Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ak paa kimdir ? ak paa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ak paa

Ak Paa 

IK PAA
Ak Paa, Trk dilinin gelimesi ve yaylmasnda byk hizmetleri bulunan, bu uurda lmsz eserler yazan ilk Trkeci airlerimizdendir.1272 ylnda Krehir'de doan k Paa, tannm mutasavvf Baba lyas'n torunudur. Baba lyas, XIII. yzyln balarnda, birok Trk bilgini gibi, Orta Asya'daki Horasan Trk blgesinden Anadolu'ya gm, Krehir ve evresindeki Trkmen oymaklarnn eyhi olmu, onlarla birlikte Seluklu Sultan II. Keyhsrev'e kar yaplan Baba ayaklanmasna katlmtr. Olu Muhlis Paa, Osman Gazi'nin gvendii ve sayd adamlar arasndadr. Krehir'de yerleen Muhlis Paa'nn olundan en by Aleddin Ali'dir. Bu yzden Aleddin Ali, ba aa, yani en byk karde olarak tannmtr. Ba Aa ad zamanla Bee, sonra da Paa olarak sylenmi, iirlerinde (k) mahlasm kulland iin de, asl ad unutularak (Ak Paa) ad, her tarafta n yapmtr.

k Paa, din ve tasavvuf bilgilerini Krehir'li eyh Sleyman'dan renmiti. Osmanl Devletinin kurulu yllarnda babas ile birlikte Osman Gazi'nin yannda hizmet grmt. Sultan Orhan'n Osmanl Beyliinin bana getii yllarda, Krehir'e gelerek baba ocana yerlemitir.k Paa, Krehir'de, Ahilik rgtnn byk bir saygyla baland Mridi olmu, evresinde toplanan Ouz Boylarna, dostluk ve kardelik ilkelerini alam, onlara Trke seslenmi, eserlerini katksz z Trke ile yazmtr.k Paa, evresinde yalnz Trke ile konuup, eserlerini Trke yazmam, ayn zamanda, o gne dek moda olan Arapa ve Farsaya kar Trk dilinin gl bir savunucusu olmutur.

Bilindii gibi, Anadolu Seluklu sultanlar, zbez Trk olduklar, Trk Ouz Boylaryla Anadolu'da ilk Trk Devletini kurduklar halde, slmiyetin etkisiyle Arapa'ya, ran kltrnn etkisiyle Farsa'ya resm dil gzyle bakmlar, Trke'yi savsaklar duruma gelmilerdi. Buna kar ilk tepki, Anadolu Ouz Boylarndan gelmi, hatta, 1277 yl Mays aynda, Karamanolu Mehmet Bey, Seluklu bakenti Konya'y basarak, Trk dilinin devlet dili olduunu duyurmu ve bu konuda bir ferman karmtr.Bu fermandan sonra, Trke yazan ve syleyen airlerin says artm, Mevlna'nn olu Sultan Veled, eyyad Hamza, Yunus Emre gibi airlerimiz Trke'ye hakkn vermiler, vermeye devam etmilerdir.

k Paa'da Trkeci bu airler arasndadr, hatta bu konuda yrei ok daha yank, ok titizdir. Garibnme adl eserinde devrin aydnlarndan, Trk diline gereken nemi vermemelerinden dolay sitem dolu ifadelerle bahseder. k Paa, Trklk bilincine varm, Trke iirlerinde Trk'n Tanr ve yurt sevgisini, bar dnya grn, dostluk ve kardelii, tasavvuf bir anlatmla dile getirmitir.

k Paa'nn en tannm eseri, 12.000 beyitlik Trke Garibnmesidir. Mesnev biiminde yazlan bu eser, on blm iinde, din ve tasavvuf tler veren bir ahlk kitabdr. Yllar sonra, Mevlid sahibi Sleyman elebi, Garibnme'yi grecek ve bu eserden esinlenecektir.k Paa'nn ruz ve hece lsyle yazlm iirleri, gazelleri, ilhileri de vardr. k Paa, 3 Kasm 1333 tarihinde, Krehir'de hayata gzlerini kapam, lmnden sonra, mezar zerine, ilemeli, st beyaz mermerlerle kapl bir trbe yaptrlmtr. Bugn, Krehir'in yksek bir yamacnda bir sanat abidesi olarak gzleri ve gnlleri doyuran k Paa Trbesini ziyaret edenler, okuduklar Ftiha ile birlikte, byk aire Trk dili adna kran duygularn da dile getirmelidirler.
Bu biyografi (ak paa) 6347 kez okundu.

Biyografi: ak paa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.