmayan brani ve Rumi takvimlerini ilave etmitir. Bir derecenin sinsn bulmakta, Ulu Beyin tarif ettii Gyasddin Cemid'e ait usul ok gzel izah etmitir. Bu eserin yazma nshalar Bayezid Ktphanesi 4646 ve Kandilli Rasadhanesi Ktphanesi 247/1 numarada kaytldr. Ayrca astronomi ile ilgili Risale-i R'yet-i Hilal adl eseriyle iirlerinin topland Divan ve Risalet-l-Vefk adl eseri yannda Macar Georgios'tan tercme ettii Vesilet-l-Metalib fi lm-it-Terakib adl bir farmakoloji kitab vardr.
Bu biyografi (abbas vesim efendi) 2835 kez okundu.

Biyografi: abbas vesim efendi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.