Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


niyazi yldrm genosmanolu kimdir ? niyazi yldrm genosmanolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
niyazi yldrm genosmanolu

Niyazi Yldrm Genosmanolu

le Sylei

Soru : iire nasl baladnz? Niin ve nasl devam ettiniz?

Cevap : iire 11 yanda baladm. lkokulun 4. snfnda idim. O yl Erzincan zelzelesi olmutu, ilk iirimi, Erzincan zelzelesi stne yazdm ve okuldaki duvar gazetesine konuldu. Sonra kendimi air sanm olacam ki, eitli konularda iirler yazmaya baladm. Bugne kadar da hi brakmadm. Yazdklarmdan bilinmeyenler, bilinenlerden oktur. iire niin devam ettiime gelince; ksaca, en messir ifade tarz olduu iin; deyebilirim.

Soru : Eserleriniz konusunda bir ka sz :

Cevap : lk eserim, "Bozkurtlarn Ruhu 1952", "Genosman Destan 1959", "Kr ad ihtilli Destan 1970", "Malazgirt Destan I97I", "Bozkurtlarn Destan 1972" ilk ikisini, imdi beenmiyorum. Son destann beendiim taraflar vardr.

Soru : iirde "l" sizce ne demektir; hangi ly tasvib ediyorsunuz?

Cevap : iiri olan milletlerin, ayn zamanda iir gelenekleri, iir kurallar da var demektir. iir, bu kendine mahsus gelenekler ve kurallar iinde geliir, gzelleir, byr... "l" de, iirin kurallar cmlesin-dendir. "l" derken "aruzu" ve "hece" yi kastediyorsunuz sanrm, ikisi de bizimdir ve biri birinden km kadar yaknlklar, benzerlikleri vardr. Baka milletlerin de aruzu kullanmalar, bu lnn bizim "milli iir lmz" olmadna delil tekil etmez.
lsz (serbest) iirin de kurallar gelenekleri vardr; babo deildir.

Soru : Dil konusunda dnceleriniz, iirde dil?

Cevap ; Dil deyince, konuulan dili anlyorum. Dilin geliip zenginlemesinde, gzellemesinde yazarlarn, airlerin byk grevleri olduuna inanrm- Ayn zamanda Trkiye'de yaymlanan eserlerin, btn Trk dnyasnda kolayca okunup anlalr bir nitelikte olmasna taraftarm.

iirde dil, ana unsurdur. Kelimeler seilir; llr, biilir... iir dili, mensub olduu dilin kaymak tabakasdr. diyebilirim.

Soru : Eski airlerden ve yaayanlardan sevdikleriniz kimlerdir?

Cevap : Bu soru ok tehlikeli ve politik.-Eski airlerden sevdiklerim oktur. Kopuzu ile ilk deyii syleyenden tutunuz da, sanat ak ve iman olarak anlayan, grdklerini, duyduklarn, sezdiklerini anasnn ak sudu ile yourup ana diliyle syleyen Trk airlerinin hepsini severim.

Mutlaka bir isim istiyorsanz; son byk airimiz Yahya Kemal'dir.

Yaayanlara gelince; iiri heves ve caka satma lsnden karabilmi airlerimiz vardr. Arif Nihat Asya, yaayan en byk airimizdir.

Soru : Genel olarak, san'atta gaye ne olmaldr? San'atta hedef sz konusu mudur?

Cevap : San'atta hedef, sz konusudur. Hedefi olmayan san'at, ayn zamanda anlam olmayan bir megaleden ibarettir.

Edebiyat, musiki, mimar, resim, heykel, tiyatro, sinema, iir... gemiin derinliklerinden gnmze ve gelecee doru filizlenen san'at dallardr. Her daln gayesi, beslendii topran, itii suyun, soluduu havann, tadn, rengini, zsuyunu ihtiva eden en olgun ve en gzel meyveyi verebilmek ve bu meyvelerle milletinin ruhunu besleyebilmektir.

Soru : Kendine has bir "Mill Trk San'atnn" kaynaklar neler olabilir, neler olmaldr?

Cevap : Trk San'atnn kaynaklan, pek tabii ki, bin yllk Trk hars (kltr) dr-Kk bu kaynaa varamayan san'at clz kalmaya, hatt kurumaya mahkmdur. Nitekim, gnmzdeki, san'at anarisi, kkszlkten, yani Trk harsnn derin kaynaklarna inmemekten ve onu inkr etmekten ileri gelmektedir.

Bugn iirle uraan yzlerce airden pek az, divan airimiz hakknda bilgi sahibidir. Divan iirimizi, halk iirimizi bilmeyen; kimselerin, bir san'at anlay olabileceine de inanamyorum.

Soru : ktisad gelimeler, ananevi cemiyet yapsnda baz deriiklikler yapmaktadr. Bu deimenin san ata ykledii grevler var mdr? San'atla cemiyet treleri arasnda bir mnasebet bir dayanma dnlebilir mi?

Cevap : ktisad gelimeler, cemiyet yapsnda deiiklikler elbette yapar. Hatta, cemiyetin ban dndrp tepe taklak edebilir. te marifet, bu ba dnmesini nlemek ve iktisad gelimenin yapt sarsntya kaptrmadan milleti, hedefine doru yrtmektir. Bu i, san'atkrn grevidir, iktisad hayat, gnn artlarna gre kendine mahsus llerle deiebilen, deimesinde de saknca olmayan bir olaydr. Ancak, san'at byle deildir. San'at, bir harsa (kltre) bal olduu iin deimez; geliir. Bu bakmdan, iktisad gelimenin lleri ile san'-attaki gelimenin lleri ayr eylerdir.

ktisat, nasl ki cemiyetin maddesi ise, san'at mansdr. Bu bakmdan, mannn bozulmamas san'atkrn sorumluluuna braklmtr. Man, yukarda sylediimiz gibi, bin yllk bir gemiten gnmze getirdiimiz ve gelecee gtreceimiz hars (kltrel) deerlerimiz olduuna gre, san'atkrn grevi, iktisad gelimenin ba dnmesini mill deer lleri dahilinde gidermektir. ayet san'atkr da kendini iktisad gelimenin hazzna kaptrmsa cemiyet dediimiz gemi batar.

Soru : Memleketimiz gz nne alnd takdirde, iktisad ve sosyal gelimelerin Trk san'atna etkisi ne olmutur? Batya dnk bir sosyal yapy ngren beyinlerin, san'atmz ve sanatkrlarmz zerinde ne dereceye kadar tesirleri olmutur? "Batya dnk Trk san'at ne demektir?

Cevap : Memleketimizdeki iktisad ve sosyal gelimelerin plnsz, programsz, anormal oluu, san'atkr artm; san'at ldrmtr. Daha dorusu, memleketimizde sosyal ve iktisad "gelime" deil, "deime olmutur.

ktisat, sosyal hayat, san'at hayatmz bir anari iindedir. Anari bitmedike, bu soruya shhatli bir cevap vermek mmkn deildir.

Batya dnk sosyal yapy benimsemek, batmaktr. Batnn bin yllk hedefi, Trk milletini, kendilerine benzeterek yer yznden silmektir. Trk kafas tayanlarda byle "beyinbulunamayaca iin, bunlar olsa olsa beyinsizlerdir. Batya dnk "Trk San'at" diye bir ey olmaz. Bu Bat taklitilii olur. Nitekim olmutur. San'at diye pazara getirilen krk yllk san'at Bat mukallitliinden baka bir ey deildirler.

Soru : Halka dnk san'at ne demektir? Bu deyimden anlalmas lzm gelen ey nedir? Genellikle nasl yorumlanmaktadr? Bu yorumun Trk San'atn olumlu bir ekilde etkilemesi mmkn mdr?

Cevap : Halka dnk san'at, halkta bulunan ilenmemi cevheri alp ilemek ve halka vermektir. "Halka dnk" deyimini uyduranlar, bunu bizim anladmz manda anlamazlar. Onlar, halkta bulunan ilenmi, ilenmemi btn cevherleri ufalayp toz etmekte, ksa zamanda onu da kendilerine benzetmeye almaktadrlar.

Bu "dnekler" taifesinin Trk san'atn olumlu veya olumsuz hi bir ekilde etkilemeleri mmkn deildir. Kendileri alar, kendileri dinlerler... Ancak, bu grlty kesmenin tek resi vardr. O da Trk san'atkrlarn yetimesi ve canlarn dilerine takp almalardr.

Soru : Bugn "Trk San'at milldir." diyebilir miyiz?

Cevap : Ortada Trk san'at varsa, elbette milldir. Fakat Trkiye'de yayor, Trke konuuyor diye her san'ata "milldir> diyemeyiz.

Soru : Trk san'at mill kaynaklarndan kopmu mudur? Niin? Nasl?

Cevap : Kopmutur. ylece aklayabiliriz; Cumhuriyetimizin kuruluuyla birlikte Atatrk, Trk dilinin aratrlmas, gelitirilmesi iin "Trk Dilini Tetkik Cemiyeti" (Trk Dil Kurumu) ni kurdu. Sebebi : yaplan inklbn meydana getirdii kopukluklar telfi etmek ve mill kltr kaynaklarmzn yolunu amakt. Sonra "Trk Tarihi Tetkik Cemiyeti" (Trk Tarihi Kurumu) nu kurdu Sebebi : Trk tarihinin, dolays ile Trk kltrnn en derin kaynaklarna inmenin yollarn aramakt. Atatrk'n gemesiyle ad geen cemiyetler, nce adlarn sonra istikametlerini deitirdiler. Bylece Atatrk'-n, mill kaynaklarmzla kurmak istedii ba koparm oldular. Bu ba yeniden kurmak iin, mill kaynaklarmz tekil eden ve her t"iri bir hazine deerinde olan eski san'at ve harsmza ait eserlerin gn na mutlaka karlmas gerekmektedir. nk; San'atmzn tlsm, bys, ihtiam... btnyle ortaya kmadan onu gelitirmek ve bytmek mmkn olamaz.

Soru : Trk san'atnn ve san'atkrnn mill olabilmesi iin gereken artlar nelerdir? Siz Trk San'at hareketlerine yn verecek tir kii olsanz, neler yaparsnz?

Cevap : Mill olmann ilk art inanmak, sevmek ve saymaktr. Sonra aratrmak ve yorucu, sabrl almay gze almaktr. San'atn mill olabilmesi, millete benzemesi, onu yanstmas demektir. San'atkr da yle; artlarn yukarda saydk.

San'at aratrma ii olduu kadar, ayn gamanda bir eitim iidir de. Bu bakmdan, ciddi san'atkrlara bir takm imknlar hazrlanmas, verilmesi lzmdr.

Soru : San'atkrn, milletinin tarihi ve gnnn insan ve olaylar ile mnasebetinde bir denge dnlebilir mi?

Cevap : Tarih, milletlerin hafzas olduuna gre, akln ve mantn ilemesinde de byk rol vardr. Dn hatrlayamayan bir insan, bugnn mansn anlayamaz. Yeni domu bir ocuk naslsa, yledir. Hfzaszlk devam ettike, ocuklukda devam eder. Milletler de insanlar gibidir.

Gemilerini hatrlamalar, hatt bu hatralarn daima canl tutmalar gereklidir. Gemiteki ac olaylarn tekrar olmamasn salamak; tatl olaylar yaratmak, tarih! ve tarihteki yerimizi, tarihi yapan atalarmz hatrlamakla mmkn olabilir.

Bu konuda san'at en uygun, en etkili bir vastadr. San'atn konusu eski olmakla san'at eski saylmaz. Gemile gelecek arasnda kpr kuramayan san'atkr, grevini kavrayamam demektir. Ayn zamanda san'atn mansn da anlayamamtr.

Millet, sanatkrlarnn verdikleri eserler lsnde vardr. San'at eserlerinin aksettirebildii man ile ahsiyet kazanabilir. yleyse, gemile gnmz, hatta geleceimiz arasnda denge kurmak ve "dn", "bugn", "yarn"diyebileceimiz dayanaklar zerine kurulan bir kprden asl hedefe yrmek mmkn olabilecektir. Bu hedef, Trk dncesinin, Trk san'atnn dnya lsnde insanl kucaklamasdr. Bu grevi Trk milletine Tanr'nn verdiini unutmamalyz.

Soru : "San'atkrn dnyas" denilen "dnya" nedir, ne olmaldr?

Cevap : San'atkrn dnyas, san'atn icra ederken, iinde bulunduu ruh halidir diyebilirim. Bu icra srasnda san'atkr, yaad evreden uzaklar ve yeni bir evreye intikal eder, Yani kendinden geer. Tasavvuf deyimiyle, bir vecd ve istirak haline brnr. Bu deyimden anladm budur ve dorudur. Gerek sanat eseri, ancak byle bir ruh haline geilmeden verilemez.

Soru ; Siz Trk iirinde yepyeni bir almann temsilcisisiniz diyebiliriz. Yani Destan'dan bahsetmek istiyorum, destan nedir? Trk sanatnda yeri nedir, ne olmaldr?

Cevap : Destan, milletin, en yksek duygu, dnce ve isteklerini ifade eden ve deimez zellii, kahramanlk olan eserlerdir. Bu konuda, bir ingiliz airi yle diyor: "Bir kahramanlk iiri, phesiz ki, insan ruhunun baarabilecei en byk eserdir>. (Trk Ans. Cilt 13)

Trk destan kaynaklar, pek ok zengin olmakla beraber, hemen hemen (Mara Destan hari) hepsi ham madde halinde bulunmaktadr. Henz tam bir destan nitelii kazandrlmad iin destanmz, san'at lsnde^ifadesini bulamamtr. Bu, edebiyatmz sakatmz, iirimiz top yekn harsmz bakmndan byk bir noksanlktr. "Trk Destan" n ilemek gnmzn san'atkr iin bir vecibe olduu kadar, milletimiz iin de byk bir ihtiyatr.

Soru : "Kr ad htilli Destan" ve "Bozkurtlarn Destan" adl eserlerinizle bugnn insanma ve Trk milletine vermek istedikleriniz nelerdir?

Cevap : Yukardaki cevaplarmzda uzak-yakn temas ettiimiz gibi, gemile, gnmzle ve gelecekle balant kurmak zorundayz. Millet olarak var olmamzn, yaayabilmemizin ve atalarmzn Tanr'dan alp bize miras braktklar byk lkmz gerekletirebilmemizin tek art budur. Destan, tek bana bir konu olmakla beraber, san'atn her dalna konu ve ilham veren derin, geni ve gr bir kaynaktr. Yukarda ad geen kitaplarmla bunu yapmak istedim. Ayn zamanda destan, mill uuru din tutan, mill dinamizmi youran en byk amillerden biridir. Mill uur olmadan, mill hi bir ey yaplamayacana gre, genlerin uurlarna, bilenmi bir sng parlakl ve keskinlii kazandrmak istedim. Destanda ibretler vardr; dnya grmz vardr; aclarmz, mutluluklarmz vardr... Bunlar yanstmaya altm. :

Soru : Trk iirinin gelecei konusunda dnceleriniz, gen airlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Cevap ; Trk iirinin byn bir gemi? vardr. Bugn iir, pek az ve zayf, fakat kk salam olduu iin, deminden beri sylediklerimiz l olarak alnrsa Trk iiri yeni bir merhaleye girecek ve zlenen byk iir doacaktr, sanrm.

Byk iir, daha dorusu byk san'at, durup dururken, domaz. Byk heyecan ister. Byk heyecanlar yaratlnca byk san'atkr da kendiliinden gelir. Gemite san'-atn her dalnda verdiimiz byk eserlerin, son bin yllk tarihimizdeki olularn hatrlarsak, bu iddiamzn doruluu meydana km olur. unu da belirteyim ki, gemiimiz bize en byk heyecan kayna olarak imdilik yeter. Onu, gnmze aktarp dn bugnle yourabilecek san'atkr ister. Gen airlerimizin bu nokta zerinden hareket etmelerini tavsiye ederim

Tre / 1973 / Say : 22
Bu biyografi (niyazi yldrm genosmanolu) 5184 kez okundu.

Biyografi: niyazi yldrm genosmanolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.