Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


osman hulusi ate kimdir ? osman hulusi ate biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
osman hulusi ate

Osman Hulusi Ate

Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi 1914-1990 yllar arasnda Darende'de yaam bir gnl sultandr. Soy bakmndan 12. batndan Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.s) Efendimize ulaan nesebiyle 36. kuaktan Peygamberimizin soyundandr. Babas Es-Seyyid eyhzde Hatip Hasan Efendi, annesi Seyyid brahim Taceddin-i Veli soyundan Fatma Hanmdr. Her iki ynden de Peygamber Efendimiz (s.a.s)in soyundandr. 1945-1987 yllar arasnda 42 sene bilfiil Somuncu Baba Camii'nde mam-Hatip olarak grev yapmtr.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi ayn zamanda mutasavvf ve airdir. Divan iirinin 20.yzyldaki rnek temsilcisi bu ztn; Gazel, lahi, Kaside, Rubaiyyat ve Mstezat trnden meydana gelen, Divn- Hulsi- Darendev adl eseri ile, yaknlarndan balamak zere ahbaplarna yazd, nazm ve nesir eklinde mektuplarnn topland Mektbat- Hulsi- Darendev ve Hutbeler adl eserleri vardr. Bu eserler kendisinin kuruculuunu yapt Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakf tarafndan neredilmitir. Her zaman halkn yannda, Hakk'la beraber olma yceliini ahsnda ve eserlerinde grmek mmkndr.

Hayat boyunca kendini insanla hizmete vakfetmi, gerek manda tasavvufun insanla hizmet olduunu rnek ahlakyla sergilemitir. "Allah gzeldir, gzel olan yapar" prensibi ile gzel olan her eyi insanlarn hizmetine sunmutur. Yaplan hizmetleri Allah iin yapan ve topluma rnek olan yce ahsiyetlerden biridir.

Gemiten gelecee hizmet etme ak ve heyecan mrnn son gnlerine kadar devam etmitir. Tarihin derinliklerinde yaayan, deiik yol ve metodlarla tm insanla hizmet eden byk mutasavvflar, Mevlana, Somuncu Baba, Yunus Emre, Alaaddin Attar, Hac Bayram- Veli, Akemseddin, Abdurrahman Erzncni, Fethullah Musli, Taceddin Veli gibi Osman Hulsi Efendi de kendi asr olan 20.asrda insanla hizmet etmenin nevesini, neesini insanlk alemine gstermi, bir insann mrn nasl dolu dolu yaanacan, gzel ve rnek ahlk ile ortaya koymutur.

Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi retici dervi tipinin en gzel rneklerinden birini oluturmutur. Hizmete, i ve harekete dayal bir tasavvufi anlaya sahiptir. Osman Hulsi Efendi Allah yapt ii gzel yapan sever hadisindeki manaya uygun olarak sylediini gzel sylemi, yaptn gzel yapm, baktna gzel nazar etmi, bylece evresindeki hali, kli ve nazar ile gittike genileyen bir hrmet hlesi oluturmutur.

Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin izdii ideal insan tipinde sz ile fiilin mutabakat aranyordu. Darende ve evresinde, kendisine gnl verenler zerinde oluan otoritesinin kaynanda da bu mutabakatn nemli yeri vard. Camilerde aacn nemi ile ilgili hutbe okunmas ynndeki tavsiyesini, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi ilk nce kendi bahesine 15 adet kadar aa diktikten sonra yerine getirmi, hutbesini irad etmiti. Somuncu Baba Camiinin atsnda fiilen almt. Esiz bir tevazuya sahipti. Bu tevazuyu fiilen yayordu. nsanlar arasnda azametle yrmemi, davetlere icabet etmi, bir ok etkinliklerde, merasimlerde sevenleri ile beraber olmutu. Kadirinas ve vefal olmu, her trl meru gayreti kutsayan bir fikre sahip olmutur. Hayat her dem Kurnda bir gezinti gibi idi. Btn hayatn yaratcnn istedii gibi bir kul olmaya vakfetmiti. Tarihe, topluma ve lkesine kar duyduu sorumluluk ve hassasiyetinin bir ifadesi olarak Yurdumun her tan Kabe sayarm diyen Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi bu zellikleriyle dini liderlik boyutlarn amakta, tarih nnde, maeri vicdanlarda ve toplumsal hafzada yerini almaktadr.
Osman Hulsi Efendi sosyal yn ile olduka dikkat eken stn zelliklere sahiptir. Kan davalar gibi byk kavgalar, aile mnakaalarn, komu anlamazlklarn bkp usanmadan sulh etmi, mrn slam zere ve bara ynelik iler yaparak geirmitir.

Osman Hulsi Efendi manevi kalknmann yannda maddi kalknmay ihmal etmemi, bunu manevi gelimenin bir arac olarak grmtr. 19601 yllarda eyh Hamid-i Veli Camii Onarm ve hya Derneini kurarak hizmetlerin daha iyi ekilde yaplmas iin almalarda bulunmu, zamann imknszlklarna ramen her trl fedakrlktan kanmayarak at srtnda evre kasaba ve kylerden cami onarmna yardm toplamak gayesiyle dolamtr. Yine ayn yllarda cami dernei yararna sosyo-kltrel bir faaliyet olarak Somuncu Baba adl kitabn yaynlanmasn salayarak eyh Hamid-i Veli Hazretleri ve Darende hakknda ilmi bilgilerin neredilmesini salamlardr. Darende ve evresinin gelimesi, imar ve genlerimizin en gzel ekilde yetimesi iin alan Osman Hulsi Efendi, okul, cami ve benzeri messeselerin yannda Darendeye bir fabrika kazandrma gayesiyle 1970li yllarda youn almalar balatm, imento fabrikas olarak dnlen bu eserle atl haldeki maden cevherinin iletilmesiy1e memleketin milli gelirine de katkda bulunmak arzu edilmitir. Bu messese daha sonra iplik fabrikas olarak tanzim edilerek 1988 ylnda hizmete almtr. Darende Merkez Salk Ocana ahsi gayretleriyle bir jeneratr temin etmi, ayrca Ambulans almnda katklar olmutur. Hassaten Darendeye Tam Teekkll bir Hastane yaptrmak gayesiyle kendi divanndan elde edilecek geliri bu amaca tahsis ettirmilerdir. Vakf tarafndan arsa temini almalar neticelendirilerek hastanenin proje hazrlklar tamamlanm ve yapmna balanp, kaba inaat tamamlanmtr.
Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin bizzat yaptrd messeseler unlardr;
-Abdurrahman Erzincan Camii ve Klliyesi
-Darende mam Hatip Lisesi
-Taceddin-i Veli Mescidi
-eyh Hamid-i Veli emesi
-Kudret Hamamna giden yolun almas
-eyh Hamid-i Veli Camiinin hya ve Onarm

Yaplmasna vesile olduu eserler ise yle sralanabilir;
-plik Fabrikas
-Devlet Hastanesine ambulans ve jeneratr alm
-Endstri Meslek Lisesi yerinin alnmas ve inaatnn yaplmas
-ar Camii (Zaimolu) yapm
-Sadrazam Mehmet Paa Ktphanesi yerinin alm
-Kudret Hamamna giden kprnn yaplmas
-Zaviye mahallesi su yolu yapm.

Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin eitime yapt katk ve hizmetler dnemin Cumhurbakan Sayn Kenan EVREN tarafndan takdirle karlanm ve bir plaket verilmitir.
Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin dnd ama hayatnda gerekletiremedii bir ok projesi daha bulunmaktadr. Adn tayan vakf (Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi Vakf) bu projeleri gerekletirme ynnde faaliyetlerini srdrmektedir.
Osman Hulsi Efendi, 19.02.1938 tarihinde Darendenin ileri gelen ailelerinden Yeniceliolu Mehmet Ali Efendinin kz Naciye Hanmla evlenmitir. Naciye Hanm, daimi olarak Osman Hulsi Efendinin manevi hizmetlerinin yannda olmu onu desteklemitir. 52 yl sren evliliklerinden bei kz bei erkek olmak zere on evld olmutur. Olu Hamid Hamidettin Ate, BABALARI Osman Husi Efendinin kurduu Vakfn Bakanln ve manevi hizmetlerini devam ettirmektedir.

ESERLER
Divn- Hulsi-i Darendev
Mutasavvf, air, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin; aruz vezni ile Divan iirinin gazel, kaside, ilahi, mstezat ve rubi gibi eitli ekil ve vezinlerde kaleme ald mmtaz eseridir. 20. Yzylda Divan airi olarak asrn son temsilcisi kabul edilen Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin bu eseri, ak, vecd ve insan sevgisi temalarn iermektedir. 1986 ylnda 1. basks yaplan eserin (stanbul 1986), gzden geirilmi 2. basks Yrd. Do. Dr. M. Muhsin Kalkm, Ar. Gr. Ltfi Alc, Ar. Gr. Ahmet Yenikale tarafndan yayna hazrlanmtr. Eser iki ciltten mteekkildir. kinci cildinde slam harfleriyle orijinal nshasda yaynlanmtr. Divn- Hulsi-i Darendev, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi Vakf Yaynlar arasnda yer almakta olup Ankarada 1997 ylnda baslmtr. 1.Cilt, 448 Sayfadan, 2. Cilt ise 249 Sayfadan olumaktadr.

iirlerine Bir rnek:

lemi sen kendinin klesi kulu sanma
Sen Hakk iin lemin klesi ol kulu ol
Nefsin hevs iin marr olup aldanma
Yzne bassn kadem her ayan yolu ol

Garazsz hem ivazsz hizmet et her cnlya
Kimsesizin dknn aya ol eli ol
Allh iin herkese hrmet et de sev sevil
Her gze diken olma snbl ol gl ol
ncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Gler yzl tatl dil her azn bal ol
Nefsine yan kp da Ka'be'yi yksan dahi
ncitme gnl ykma ger uslu ger deli ol
Gne gibi efkatli yer gibi tevzu'lu
Su gibi sehvetli merhametle dolu ol
Gkek gerek derviin san yoksula baya
Sulularn suundan geip ho grl ol
Varlndan boal kim yoklua eriesin
Szn syle gerek Hulsnin dili ol
Mektbt- Hulsi-i Darendev

Mutasavvf air, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendinin edebi bir slupla kaleme alm olduu mensur ve manzum mektuplarnn oluturduu nasihatnme trnde eseridir. Prof. Dr. Mehmet AKKU tarafndan Osmanlca metninden aynen transkripsiyonu yaplarak edebiyat dnyamza kazandrlmtr. Mektbt- Hulsi-i Darendev, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi Vakf Yaynlar arasnda yer alp, Ankarada 1996 ylnda baslm olup, 424 sayfadan olumaktadr.

eyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler

Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi 1945-1987 tarihleri arasnda eyh Hamid-i Veli Camiinde imam ve hatiplik yapm, bu grevini ifa ederken irad etmi olduu hutbelerini Osmanl Trke'siyle (slam Harfleriyle) kaleme almtr. Seyh Hamid-i Veli Caminin Minberinden irad etmi olduu hutbelerin ieriini kendi hayatnda aynen tatbik ettii iin insanlar zerinde ok etkili olmutur. Hutbelerinde vatan, millet, birlik, beraberlik, ebeveyn hakk, sevgi kavramlarn verirken tm insanlara vatan-millet hamiyetperverliinin ne olduunu retmitir. lkemiz haricinde dnyann deiik yerlerindeki insanlara da, Mslman olsun gayri mslim olsun yardm elini uzatm, Kbrs olsun Afrika olsun yardma muhta olanlar desteklemi bu hususta hutbeler irad etmitir. eyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler, Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi Vakf tarafndan yaynlanm olup, Yayna Hazrlayan; Resul Kesencelidir. 416 sayfadan oluup, Ankarada Ajans Trk Matbaasnda, Kasm 2000 ylnda Kue Kada ofset baskl lks bez ciltli ve mizli olarak yaynlanmtr.

ES-SEYYD OSMAN HULS EFEND VAKFI
Genel Merkezi Malatyann Darende ilesinde olan vakf, kurulduu 1986 ylnn ilk gnlerinden beri hizmet ve faaliyetlerine buradan yn vermektedir. Osman Hulsi Efendinin arzu ettii ve planlad hizmetleri gerekletirmek, ebediletirmek amacyla kurulan vakf memleketin kalknmasn ve toplumun aydnlanmasn kendine ama edinmitir.
Bakanln H. Hamidettin ATE Beyefendinin yrtt vakfn K.Marata ubesi, Mersin, Kayseri, Karabk ve Elbistanda da temsilcilikleri mevcuttur. Hizmet alan ise Darende arlkl, ama tm Trkiyeyi kapsayan bir izgidedir.

Vakfn Gayesi
Bilgili ve aydn genlerin yetimesine katkda bulunmak,
Gc yetmeyen rencilere burs salayarak eitim eitsizliini ortadan kaldrmak.
lmi aratrmalar yapmak ve yaptrmak.
Tarihi eserlerin onarmn gerekletirmek ve korunmasn salayarak gelecek kuaklara aktarmak.
Sosyal yardmlaryla ve salk hizmetleriyle topluma faydal olmak.
Kltrel ve sosyal faaliyetlerle toplumun kaynamasna ve gelimesine vesile olmak.
Bu biyografi (osman hulusi ate) 4749 kez okundu.

Biyografi: osman hulusi ate Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.